Uputa o lijeku – Striascan 74 MBq/ml otopina za injekciju

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego primite ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku specijalistu nuklearne medicine koji će nadgledati postupak. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestitili liječnika specijalista nuklearne medicine. To uključuje i svaku moguću nuspojavu […]

Tip kože kviz

Tip kože

Riješite kviz i saznajte svoj tip kože!

Riješi kviz
Plodni dani kviz

Plodni dani

Izračunajte plodne dane s našim kalkulatorom.

Otvori kalkulator
BMI Kviz

BMI
kalkulator

Saznajte svoj body mass index odmah.

Izračunaj BMI