Upute o lijeku – Airflusal 25 /125 mg po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

 • Airflusal 25/125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija
 • Airflusal 25/250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija

salmeterol, flutikazonpropionat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1.  Što je Airflusal i za što se koristi?
 2.  Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Airflusal?
 3.  Kako primjenjivati Airflusal?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Airflusal?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Airflusal i za što se koristi?

Airflusal sadrži dvije djelatne tvari, salmeterol i flutikazonpropionat.

 • Salmeterol je bronhodilatator dugog djelovanja. Bronhodilatatori omogućuju da mali dišni putevi u plućima ostanu otvoreni. To olakšava ulazak i izlazak zraka. Ovaj učinak obično traje najmanje 12 sati.
 • flutikazonpropionat je kortikosteroid koji smanjuje oticanje i iritaciju u plućima.

Airflusal nije namijenjen za primjenu u djece.

Liječnik Vam je propisao ovaj lijek radi sprječavanja problema s disanjem, kao što je astma. Airflusal morate primjenjivati svakodnevno, onako kao što Vam je Vaš liječnik preporučio. To će osigurati pravilnu primjenu terapije u ostvarivanju kontrole Vaše astme.

Airflusal pomaže zaustaviti pojavu teškog disanja i zviždanja. MeĎutim, Airflusal se ne smije primjenjivati za olakšanje iznenadnog napadaja teškog disanja ili zviždanja. Ako se to dogodi, trebate uzeti brzodjelujući lijek kao što je salbutamol. Uvijek trebate imati uza se Vaš brzodjelujući lijek.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Airflusal

Nemojte primjenjivati Airflusal:

Ako ste alergični na salmeterol, flutikazonpropionat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite Airflusal ako imate:

 • srčanu bolest uključujući nepravilni ili brzi ritam otkucaja srca,
 • stanje preaktivne štitnjače,
 • visoki krvni tlak,
 • šećernu bolest (Airflusal može povećati razine šećera u krvi),
 • nisku razinu kalija u krvi,
 • tuberkulozu pluća (TBC), sad ili ako ste je imali ranije ili ostale plućne infekcije.

Drugi lijekovi i Airflusal

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove za liječenje astme te one koje ste nabavili bez recepta. To je zato što Airflusal možda neće biti prikladno koristiti s nekim drugim lijekovima.

Prije primjene lijeka Airflusal, obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • beta blokatore (npr atenolol, propranolol i sotalol). Beta blokatori se najčešće koriste kod povišenog krvnog tlaka ili drugih srčanih bolesti.
 • lijekove za liječenje infekcija uključujući i lijekove za liječenje infekcije HIV-om (poput ritonavira, kobicistata, ketokonazola, itrakonazola i eritromicina). Neki od tih lijekova mogu povećati količinu flutikazonpropionata ili salmeterola u Vašem tijelu. To može povećati rizik za pojavu nuspojava povezanih s primjenom lijeka Airflusal, uključujući nepravilne srčane otkucaje ili može pogoršati nuspojave. Vaš liječnik će Vas možda pomnije nadzirati dok uzimate ove lijekove.
 • kortikosteroide (kroz usta ili putem injekcije). Ako ste nedavno liječeni tim lijekovima, to može povećati rizik utjecaja ovog lijeka na Vašu nadbubrežnu žlijezdu.
 • diuretike, poznate kao „tablete za vodu“, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka.
 • ostale bronhodilatatore (poput salbutamola).
 • lijekove koji sadrže ksantin. Često se koriste za liječenje astme.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Airflusal utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako primjenjivati Airflusal

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 • Primijenjujte Airflusal svaki dan, dok Vam liječnik ne savjetuje da prestanete. Nemojte primijeniti više od preporučene doze. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
 • Nemojte prestati primjenjivati Airflusal ili smanjivati dozu lijeka Airflusal prije nego se savjetujete s Vašim liječnikom.
 • Airflusal se mora inhalirati kroz usta u pluća.

Preporučena doza je:

Odrasli

 • Airflusal 25/125 – dva udaha dva puta na dan.
 • Airflusal 25/250 – dva udaha dva puta na dan.

Simptomi Vaše astme mogu postati dobro kontrolirani korištenjem lijeka Airflusal dva puta na dan. U tom slučaju, liječnik može odlučiti smanjiti dozu na jedanput na dan. To može biti ili:

 • jednom navečer – ako imate simptome tijekom noći
 • jednom ujutro – ako imate simptome tijekom dana.

Iznimno je važno da se pridržavate uputa liječnika o tome koliko udaha lijeka trebate uzeti i koliko često trebate koristiti ovaj lijek.

Ako primjenjujete Airflusal za astmu, Vaš liječnik će redovito kontrolirati Vaše simptome.

Ako Vam se astma ili disanje pogoršaju, odmah obavijestite svog liječnika. Možete češće osjećati jače zviždanje, češće stezanje u prsima, ili trebate češće uzimati bronhodilatator kratkog djelovanja. Ako Vam se nešto od toga dogodi, trebate nastaviti primjenjivati lijek Airflusal, ali ne povećavati broj udaha. Stanje Vaših pluća se može pogoršati i mogli biste se ozbiljno razboljeti. Posjetite liječnika jer Vam je možda potrebna dodatna terapija.

Primjena u djeca

Airflusal nije namijenjen za primjenu u djece.

Upute za uporabu

 • Vaš liječnik ili ljekarnik pokazat će Vam kako koristiti inhalator. Oni trebaju s vremena na vrijeme provjeriti kako ga upotrebljavate. Neispravno korištenje lijeka Airflusal ili nepridržavanje propisane uporabe neće pomoći u kontroli astme kako bi trebalo.
 • Ovaj lijek se nalazi u spremniku pod tlakom u plastičnom kućištu s nastavkom za usta.
 • Na prednjoj strani spremnika nalazi se brojač koji pokazuje koliko je doza još preostalo. Kako koristite inhalator, brojač doza će se okrenuti tipično svakih pet do sedam potisaka prema sljedećem manjem broju. Brojač doza pokazuje približan broj potisaka preostalih u spremniku.
 • Pazite da Vam inhalator slučajno ne ispadne iz ruku, jer bi to moglo uzrokovati odbrojavanje brojača.

Provjera inhalatora

 1.  Kada prvi put koristite inhalator, provjerite da li radi. Skinite poklopac s nastavka za usta nježnim pritiskom na stranice poklopca palcem i kažiprstom i razdvojite.
 2. Kako bi se uvjerili da radi, dobro protresite inhalator, usmjerite nastavak za usta dalje od Vas i pritisnite spremnik kako bi izašla četiri potiska u zrak. Brojač doza će pokazati broj „120“ koji pokazuje broj potisaka u inhalatoru. Ako niste koristili inhalator tjedan dana ili duže, dobro ga protresite i ispustite dva potiska lijeka u zrak.

Upotreba inhalatora

Važno je da započnete disati što je sporije moguće neposredno prije korištenja inhalatora.

 1.  Koristite inhalator dok stojite ili sjedite uspravno.
 2.  Skinite poklopac s nastavka za usta (kao što je opisano kod „Provjera inhalatora“). Provjerite iznutra i izvana je li nastavak za usta čist i da nema ostatnih predmeta (slika A).inhalator
 3. Protresite inhalator 4 do 5 puta kako bi osigurali da su se sve ostatne čestice odstranile te da je sadržaj inhalatora ravnomjerno izmiješan (slika B).inhalator slika b
 4. Držite inhalator uspravno s palcem na dnu ispod nastavka za usta. Izdahnite sve do granice neugode (slika C).inhalator slika c
 5. Postavite nastavak za usta u usta, izmeĎu zuba. Zatvorite usnice oko nastavka. Nikako ga nemojte zagristi (slika D).inhalator slika d
 6.  Udahnite kroz usta polako i duboko. Trenutak nakon što počnete udisati kroz usta, čvrsto pritisnite gornji dio spremnika kako biste ispustili dozu s lijekom. Istodobno udišite jednolično i duboko (slika D).
 7. Zadržavajući dah, izvadite inhalator iz usta i maknite prst s vrha inhalatora. Zadržite dah nekoliko sekundi sve do granice neugode (slika E).inhalator slika e
 8. Pričekajte otprilike pola minute prije uzimanja iduće doze lijeka te ponovite korake od 3 do 7.
 9. Nakon toga, isperite usta vodom i vodu ispljunite i/ili operite zube. To će pomoći u sprječavanju nastanka gljivične infekcije u ustima i promuklosti.
 10. Nakon primjene uvijek vratite poklopac na nastavak za usta kako biste ga zaštitili od prašine. Poklopac će napraviti ”klik” prilikom pravilnog povratka na poziciju. Ako ne napravi ”klik”, potrebno je okrenuti poklopac na drugu stranu i pokušati ponovo. Nemojte upotrijebiti preveliku silu.

Ne žurite s koracima 4, 5, 6 i 7. Važno je da udišete najsporije koliko možete neposredno prije uporabe Vašeg inhalatora. Prvih nekoliko puta trebate koristiti Vaš inhalator dok stojite ispred ogledala. Ako uočite “maglicu” kako izlazi iz vrha Vašeg inhalatora ili sa strane Vaših usta, trebate pokušati ponovno od koraka 3.

U slučaju da imate poteškoće s uporabom inhalatora, Vaš liječnik ili drugi zdravstveni djelatnik mogu Vam preporučiti uporabu naprave sa zračnom komorom kao što je Volumatic ili Aerochamber Plus (ovisno o nacionalnim smjernicama). Vaš liječnik, ljekarnik ili drugi zdravstveni radnik trebaju Vam pokazati kako da koristite napravu s Vašim inhalatorom, kako je održavati te da Vam odgovore na bilo koje pitanje koje ćete možda imati. Ako koristite napravu sa zračnom komorom s Vašim inhalatorom, važno je da je ne prestanete koristiti prije nego razgovarate sa svojim liječnikom. TakoĎer je važno da ne promijenite napravu sa zračnom komorom prije nego razgovarate s Vašim liječnikom.

Ako prestanete koristiti napravu sa zračnom komorom, Vaš liječnik će možda trebati promijeniti dozu lijeka potrebnu za kontrolu Vaše astme.

Uvijek razgovarajte s Vašim liječnikom prije nego napravite bilo kakve promjene u liječenju svoje astme.

Osobe slabije snage u rukama mogu lakše držati inhalator s obje ruke. Stavite oba kažiprsta na vrh inhalatora i oba palca na dno ispod nastavka za usta.

Kada brojač prikaže broj 40, a boja brojača doza se promijeni iz zelene u crvenu, trebate nabaviti novi inhalator. Prestanite koristiti inhalator kada brojač pokaže 0 jer količina preostala u inhalatoru možda neće biti dovoljna da uzmete cijelu dozu lijeka. Nikad ne pokušavajte promijeniti brojeve na brojaču ili odvojiti brojač od inhalatora. Brojač se ne može ponovo podesiti (resetirati) i trajno je pričvršćen za inhalator.

 

Čišćenje Vašeg inhalatora

Kako biste spriječili blokadu inhalatora, važno ga je čistiti barem jednom tjedno.

Kako bi očistili svoj inhalator:

 • Skinite poklopac s nastavka za usta.
 • Nemojte nikada odvajati metalni spremnik od plastičnog kućišta.
 • Obrišite unutarnji i vanjski dio nastavka za usta i plastičnog kućišta suhom krpicom ili maramicom.
 • Vratite poklopac za nastavak za usta na mjesto. Poklopac će napraviti ”klik” prilikom pravilnog povratka na poziciju. Ako ne napravi ”klik”, okrenite poklopac na drugu stranu i pokušajte ponovo. Nemojte upotrijebiti preveliku silu.

Metalni spremnik ne stavljajte u vodu.

Ako primijeniteviše lijeka Airflusal nego što ste trebali

Važno je da koristite inhalator kako Vam je liječnik propisao. Ako slučajno ipak uzmete veću dozu od propisane, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom. Možete primijetiti da Vam srce lupa brže nego obično i da osjećate drhtavicu. TakoĎer možete imati omaglicu, glavobolju, slabost u mišićima i bolne zglobove.

Ako ste uzimali više doze tijekom dugog razdoblja, obratite se liječniku ili ljekarniku za savjet. Veće doze lijeka Airflusal mogu smanjiti izlučivanje steroidnih hormona iz nadbubrežne žlijezde.

Ako ste zaboravili primijeniti Airflusal

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Uzmite sljedeću dozu kako Vam je propisano.

Ako prestanete primjenjivati Airflusal

Vrlo je važno da primijenite Vaš lijek Airflusal svaki dan kako Vam je propisano. Nastavite tako svedok Vam liječnik ne kaže da prestanete. Nemojte naglo prestati s uzimanjem ili naglo smanjiti Vašu dozu lijeka Airflusal. To bi moglo pogoršati Vaš problem s disanjem.

Dodatno, ako naglo prekinete primjenjivati Airflusal ili smanjite dozu lijeka Airflusal to može (veoma rijetko) uzrokovati probleme s Vašom nadbubrežnom žlijezdom (adrenalna insuficijencija) koji katkad mogu uzrokovati pojavu nuspojava.

Te nuspojave mogu uključivati bilo što od navedenog:

 • bol u želucu,
 • umor i gubitak apetita, osjećaj bolesti,
 • mučninu i proljev,
 • gubitak na težini,
 • glavobolju ili omamljenost,
 • nisku razinu šećera u krvi,
 • nizak krvni tlak i napadaje.

Kada je Vaše tijelo u stanju stresa zbog npr. povišene temperature, traume (npr. nakon prometne nesreće), infekcije ili operacije, insuficijencija nadbubrežne žlijezde može se pogoršati i možete imati bilo koju od gore navedenih nuspojava.

Ako Vam se pojavi bilo koja nuspojava razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom. Za sprječavanje pojave tih simptoma Vaš liječnik Vam može dodatno propisati kortikosteroide u tabletama (kao npr. prednizolon).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu