Finasterid tablete (5mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Finasterid tablete i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Finasterid tablete
 3. Kako uzimati Finasterid tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Finasterid tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Finasterid tablete i za što se koriste

Finasterid tablete sadrže djelatnu tvar finasterid. Finasterid pripada grupi lijekova pod nazivom inhibitori testosteron 5-alfa-reduktaze.

Finasterid smanjuje prostatu kod muškaraca kada je povećana. Prostata je žlijezda smještena ispod mokraćnog mjehura (samo u muškaraca).

Proizvodi tekućinu koja je sastavni dio sjemena. Povećanje prostate može dovesti do stanja pod nazivom „benigna hiperplazija prostate“ ili BHP.

Što je benigna hiperplazija prostate (BHP)?

BHP je dobroćudno poveć anje prostate, a takva poveć ana prostata može pritiskati mokraćnu cijev.

Kao posljedica mogu se pojaviti sljedeći simptomi:

 • potreba za čestim mokrenjem (osobito noću)
 • osjećaj da se mjehur mora isprazniti odmah, bez odgađanja otežan početak mokrenja
 • slab ili isprekidan mlaz mokraće
 • osjećaj da se mokraćni mjehur ne može isprazniti do kraja

U nekih muškaraca benigna hiperplazija prostate može izazvati teže probleme, kao npr. :

 • infekciju mokraćnog sustava
 • iznenadnu nemogućnost mokrenja potrebu za operativnim zahvatom.

Što još trebate znati o benignoj hiperplaziji prostate (BHP)?

Benigna hiperplazija prostate nije karcinom i ne dovodi do karcinoma, ali te dvije bolesti mogu biti prisutne u isto vrijeme.

Prije nego počnete uzimati Finasterid tablete Vaš liječnik će učiniti neke jednostavne testove kako bi provjerio imate li karcinom prostate.

Razgovarajte s liječnikom ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovoga.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Finasterid tablete

Nemojte uzimati Finasterid tablete:

 • ako ste žena (jer ovo je lijek samo za muškarce)
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar (finasterid) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

Nemojte uzimati ovaj lijek ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Finasterid tablete:

 • ako je Vaša partnerica trudna ili planira trudnoću

Trebate koristiti kondom ili neku drugu mehaničku metodu kontracepcije kada uzimate Finasterid tablete jer sjemena tekućina može sadržavati male količine lijeka i može utjecati na normalni razvoj spolnih organa djeteta;

 • ako Vam se u krvi određuje PSA (prostata specifični antigen) jer finasterid može utjecati na rezultate ovog testa

Ako niste sigurni, obratite se liječniku ili ljekarniku prije uzimanja Finasterid Farmal 5 mg filmom obloženih tableta.

Djeca

Finasterid tablete ne smiju se primjenjivati u djece.

Drugi lijekovi i Finasterid tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Finasterid tablete obično ne stupaju u interakcije s drugim lijekovima.

Finasterid tablete s hranom i pićem

Finasterid se može uzimati s hranom ili bez hrane.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Finasterid tablete ne smiju uzimati žene.

Ako ste trudni ili planirate trudnoću, ne smijete dirati zdrobljene ili slomljene Finasterid tablete jer u tom slučaju lijek preko kože može ući u krv i utjecati na normalan razvoj spolnih organa djeteta (čitave tablete su obložene kako bi se spriječio kontakt s lijekom tijekom normalne primjene).

Ako ste trudni, a došli ste u kontakt sa zdrobljenim ili slomljenim Finasterid tabletama, odmah o tome obavijestite svoga liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Finasterid tablete utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Finasterid tablete sadrže laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Finasterid tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje lijeka

Preporučena doza je jedna tableta svaki dan. Ovaj lijek se uzima kroz usta.

Vaš liječnik Vam može propisati Finasterid  tablete zajedno s još jednim lijekom (pod nazivom doksazosin) kako bi se bolje kontrolirala benigna hiperplazija prostate.

Ako uzmete više Finasterid tableta nego što ste trebali

Ako ste greškom uzeli previše tableta, odmah se javite liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Finasterid tablete

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, preskočite zaboravljenu tabletu. Iduću tabletu uzmite prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Finasterid tablete

Vaše stanje može pokazati malo poboljšanje nakon početka uzimanja Finasterid tableta. Međutim, možda će trebati najmanje 6 mjeseci za razvijanje punog učinka.

Važno je da nastavite uzimati Finasterid tablete toliko dugo koliko Vam je liječnik rekao, čak i ako ne osjećate odmah poboljšanje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Sljedeće nuspojave se mogu javiti kod primjene ovog lijeka:

Alergijske reakcije

Ako imate alergijsku reakciju, prestanite uzimati lijek i odmah se javite liječniku.

Znakovi alergijske reakcije mogu uključivati:

 • osip po koži
 • svrbež ili urtikarija (koprivnjača)
 • otok usana, jezika, grla i lica

Ostale nuspojave mogu uključivati:

 • nemogućnost postizanja erekcije (impotencija)
 • smanjena želja za spolnim odnosom
 • teškoće s ejakulacijom (npr. smanjena količina sjemene tekućine izlučene tijekom spolnog odnosa, što vjerojatno ne utječe na normalnu spolnu funkciju).

Ove nuspojave mogu nakon nekog vremena nestati tijekom uzimanja Finasterid tableta.

Ako to nije slučaj, obično nestanu nakon prestanka liječenja ovim lijekom.

Ostale nuspojave koje su se javljale kod nekih muškaraca su:

 • otok i/ili osjetljivost dojki
 • palpitacije (osjećaj pojačanog lupanja srca)
 • promjene u funkciji jetre koje se mogu pokazati u testovima iz krvi bol u testisima
 • nemogućnost postizanja erekcije koja se može nastaviti nakon prekida uzimanja lijeka
 • neplodnost u muškaraca i/ili smanjena kvaliteta sjemena. Nakon prekida uzimanja lijeka, zabilježeno je poboljšanje kvalitete sjemena.
 • depresija
 • smanjenje libida koje se može nastaviti nakon prekida uzimanja lijeka
 • problemi s ejakulacijom koji se mogu nastaviti nakon prekida primjene lijeka.

Bilo kakve promjene u tkivu dojke, poput kvržice, boli, povećanja dojki ili iscjetka iz bradavice morate žurno prijaviti svom liječniku jer mogu biti znak ozbiljnog stanja (poput karcinoma dojke).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što još trebate znati o Finasterid tabletama?

Finasterid tablete nisu namijenjene liječenju karcinoma prostate. Podaci iz kliničkih ispitivanja u kojima su muškarci uzimali finasterid tijekom 7 godina pokazali su:

 • broj muškaraca koji su razvili karcinom prostate bio je manji u muškaraca koji su uzimali finasterid nego u onih koji nisu uzimali ništa.
 • broj muškaraca koji su imali visoki stupanj tumora bio je veći u nekih od onih koji su uzimali finsterid nego u onih koji nisu uzimali ništa
 • učinak dugotrajne primjene finasterida na tumore ovakve vrste nije poznat.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koje nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava

Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju,

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Finasterid tablete

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Lijek se mora čuvati na temperaturi ispod 250C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Finasterid tablete sadrže

Djelatna tvar je finasterid. Jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida.

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su:

 • laktoza hidrat; natrijev škrobglikolat; kukuruzni škrob; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; smjesa natrijevog benzoata i natrijevog dokuzata; magnezijev stearat; boja Opadry 04F50702 Blue (hipromeloza 15CP; titanijev dioksid (E171); makrogol (PEG 6000); boja indigokarmin (E132).

Kako Finasterid tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Finasterid tablete su svjetlo plave, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete. Pakirane su po 14 tableta u blisteru, ukupno 28 u kutiji.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Farmal d.d., 42230 Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Republika Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Članak uređen:

Ocijenite članak

4.50 / 5   4

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: finasterid, finasterid tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Finasterid tablete (5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje
 1. Dobio sam temparatu 39.2c nakon treće table. Finasteride acccord
  5mg sta da radim.