Upute o lijeku – Lacidipin Sandoz 4 mg filmom obložene tablete

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Lacidipin Sandoz 4 mg filmom obložene tablete

Lacidipin Sandoz 6 mg filmom obložene tablete

lacidipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Lacidipin Sandoz i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lacidipin Sandoz
 3. Kako uzimati Lacidipin Sandoz
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lacidipin Sandoz
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lacidipin Sandoz i za što se koristi

Lacidipin Sandoz sadrži djelatnu tvar lacidipin. Lacidipin pripada skupini lijekova koji se nazivaju blokatori kalcijevih kanala. Lacidipin Sandoz pomaže u opuštanju krvnih žila, tako da se one proširuju. To olakšava protjecanje krvi i dovodi do sniženja krvnog tlaka.

Lacidipin Sandoz tablete, ako se uzimaju redovito kako je Vam propisao liječnik, snizit će Vam krvni tlak (za liječenje hipertenzije).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lacidipin Sandoz

Nemojte uzimati Lacidipin Sandoz:

 • ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite
 • ako ste alergični na lacidipin, neki drugi lijek iz skupineblokatora kalcijevih kanala ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte (suženje zalistaka u srcu, koje otežava protok krvi)
 • ako ste unutar zadnjih mjesec dana preboljeli srčani udar.

Ako mislite da se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Lacidipin Sandoz. Ako niste sigurni posavjetujete sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Trebate prestati uzimati Lacidipin Sandoz ako se pojave bolovi u prsima (angina pektoris), ubrzani ili slabi puls, ubrzano plitko disanje, nizak krvni tlak, hladna i vlažna koža, plave usne ili ako osjećate omaglicu, nesvjesticu, slabost ili mučninu.

 

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lacidipin Sandoz ako:

 • imate nepravilan rad srca ili drugi problem sa srcem
 • umate ili ste imali bilo koje poteškoće sjetrom

Ako idete na neke krvne pretrage, recite osobi koja radi pretragu, da uzimate ovaj lijek. To je zato

što Lacidipin Sandoz može utjecati na nalaze pretraga jetrene funkcije.

Drugi lijekovi i Lacidipin Sandoz

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Razlog tomu je što Lacidipin Sandoz može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova. Isto tako, neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Lacidipin Sandoz.

Osobito je potrebno da liječnika ili ljekarnika obavijestite, ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • lijekove za liječenje visokog krvnog tlakalijekove za kontrolu srčanog ritma (antiaritmici)
 • lijekove za liječenje depresije koji se zovu triciklički antidepresivi
 • lijekove za spavanje ili smirenje
 • antibiotike
 • antihistaminike (lijekovi za liječenje peludne hunjavice i drugih alergija)
 • cimetidin (lijek za liječenje želučanih problema)
 • tetrakozaktid i kortikosteroide.

Lacidipin Sandoz s hranom i pićem

Nemojte uzimati ovaj lijek sa sokom od grejpa.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati Lacidipin Sandoz ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Postoji mogućnost da tijekom uzimanja ovog lijeka osjetite omaglicu. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom niti rukovati alatima ili strojevima.

Lacidipin Sandoz sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Lacidipin Sandoz

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Važno je da uzimate točan broj tableta u odgovarajuće doba dana.

 • Uobičajena početna doza je 2 mg svako jutro.
 • Nakon 3 – 4 tjedna doza Vam se može povisiti na 4 mg svako jutro.
 • Ako je potrebno, doza se može ponovo povećati na 6 mg svako jutro, što je najveća dnevna doza.
 • Progutajte cijelu tabletu s vodom.
 • Nemojte uzimati sa sokom od grejpa.

Tableta od 4 mg se može razdijeliti na jednake doze.

Ako uzmete više lijeka Lacidipin Sandoz nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta nego što ste trebali, javite se svom liječniku ili odmah otiĎite u bolnicu.

Ponesite kutiju lijeka sa sobom, iako možda u njoj nema više tableta.

Ako ste zaboravili uzeti Lacidipin Sandoz

Ako ste zaboravili uzeti uobičajenu dozu lijeka ujutro, uzmite je čim se sjetite toga dana. MeĎutim, ako se sjetite tek sljedeći dan, preskočite propuštenu dozu i uzmite svoju uobičajenu dozu toga jutra.

Nemojte uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ukoliko primijetite sljedeće simptome – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:

 • bol u prsnom košu (angina pektoris). To je rijetka pojava u osoba koje uzimaju Lacidipin Sandoz i može se pojaviti na početku uzimanja ovog lijeka.
 • alergijska reakcija, koja se očituje brzim oticanjem lica, usana ili grla što može otežavati disanje.

Niže navedene nuspojave su zabilježene u ljudi koji su uzimali Lacidipin Sandoz. Navedene su prema učestalosti: česte, manje česte, rijetke i vrlo rijetke.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • omaglica, glavobolja, ubrzano ili nepravilno lupanje srca (takoĎer zvano palpitacija), crvenilo lica, oticanje, osobito u području gležnjeva (edem). Ove nuspojave obično nestaju u nastavku liječenja.
 • ubrzani rad srca
 • želučane tegobe, mučnina
 • kožni osip, crvenilo, svrbež kože
 • pojačano mokrenje
 •  osjećaj slabosti
 • promjene u laboratorijskim nalazima funkcije jetre.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • bol u prsnom košu (angina pektoris), uključujući i bol u prsnom košu koja se pogoršava
 • pad krvnog tlaka uz nesvjesticu ili gubitak svijesti
 • otok zubnog mesa.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • brzo oticanje lica, usana ili grla što može uzrokovati otežano disanje
 • koprivnjača (urtikarija)
 • grčevi u mišićima.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • drhtavica
 • depresija.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

 

5. Kako čuvati Lacidipin Sandoz

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok valjanosti/EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na odreĎenoj temperaturi. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lacidipin Sandoz sadrži

 •  Djelatna tvar je lacidipin.
 • Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, povidon, krospovidon, magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: HPMC 2910/hipromeloza 5 cP, titanijev dioksid (E171), makrogol/PEG 400

Kako Lacidipin Sandoz izgleda i sadržaj pakiranja

Lacidipin Sandoz 4 mg filmom obložene tablete:

Bijela, ovalna, filmom obložena tableta, otprilike 13 mm duljine i 7 mm širine, s utisnutom oznakom

„“ na jednoj strani i oznakama „2” i „24“ na drugoj strani razdvojenih razdjelnim urezom. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Lacidipin Sandoz 6 mg filmom obložene tablete:

Bijela, ovalna, filmom obložena tableta, otprilike 14 mm duljine i 8 mm širine, s utisnutom oznakom

„“ na jednoj strani i oznakom „226” na drugoj strani.

Lacidipin Sandoz filmom obložene tablete su pakirane u Al/Al blisteru.

Veličina pakiranja: 56 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Republika Hrvatska

Proizvođač:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2017.

 

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu