Avelox tablete (400mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi :

 1. Što je Avelox i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Avelox
 3. Kako uzimati Avelox
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Avelox
 6. Dodatne informacije

1. Što je Avelox i za što se koristi

Avelox sadrži djelatnu tvar moksifloksacin, koji pripada skupini antibiotika koji se zovu fluorokinoloni. Avelox djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije.

Avelox se koristi u bolesnika starijih od 18 godina za liječenje sljedećih bakterijskih infekcija kada su uzrokovane bakterijama osjetljivim na moksifloksacin.

Avelox se smije primijeniti za liječenje ovih infekcija samo kada se uobičajeni antibiotici ne mogu primijeniti ili kada nisu djelovali:

Upala paranazalnih sinusa, iznenadno pogoršanje dugotrajne upale u dišnim putovima, ili upala pluća (pneumonija) stečena izvan bolnice (osim teških slučajeva).

Blage do umjereno teške infekcije gornjeg dijela ženskog genitalnog trakta (upalna bolest zdjelice), uključujući infekcije jajovoda i endometrija.

Avelox tablete same nisu dovoljne u liječenju ovog tipa infekcija već Vam liječnik treba prepisati uz Avelox i dodatni antibiotik u liječenju infekcija gornjeg dijela ženskog genitalnog trakta (vidjeti dio 2. Prije nego počnete uzimati Avelox, Budite oprezni s lijekom Avelox, Savjetujte se s liječnikom prije uzimanja lijeka Avelox).

Ako je kod sljedećih bakterijskih infekcija došlo do poboljšanja za vrijeme početnog liječenja Avelox otopinom za infuziju, liječnik Vam može prepisati Avelox tablete za nastavak liječenja:

Upale pluća (pneumonije) stečene izvan bolnice, infekcije kože i mekog tkiva.

Avelox tablete ne smiju se koristiti za početno liječenje bilo koje infekcije kože i mekog tkiva ili teških upala pluća.

2. Prije nego počnete uzimati Avelox

Ukoliko niste sigurni pripadate li u koju od dolje navedenih grupa bolesnika, obratite se Vašem liječniku.

Nemojte uzimati Avelox

 • ako ste alergični na djelatnu tvar moksifloksacin, druge kinolone ili na bilo koji drugi sastojak lijeka Avelox, ako ste trudni ili dojite,
 • ako ste mlađi od 18 godina,
 • ako su se nakon liječenja kinolonskim antibioticima kod Vas već pojavili bolest ili poremećaj tetive (vidjeti dio Budite oprezni s lijekom Avelox i 4. Moguće nuspojave),
 • ako imate urođenu ili bilo koju bolest povezanu s abnormalnostima srčanog ritma (zabilježeno EKG-om, električnim bilježenjem rada srca), poremećenu ravnotežu soli u krvi (posebno nisku razinu kalija ili magnezija u krvi), vrlo spor ritam srca (što se zove bradikardija), slabo srce (zatajenje srca), poremećaj srčanog ritma u povijesti bolesti, ili uzimate druge lijekove koji uzrokuju nenormalne promjene u EKG-u (vidjeti dio Uzimanje drugih lijekova s lijekom Avelox).

Ovo je zbog toga što Avelox može uzrokovati promjene u EKG-u, produljenje QT intervala, odnosno usporeno provođenje električnih signala.

 • ako imate tešku bolest jetre ili povećanu vrijednost jetrenih enzima (transaminaza) koja 5-struko premašuje gornju granicu normale.

Budite posebno oprezni s lijekom Avelox

Savjetujte se s liječnikom prije uzimanja lijeka Avelox

Avelox može promijeniti EKG nalaz, posebno ako ste ženskog spola ili starije dobi. Ako trenutno uzimate bilo koji lijek koji snižava razinu kalija u krvi, posavjetujte se s liječnikom prije primjene lijeka Avelox (također vidjeti dio Nemojte uzimati Avelox i Uzimanje drugih lijekova s lijekom Avelox).

 • Ako imate epilepsiju ili stanja zbog kojeg ste skloni konvulzijama, prije uzimanja lijeka Avelox, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
 • Ako imate ili ste ikada imali problema sa mentalnim zdravljem, prije početka uzimanja lijeka Avelox, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
 • Ako imate miasteniju gravis, uzimanje lijeka Avelox može pogoršati simptome Vaše bolesti. Ako mislite da se to odnosi na Vas, odmah se posavjetujte s liječnikom.
 • Ako Vi ili bilo tko od članova Vaše obitelji imate nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (rijedak nasljedni poremećaj), obavijestite svog liječnika koji će Vam savjetovati da li je Avelox Vama primjerena terapija.
 • Ako imate kompliciranu infekciju gornjeg dijela ženskog genitalnog trakta (povezane s tubo-ovarijskim ili zdjeličnim apscesom), i Vaš liječnik smatra da je potrebno intravensko liječenje, liječenje Avelox tabletama nije primjereno.

Za liječenje blagih do umjereno teških infekcija gornjeg dijela ženskog genitalnog trakta Vaš liječnik bi Vam trebao propisati dodatni antibiotik uz Avelox.

Ako nakon trodnevnog liječenja nema kliničkog poboljšanja, javite se svom liječniku.

Pri uzimanju lijeka Avelox

Ako osjetite palpitacije ili nepravilne otkucaje srca tijekom liječenja, trebate se odmah javiti liječniku. On/ona može napraviti EKG kako bi odredio Vaš srčani ritam.

Rizik od srčanih problema može porasti s porastom doze. Stoga se treba pridržavati preporučene doze.

Rijetko postoji mogućnost da ćete doživjeti tešku, iznenadnu alergijsku reakciju (anafilaktička reakcija/šok) već kod prve doze, sa sljedećim simptomima:

 • stezanje u prsima
 • osjećaj omaglice
 • osjećaj slabosti ili malaksalosti
 • omaglica pri ustajanju

U slučaju pojave navedenih simptoma, prekinite uzimati Avelox i odmah potražite liječnički savjet.

Avelox može uzrokovati brzonapredujuću i tešku upalu jetre koja može dovesti do po život opasnog zatajenja jetre (uključujući smrtne slučajeve, vidjeti dio 4. Moguće nuspojave).

Obratite se svom liječniku prije nastavka liječenja ako razvijete slijedeće znakove  da se ne osjećate dobro ili se osjećate boležljivo uz pojavu:žute boje bjeloočnica, tamne mokraće, svrbeža kože, sklonosti krvarenju ili bolesti mozga potaknute bolešću jetre (simptomi smanjenja jetrene funkcije ili brzonapredujuće i teške upale jetre).

Ako primijetite kožne reakcije, stvaranje mjehura i/ili ljuštenje kože i/ili reakcije na sluznicama (vidjeti dio 4. Moguće nuspojave), odmah se, prije nastavka liječenja, obratite svom liječniku.

Kinolonski antibiotici, uključujući Avelox, mogu uzrokovati konvulzije. U slučaju pojave konvulzija, prestanite uzimati Avelox i odmah se obratite svom liječniku.

Mogu se javiti simptomi neuropatije kao što su bol, pečenje, bockanje, utrnulost i/ili slabost. U slučaju pojave ovih simptoma, obavijestite odmah svog liječnika prije nastavka liječenja lijekom Avelox.

Mogu se javiti problemi sa mentalnim zdravljem čak i kada uzimate kinolonski antibiotik, uključujući Avelox, prvi put. U vrlo rijetkim slučajevima depresija ili problemi s mentalnim zdravljem mogu dovesti do suicidalnih misli i samo-ozljeđujućeg ponašanja kao što je pokušaj samoubojstva (vidjeti dio 4. Moguće nuspojave). Ako se kod Vas jave ovakve reakcije, prestanite uzimati Avelox i odmah obavijestite svog liječnika.

Tijekom ili nakon prestanka uzimanja antibiotika uključujući Avelox, možete dobiti proljev. Ako proljev poprimi teški oblik ili postane dugotrajan, ili ako u stolici primijetite krv ili sluz morate odmah prestati uzimati Avelox i posavjetovati se sa svojim liječnikom. U ovakvom slučaju, nemojte uzimati lijekove koji koče ili usporavaju pokretanje (peristaltiku) crijeva.

Avelox može uzrokovati bol i upalu tetiva, čak unutar 48 sati od početka liječenja do nekoliko mjeseci nakon završetka liječenja lijekom Avelox.

Rizik za upalu i rupturu tetive povećan je ako ste starije dobi ili se trenutno liječite kortikosteroidima. Na pojavu prvih znakova boli ili upale, treba prekinuti uzimanje lijeka Avelox, odmarati zahvaćeni(e) ud(ove), te se posavjetovati odmah sa svojim liječnikom. Izbjegavajte nepotrebno fizičko opterećenje jer ono može povećati rizik rupture tetive (vidjeti dijelove Nemojte uzimati Avelox i 4. Moguće nuspojave).

Ako ste starije dobi, te imate probleme sa bubrezima, vodite brigu o uzimanju dovoljno tekućine jer dehidracija može povećati rizik od zatajenja bubrega.

Ako se kod Vas javi poremećaj vida ili bilo kakvi drugi poremećaji oka dok uzimate Avelox, posavjetujte se odmah s oftalmologom (vidjeti dijelove

Upravljanje vozilima i strojevima i 4. Moguće nuspojave).

Kinolonski antibiotici mogu učiniti Vašu kožu osjetljivijom na sunčevu svjetlost ili UV-zračenje. Tijekom liječenja lijekom Avelox morate izbjegavati produljeno izlaganje suncu ili jaku sunčevu svjetlost i ne smijete koristiti solarij ili bilo koje druge UV lampe.

Učinkovitost moksifloksacin otopine za infuziju u liječenju teških opeklina, infekcija dubokih tkiva, te inficiranog stopala dijabetičara u koji se razvio osteomijelitisom (infekcija koštane srži) nije utvrđena.

Djeca i adolescenti

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina ne smiju uzimati ovaj lijek jer djelotvornost i sigurnost primjene u tim dobnim skupinama nije utvrđena (vidjeti dio Nemojte uzimati Avelox).

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Prije nego uzmete Avelox, imajte na umu:

Ako uzimate Avelox i druge lijekove koji utječu na srce, postoji povećan rizik za promjenu srčanog ritma.

Stoga, nemojte uzimati Avelox zajedno sa sljedećim lijekovima:

 • lijekovi koji spadaju u grupu antiaritmika (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)
 • antipsihoticima (npr. fenotiazin, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid)
 • tricikličnim antidepresivima
 • nekim antimikrobnim lijekovima (npr. sankvinavir, sparfloksacin, eritromicin koji se daje intravenski, pentamidin, antimalarici, posebno halofantrin)
 • nekim antihistaminicima (npr. terfenadin, astemizol, mizolastin)
 • drugim lijekovima (cisaprid, vinkamin koji se daje intravenski, bepridil, difemanil).

Morate reći liječniku ako uzimate lijekove koji mogu smanjiti razinu kalija u krvi (npr. neki diuretici, neki laksativi i klizme (visoke doze) ili kortikosteroidi (protuupalni lijekovi), amfotericin B) ili usporiti rad srca jer oni također mogu povećati rizik od nastanka ozbiljnog poremećaja srčanog ritma tijekom uzimanja lijeka Avelox.

Lijekovi koji sadrže magnezij ili aluminij kao što su antacidi za lošu probavu ili lijekovi koji sadrže željezo ili cink, lijekovi koji sadrže didanozin ili lijekovi koji sadrže sukralfat za liječenje probavnih poremećaja mogu smanjiti učinak Avelox tableta. Stoga uzmite Avelox tablete šest sati prije ili nakon uzimanja tog drugog lijeka.

Istodobna primjena Avelox tableta i aktivnog ugljena smanjuje učinak lijeka Avelox. Stoga se istodobna primjena ovih lijekova ne preporuča.

Ako trenutno uzimate peroralne antikoagulanse (npr. varfarin), može biti potrebno pratiti vrijeme zgrušavanja krvi.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Avelox

Hrana, uključujući mliječne proizvode, ne utječe na učinak lijeka Avelox.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek Ako ste trudni ili dojite, nemojte uzimati Avelox..

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek. Ispitivanja u životinja ne ukazuju da će Vaša plodnost biti narušena primjenom ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Avelox može izazvati osjećaj omaglice ili ošamućenosti, iznenadan, prolazni gubitak vida ili kratkotrajan gubitak svijesti. Ako se nešto od toga javilo kod Vas, ne vozite i ne upravljajte strojevima.

Ostala upozorenja

Važna informacija o nekim drugim sastojcima Avelox tableta

Avelox tablete sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Avelox

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza za odrasle je jedna filmom obložena tableta od 400 mg jedanput dnevno.

Avelox tablete su namijenjene za primjenu kroz usta. Progutajte cijelu tabletu bez žvakanja (radi gorkog okusa) i s dosta tekućine.

Avelox možete uzeti neovisno o uzimanju hrane. Preporučuje se uzimati tabletu približno u isto vrijeme svakog dana. Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih bolesnika, bolesnika s niskom tjelesnom težinom ili u bolesnika s poremećajem u radu bubrega. Trajanje liječenja ovisi o vrsti infekcije.

Ako Vam liječnik nije propisao drukčije, Avelox filmom obložene tablete trebali bi uzimati kao što je navedeno:

 • iznenadno pogoršanje kroničnog bronhitisa (akutna egzacerbacija kroničnog bronhitisa) 5 – 10 dana
 • upala pluća (pneumonija) koju ste dobili izvan bolnice, osim teških slučajeva 10 dana
 • akutna upala paranazalnih sinusa (akutni bakterijski sinusitis) 7 dana
 • blage do umjereno teške infekcije gornjeg ženskog genitalnog trakta (upalna bolest zdjelice), uključujući infekcije jajovoda i endometrija 14 dana

Kada se Avelox filmom obložene tablete koriste kao nastavak liječenja Avelox otopinom za infuziju trebali bi ih uzimati kao što je navedeno:

 • upala pluća (pneumonija) koju ste dobili izvan bolnice 7-14 dana

Većina bolesnika s upalom pluća prebačeni su na peroralnu terapiju Avelox filmom obloženim tabletama unutar 4 dana

 • infekcije kože i mekog tkiva 7-21 dan

Većina bolesnika s upalama kože i mekog tkiva prebačeni su na peroralnu terapiju Avelox filmom obloženim tabletama unutar 6 dana.

Važno je da liječenje u cjelosti završite, čak i ako se nakon nekoliko dana osjećate bolje. Ako prestanete uzimati ovaj lijek prerano, infekcija možda neće biti u cijelosti izliječena, te se može vratiti ili se Vaše stanje može pogoršati, te možete razviti bakterijsku otpornost na antibiotik.

Preporučenu dozu i trajanje liječenja ne treba prekoračiti (vidjeti dio 2. Prije nego počnete uzimati Avelox, Budite oprezni s lijekom Avelox).

Ako uzmete više lijeka Avelox nego što ste trebali

Ako ste uzeli više od preporučene jedne tablete dnevno, odmah potražite liječnički savjet i, ako je moguće, ponesite sa sobom preostale tablete, pakovanje ili ovu uputu da pokažete liječniku ili ljekarniku što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Avelox

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite je čim se sjetite isti dan. Ako jedan dan ne uzmete tabletu, uzmite uobičajenu dozu (jednu tabletu) sljedeći dan.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Ako niste sigurni što učiniti, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako prestanete uzimati Avelox

Ako prestanete uzimati ovaj lijek prerano, infekcija može biti nepotpuno izliječena. Ako želite prekinuti uporabu tableta prije završetka liječenja, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoć a ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Avelox obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Avelox može izazvati nuspojave.

Sljedeće nuspojave su zabilježene tijekom liječenja lijekom Avelox. Učestalost nuspojava niže navedenih definirana je prema sljedećim pravilu:

Često: može se javiti kod do 1 od 10 korisnika

Manje često: može se javiti kod do 1 od 100 korisnika Rijetko: može se javiti kod do 1 od 1000 korisnika

Vrlo rijetko: može se javiti kod do 1 od 10000 korisnika

Infekcije i infestacije

Često:

 • infekcije uzrokovane otpornim bakterijama ili gljivama, npr. oralna i vaginalna kandidijaza

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Manje često:

 • nizak broj crvenih krvnih stanica
 • nizak broj bijelih krvnih stanica
 • nizak broj određenih bijelih krvnih stanica (neutrofila)
 • smanjen ili povećan broj krvnih stanica neophodnih za zgrušavanje krvi
 • porast određenih bijelih krvnih stanica (eozinofila)
 • smanjeno zgrušavanje krvi

Vrlo rijetko:

 • pojačano zgrušavanje krvi
 • značajno smanjenje broja određenih bijelih krvnih stanica (agranulocitoza)

Poremećaji imunološkog sustava

Manje često:

 • alergijska reakcija

Rijetko:

 • teška i iznenadna generalizirana alergijska reakcija, uključujući vrlo rijetko po život opasan šok (npr. otežano disanje, pad krvnog tlaka,ubrzan puls)
 • oteklina (uključujući moguće po život opasno oticanje dišnih puteva)

Pretrage

Manje često:

 • povišena razina lipida u krvi (masnoća)

Rijetko:

 • povišena razina šećera u krvi
 • povišena razina urične kiseline u krvi

Psihijatrijski poremećaji

Manje često:

 • anksioznost
 • nemir/uzbuđenost

Rijetko:

 • emocionalna nestabilnost
 • depresija (koja u vrlo rijetkim slučajevima može dovesti do samo-ozljeđujućegponašanja, kao što su suicidalne ideje/misli, ili pokušaji samoubojstva)
 • halucinacije

Vrlo rijetko:

 • depersonalizacija
 • gubitak razuma (koja može dovesti do samo-ozljeđujućegponašanja, kao što su suicidalne ideje/misli, ili pokušaji samoubojstva)

Poremećaji živčanog sustava

Često:

 • glavobolja
 • omaglica

Manje često:

 • trnci i/ili utrnulost
 • promjene osjeta okusa (u rijetkim slučajevima gubitak osjeta   okusa)
 • zbunjenost i dezorijentiranost
 • nesanica
 • drhtanje
 • osjećaj vrtoglavice (vrtnje ili padanja),

Vrlo rijetko:

 • depersonalizacija
 • gubitak razuma (koja može   dovesti do samo-ozljeđujućegponašanja, kao što su suicidalne ideje/misli, ili pokušaji samoubojstva)

Poremećaji oka

Manje često:

 • smetnje vida uključujući dvoslike i zamagljen vid

Vrlo rijetko:

 • prolazni gubitak vida

Poremećaji uha i labirinta

Rijetko:         

 • zujanje/buka u ušima
 • oštećenje sluha uključujući gluhoću (obično reverzibilnu)

Srčani poremećaji (vidjeti dio 2. Prije nego počnete uzimati Avelox)

Često:

promjena srčanog ritma (EKG) u bolesnika sa niskom razinom kalija u krvi

Manje često:

 • promjena srčanog ritma (EKG)
 • palpitacije
 • nepravilan i ubrzan srčani ritam
 • teški poremećaji srčanog ritma
 • angina pectoris
 • nenormalno brzi srčani ritam
 • gubitak svijesti

Vrlo rijetko:

 • nenormalni ritam srca
 • po život opasni nepravilni otkucaji srca
 • prestanak rada srca

Krvožilni poremećaji

Manje često:

 • širenje krvnih žila

Rijetko:

 • visok krvni tlak
 • nizak krvni tlak

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Manje često:

 • poteškoće disanja, uključujući astmatička stanja.

Poremećaji probavnog sustava:

Često:

 • mučnina
 • povraćanje
 • bolovi u želucu i trbuhu
 • proljev

Manje često:

 • smanjeni apetit i unos hrane
 • vjetrovi i zatvor
 • smetnje probave (dispepsija/žgaravica)
 • upala želučane sluznice
 • povišena razina posebnih probavnih enzima u krvi (amilaze)

Rijetko:

 • poteškoće pri gutanju
 • upala u usnoj šupljini
 • teški proljev uz prisutnost  krvi i/ili sluzi (kolitis povezan s primjenom antibiotika, uključujući pseudomembranozni kolitis)koji u vrlo rijetkim slučajevima može biti povezan povezan sa po život opasnim komplikacijama

Poremećaji jetre i žuči

Često:

 • porast određenih jetrenih enzima u krvi (transaminaze)

Manje često:

 • poremećaj funkcije jetre (uključujući porast određenih enzima jetre (LDH)
 • porast bilirubina (žučnog pigmenta) u krvi
 • porast određenih jetrenih enzima u krvi (gamaglutamiltransferaza i/ili alkalna fosfataza)

Rijetko:          

 • žutica (žuta boja bjeloočnica ili kože)
 • upala jetre

Vrlo rijetko:

 • fulminantna upale jetre koja može dovesti do po život opasnog zatajenja jetre (uključujući smrtne slučajeve)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Manje često:

 • svrbež
 • osip
 • koprivnjača
 • suha koža

Vrlo rijetko:

 • promjene na koži i sluznicama (bolni mjehuri u usnoj šupljini/nosu ili na penisu/u vagini), moguće po život opasno (Steven-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Manje često:

 • bol u zglobu
 • bol u mišiću

Rijetko:        

 • bol i oticanje tetiva (tendinitis)
 • grčevi mišića
 • trzanje mišića
 • slabost mišića

Vrlo rijetko:

 • ruptura tetive
 • upala zglobova
 • ukočenost mišića
 • pogoršanje simptoma miastenije gravis

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Manje često:

 • dehidracija

Rijetko:         

 • oštećenje funkcije bubrega (uključujući porast ureje i kreatinina u laboratorijskim nalazima)
 • zatajenje bubrega

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Manje često:

 • opće loše osjećanje (pretežno slabost ili umor)
 • bol, uključujući bol u leđima, prsištu, zdjelici i udovima
 • znojenje
 • Rijetko:          
 • oteklina (ruku, stopala, gležnjeva, usana, usta i grla)

Dodatno, bilo je izvješća o sljedećim vrlo rijetkim nuspojavama prijavljenim tijekom liječenja drugim kinolonskim antibioticima, koje bi se također mogle pojaviti tijekom liječenja lijekom Avelox:

 • porast koncentracije natrija
 • porast koncentracije kalcija
 • posebni oblik smanjenja broja crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija)
 • mišićne reakcije s oštećenjem mišićnih stanica
 • povećana osjetljivost kože na sunčano svjetlo ili UV zračenje

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Avelox

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Avelox se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Avelox sadrži

Djelatna tvar je moksifloksacin. 1 filmom obložena tableta sadržava 400 mg moksifloksacina u obliku moksifloksacinklorida.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra tablete: celuloza, mikrokristalična, karmelozanatrij, umrežena, laktoza hidrat (vidjeti dio Avelox sadrži laktozu) i magnezijev stearat.
 • Ovojnica tablete: hipromeloza, makrogol 4000, željezov oksid (E172) i titanijev dioksid (E171).

Kako Avelox izgleda i sadržaj pakiranja

Svaka tamnocrvena, filmom obložena tableta, duguljastog, konveksog oblika s ravnom površinom, dimenzije 17 x 7 mm je označena s „M400“ na jednoj strani i „BAYER“ na drugoj strani.

Avelox tablete dostupne su u kutiji s 5 ili 7 filmom obloženih tableta u blisteru (PP/Al).

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Bayer Pharma AG, 51368 Leverkusen, Njemačka

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: avelox, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu