Lacidipin tablete (4/6 mg) – Uputa o lijeku

LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložene tablete
LACIDIPIN BELUPO 6 mg filmom obložene tablete

lacidipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Lacidipin Belupo i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lacidipin Belupo?
 3. Kako uzimati Lacidipin Belupo?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lacidipin Belupo?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Lacidipin Belupo i za što se koristi?

LACIDIPIN BELUPO sadrži djelatnu tvar lacidipin i namijenjen je liječenju visokog krvnog tlaka u odraslih. Ubraja se u skupinu lijekova pod nazivom blokatori kalcijevih kanala. LACIDIPIN BELUPO djeluje tako da proširuje krvne žile, što olakšava protjecanje krvi i snižava krvni tlak.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lacidipin Belupo?

Nemojte uzimati LACIDIPIN BELUPO:

 • ako ste alergični na lacidipin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte (suženje zaliska koje otežava otjecanje krvi iz srca).

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lijek. Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek LACIDIPIN BELUPO:

 • ako imate nepravilan rad srca ili bilo koje druge probleme sa srcem
 • ako bolujete od neke bolesti jetre
 • ako ste unutar zadnjih mjesec dana preboljeli srčani udar ili ako osjećate bol u prsima (angina pektoris).

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci i adolescentima u dobi do 18 godina jer nema podataka o primjeni u djece.

Drugi lijekovi i LACIDIPIN BELUPO

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To se odnosi i na biljne lijekove i lijekove nabavljene bez recepta.

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka LACIDIPIN BELUPO ili pridonijeti pojavi nuspojava.

LACIDIPIN BELUPO također može utjecati na učinak drugih lijekova.

Recite Vašem liječniku ili ljekarniku ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

 • lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka
 • lijekove za kontrolu srčanog ritma koji se nazivaju antiaritmici
 • lijekove za liječenje depresije koji se nazivaju triciklički antidepresivi
 • lijekove za spavanje ili smirenje
 • antipsihotike
 • antibiotike (npr. eritromicin, rifampicin)
 • lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (npr. itrakonazol)
 • antihistaminike – koji se koriste za liječenje peludne groznice ili drugih alergija (npr. terfenadin)
 • cimetidin – koji se koristi za liječenje želučanih problema
 • ciklosporin (imunosupresivni lijek koji se primjenjuje u bolesnika s presađenim organom)
 • kortikosteroide ili tetrakozaktid – koji se koriste za liječenje upalne bolesti crijeva, Chronove bolesti, artritisa ili osteoartritisa.

Laboratorijske pretrage

Ako ste upućeni na pretrage krvi, recite osobi koja obavlja tu pretragu da uzimate LACIDIPIN BELUPO jer ovaj lijek može utjecati na nalaze nekih pretraga jetrene funkcije.

LACIDIPIN BELUPO s pićem

Nemojte piti sok od grejpa dok uzimate LACIDIPIN BELUPO.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom uzimanja lijeka LACIDIPIN BELUPO možda ćete osjetiti omaglicu. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilima ni raditi sa strojevima.

LACIDIPIN BELUPO sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Belupo?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Važno je uzimati točan broj tableta u ispravno vrijeme.

Liječenje obično započinje s dozom od 2 mg lacidipina (pola tablete od 4 mg) jedanput na dan, ujutro.

Nakon 3 do 4 tjedna, Vaš će liječnik možda odlučiti povisiti dozu na 4 mg jednom dnevno, ujutro.

Ako je neophodno, doza se može povećati na 6 mg svakoga jutra, što je ujedno i najveća preporučena dnevna doza.

Kako uzeti lijek

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete treba uzimati u isto vrijeme svakoga dana, najbolje ujutro.

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete treba progutati s čašom vode, neovisno o obroku.

Nemojte žvakati tablete.

Tijekom liječenja nemojte piti sok od grejpa.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno kako Vam je liječnik propisao. Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako uzmete više lijeka LACIDIPIN BELUPO nego što ste trebali

Ako zabunom uzmete veću dozu od preporučene, javite se Vašem liječniku ili odmah otiđite u najbližu hitnu medicinsku službu. Ponesite sa sobom tablete, kutiju lijeka ili uputu o lijeku kako bi zdravstveni djelatnici znali koji ste lijek uzeli. Kao posljedice predoziranja mogu se javiti pad krvnog tlaka te ubrzani ili usporeni puls.

Ako ste zaboravili uzeti LACIDIPIN BELUPO

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ste zaboravili uzeti uobičajenu dozu lijeka ujutro, uzmite je čim se sjetite toga dana. Međutim, ako se sjetite tek sljedeći dan, uzmite svoju uobičajenu dozu toga jutra.

Ako prestanete uzimati LACIDIPIN BELUPO

Nemojte prestati uzimati LACIDIPIN BELUPO bez preporuke liječnika.

Uzimajte lijek dokle god Vam to propisuje liječnik. Nemojte prekinuti uzimanje lijeka osim ako Vam to savjetuje Vaš liječnik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Odmah prestanite uzimati lijek i obratite se Vašem liječniku ako imate bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava, jer će Vam možda biti potrebno hitno liječenje:

 • bol u prsima (angina pektoris), uključujući i bol u prsima koja se pogoršava (ova nuspojava je manje česta, može se javiti u manje od 1 na 100 osoba)
 • ozbiljne alergijske reakcije s oticanjem lica, usana, jezika ili grla, što može otežavati disanje (ova nuspojava je rijetka, može se javiti u manje od 1 na 1000 osoba).

Ostale zabilježene nuspojave lijeka LACIDIPIN BELUPO navedene su prema učestalosti (mogu se javiti često, manje često, rijetko ili vrlo rijetko).

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • omaglica, glavobolja
 • ubrzano ili nepravilno lupanje srca (palpitacije)
 • navale crvenila, oticanje (osobito u području gležnja).

Gore navedene nuspojave obično nestaju u nastavku liječenja.

 • ubrzani rad srca
 • želučane tegobe, mučnina
 • kožni osip, crvenilo i svrbež
 • učestalo mokrenje
 • osjećaj slabosti
 • promjene u laboratorijskim nalazima funkcije jetre (prolazni porast alkalne fosfataze).

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • pad krvnog tlaka uz nesvjesticu ili gubitak svijesti
 • otok zubnog mesa (gingive).

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • pojava koprivnjače (urtikarije – uzdignutog osipa na koži koji svrbi).

Odmah recite svom liječniku ako imate ovu ozbiljnu nuspojavu jer će Vam možda biti potrebno hitno liječenje.

 • pojava koprivnjače (urtikarije – uzdignutog osipa na koži koji svrbi).

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • nevoljno drhtanje
 • depresija.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Lacidipin Belupo?

LACIDIPIN BELUPO filmom obložene tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte u originalnom spremniku, zaštićeno od svjetla.

LACIDIPIN BELUPO 4 mg ili 6 mg filmom obložene tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Ne vadite lijek iz blistera dok niste spremni uzeti LACIDIPIN BELUPO.

LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložena tableta ima urez koji omogućava lomljenje tablete na dva dijela pri čemu se osigurava da jedna polovica tablete sadrži 2 mg.

Ako uzimate polovicu tablete od 4 mg, drugu polovicu čuvajte u izvornom pakiranju te uzmite unutar 48 sati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što LACIDIPIN BELUPO sadrži?

Djelatna tvar je lacidipin.

Jedna LACIDIPIN BELUPO 4 mg filmom obložena tableta sadrži 4 mg lacidipina.

Jedna LACIDIPIN BELUPO 6 mg filmom obložena tableta sadrži 6 mg lacidipina.

Pomoćne tvari su:

Tabletna jezgra:

laktoza, bezvodna, povidon, magnezijev stearat.

Film ovojnica:

hipromeloza, talk, propilenglikol, titanijev dioksid (E171).

Kako LACIDIPIN BELUPO izgleda i sadržaj pakiranja?

LACIDIPIN BELUPO 4 mg: bijela, ovalna, bikonveksna, filmom obložena tableta, dimenzija otprilike 13 mm x 7 mm s urezom na jednoj strani.

Urez omogućava lomljenje tablete na dva dijela, pri čemu se osigurava da svaka polovica tablete sadrži jednake doze.

LACIDIPIN BELUPO 6 mg: bijela, ovalna, bikonveksna, filmom obložena tableta, dimenzija otprilike 14 mm x 8 mm s oznakom „6 mg“ na jednoj strani.

28 (7 x 4) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u travnju 2020.

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: lacidipin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lacidipin tablete (4/6 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.