Emend (40mg) – Uputa o lijeku

 1. Što je EMEND i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati EMEND
 3. Kako uzimati EMEND
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati EMEND
 6. Dodatne informacije

  1. Što je EMEND i za što se koristi

EMEND se koristi za sprječavanje mučnine i povraćanja u odraslih nakon kirurškog zahvata.

2. Prije nego počnete uzimati EMEND

Nemojte uzimati EMEND: 

 • ako ste alergični na aprepitant ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Budite oprezni s lijekom EMEND:

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete EMEND.

Prije liječenja lijekom EMEND recite svom liječniku ako imate bolest jetre jer je Vaša jetra vrlo važna za razgradnju lijeka u Vašem tijelu. Vaš liječnik će zbog toga možda morati pratiti stanje Vaše jetre.

Djeca i adolescenti

EMEND nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom EMEND

EMEND može utjecati na djelovanje drugih lijekova.

Djelovanje lijeka EMEND ili drugih lijekova može se promijeniti ako uzimate EMEND zajedno s drugim lijekovima, uključujući sljedeće lijekove: sredstva za kontrolu začeća, uključujući kontracepcijske tablete, hormonske flastere za kožu, implantate i neke maternične uloške koji oslobađaju hormone, mogu slabije djelovati kad se uzimaju zajedno s lijekom EMEND. Treba koristiti zamjenske ili dodatne metode kontracepcije za vrijeme i do dva mjeseca nakon primjene lijeka EMEND, pimozid (za liječenje psihičkih bolesti), terfenadin; astemizol (za liječenje peludnih i drugih alergija), cisaprid (za liječenje probavnih problema), lijekove koji sadrže derivate ergot alkaloida (za liječenje migrene), rifampicin, klaritromicin, telitromicin (antibiotici za liječenje infekcija), fenitoin (lijek za liječenje konvulzija), karbamazepin (za liječenje depresije i epilepsije), midazolam, fenobarbital (lijekovi za smirenje ili spavanje), gospinu travu (biljni lijek za liječenje depresije), inhibitore proteaze (za liječenje HIV infekcije), nefazodon (za liječenje depresije), ketokonazol (izuzev šampona), itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (za liječenje gljivičnih infekcija) i kortikosteroide (poput deksametazona).

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

EMEND se ne smije uzimati u trudnoći, osim ako to nije neophodno. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom lječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Za informacije o kontracepciji vidjeti “Ostali lijekovi i EMEND”.

Nije poznato izlučuje li se EMEND u majčino mlijeko; stoga se ne preporučuje dojiti tijekom liječenja lijekom EMEND. Važno je da prije uzimanja lijeka EMEND obavijestite liječnika ako dojite ili namjeravate dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Treba imati na umu da EMEND u nekih ljudi izaziva omaglicu i pospanost. Ako osjetite omaglicu ili pospanost nakon uzimanja lijeka EMEND, trebate izbjegavati upravljanje vozilima i rad na strojevima (vidjeti “Moguće nuspojave”).

EMEND sadrži saharozu

EMEND sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati EMEND

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza lijeka EMEND je jedna kapsula od 40 mg primijenjena kroz usta unutar 3 sata prije početka anestezije.

Kapsulu treba progutati cijelu uz nešto tekućine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka EMEND obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, EMEND može uzrokovati nuspojave.

Prestanite uzimati EMEND i odmah posjetite liječnika ako primjetite bilo koju od slijedećih nuspojava, koje bi mogle biti ozbiljne, i za koje ćete možda trebati hitnu medicinsku pomoć:

Koprivnjača, osip, svrbež, otežano disanje ili gutanje (učestalost nije poznata, ne može se procijeniti iz dostupnih podataka); ovo su znakovi alergijske reakcije.

Ostale prijavljene nuspojave navedene su niže.

Česte nuspojave (javljaju se u 1 do 10 osoba) su:

 • povišene vrijednosti jetrenih enzima u krvi.

Manje česte nuspojave (javljaju se u 1 do 100 osoba) su:

 • bol u gornjem dijelu trbuha, neobični zvukovi iz crijeva, suha usta, mučnina, želučane tegobe, ozbiljni zatvor, nepravilan rad tankog crijeva (sub-ileus),
 • oslabljena osjetljivost (osobito u koži), poremećaji osjeta, poteškoće s govorom, smanjena veličina zjenice, smanjena oštrina vida (gubitak vida),
 • nemogućnost spavanja, usporeni otkucaji srca,
 • zviždanje u plućima pri disanju, nedostatak zraka.

Nuspojave čija učestalost nije poznata:

 • Stevens-Johnsonov sindrom/toksična epidermalna nekroliza (rijetka ozbiljna kožna reakcija).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati EMEND

EMEND morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju iza oznake „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Nemojte vaditi kapsulu iz blistera dok niste spremni progutati je.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što EMEND sadrži

 • Djelatna tvar je aprepitant. Jedna kapsula sadrži 40 mg aprepitanta.
 • Drugi sastojci su: saharoza, mikrokristalična celuloza (E 460), hidroksipropilceluloza (E 463), natrijev laurilsulfat, želatina, titanijev dioksid (E 171), šelak, kalijev hidroksid, crni željezov oksid, (E 172) te žuti željezov oksid, (E 172).

Kako EMEND izgleda i sadržaj pakovanja

EMEND 40 mg tvrda kapsula je neprozirna, s bijelim tijelom i žućkastom kapicom te poprečno otisnutim crnim oznakama “464” i “40 mg” na tijelu kapsule.

EMEND 40 mg tvrde kapsule dostupne su u sljedećim veličinama pakovanja: aluminijski blister s jednom kapsulom od 40 mg

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu