Articel tablete (2,5/5/10mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku
 • Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

SADRŽAJ UPUTE:

 1. Što su Articel filmom obložene tablete i za što se koriste
 2. Prije nego počnete uzimati Articel filmom obložene tablete
 3. Kako uzimati Articel filmom obložene tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Articel filmom obložene tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što su Articel filmom obložene tablete i za što se koriste

Articel filmom obložene tablete pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju inhibitorima konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitori). Ovi lijekovi djeluju tako da šire krvne žile, čime omogućavaju srcu da kroz njih lakše potiskuje krv.

Articel filmom obložene tablete se koriste za:

 • liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija)
 • smanjenje rizika od srčanih zbivanja kao što je srčani udar
 • u bolesnika sa stabilnom koronarnom bolesti (stanje u kojem je opskrba srca krvlju prekinuta ili smanjena)
 • onih koji su već imali srčani udar i/ili operaciju kojom se poboljšava protok krvi kroz srce širenjem krvnih žila koje ga opskrbljuju krvlju
 • jačine lijeka 2,5 mg i 5 mg: liječenje zatajivanja srca (stanje u kojem srce ne može dopremiti dovoljnu količinu krvi koja je potrebna tijelu).

2, Prije nego počnete uzimati Articel filmom obložene tablete

Nemojte uzimati Articel filmom obložene tablete:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na perindopril, bilo koji drugi sastojak lijeka ili na bilo koji drugi ACE inhibitor
 • ako ste već imali reakciju preosjetljivosti s naglim oticanjem usana i lica, vrata, šaka i stopala, ili je došlo do gušenja ili promuklosti (angioedem) nakon primjene ACE inhibitora
 • ako je netko iz Vaše obitelji imao angioedem ili ste Vi imali angioedem u bilo kojim drugim okolnostima
 • ako ste trudni više od 3 mjeseca (također, bolje je izbjegavati primjenu Articel filmom obloženih tableta u ranoj trudnoći – vidjeti dio o trudnoći)
 • ne preporučuje se primjena Articel filmom obloženih tableta kod djece i adolescenata.

Budite oprezni s Articel filmom obloženim tabletama

Prije nego što uzmete Articel filmom obložene tablete obavijestite svog liječnika:

 • ako Vam je rečeno da imate smanjenu ili onemogućenu opskrbu srca krvlju (nestabilna angina pektoris),
 • ako Vam je rečeno da imate povećanje srčanog mišića,poteškoće sa srčanim zaliscima ili suženje ušća aorte,
 • ako Vam je rečeno da imate suženje arterije koja opskrbljuje bubreg krvlju (stenoza bubrežne arterije),
 • ako imate šećernu bolest (dijabetes),
 • ako bolujete od bilo kakve druge bubrežne, jetrene ili srčane bolesti,
 • ako idete na dijalizu ili ste nedavno imali presađivanje bubrega, ako ste na dijeti s ograničenim unosom soli, ili ste imali jako povraćanje ili proljev, ili ste koristili lijekove koji povećavaju količinu mokraće (diuretici),
 • ako uzimate nadomjeske kalija ili zamjene soli koje sadrže kalij, ili druge lijekove povezane s povećanjem serumskog kalija, npr. heparin,
 • ako ćete se podvrgnuti postupku odstranjivanja kolesterola iz krvi pomoću aparata (LDL afereza),
 • ako ćete ići na tretman, ili ste na tretmanu za smanjivanje učinaka alergije na ubod pčele ili ose,
 • ako imate kolagensku bolest kao što je sustavni lupus eritematosus ili skleroderma,
 • ako Vam se krvni tlak nedovoljno snižava zbog toga što pripadate određenoj etničkoj populaciji (osobito kod bolesnika crne boje kože),
 • ako se trebate podvrgnuti kirurškom zahvatu ili općoj anesteziji. ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere.
 • Obavezno recite svom liječniku ako mislite da ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Articel filmom obložene tablete se ne preporučuju u ranoj trudnoći i ne smiju se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja kod Vašeg djeteta ako se primjenjuju u tom razdoblju (vidjeti dio o trudnoći).

Uzimanje drugih lijekova s Articel filmom obloženim tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

Na učinak liječenja Articel filmom obloženim tabletama može utjecati uzimanje drugih lijekova.

To se uglavnom odnosi na:

 • druge lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka i/ili zatajenja srca, uključujući diuretike (lijekove koji pospješuju izlučivanje mokraće),
 • nadomjeske kalija ili zamjene soli koje sadrže kalij,
 • lijekove za liječenje nepravilnog rada srca (prokainamid), lijekove za liječenje šećerne bolesti (inzulin ili metformin), lijekove za liječenje uloga/ gihta (alopurinol),
 • nesteroidne protuupalne lijekovi (kao što su ibuprofen, ili diklofenak) za ublažavanje boli ili visoke doze acetilsalicilatne kiseline
 • lijekove za smanjivanje imunološkog odgovora (imunosupresivi), koji se koriste u liječenju autoimunih poremećaja ili se primjenjuju nakon presađivanja organa (npr. ciklosporin)
 • lijekove sa stimulativnim djelovanjem na određene dijelove živčanog sustava, a koji se koriste u liječenju sniženog krvog tlaka, šoka ili astme kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin (simpatomimetici),
 • lijekove koji se koriste za širenje krvnih žila (vazodilatatori, nitrati) lijekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (heparin)
 • lijekove za liječenje manije i depresije (litij),
 • lijekove za liječenje psihičkih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, shizofrenija ili druga psihoza,
 • alopurinol (za liječenje gihta),
 • prokainklorid (za liječenje nepravilog rada srca).

Trudnoća i dojenje

Savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Trudnoća

Obavezno recite svom liječniku ako mislite da ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Vaš liječnik će Vam u pravilu savjetovati da prestanete uzimati Articel filmom obložene tablete prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni; savjetovat će Vam da uzmete neki drugi lijek.

Articel filmom obložene tablete se ne preporučuju u ranoj trudnoći i ne smiju se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca jer mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja kod Vašeg djeteta ako se primjenjuju nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Recite svom liječniku ako dojite ili namjeravate započeti s dojenjem. Articel filmom obložene tablete se ne preporučuju majkama koje doje; Vaš liječnik može odabrati drugu terapiju za Vas ako želite dojiti, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Uzimanje Articel filmom obloženih tableta s hranom i pićem

Preporučuje se uzimanje Articel filmom obloženih tableta prije jela.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kod nekih se bolesnika ponekad tijekom primjene Articel filmom obloženih tableta javljaju vrtoglavica ili slabost kao posljedica sniženja krvnog tlaka.

Ako se navedeno javi i kod Vas, nemojte upravljati vozilima ili strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Articel filmom obloženih tableta

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Articel filmom obložene tablete

Uvijek uzimajte Articel filmom obložene tablete točno prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Popijte svoju tabletu uz čašu vode, ujutro prije jela, svaki dan u isto vrijeme.

Niže je navedeno uobičajeno doziranje:

Uobičajena doza u liječenju visokog krvnog tlaka iznosi 5 mg jednom dnevno. Kada je to potrebno, doza se može povećati na 10 mg jednom dnevno.

Doza od 10 mg najviša je preporučena doza za liječenje visokog krvnog tlaka.

Ako imate 65 godina ili više, uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno. Kada je to potrebno, doza se može povećati na 5 mg odnosno 10 mg jednom dnevno.

Jačine lijeka od 2,5 mg i 5 mg: Uobičajena doza u liječenju zatajivanja srca iznosi 2,5 mg jednom dnevno, a može se, prema potrebi, povećati na 5 mg perindoprila jednom dnevno, što je ujedno i najviša preporučena doza za liječenje zatajenja srca.

Uobičajena početna doza u liječenju stabilne koronarne bolesti iznosi 5 mg jednom dnevno. Ako se dobro podnosi, ona se može povećati na 10 mg perindoprila jednom dnevno, što je ujedno i najviša preporučena doza za tu indikaciju.

Ako imate 65 godina ili više, uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno. Kada je to potrebno, doza se može povećati na 5 mg odnosno 10 mg jednom dnevno.

Tijekom liječenja Vaš liječnik će prilagoditi dozu u skladu s učinkom liječenja te Vašim potrebama.

Ne preporučuje se primjena Articel filmom obloženih tableta kod djece i adolescenata.

Ako ste uzeli više Articel filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta, odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Najčešći znak predoziranja je nagli pad krvnog tlaka, što možete osjetiti kao vrtoglavicu ili nesvjesticu. Ako se krvni tlak značajno snizi, legnite i podignite noge.

Ako ste zaboravili uzeti Articel filmom obložene tablete

Važno je da svoj lijek uzimate svaki dan. Međutim, ako zaboravite uzeti jednu dozu, jednostavno nastavite sa sljedećom u uobičajeno vrijeme. Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili onu zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Articel filmom obložene tablete

Ako namjeravate prestati s uzimanjem lijeka, prije toga se posavjetujte sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Articel filmom obloženih tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, i Articel filmom obložene tablete mogu izazvati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Ako primijetite neku od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati Articel filmom obložene tablete i odmah se javite svom liječniku:

 • oticanje lica,usana, usta, jezika ili grla, što može uzrokovati otežano gutanje ili disanje tešku vrtoglavicu ili nesvjesticu
 • neobično ubrzani ili nepravilni srčani ritam.

Ostale moguće nuspojave:

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10, no u više od 1 na 100 bolesnika):

 • glavobolja, omaglica, vrtoglavica
 • trnci u rukama ili nogama
 • poremećaj vida
 • šum u ušima
 • sniženi krvni tlak (hipotenzija)  i učinci povezani s hipotenzijom
 • kašalj
 • nedostatak zraka
 • mučnina, povraćanje
 • bol u trbuhu
 • promjene osjeta okusa
 • poremećaj probave
 • proljev i zatvor
 • osip
 • svrbež
 • mišićni grčevi
 • opća slabost

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100, no u više od 1 na 1000 bolesnika):

 • poremećaji raspoloženja ili spavanja
 • čujno, piskutavo disanje
 • stezanje u grudima
 • nedostatak zraka (zbog suženja dišnih putova)
 • suha usta
 • reakcija preosjetljivosti s naglim otokom lica, vrata, usana, sluznica, jezika ili ždrijela (s promuklošću ili gušenjem) te udova (angioedem)
 • osip (koprivnjača)
 • smanjenje funkcije bubrega
 • impotencija
 • znojenje

Vrlo rijetke (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika):

 • zbunjenost
 • poremećaj srčanog ritma
 • bol u prsima (angina pektoris)
 • srčani infarkt i moždani udar koji može nastati zbog prekomjernog sniženja krvnog tlaka kod visokorizičnih bolesnika upala pluća povezana s nakupljanjem određenih krvnih stanica (eozinofila) u plućnom tkivu
 • upala sluznice nosa
 • poremećeni nalazi krvnih pretraga (sniženje broja krvnih stanica)
 • upala gušterače
 • upala jetre (hepatitis)
 • alergijski osip koji se očituje ružičasto-crvenim točkama u razini kože (eritema multiforme)
 • akutno zatajenje bubrega

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • sniženi šećer u krvi (hipoglikemija),
 • upala krvnih žila, često uz kožni osip (vaskulitis).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Articel filmom obložene tablete

ARTICEL FILMOM OBLOŽENE TABLETE MORATE ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

Articel filmom obložene tablete ne smiju se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja je 6 mjeseci uz čuvanje na temperaturi ispod 25°C.

6. Dodatne informacije

Što Articel filmom obložene tablete sadrže

Jedna Articel 2,5 mg filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg perindopriltosilata, što odgovara dozi od 1,6975 mg perindoprila.

Jedna Articel 5 mg filmom obložena tableta sadrži 5 mg perindopriltosilata, što odgovara dozi od 3,395 mg perindoprila.

Jedna Articel 10 mg filmom obložena tableta sadrži 10 mg perindopriltosilata, što odgovara dozi od 6,790 mg perindoprila.

Pomoćne tvari:

 • laktoza hidrat; kukuruzni škrob; natrijev hidrogenkarbonat; škrob (kukuruzni), prethodno geliran; povidon K30; magnezijev stearat; poli(vinilni alkohol), djelomično hidroliziran; titanijev dioksid (E171); makrogol/PEG 3350; talk,

Dodatno za doze 5 mg i 10 mg:

 • indigo carmine (E132); brillant blue FCF (E133); željezov oksid, žuti (E172); quinoline yellow (E104).

Svaka Articel 2,5 mg filmom obložena tableta sadrži i 35,981 mg laktoze hidrata.

Svaka Articel 5 mg filmom obložena tableta sadrži i 71,962 mg laktoze hidrata.

Svaka Articel 10 mg filmom obložena tableta sadrži i 143,924 mg laktoze hidrata.

Kako Articel filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Articel 2,5 mg filmom obložene tablete su bijele, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete, s oznakom “T” na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani tablete.

Articel 5 mg filmom obložene tablete su svijetlo zelene, bikonveksne, filmom obložene tablete u obliku kapsula, s oznakom “T” na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani tablete te s razdijelnim urezom na rubovima tablete. Tableta se može podijeliti na jednake polovice.

Articel 10 mg filmom obložene tablete su zelene, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete, s oznakom “10” na jednoj strani i oznakom “T” na drugoj strani tablete.

Articel 2,5 mg, 5 mg i 10 mg tablete dostupne su u pakovanju od 30 filmom obloženih tableta u bijelom neprozirnom PP spremniku s bijelim neprozirnim PE zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:

PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka:

PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: Articel, articel lijek, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Articel tablete (2,5/5/10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.