Xorimax tablete (125/250/500mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Xorimax i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Xorimax
 3. Kako uzimati Xorimax
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Xorimax
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Xorimax i za što se koristi

Xorimax je antibiotik koji se koristi u odraslih i djece. Djeluje tako da uništava bakterije koje uzrokuju infekciju. Pripada skupini lijekova koji se zovu cefalosporini.

Xorimax se primjenjuje u liječenju infekcija:

 • grla sinusa
 • srednjeg uha
 • pluća ili prsnog koša mokraćnog trakta
 • kože i mekog tkiva

Xorimax se također može primjenjivati:

 • u liječenju Lajmske bolesti (infekcija koju širi parazit koji se zove krpelj)

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Xorimax

Nemojte uzimati Xorimax:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na bilo koji cefalosporinski antibiotik ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
 • ako ste bilo kada u prošlosti imali tešku alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na bilo koji drugi tip beta-laktamskih antibiotika (peniciline, monobaktame i karbapeneme)

Ukoliko mislite da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, ne uzimajte Xorimax dok se ne posavjetujete s Vašim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Xorimax se ne preporučuje u djece mlađe od 3 mjeseca, jer sigurnost i efikasnost lijeka u ovoj dobnoj skupini nije poznata.

Dok uzimate Xorimax, pazite na pojavu određenih simptoma, kao što su alergijske reakcije, gljivične infekcije (kao što su one uzrokovane kandidom) i teški proljev (pseudomembranozni kolitis). Ovo će smanjiti rizik od pojave problema. Vidjeti „Stanja na koja treba pripaziti“ u dijelu 4.

Ukoliko morate napraviti krvnu pretragu

Xorimax može utjecati na rezultate ispitivanja razine šećera u krvi, ili pretrage krvi pod nazivom Coombsov test.

Ukoliko trebate napraviti krvnu pretragu:

Recite osobi koja će Vam vaditi krv da uzimate Xorimax.

Drugi lijekovi i Xorimax

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koji se mogu dobiti bez recepta.

Lijekovi koji se koriste za smanjenje kiselosti u želucu (npr. antacidi, koriste se za liječenje žgaravice) mogu utjecati na način djelovanja Xorimax-a:

 • probenecid
 • oralni antikoagulansi

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate lijekove slične ovima.

Tablete za kontracepciju

Xorimax može smanjiti učinkovitost tableta za kontracepciju.

Ako uzimate tablete za kontracepciju u trenutku kada zapo činjete liječenje s Xorimax- om, trebat ćete koristiti dodatne metode mehaničke kontracepcije (kao što je kondom). Obratite se liječniku za savjet.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Prije nego počnete uzimati Xorimax, recite svom liječniku:

 • ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću ako dojite.

Vaš liječnik će procijeniti korist liječenja Xorimax-om i rizik za Vaše dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Xorimax može izazvati omaglicu i druge nuspojave koje mogu umanjiti Vašu budnost.

Nemojte upravljati vozilima i strojevima ako se ne osjećate dobro.

Xorimax tablete sadrže aspartam

Xorimax 125 mg filmom obložene tablete sadrže 0,2 mg aspartama.

Xorimax 250 mg filmom obložene tablete sadrže 0,3 mg aspartama.

Xorimax 500 mg filmom obložene tablete sadrže 0,4 mg aspartama.

Ako Vam je liječnik rekao da imate metabolički poremećaj koji se zove fenilketonurija ili ste na dijeti sa smanjenim unosom fenilalanina, obratite se svom liječniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

3. Kako uzimati Xorimax

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Uzimajte Xorimax nakon obroka. To će pomoći da liječenje bude učinkovitije.

Progutajte Xorimax tablete cijele s malo vode.

Nemojte žvakati, drobiti ili lomiti tablete – to može smanjiti učinkovitost liječenja.

Uobičajeno doziranje

Odrasli

Uobičajena doza Xorimax-a je 250 mg do 500 mg dva puta na dan ovisno o težini i tipu infekcije.

Djeca

Uobičajena doza Xorimax-a je 10 mg/kg (do maksimalno 125 mg) do 15 mg/kg (do maksimalno 250 mg) dva puta na dan ovisno o:

 • težini i tipu infekcije

Xorimax se ne preporučuje u djece mlađe od 3 mjeseca, jer sigurnost i učinkovitost lijeka u ovoj dobnoj skupini nije poznata.

Ovisno o bolesti ili o tome kako Vi ili Vaše dijete reagirate na terapiju, možda će trebati promjeni početnu dozu ili lijek dati u više navrata.

Bolesnici s bubrežnim problemima

Ukoliko imate problema s bubrezima, liječnik Vam može promijeniti dozu.

Obratite se Vašem liječniku ukoliko se ovo odnosi na Vas.

Ako uzmete više Xorimax tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Xorimax tableta nego što ste trebali, mogli bi ste imati neurološke poremećaje, odnosno vrlo je vjerojatno da biste mogli dobiti napadaje.

Nemojte odugovlačiti. Odmah se javite svome liječniku ili na odjel hitne službe najbliže bolnice. Ponesite kutiju lijeka sa sobom i pokažite je liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Xorimax

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu. Samo uzmite svoju sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Xorimax

Nemojte prestati uzimati Xorimax, prije nego se savjetujete s Vašim liječnikom.

Važno je da tablete Xorimax uzimate sve do završetka predviđ enog trajanja liječenja. Nemojte ih prestati uzimati, osim ako Vam to nije savjetovao liječnik, čak i ako se osjećate bolje.

Ako ne završite cijelo predviđeno trajanje liječenja, infekcija bi se mogla ponovno pojaviti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Stanja na koja treba pripaziti

Mali broj ljudi koji uzimaju Xorimax dobiju alergijsku reakciju ili potencijalno ozbiljnu kožnu reakciju.

Simptomi ovih reakcija uključuju:

 • tešku alergijsku reakciju. Znakovi uključuju osip iznad razine kože koji svrbi, oticanje, ponekad lica ili usta što uzrokuje poteškoće s disanjem.
 • kožni osip, koji može biti s mjehurićima i izgledati poput malih meta (u središtu tamna točka okružena svjetlijim područjem obrubljenim tamnim rubom)
 • rašireni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože. (Ovo može biti znak Stevens-Johnson sindroma ili toksične epidermalne nekrolize).
 • gljivične infekcije. Lijekovi kao Xorimax mogu uzrokovati pretjerani rast kandide u tijelu, što može dovesti do gljivične infekcije (kao što je kandidijaza usne šupljine). Ova nuspojava je vjerojatnija kod dugotrajne primjene Xorimax-a.
 • teški proljev (Pseudomembranozni kolitis). Lijekovi kao Xorimax mogu uzrokovati upalu kolona (debelo crijevo), što uzrokuje teški proljev, obično krvavi ili sluzavi, bol u želucu, vrućicu.
 • Jarisch-Herxheimer reakcija. Neki bolesnici mogu dobiti visoku temperaturu, zimicu, glavobolju, bol u mišićima i kožni osip za vrijeme liječenja Lajmske bolesti Xorimax-om. Ovo je poznato kao Jarisch-Herxheimer reakcija. Simptomi obično traju nekoliko sati ili do jednog dana.

Odmah se obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri ako dobijete neki od ovih simptoma.

Česte nuspojave (Mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika)

 • gljivične infekcije (kao što je kandida)
 • glavobolja
 • omaglica
 • proljev
 • mučnina
 • bol u želucu

Česte nuspojave koje se mogu pojaviti prilikom krvnih pretraga:

 • povećanje broja nekih bijelih krvnih stanica (eozinofilija)
 • povećanje vrijednosti jetrenih enzima

Manje česte nuspojave (Mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika):

 • povraćanje
 • kožni osip

Česte nuspojave koje se mogu pojaviti prilikom krvnih pretraga:

 • smanjenje broja krvnih pločica (stanice koje pomažu krvi da se zgruša)
 • smanjenje broja bijelih krvnih stanica
 • pozitivan Coombsov test

Ostale nuspojave

Ostale nuspojave javljaju se kod vrlo malog broja ljudi i njihova prava učestalost nije poznata:

 • teški proljev (pseudomembranozni kolitis)
 • alergijske reakcije
 • reakcije na koži (uključujući i teške)
 • visoka temperatura (vrućica)
 • žutilo bjeloočnice ili kože upala jetre (hepatitis)

Nuspojave koje se mogu pojaviti prilikom krvnih pretraga:

 • prebrzi raspad crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je o tome obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Xorimax

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Xorimax čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Ovaj lijek ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Xorimax sadrži

 • Djelatna tvar je:

Xorimax 125 mg sadržava 150,36 mg cefuroksimaksetila po tableti, što odgovara 125 mg cefuroksima.

Xorimax 250 mg sadržava 300,72 mg cefuroksimaksetila po tableti, što odgovara 250 mg cefuroksima.

Xorimax 500 mg sadržava 601,44 mg cefuroksimaksetila po tableti, što odgovara 500 mg cefuroksima.

 • Drugi sastojci (pomoćne tvari) su u jezgri tablete: natrijev laurilsulfat, kopovidon, umrežena karmelozanatrij (E468), magnezijev stearat (E470B), bezvodni koloidni silicijev dioksid (E551), manitol (E421), mikrokristalična celuloza (E460), krospovidon (E1202) i talk (E553B); u ovojnici tablete: manitol (E421), topljivi (krumpirov) škrob, talk (E553B), titanijev dioksid (E171) i aspartam (E951).

Kako Xorimax izgleda i sadržaj pakiranja

Xorimax tablete su filmom obložene tablete.

Xorimax 125 mg su bijele do blago žućkaste tablete u obliku kapsule.

Xorimax 250 mg su bijele do blago žućkaste tablete u obliku kapsule s razdjelnim urezom na obje strane.

Xorimax 500 mg su bijele do blago žućkaste tablete u obliku kapsule.

Xorimax 125 mg filmom obložene tablete dostupne su u kutijama s blisterima ili stripovima koji sadrže 10 tableta.

Xorimax 250 mg filmom obložene tablete dostupne su u kutijama s blisterima ili stripovima koji sadrže 10 tableta.

Xorimax 500 mg filmom obložene tablete dostupne su u kutijama s blisterima ili stripovima koji sadrže 10, 16 i 20 tableta.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austrija

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: xorimax, xorimax 500, xorimax u trudnoći, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu