Imuran tablete (50mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek liječnik propisao samo za Vas. Ne smijete ga davati drugima osobama, jer im može naškoditi, čak i ako imaju iste simptome kao i Vi.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika

Sadržaj upute:

 1. Što je Imuran i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Imuran
 3. Kako uzimati Imuran
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Imuran
 6. Dodatne informacije

1. Što je Imuran i za što se koristi

Imuran tablete sadrže lijek koji se zove azatioprin. Pripada skupini lijekova koji se zovu imunosupresivi. Ti lijekovi smanjuju aktivnost imunološkog sustava Vašeg tijela.

Imuran se koristi za sljedeće:

 • da spriječi odbacivanje presađenog organa
 • za liječenje bolesti u kojima Vaš imunološki sustav napada Vaše vlastito tijelo (tzv. autoimune bolesti, kao što je reumatoidni artritis).

Ako želite dobiti dodatna objašnjenja o primjeni azatioprina, upitajte svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.

2. Prije nego počnete uzimati Imuran

Nemojte uzimati Imuran

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na azatioprin, merkaptopurin ili neki drugi sastojak Imurana (navedeno u dijelu 6.).

Nemojte uzimati Imuran, ako se navedeno upozorenje odnosi na Vas. Ako niste sigurni, prije nego što počnete uzimati Imuran upitajte svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.

Budite oprezni s Imuranom

Prije uzimanja Imurana, potražite savjet liječnika, medicinske sestre ili ljekarnika ako:

 • imate bolest jetre ili bubrega
 • imate Lesch-Nyhanov sindrom. To je rijetka, nasljedna bolest prouzročena nedostatkom enzima hipoksantin-gvanin-fosforibozil-transferaze (HPRT).
 • ako Vaše tijelo proizvodi premalo enzima koji se zove tiopurin-metiltransferaza (TPMT)
 • ako ste preboljeli vodene kozice ili herpes zoster.

Ako niste sigurni bolujete li ili ste bolovali od navedenih bolesti, upitajte svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika prije nego što počnete uzimati Imuran.

Uzimanje drugih lijekova s Imuranom

Molimo Vas da obavijestite liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove.

To se odnosi i na lijekove koje ste nabavili bez liječničkog recepta, uključujući biljne lijekove. Imuran može utjecati na djelovanje nekih lijekova.

Također neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Imurana.

Osobito je važno da obavijestite liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • alopurinol – koristi se u liječenju gihta
 • tubokurarin ili sukcinilkolin – koristi se tijekom kirurških operacija
 • varfarin – koristi se za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka
 • penicilamin – koristi se u liječenju reumatoidnog artritisa
 • kotrimoksazol – koristi se za liječenje infekcija
 • kaptopril – koristi se za liječenje povišenog arterijskog tlaka ili problema sa srcem
 • cimetidin – koristi se u liječenju vrijeda želuca i probavnih tegoba
 • indometacin – koristi se za uklanjanje bolova i liječenje upale
 • furosemid – koristi se u liječenju povišenog arterijskog tlaka i problema sa srcem
 • olsalazin ili mesalazin – koriste se u liječenju bolesti debelog crijeva koja se zove ulcerozni kolitis
 • sulfasalzin ili balsalazid – koriste se u liječenju reumatoidnog artritisa ili ulceroznog kolitisa

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, upitajte svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika prije nego što počnete uzimati Imuran.

Cijepljenje za vrijeme uzimanja Imurana

Ako se planirate cijepiti, prije toga potražite savjet liječnika ili medicinske sestre. Razlog tome je taj što cjepiva možda neće imati očekivano djelovanje dok uzimate Imuran.

Pretrage koje možete obavljati za vrijeme uzimanja Imurana

Liječnik Vam može predložiti da napravite krvne pretrage dok uzimate Imuran, kako bi se provjerio broj krvnih stanica.

Liječnik Vam može promijeniti dozu Imurana na temelju nalaza krvnih pretraga.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati Imuran ako ste muškarac i pokušavate začeti dijete, jer ovaj lijek može naškoditi djetetu.

Nemojte uzimati Imuran ako ste trudni ili mislite da biste mogli ostati trudni, jer ovaj lijek može naškoditi djetetu.

Nemojte uzimati Imuran ako dojite. Mala količina lijeka može prijeći u majčino mlijeko.

Ako ste trudni ili dojite, potražite savjet liječnika, babice ili ljekarnika prije uzimanja nekog lijeka.

Imuran i izlaganje suncu

Za vrijeme uzimanja Imurana povećana je vjerojatnost razvoja određenih vrsta raka, kao što je rak kože.

Neke osobe postanu osjetljive na sunce, što može prouzročiti mjestimične promjene boje kože ili osip.

Izbjegavajte pretjerano izlaganje suncu, nosite zaštitnu odjeću i koristite zaštitne faktore.

Vodene kozice /herpes zoster

Infekcija vodenim kozicama ili herpes zosterom može imati teški oblik u bolesnika koji uzimaju imunosupresivne lijekove.

Stoga biste morali izbjegavati dodir s osobama koje imaju vodene kozice ili herpes zoster.

3. Kako uzimati Imuran

Uvijek uzimajte Imuran točno prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako, upitajte liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.

Doza Imurana koju uzimate ovisi o vrsti i težini Vaše bolesti. Doza ovisi i o Vašoj životnoj dobi, tjelesnoj težini i funkciji bubrega i jetre. Liječnik će vam dati dodatna objašnjenja.

Sprečavanje tijela da odbaci presađeni organ

Prvog dana:

 • Uobičajena doza iznosi do 5 mg po kilogramu tjelesne težine.

Tijekom preostalog trajanja liječenja:

 • Svakog ćete dana uzimati između 1 i 4 mg po kilogramu tjelesne težine.

Za druge bolesti

Na početku liječenja.

 • Svakog ćete dana uzimati od 1 do 3 mg po kilogramu tjelesne težine
 • Liječnik može kasnije smanjiti dozu.

Ako uzmete više Imurana nego što ste trebali

Ako uzmete više Imurana nego što ste trebali, odmah o tome obavijestite svog liječnika ili otiđite u bolnicu. Ponesite kutiju lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Imuran

Ako ste zaboravili uzeti Imuran, obavijestite o tome svog liječnika.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Imurana obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Imuran može izazvati nuspojave, premda se one neće javiti u svih osoba. Uz ovaj se lijek mogu javiti sljedeće nuspojave:

Prestanite uzimati Imuran i odmah posjetite liječnika ako primijetite neku od sljedećih ozbiljnih nuspojava, jer vam može zatrebati hitno liječenje:

 • alergijska reakcija, čiji znakovi mogu uključivati sljedeće:
 • opći umor, omaglica, mučnina, povraćanje ili proljev
 • povišena temperatura (vrućica), tresavice ili zimice
 • crvenilo kože ili kožni osip
 • bol u mišićima ili zglobovima
 • promjene u količini i boji mokraće (problemi s bubrezima)
 • vrtoglavica, smetenost, omaglica ili slabost, prouzročeni sniženim arterijskim tlakom
 • ako primijetite veću sklonost modricama ili neobično krvarenje
 • ako imate povišenu temperaturu (vrućicu) ili druge znakove infekcije
 • ako se osjećate izrazito umorno
 • ako primijetite kvržice negdje na tijelu
 • ako primijetite ikakve promjene na koži, na primjer mjehuriće ili ljuštenje
 • ako vam se zdravlje naglo pogorša
 • ako budete u kontaktu s nekim tko ima vodene kozice ili herpes zoster.

Ako primijetite ijedan od navedenih znakova ili simptoma, prestanite uzimati Imuran i odmah se javite liječniku.

Druge nuspojave uključuju:

Vrlo često (pojavljuju se u više od 1 na 10 osoba)

 • infekcije prouzročene virusima, gljivicama ili bakterijama
 • slabljenje funkcije koštane srži, zbog čega se možete osjećati loše ili se to može pokazati na krvnim pretragama
 • snižen broj bijelih krvnih stanica na krvnim pretragama, što može prouzročiti infekciju.

Često (pojavljuju se u manje od 1 na 10 osoba)

 • snižen broj krvnih pločica, što može izazvati sklonost modricama ili krvarenju.

Manje često (pojavljuju se u manje od 1 na 100 osoba)

 • snižen broj crvenih krvnih stanica, što može izazvati osjećaj umora, glavobolje, nedostatak daha pri tjelesnom naporu, osjećaj nesvjestice i bljedilo kože
 • upala gušterače, čiji je znak oštra bol u gornjem dijelu trbuha uz mučninu i povraćanje
 • tegobe s jetrom, čiji su znakovi svijetla boja stolice, tamna boja mokraće, svrbež i žuta boje kože i bjeloočnice

Rijetko (pojavljuje se u manje od 1 na 1 000 osoba)

 • tegobe s krvlju i koštanom srži, koje mogu prouzročiti slabost, umor, bljedilo kože, glavobolje, osjećaj pečenja jezika, osjećaj nedostatka zraka, nastajanje modrica i infekcija
 • tegobe s debelim crijevom koje dovode do proljeva, bola u trbuhu, zatvora, mučnine i povraćanja
 • ispadanje kose, koje se može poboljšati unatoč nastavku uzimanja Imurana
 • teško oštećenje jetre, koje može ugroziti život
 • različite vrste raka uključujući rak krvi, limfe i kože
 • osjetljivost na sunčevo svjetlo, koje može prouzročiti promjenu boje kože ili osip.

Vrlo rijetko (pojavljuje se u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • upala pluća s nedostatkom daha, kašljem i vrućicom.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Imuran

Imuran morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svjetla.

Lijek se ne smije odlagati u kućni otpad ili otpadne vode (slivnik). Upitajte svog ljekarnika kako ćete zbrinuti lijek koji vam više ne treba. Ove mjere će doprinijeti očuvanju okoliša

Imuran se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok trajanja se odnosi na posljednji dan navedenog mjeseca.

6. Dodatne informacije

Što Imuran sadrži

Djelatna tvar je azatioprin.

Jedna filmom obložena tableta sadržava 50 mg azatioprina.

Popis pomoćnih tvari: laktoza hidrat; škrob, prethodno geliran; kukuruzni škrob; stearatna kiselina; magnezijev stearat, hipromeloza, makrogol 400.

Kako Imuran izgleda i sadržaj pakiranja

Imuran su žute, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete s razdjelnom crtom i oznakom GX CH1 . 100 (4×25) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

PharmaSwiss d.o.o Miramarska 23 10 000 Zagreb

Ime i adresa proizvođača lijeka

EXCELLA GmbH Nürnberger Strasse 12 90537 Feucht Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: imuran, imuran tablete, imuran debljanje, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Imuran tablete (50mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.