Zelboraf tablete (240mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Zelboraf i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Zelboraf
 3. Kako uzimati Zelboraf
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Zelboraf
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Zelboraf i za što se koristi

Zelboraf je lijek za liječenje raka koji sadrži djelatnu tvar vemurafenib. Koristi se za liječenje odraslih bolesnika s melanomom koji se proširio u druge dijelove tijela ili se ne može kiruški odstraniti.

Smije se koristiti samo u bolesnika čiji tumor ima promjenu (mutaciju) gena “BRAF”. Moguće je da je ta promjena izazvala razvoj melanoma.

Zelboraf ciljano djeluje na proteine koje stvara taj promijenjeni gen te usporava ili zaustavlja napredovanje raka.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Zelboraf

Nemojte uzimati Zelboraf:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na vemurafenib ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6). Simptomi alergijske reakcije mogu obuhvaćati oticanje lica, usana ili jezika, otežano disanje, osip ili osjećaj da ćete se onesvijestiti.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Zelboraf.

Alergijske reakcije

Dok uzimate Zelboraf mogu nastupiti alergijske reakcije, koje mogu biti ozbiljne.

Prestanite uzimati Zelboraf i odmah potražite liječničku pomoć ako imate bilo koji simptom alergijske reakcije poput oticanja lica, usana ili jezika, otežanog disanja, osipa ili osjećaja da ćete se onesvijestiti.

Ozbiljne kožne reakcije

Dok uzimate Zelboraf mogu nastati ozbiljne kožne reakcije.

Prestanite uzimati Zelboraf i odmah se obratite liječniku ako dobijete osip kože s bilo kojim od sljedećih simptoma:

 • mjehurići na koži, mjehurići ili afte u ustima, ljuštenje kože, vrućica, crvenilo ili oticanje lica, šaka ili tabana.

Srčani poremećaj

Obavijestite liječnika ako imate neki srčani poremećaj, poput promjene električne aktivnosti srca koja se zove “produljenje QT-intervala”.

Liječnik će prije i tijekom liječenja lijekom Zelboraf obavljati pretrage kako bi provjerio radi li Vam srce pravilno. Ako bude potrebno, liječnik može odlučiti privremeno prekinuti liječenje, ili ga u potpunosti obustaviti.

Tegobe s očima

Dok uzimate Zelboraf, liječnik Vam mora pregledati oči. Odmah obavijestite liječnika ako se tijekom liječenja pojave bol, oticanje ili crvenilo očiju, zamagljen vid ili druge promjene vida.

Pregledi kože prije, tijekom i nakon liječenja

Ako primijetite bilo kakve promjene na koži dok uzimate ovaj lijek, što prije se obratite liječniku.

Redovito tijekom liječenja i do 6 mjeseci nakon završetka liječenja liječnik Vam mora pregledavati kožu zbog moguće pojave jedne vrste raka kože koji se zove “planocelularni karcinom kože”.

To se oštećenje obično javlja na koži oštećenoj suncem, ne širi se i može se izliječiti kirurškim odstranjivanjem.

Ako Vaš liječnik otkrije ovu vrstu raka kože, liječit će ga, ili će Vas uputiti na liječenje drugom liječniku.

Osim toga, liječnik Vam mora pregledati glavu, vrat, usnu šupljinu i limfne čvorove, a redovito ćete ići na snimanja CT-om.

To su mjere opreza u slučaju da se planocelularni karcinom razvije na unutarnjim organima. Također se prije početka i na kraju liječenja preporučuje pregled spolnih organa (za žene) i čmara.

Dok uzimate Zelboraf, mogu se razviti novi melanomi. Oni se obično kirurški odstrane i bolesnici nastavljaju s liječenjem. Kontrole tih oštećenja kože provode se na isti način kako je ranije navedeno za planocelularni karcinom kože.

Tegobe s bubrezima ili jetrom

Recite liječniku ako imate tegoba s bubrezima ili jetrom.

One mogu utjecati na djelovanje lijeka Zelboraf. Liječnik će provoditi i neke krvne pretrage kako bi kontrolirao rad jetre.

Zaštita od sunca

Ako uzimate Zelboraf, možete postati osjetljiviji na sunce i zadobiti opekline od sunca koje mogu biti ozbiljne. Tijekom liječenja, izbjegavajte izlaganje svoje kože izravnom sunčevom svjetlu.

Ako planirate izlaziti na sunce:

 • odjenite odjeću koja će zaštititi kožu, uključujući glavu i lice, ruke i noge;
 • na usne nanesite balzam, a na kožu sredstvo za zaštitu od sunca širokog spektra (zaštitni faktor najmanje 30, nanositi svaka 2-3 sata).

To će pomoći da se zaštitite od sunčanih opeklina.

Djeca i adolescenti

Zelboraf se ne preporučuje djeci i adolescentima. Nisu poznati učinci lijeka Zelboraf u osoba mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Zelboraf

Prije započinjanja liječenja obavijestite svog liječnika ako uzimate, ili ste nedavno uzeli, ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove (uključujući i one koje ste sami kupili u ljekarni, supermarketu ili specijaliziranoj prodavaonici)

Ovo je jako važno jer uzimanje više od jednog lijeka u isto vrijeme može pojačati ili oslabiti učinak lijekova.

Naročito recite liječniku ako uzimate:

Lijekove za koje je poznato da utječu na rad srca:

 • lijekove za tegobe sa srčanim ritmom (npr. kinidin, amiodaron)
 • lijekove za liječenje depresije (npr. amitriptilin, imipramin)
 • lijekove za liječenje bakterijskih infekcija (npr. azitromicin, klaritromicin)
 • lijekove za liječenje mučnine i povraćanja (npr. ondansetron, domperidon)
 • Lijekove koji se odstranjuju iz organizma uglavnom putem metaboličkih bjelančevina pod nazivom CYP1A2 (npr. kofein, olanzapin, teofilin) ili CYP3A4 (npr. pojedini oralni kontraceptivi).
 • Lijekove koji djeluju na protein pod nazivom P-gp (npr. verapamil, klaritromicin, ciklosporin, ritonavir, kinidin, dronedaron, amiodaron, itrakonazol, ranolazin, amitriptilin, cisplatin).
 • Lijekove koji stimuliraju metaboličke bjelančevine CYP3A4 ili metabolički proces koji se zove glukuronidacija (npr. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, fenitoin ili gospina trava)
 • Lijek za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka pod nazivom varfarin.

Ako uzimate neki od tih lijekova (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku prije nego uzmete Zelboraf.

Trudnoća i dojenje

Koristite odgovarajuću metodu kontracepcije tijekom liječenja i još najmanje 6 mjeseci nakon završetka liječenja.

Zelboraf može umanjiti djelotvornost nekih oralnih kontraceptiva. Recite liječniku ako uzimate neki oralni kontraceptiv.

Zelboraf se ne preporučuje za primjenu u trudnoći osim ako Vaš liječnik ne smatra da dobrobit liječenja za majku nadilazi rizike za dijete.

Nema podataka o sigurnosti primjene lijeka Zelboraf u trudnica. Recite liječniku ako ste trudni ili planirate trudnoću.

Nije poznato izlučuju li se sastojci lijeka Zelboraf u majčino mlijeko. Tijekom liječenja lijekom Zelboraf dojenje se ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato hoće li Zelboraf utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Obratite pozornost na umor ili probleme s očima koji mogu predstavljati razlog da ne upravljate vozilom.

3. Kako uzimati Zelboraf

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Koliko tableta trebate uzeti

Preporučena doza je 4 tablete dvaput na dan (ukupno 8 tableta).

Uzmite 4 tablete ujutro. Zatim uzmite 4 tablete navečer, oko 12 sati kasnije.

Ako se pojave nuspojave, liječnik može odlučiti da nastavite s liječenjem, ali uz nižu dozu. Uvijek uzmite Zelboraf točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.

U slučaju da povratite, nastavite uzimati Zelboraf na uobičajen način i nemojte uzeti dodatnu dozu.

Uzimanje tableta

Uvijek uzmite Zelboraf na isti način (tj. ili s hranom ili bez hrane) Tablete progutajte cijele, s čašom vode.

Ako uzmete više lijeka Zelboraf nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka Zelboraf nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku.

Uzimanje prevelike količine lijeka Zelboraf može povećati vjerojatnost nuspojava i njihovu težinu. Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja lijekom Zelboraf.

Ako ste zaboravili uzeti Zelboraf

Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, a do sljedeće je doze preostalo više od 4 sata, uzmite dozu čim se sjetite. Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako je do sljedeće doze ostalo manje od 4 sata, preskočite propuštenu dozu. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Zelboraf

Važno je da nastavite uzimati Zelboraf onoliko dugo koliko Vam ga liječnik propisuje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Zelboraf može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Teške alergijske reakcije

Ako nastupi nešto od sljedećeg:

 • oticanje lica, usana ili jezika otežano disanje
 • osip
 • osjećaj da ćete se onesvijestiti

Odmah pozovite liječnika. Nemojte više uzimati Zelboraf dok ne porazgovarate s liječnikom.

Što prije se obratite svom liječniku ako primijetite bilo kakve promjene na koži.

Nuspojave su u daljnjem tekstu navedene prema učestalosti pojavljivanja:

Vrlo česte: javljaju se u više od 1 na 10 osoba:

 • osip, svrbež, suha ili ljuskava koža
 • kožni problemi uključujući bradavice
 • jedna vrsta raka kože (planocelularni karcinom kože) sunčane opekline, povećana osjetljivost na sunce
 • gubitak apetita glavobolja
 • promjene osjeta okusa proljev
 • zatvor
 • mučnina, povraćanje opadanje kose
 • bol u zglobovima ili mišićima, mišićno-koštana bol bol u udovima
 • bol u leđima umor
 • vrućica
 • oticanje, obično nogu (periferni edem)
 • promjene rezultata testova jetrene funkcije (povišen GGT) kašalj

Česte: javljaju se u najviše 1 na 10 osoba:

 • jedna vrsta raka kože (karcinom bazalnih stanica)
 • palmarno-plantarni sindrom (tj. crvenilo, ljuštenje kože ili mjehurići na šakama i stopalima)
 • upala oka (uveitis)
 • Bellova paraliza (oblik paralize lica koji je često reverzibilan)
 • trnci ili žarenje u šakama i stopalima
 • upala zglobova
 • upala korijena dlake
 • gubitak tjelesne težine
 • promjene rezultata testova jetrene funkcije (povišeni ALT, alkalna fosfataza i bilirubin).

Manje česte: javljaju se u najviše 1 na 100 osoba:

 • alergijske reakcije koje mogu obuhvaćati oticanje lica i otežano disanje zaustavljen dotok krvi u dio oka (okluzija vene mrežnice)
 • tegobe sa živcima koje mogu izazvati bol, gubitak osjeta i/ili mišićnu slabost (periferna neuropatija)
 • upala krvnih žila
 • promjene rezultata testova jetrene funkcije (povišen AST).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Zelboraf

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Zelboraf se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i blisteru (iza EXP). Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. . Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne trebate. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Zelboraf sadrži

Djelatna tvar je vemurafenib. Jedna filmom obložena tableta sadrži 240 miligrama (mg) vemurafeniba (u obliku koprecipitata vemurafeniba i hipromeloze acetatsukcinata).

Pomoćne tvari su:

 • bezvodni koloidni silicijev dioksid, umrežena karmelozanatrij, hidroksipropilceluloza i magnezijev stearat.
 • film- ovojnica: crveni željezov oksid, makrogol 3350, poli(vinilni alkohol), talk i titanijev dioksid.

Kako Zelboraf izgleda i sadržaj pakiranja

Zelboraf 240 mg filmom obložene tablete su ružičasto -bijele do narančasto-bijele boje. Ovalnog su oblika, s utisnutom oznakom “VEM” na jednoj strani.

Dostupne su u aluminijskom blister pakovanju djeljivom na jedinične doze, u veličini pakovanja od 56 x 1 tablete.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:

Roche d.o.o. Banjavčićeva 22, Zagreb Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka:

Roche S.p.A Via Morelli 2 20090 Segrate (Milano) Italija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu