Finpros (5mg) – Uputa o lijeku

Finpros 5 mg filmom obložene tablete finasterid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Finpros i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Finpros
 3. Kako uzimati Finpros
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Finpros
 6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Što je Finpros i za što se koristi 

Finpros pripada skupini lijekova pod nazivom inhibitori 5-alfa reduktaze. Oni svojim djelovanjem smanjuju veličinu žlijezde prostate u muškaraca.

Finpros se koristi u liječenju i kontroliranju dobroćudnog (ne-zloćudnog) povećanja prostate.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Finpros 

Nemojte uzimati Finpros

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na finasterid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6),
 • ako ste žena (vidjeti također pod ‘Trudnoća i dojenje’) ili dijete.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Finpros:

 • ako imate smanjenu funkciju jetre.
 • ako imate poteškoća pri potpunom pražnjenju mjehura ili jako smanjen protok mokraće, prije nego počnete uzimati Finpros liječnik Vas mora detaljno pregledati kako bi isključio druge smetnje (opstrukcije) u mokraćnom sustavu.
 • ako trebate obaviti pretragu krvi koja se zove “PSA” (prostata specifični antigen). Neophodno je da prije pretrage obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru da uzimate finasterid, jer može promijeniti rezultate pretrage.

Ako je Vaša partnerica trudna ili postoji mogućnost da ostane trudna, morate izbjeći njeno izlaganje Vašem sjemenu koje može sadržavati malu količinu lijeka (vidjeti također “Trudnoća i dojenje”).

Djeca

Finpros se ne smije primjenjivati u djece.

Drugi lijekovi i Finpros

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Finpros tablete obično se mogu uzimati s drugim lijekovima.

Finpros s hranom i pićem

Finpros se može uzimati s ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Finpros je namijenjen isključivo muškarcima.

Ako je Vaša partnerica trudna ili postoji mogućnost da ostane trudna, morate izbjeći njeno izlaganje Vašem sjemenu koje može sadržavati malu količinu lijeka.

Žene koje su trudne ili mogu ostati trudne ne smiju rukovati prelomljenim ili zdrobljenim Finpros tabletama. Ako trudnica koja nosi muški fetus uzme finasterid na usta ili se on apsorbira kroz kožu, dijete se može roditi s deformiranim spolnim organima. Tablete su obložene film ovojnicom koja sprječava kontakt s finasteridom uz uvjet da se tablete ne lome ili drobe.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema dokaza koji bi sugerirali da Finpros utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Finpros sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Finpros 

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza je 1 tableta dnevno.

Tableta se mora progutati cijela i ne smije se lomiti ili drobiti. Može se uzimati s ili bez hrane.

Iako se poboljšanje često uočava nakon kratkog vremena, može biti neophodno nastaviti liječenje barem 6 mjeseci. Nemojte mijenjati dozu ili prekidati liječenje bez savjetovanja sa svojim liječnikom.

Imate li dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Ako uzmete više Finprosa nego što ste trebali

Odmah se obratite liječniku, najbližem odjelu hitne službe ili centru za kontrolu trovanja za savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Finpros

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Samo uzmite sljedeću dozu kad za nju dođe vrijeme, prema rasporedu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Finpros i odmah se obratite svom liječniku ako dobijete bilo koji od sljedećih simptoma:

 • oticanje lica, jezika ili grla,
 • otežano gutanje,
 • koprivnjača i otežano disanje.

Druge nuspojave:

Često (javljaju se u do 1 na 10 korisnika):

 • nemogućnost postizanja erekcije,
 • smanjen seksualni nagon,
 • smanjen volumen ejakulata.

Manje često (javljaju se u do 1 na 100 korisnika):

 • osip,
 • osjetljivost i/ili povećanje dojki,
 • otežano postizanje ejakulacije.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • alergijske reakcije poput oticanja lica i usana,
 • palpitacije (osjećaj lupanja srca),
 • svrbež, urtikarija (koprivnjača),
 • promjene u načinu rada jetre, koje se mogu vidjeti krvnom pretragom,
 • bol u testisima.

Morate svom liječniku odmah prijaviti bilo kakve promjene u tkivu dojke poput kvržica, boli, povećanja tkiva dojke ili iscjetka iz bradavice jer ovo mogu biti znakovi ozbiljnog stanja, poput raka dojke.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Finpros 

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Finpros se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i druge informacije 

Što Finpros sadrži

 • Djelatna tvar je finasterid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 miligrama finasterida.
 • Drugi sastojci u jezgri tablete su laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, prethodno geliran škrob, makrogolglicerollaurat, natrijev škroboglikolat i magnezijev stearat.

Ovojnica tablete sadrži hipromelozu, makrogol 6000, titanijev dioksid (E171) i boju indigo carmine aluminium lake (E132).

Kako Finpros izgleda i sadržaj pakovanja

Finpros je plava, okrugla bikonveksna tableta s oznakom “F5”, promjera 7 mm.

Kutije sadrže 28 tableta u blisterima.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu