Lumigan (0.1mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je LUMIGAN 0,1 mg/ml i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati LUMIGAN 0,1 mg/ml
 3. Kako primjenjivati LUMIGAN 0,1 mg/ml
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati LUMIGAN 0,1 mg/ml
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je LUMIGAN 0,1 mg/ml i za što se koristi

LUMIGAN je pripravak za liječenje glaukoma. Pripada skupini lijekova koju nazivamo prostamidima.

LUMIGAN kapi za oko koriste se za sniženje visokog očnog tlaka. Ovaj lijek možete koristiti sam ili uz druge kapi koje se zovu beta-blokatori i koje također smanjuju tlak.

Vaše oko sadrži prozirnu, vodenastu tekućinu koja hrani unutrašnjost oka. Ta tekućina čitavo vrijeme nastaje i istječe iz oka. Ako se oko puni tekućinom brže nego što ona istječe, dolazi do porasta tlaka u oku. Ovaj lijek djeluje tako da povećava količinu tekućine koja istječe. To snižava tlak u oku. Ako se visoki tlak ne smanji, to može dovesti do nastanka bolesti koju nazivamo glaukom i eventualno do oštećenja vida.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati LUMIGAN 0,1 mg/ml

Nemojte primjenjivati LUMIGAN 0,1 mg/ml:

 • ako ste alergični na bimatoprost ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako ste u prošlosti morali prestati koristiti kapi za oko zbog nuspojave izazvane konzervansom benzalkonijevim kloridom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite LUMIGAN 0,1 mg/ml.

Obavijestite svog liječnika ako:

 • imate bilo kakvih problema s disanjem
 • imate problema s jetrom ili bubrezima
 • ste imali operaciju mrene u prošlosti
 • imate suhe oči
 • imate ili ste imali problema s rožnicom (prednji prozirni dio oka)
 • nosite kontaktne leće (pogledajte „LUMIGAN 0,1 mg/ml sadrži benzalkonijev klorid“)
 • imate ili ste imali nizak krvni tlak ili spore otkucaje srca
 • ste imali virusnu infekciju ili upalu oka.

LUMIGAN može prouzročiti tamnjenje i rast trepavica te tamnjenje kože oko vjeđe. Nakon nekog vremena, boja šarenice također bi mogla potamniti. Ove promjene mogu biti trajne. Promjena bi mogla biti uočljivija ako liječite samo jedno oko.

Djeca i adolescenti

LUMIGAN nije ispitivan kod djece do 18 godina i stoga se ne smije koristiti kod bolesnika mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i LUMIGAN

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

LUMIGAN može dospjeti u mlijeko dojilja stoga ne smijete dojiti dok uzimate LUMIGAN.

Upravljanje vozilima i strojevima

Odmah nakon primjene kapi LUMIGAN, mogli biste nakratko imati zamagljen vid. Ne biste smjeli upravljati vozilima ili strojevima dok ponovno jasno ne vidite.

LUMIGAN 0,1 mg/ml sadrži benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0,6 mg benzalkonijevog klorida u 3 ml otopine, tj. 0,2 mg/ml.

Nemojte primjenjivati kapi dok su Vam kontaktne leće u očima. Konzervans koji LUMIGAN sadrži, koji se naziva benzalkonijev klorid, mogu apsorbirati meke kontaktne leće, zbog čega se može promijeniti njihova boja. Potrebno je ukloniti kontaktne leće prije primjene lijeka te pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja leća. Benzalkonijev klorid može također uzrokovati nadražaj oka, osobito ako imate suhe oči ili poremećaje rožnice (prozirni sloj prednjeg oka). U slučaju neuobičajenog osjećaja u oku, bockanja ili boli u oku nakon primjene ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku.

3. Kako primjenjivati LUMIGAN 0,1 mg/ml

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

LUMIGAN treba primijeniti isključivo u oko. Preporučena doza je jedna kap otopine LUMIGAN navečer, jedanput dnevno u svako oko koje treba liječiti.

Ako primjenjujete LUMIGAN uz druge lijekove za oko, pričekajte najmanje 5 minuta između primjene kapi LUMIGAN i primjene drugih lijekova za oči.

Nemojte koristiti češće od jedanput dnevno jer bi učinkovitost liječenja mogla biti smanjena.

Upute za primjenu:

Bočicu ne smijete koristiti ako je prije prve primjene sigurnosna folija na vratu bočice oštećena.

 1. Operite ruke. Zabacite glavu unazad i gledajte prema stropu.
 2. Pažljivo povucite donju vjeđu dok se ne stvori mali džep.
 3. Postavite bočicu naopako i lagano istisnite jednu kap u svako oko koje treba liječiti.
 4. Otpustite donju vjeđu i zatvorite oko u trajanju od 30 sekundi.

Obrišite višak lijeka koji je iscurio niz obraz.

Ako kap promaši oko, ponovite postupak.

Kako biste spriječili infekcije i izbjegli ozljeđivanje oka, nemojte vrškom bočice doticati oko niti bilo koju drugu površinu. Vratite zatvarač i zatvorite bočicu odmah nakon uporabe.

Ako primijenite više kapi LUMIGAN 0,1 mg/ml nego što ste trebali

Ako primijenite više LUMIGAN-a nego što ste trebali, nije vjerojatno da će Vam ozbiljno naštetiti. Primijenite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Ako ste zabrinuti, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili primijeniti LUMIGAN 0,1 mg/ml

Ako ste zaboravili primijeniti LUMIGAN, primijenite jednu kap čim se sjetite, a nakon toga se vratite uobičajenoj rutini. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati LUMIGAN 0,1 mg/ml

LUMIGAN treba primjenjivati svakodnevno da bi bio djelotvoran. Ako prestanete primjenjivati LUMIGAN, tlak u oku bi Vam mogao porasti, stoga razgovarajte sa svojim liječnikom prije prekida liječenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo česte nuspojave

Mogu se javiti kod jednog ili više od jednog na 10 korisnika.

Na razini oka

 • Lagano crvenilo (do 29 % ljudi)

Česte nuspojave

Mogu se javiti kod 1 do 9 na 100 korisnika

Na razini oka

 • Male pukotine na površini oka, sa ili bez upale
 • Nadraženost
 • Svrbež oka
 • Duže trepavice
 • Nadražaj, kada se kap stavi u oko
 • Bol u oku

Na razini kože

 • Crvenilo i svrbež vjeđa
 • Tamnija boja kože oko oka
 • Rast dlaka oko oka

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti kod 1 do 9 na 1000 korisnika

Na razini oka

 • Tamnija boja šarenice
 • Umorne oči
 • Otečena površina oka
 • Zamagljen vid
 • Ispadanje trepavica

Na razini kože

 • Suha koža
 • Stvaranje krastica na rubu vjeđe
 • Otečena vjeđa
 • Svrbež

Na razini tijela

 • Glavobolja
 • Osjećaj mučnine

Nuspojave nepoznate učestalosti

Na razini oka

 • Makularni edem (oticanje mrežnice u pozadini oka, što može dovesti do pogoršanja vida)
 • Tamnija boja vjeđa
 • Oči izgledaju utisnute
 • Suhoća oka
 • Ljepljive oči
 • Osjećaj stranog tijela u oku
 • Oticanje oka
 • Pojačano suzenje
 • Osjećaj nelagode u oku
 • Osjetljivost na svjetlost

Na razini tijela

 • Astma
 • Pogoršanje astme
 • Pogoršanje bolesti pluća poznate pod nazivom kronična opstruktivna bolest pluća (KOPB)
 • Nedostatak zraka
 • Simptomi alergijske reakcije (oticanje, crvenilo očiju i kožni osip)
 • Omaglica
 • Povišeni krvni tlak
 • Promjena boje kože (oko oka)

Osim nuspojava kapi LUMIGAN 0,1 mg/ml, sljedeće nuspojave opažene su kod drugog lijeka koji sadrži veću jačinu bimatoprosta (0,3 mg/ml):

 • Pečenje u oku
 • Alergijska reakcija u oku
 • Upaljene očne vjeđe
 • Poteškoće u jasnoći vida
 • Pogoršanje vida
 • Otok prozirnog sloja koji pokriva površinu oka
 • Suzenje
 • Tamnije trepavice
 • Krvarenje mrežnice
 • Upala unutar oka
 • Cistoidni makularni edem (oticanje mrežnice u oku što dovodi do pogoršanja vida)
 • Trzanje očnog kapka
 • Sužavanje kapka, odvajanje očnog kapka od površine oka
 • Crvenilo kože oko oka
 • Slabost
 • Povišeni rezultati krvnih pretraga koje pokazuju kako radi Vaša jetra

Ostale nuspojave prijavljene pri primjeni kapi za oči koje sadrže fosfate

U vrlo rijetkim slučajevima u nekih su se bolesnika s teškim oštećenjem prednjeg prozirnog sloja oka (rožnice) pojavile mutne mrlje na rožnici zbog nakupljanja kalcija tijekom liječenja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati LUMIGAN 0,1 mg/ml

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici bočice i kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Bočicu morate baciti najkasnije četiri tjedna nakon što ste je prvi put otvorili, čak i ako je u njoj ostalo još nekoliko kapi. To će spriječiti infekcije. Kako biste lakše zapamtili, zabilježite datum kada ste je otvorili u za to predviđen prostor na kutiji.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što LUMIGAN 0,1 mg/ml sadrži

 • Djelatna tvar je bimatoprost. Jedan ml otopine sadrži 0,1 mg bimatoprosta.
 • Drugi sastojci su benzalkonijev klorid (konzervans), natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat i pročišćena voda. Mala količina kloridne kiseline ili natrijeva hidroksida može biti dodana za održavanje normalnog stupnja kiselosti (pH vrijednosti).

Kako LUMIGAN 0,1 mg/ml izgleda i sadržaj pakiranja

LUMIGAN kapi za oko su bezbojna, prozirna otopina u pakiranju koje sadrži ili 1 plastičnu bočicu ili 3 plastične bočice svaka sa zatvaračem s navojem. Svaka bočica je napunjena otprilike do pola i sadrži 3 mililitra otopine. To je dovoljno za 4-tjednu primjenu. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Hrvatska, Ewopharma d.o.o., Tel: +385 1 6646 563

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: lumigan kapi, lumigan kapi za oci, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu