Bendamustin PharmaS prašak (2,5 mg/ml) – Uputa o lijeku

Bendamustin PharmaS 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
bendamustinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Bendamustin PharmaS i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Bendamustin PharmaS?
 3. Kako primjenjivati lijek Bendamustin PharmaS?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Bendamustin PharmaS?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bendamustin PharmaS i za što se koristi?

Bendamustin PharmaS je lijek koji sadrži djelatnu tvar koja se naziva bendamustinklorid (dalje naveden kao bendamustin).

Bendamustin je lijek koji se koristi za liječenje određenih vrsta raka (citotoksični lijek).

Bendamustin se primjenjuje sam (kao monoterapija) ili u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje sljedećih oblika raka:

 • Kronična limfocitna leukemija, u slučajevima kada kombinirana kemoterapija s fludarabinom nije prikladna za Vas
 • Ne-Hodgkinov limfom koji nije odgovorio, ili je samo kratkotrajno odgovorio na prethodno liječenje rituksimabom
 • Multipli mijelom, u slučajevima kada visoke doze kemoterapije s transplantacijom autolognih matičnih stanica, te primjena talidomida i bortezomiba nisu prikladni za Vas.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bendamustin PharmaS?

Nemojte primjenjivati Bendamustin PharmaS:

 • ako ste alergični na bendamustinklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • tijekom dojenja
 • ako imate teški poremećaj funkcije jetre (oštećenje funkcionalnih jetrenih stanica)
 • ako imate žuticu (žuto obojenu kožu ili bjeloočnice, uzrokovane jetrenim ili krvnim problemima)
 • ako imate težak poremećaj funkcije koštane srži (depresija koštane srži) i ozbiljne promjene u broju bijelih krvnih stanica i trombocita u krvi (pad vrijednosti bijelih krvnih stanica na <3000/μl ili trombocita na < 75000/μl)
 • ako ste imali velike operativne zahvate prije manje od 30 dana prije početka liječenja
 • ako imate infekciju, osobito ako je povezana sa smanjenjem broja bijelih krvnih stanica (leukocitopenija)
 • u kombinaciji s cjepivom protiv žute groznice

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Bendamustin PharmaS:

 • U slučaju smanjene sposobnosti koštane srži da nadomjesti krvne stanice. Morate provjeriti broj bijelih krvnih stanica i trombocita prije početka liječenja lijekom bendamustin, prije svakog pojedinog ciklusa liječenja i u intervalima između ciklusa.
 • U slučaju infekcija. Morate se obratiti svom liječniku ako imate znakove infekcije, uključujući visoku tjelesnu temperaturu ili dišne simptome.
 • U slučaju postojeće bolesti srca (npr. srčani udar, bol u prsištu, ozbiljni poremećaj srčanog ritma).

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri tijekom primjene lijeka bendamustin

 • u slučaju mučnine i povraćanja. Liječnik Vam može dati lijek koji smanjuje mučninu (antiemetik).
 • U slučaju ako primijetite bol u području bubrega, krv u mokraći ili smanjenu količinu mokraće. Kodvrlo teške bolesti, tijelo Vam možda neće moćiukloniti sve otpadne tvarirazorenih stanica raka. To se naziva sindrom lize tumora i može uzrokovati zatajenje bubrega i srčane tegobe unutar 48 sati od prve doze lijeka bendamustin. Vaš Vam liječnik može osigurati primjerenu hidraciju i dati druge lijekove kako bi spriječio tu nuspojavu.
 • U slučaju pojave kožnih reakcija tijekom liječenja lijekom bendamustin. Reakcije mogu postajati sve teže.
 • U slučaju bolnog crvenila ili purpurnog osipa koji se širi i mjehurića i/ili drugih lezija koje se počinju javljati na sluznici (npr. u ustima i na usnicama), posebice ako ste prethodno bili osjetljivi na svjetlost, imali infekcije dišnog sustava (npr. bronhitis) i/ili vrućicu.
 • U slučaju teških alergijskih reakcija ili reakcija preosjetljivosti. Morate obratiti pažnju na reakcije na infuziju nakon prvog ciklusa liječenja.

Muškarce koji primaju lijek bendamustin potrebno je savjetovati da se suzdrže od očinstva tijekom liječenja i do 6 mjeseci nakon prekida liječenja. Prije početka liječenja moraju zatražiti savjet o pohrani sperme, zbog moguće trajne neplodnosti.

Nehotičnu primjenu injekcije u tkivo izvan krvnih žila (ekstravazalna injekcija) mora se odmah prekinuti. Iglu treba izvaditi nakon kratke aspiracije. Nakon toga mora se hladiti zahvaćeno tkivo i ruku postaviti u povišen položaj. Nije jasna korist dodatnih mjera terapije, poput primjene kortikosteroida (vidjeti dio 4).

Djeca i adolescenti

Nema iskustva s primjenom lijeka bendamustin u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Bendamustin PharmaS

Bendamustin može utjecati na djelovanje drugih lijekova i drugi lijekovi mogu utjecati na djelotvornost bendamustina.

Ako se bendamustin primjenjuje u kombinaciji s lijekovima koji sprječavaju stvaranje krvi u koštanoj srži, utjecaj na koštanu srž može se pojačati.

Ako se bendamustin primjenjuje u kombinaciji s lijekovima koji mijenjaju imunološki odgovor Vašeg organizma, taj se učinak može pojačati.

Citotoksični lijekovi mogu umanjiti djelotvornost cijepljenja živim virusnim cjepivima. Dodatno, citotoksični lijekovi povećavaju rizik od infekcije nakon cijepljenja živim cjepivima (npr. virusnim cjepivima).

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilokoje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Bendamustin može uzrokovati genetska oštećenja i uzrokovao je malformacije u ispitivanjima na životinjama. Ne smijete primijeniti bendamustin tijekom trudnoće osim ako to liječnik nije izričito odredio. U slučaju liječenja tijekom trudnoće morate zatražiti medicinski savjet o riziku od mogućih nuspojava za Vaše nerođeno dijete. Preporuča se genetsko savjetovanje.

Plodnost

Žene koje mogu zatrudnjeti moraju koristiti djelotvorne mjere kontracepcije i prije i tijekom liječenja lijekom bendamustin. Ako do trudnoće dođe tijekom liječenja lijekom bendamustin morate odmah o tome obavijestiti svog liječnika i zatražiti genetsko savjetovanje.

Ako ste muškarac, morate paziti da ne začnete dijete tijekom liječenja lijekom bendamustinom i do 6 mjeseci nakon završetka liječenja. Postoji opasnost da će liječenje lijekom bendamustinom dovesti do neplodnosti pa morate zatražiti savjet o pohrani sperme prije početka liječenja.

Dojenje

Bendamustin se ne smije primjenjivati tijekom dojenja. Ako je liječenje lijekom bendamustin neophodno tijekom dojenja, mora se prekinuti dojenje.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Nemojte voziti niti raditi sa strojevima ako imate nuspojave kao što su omaglica ili manjak koordinacije.

3. Kako primjenjivati Bendamustin PharmaS?

Bendamustin se primjenjuje infuzijom u venu tijekom 30-60 minuta u različitim dozama, sam (kao monoterapija) ili u kombinaciji s drugim lijekovima.

Liječenje ne smije započeti ako Vam je broj bijelih krvnih stanica pao ispod 3000 stanica/μl i/ili ako Vam je broj trombocita pao ispod 75000 stanica/μl.

Liječnik će Vam određivati ove vrijednosti u redovitim razmacima.

Kronična limfocitna leukemija

Bendamustin: 100 mg po m2 površine tijela (izračunava se na temelju Vaše visine i težine). Na 1. i 2. dan.

Ciklus se ponavlja nakon 4 tjedna, do 6 ciklusa

Ne-Hodgkinovi limfomi

Bendamustin: 120 mg po m2 površine tijela (izračunava se na temelju Vaše visine i težine). Na 1. i 2. dan.

Ponoviti ciklus nakon 3 tjedna, do barem 6 ciklusa

Multipli mijelom

Bendamustin: 120 – 150 mg po m2 površine tijela (izračunava se na temelju Vaše visine i težine). Na 1. i 2. dan.

Prednizon: 60 mg po m2 površine tijela (izračunava se na temelju Vaše visine i težine) u venu ili kroz usta. Od 1. do 4. dana. 

Ponoviti ciklus nakon 4 tjedna, do barem 3 ciklusa

Liječenje se mora prekinuti ako broj bijelih krvnih stanica (leukocita) padne na < 3000/μl i/ili trombocita na < 75000/μl. Liječenje se može nastaviti nakon što se vrijednost bijelih krvnih stanica povisi na > 4000/μl i trombocita na > 100000/μl.

Poremećaj funkcije jetre ili bubrega

Ovisno o stupnju oštećenja Vaše jetre, može biti potrebno prilagoditi dozu lijeka (do 30% u slučaju umjerenog oštećenja funkcije jetre). Bendamustin se ne smije primjenjivati u slučaju teškog oštećenja funkcije jetre. Nije potrebna prilagodba doze u slučaju oštećenja funkcije bubrega. Vaš će liječnik odlučiti o potrebi prilagodbe doze.

Kako se primjenjuje

Liječenje lijekom bendamustin smije provoditi samo liječnik specijalist s iskustvom u liječenju tumora. Liječnik će Vam dati točnu dozu lijeka bendamustin uz odgovarajuće mjere opreza. Liječnik će Vam primijeniti otopinu za infuziju nakon što je pripremi prema uputama. Otopina se primjenjuje u venu kao kratkotrajna infuzija tijekom 30-60 minuta.

Trajanje liječenja

Nije određeno vremensko ograničenje kao opće pravilo liječenja lijekom bendamustin. Trajanje liječenja ovisi o bolesti i odgovoru na liječenje.

Ako ste zabrinuti ili imate neko pitanje o liječenju lijekom bendamustin obratite se Vašem liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako ste zaboravili primjenjivati bendamustin

Ako se zaboravilo na dozu lijeka bendamustin, liječnik će u pravilu nastaviti uobičajeni raspored doziranja.

Ako prestanete primjenjivati Bendamustin

Liječnik će odlučiti treba li privremeno prekinuti liječenje ili zamijeniti ovaj lijek drugim.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Tkivna oštećenja (nekroza) zabilježena su vrlo rijetko nakon nehotične primjene injekcije u tkivo izvan krvnih žila (ekstravaskularno). Osjećaj žarenja na mjestu uboda igle može biti znak primjene izvan krvne žile. Posljedica ovakve primjene može biti bol i sporo cijeljenje oštećenja na koži.

Nuspojava koja ograničava dozu lijeka bendamustin je poremećena funkcija koštane srži, koja se obično normalizira nakon liječenja. Poremećena funkcija koštane srži povećava rizik od infekcija.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 • nizak broj bijelih krvnih stanica (leukocitopenija)
 • snižena vrijednost crvenog krvnog pigmenta (hemoglobina)
 • smanjen broj trombocita (trombocitopenija)
 • infekcije
 • mučnina
 • povraćanje
 • upala sluznice
 • povišena vrijednost kreatinina u krvi
 • povišena vrijednost ureje u krvi
 • vrućica
 • umor
 • glavobolja

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • krvarenje (hemoragija)
 • poremećaj metabolizma uzrokovan otpuštanjem sadržaja razorenih stanica raka u krvotok (sindrom lize tumora)
 • smanjenje broja crvenih krvnih stanica koje može uzrokovati blijedu kožu, slabost i nedostatak zraka (anemija)
 • niski broj neutrofila (neutropenija)
 • reakcije preosjetljivosti kao što su alergijska upala kože (dermatitis), koprivnjača (urtikarija)
 • povišene vrijednosti jetrenih enzima AST/ALT
 • povišena vrijednost alkalne fosfataze
 • povišena vrijednost bilirubina
 • niske vrijednosti kalija u krvi
 • poremećena funkcija srca (osjećaj lupanja srca, bol u prsima – angina pectoris)
 • poremećaj srčanog ritma (aritmija)
 • nizak ili visok krvni tlak (hipotenzija ili hipertenzija)
 • poremećena funkcija pluća
 • proljev
 • zatvor stolice
 • bolna usta (stomatitis)
 • gubitak teka (apetita)
 • ispadanje kose
 • promjene na koži
 • izostanak mjesečnice (amenoreja)
 • bol
 • nesanica
 • zimica
 • dehidracija
 • omaglica
 • osip koji svrbi (urtikarija)

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • nakupljanje tekućine u srčanoj ovojnici (izljev tekućine u prostor oko srca)
 • stvaranje nedovoljnog broja svih krvnih stanica (mijelodisplastični sindrom)
 • akutna leukemija
 • upala pluća (pneumonija) uzrokovana bakterijom Pneumocystis jirovecii

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • infekcija krvi (sepsa)
 • teške alergijske reakcije preosjetljivosti (anafilaktičke reakcije)
 • znakovi slični anafilaktičkim reakcijama (anafilaktoidne reakcije)
 • omamljenost
 • gubitak glasa (afonija)
 • akutno zatajenje krvotoka
 • crvenilo kože (eritem)
 • upala kože (dermatitis)
 • svrbež (pruritus)
 • kožni osip (makularni egzantem)
 • prekomjerno znojenje (hiperhidroza)
 • smanjenje funkcije koštane srži, zbog koje ćete se možda osjećati loše ili će se to pokazati na krvnim pretragama

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • primarna atipična upala pluća (pneumonija)
 • razgradnja crvenih krvnih stanica
 • nagli pad krvnog tlaka ponekad praćen kožnim reakcijama ili osipom (anafilaktički šok)
 • poremećaj osjeta okusa
 • poremećaj osjeta (parestezije)
 • slabost i bol u rukama i nogama (periferna neuropatija)
 • bolest živčanog sustava (antikolinergijski sindrom uz strah, nemir, grčeve)
 • neurološki poremećaji
 • poremećaj koordinacije (ataksija)
 • upala mozga (encefalitis)
 • ubrzani otkucaji srca (tahikardija)
 • srčani udar, bol u prsištu (infarkt miokarda)
 • zatajivanje srca
 • upala vena (flebitis)
 • stvaranje ožiljaka u plućima (plućna fibroza)
 • upala jednjaka praćena krvarenjem (hemoragijski ezofagitis)
 • krvarenje iz želuca ili crijeva
 • neplodnost
 • zatajivanje više organa

Nepoznata učestalost nuspojave (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • zatajenje jetre
 • zatajenje bubrega
 • nepravilni i često ubrzani srčani otkucaji (fibrilacija atrija)
 • bolno crvenilo ili purpurni osip koji se širi i mjehurići i/ili druge lezije koje se počinju javljati na sluznici (npr. u ustima i na usnicama), posebice ako ste prethodno bili osjetljivi na svjetlost, imali infekcije dišnog sustava (npr. bronhitis) i/ili vrućicu.
 • pneumonitis
 • krvarenje iz pluća

Zabilježeni su slučajevi sekundarnih tumora (mijelodisplastični sindrom, akutna mijeloična leukemija (AML), karcinom bronha) nakon liječenja lijekom bendamustin. Ne može se utvrditi jasna povezanost s primjenom lijeka bendamustin.

Obratite se svojem liječniku ili odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava (učestalost „nepoznato“):

 • Ozbiljni kožni osipi uključujući Stevens-Johnsonov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu.

Oni se mogu pojaviti kao crvenkaste pjege u obliku ciljnih krugova ili okrugle mrlje s mjehurićem u sredini, po trupu, ljuštenje kože, vrijedovi u ustima, grlu, nosu, na genitalijama i po očima i mogu im prethoditi vrućica i simptomi nalik gripi.

 • Proširen osip, visoka tjelesna temperatura, uvećani limfni čvorovi i zahvaćenost drugih tjelesnih organa (reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima, poznata i kao DRESS ili sindrom preosjetljivosti na lijek).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Bendamustin PharmaS?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici iza oznake

„EXP“. Prve dvije znamenke odnose se na mjesec, a zadnje četiri znamenke označavaju godinu. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Napomena o roku valjanosti nakon otvaranja ili pripreme otopine

Otopina za infuziju pripremljena prema uputama navedenim na kraju ove upute stabilna je u polietilenskim vrećama tijekom 3,5 sata na 25°C/60% RV, dok su u hladnjaku (2-8°C) stabilne 2 dana. Bendamustin PharmaS ne sadrži konzervanse. Otopine se stoga ne smiju koristiti nakon isteka ovog vremena.

Održavanje aseptičkih uvjeta kod pripreme otopina odgovornost je korisnika.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bendamustin PharmaS sadrži?

 • Djelatna tvar je bendamustinklorid

1 bočica sadrži 25 mg bendamustinklorida

1 bočica sadrži 100 mg bendamustinklorida

Nakon rekonstitucije 1 ml koncentrata sadrži 2,5 mg bendamustinklorida.

 • Drugi sastojak je manitol.

Kako Bendamustin PharmaS izgleda i sadržaj pakiranja?

Bijeli do gotovo bijeli liofilizirani prašak u smeđoj staklenoj bočici s brombutilnim čepom i aluminijskom kapicom s poklopcem.

Staklena bočica (staklo vrst I) od 25 ml.

Staklena bočica (staklo vrst I) od 50 ml.

Bendamustin PharmaS je dostupan u pakiranjima koja sadrže 1, 5, 10 i 20 bočica s 25 mg bendamustinklorida te 1 i 5 bočica koje sadrže 100 mg bendamustinklorida.

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb

Proizvođač

Synthon s.r.o., Brnenska 32/c.p.597, 67818 Blansko, Republika Češka

Synthon Hispania SL, C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona, Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u kolovozu 2019.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu