Casodex tablete (150 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Casodex i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Casodex
 3. Kako uzimati Casodex
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Casodex
 6. Dodatne informacije

1. Što je Casodex i za što se koristi

CASODEX sadrži djelatnu tvar bikalutamid. Ista pripada skupini lijekova koji se nazivaju “antiandrogenima”.

Casodex se koristi za liječenje raka prostate.

Casodex djeluje na način da blokira učinak muških spolnih hormona, kao što je testosteron.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Casodex

Nemojte uzimati Casodex:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na bikalutamid ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (vidjeti dio 6. Dodatne informacije).
 • ako već koristite lijek cisaprid ili određene antihistaminike (terfenadin ili astemizol). ako ste žena.

Odnosi li se bilo što od gore navedenoga na Vas, ne uzimajte Casodex. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni

Casodex tablete se ne smiju davati djeci.

Upozorenja i mjere opreza

Prije negoli započnete uzimati Casodex, provjerite sa svojim liječnikom:

 • Imate li problema s jetrom. Možda ćete morati ići na određene pretrage krvi prije i za vrijeme liječenja Casodexom.

Ako odete u bolnicu, obavijestite zdravstveno osoblje da uzimate Casodex.

Drugi lijekovi i Casodex

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove.

Ovo uključuje i one lijekove koje ste kupili bez recepta kao i biljne ljekovite pripravke.

Nemojte uzimati Casodex ako već koristite neki od navedenih lijekova:

 • Cisaprid (koristi se za liječenje određenih probavnih smetnji). Određene antihistaminike (terfenadin ili astemizol).

Također, obavijestite svog liječnika ako koristite neki od slijedećih lijekova:

 • Lijekove koji sprečavaju nastajanje krvnih ugrušaka, a primjenjuju se oralno (oralni antikoagulansi). Možda ćete morati ići na određene pretrage krvi prije i za vrijeme liječenja Casodexom.
 • Ciklosporin (koristi se za smanjivanje imunoloških reakcija u organizmu).
 • Blokatore kalcijevih kanala (koriste se za liječenje povišenog krvnog tlaka ili određenih srčanih poremećaja).
 • Cimetidin (za želučane smetnje).
 • Ketokonazol (za liječenje infekcija uzrokovanih gljivicama).

Upravljanje vozilima i strojevima

Casodex ne bi trebao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima, korištenja alata i strojeva.

Ipak, neke osobe ponekad mogu osjećati pospanost tijekom liječenja Casodexom. Ako osjetite pospanost, upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet.

Važne informacije o nekim sastojcima Casodexa

Casodex sadrži laktozu, jednu vrstu šećera. Ukoliko Vam je Vaš liječnik rekao da ne podnosite ili ne možete probaviti određene vrste šećera, zatražite savjet liječnika prije negoli započnete uzimati ovaj lijek.

3. Kako uzimati Casodex

Casodex uvijek uzimajte točno onako kako Vas je uputio Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza za odrasle je jedna tableta jedanput dnevno. Tabletu progutajte cijelu s nešto vode.

Nastojte uzimati tablete svakog dana u isto vrijeme.

Čak i ako se osjetite bolje, tablete nemojte prestati uzimati sve dok Vam to ne preporuči Vaš liječnik.

Ako uzmete više Casodexa nego što ste trebali

Uzmete li više Casodex tableta negoli Vam je propisao Vaš liječnik, bez odlaganja se obratite svom liječniku ili u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Casodex

Zaboravite li uzeti dozu lijeka na vrijeme, preskočite propuštenu dozu, a zatim lijek nastavite uzimati prema uobičajenom rasporedu.

Propuštenu tabletu ne nadoknađujte na način da uzmete dvije tablete odjednom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Casodexa obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Casodex može uzrokovati nuspojave.

Alergijske reakcije:

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

Simptomi uključuju naglu pojavu:

 • Osipa, svrbeža ili koprivnjače.
 • Oticanja lica, usana, jezika, grla ili drugih dijelova tijela
 • Nedostatka daha, piskanja ili poteškoća s disanjem.

Ukoliko Vam se dogodi nešto od navedenoga odmah se javite liječniku.

Također, bez odlaganja se javite svom liječniku ako primijetite neku od slijedećih nuspojava:

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • Žuta boja kože ili bjeloočnice oka (žutica) (Ovo mogu biti znaci oštećenja jetre ili u rijetkim slučajevima (javlja se u manje od 1 na 1000 bolesnika) zatajenja jetre)
 • Bol u trbuhu.
 • Krv u mokraći.

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • Ozbiljan nedostatak daha ili iznenadno pogoršanje težine nedostatka daha. Uz to se može pojaviti kašalj ili visoka temperatura (vrućica) (Ovo mogu biti znakovi upale pluća koja se naziva ˝intersticijska bolest pluća˝.)

Ostale moguće nuspojave

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika):

 • Osip na koži.
 • Oticanje i preosjetljivost dojki.
 • Osjećaj slabosti.

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • Naleti vrućine
 • Mučnina
 • Svrbež
 • Suha koža
 • Nemogućnost postizanja erekcije (erektilna disfunkcija)
 • Povećanje tjelesne težine
 • Smanjen libido i smanjena plodnost
 • Gubitak kose
 • Ponovni rast kose ili rast nove kose
 • Smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija) što može uzrokovati umor ili bljedilo
 • Gubitak apetita
 • Depresija
 • Pospanost
 • Probavne smetnje
 • Omaglica
 • Zatvor
 • Vjetrovi (nadutost)
 • Bol u prsnom košu
 • Oticanje

Rijetke (javljaju se u 1 do 10 bolesnika na 10 000 bolesnika):

 • povećana osjetljivost kože na sunčevu svjetlost

Liječnik će Vam možda napraviti pretrage krvi, kako bi provjerio moguće promjene.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Casodex

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Casodex tablete sadrže

Djelatna tvar je bikalutamid. Jedna tableta sadrži 150 mg bikalutamida.

Pomoćne tvari su:

 • laktoza hidrat, natrijev škroboglikolat, povidon, magnezijev stearat, hipromeloza, makrogol 300 i titanijev dioksid.

Kako Casodex tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Casodex 150 mg su bijele filmom obložene tablete dostupne u blister pakiranju od 28 tableta.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

AstraZeneca d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Republika Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Macclesfield

Cheshire SK 10 2NA

Velika Britanija i Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse

68723 Plankstadt, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu