Uputa o lijeku – Voda za injekcije CSL Behring

otapalo za parenteralnu uporabu

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Voda za injekcije CSL Behring i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego što počnete primjenjivat Vodu za injekcije CSL Behring
 3. Kako primjenjivati Vodu za injekcije CSL Behring
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Vodu za injekcije CSL Behring
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Voda za injekcije CSL Behring i za što se koristi

Sterilizirana voda za injekcije upotrebljava se za otapanje i razrjeđivanje drugih lijekova koje je potrebno miješati s vodom prije nego što se mogu primijeniti u obliku injekcije ili infuzije u vaše vene, mišiće ili druga tkiva u tijelu.

2. Što morate znati prije nego što počnete primjenjivat Vodu za injekcije CSL Behring

U sljedećim dijelovima navode se informacije koje Vi i Vaš liječnik trebate uzeti u obzir prije nego što počnete primjenjivati Vodu za injekcije CSL Behring.

Nemojte primjenjivati Vodu za injekcije CSL Behring

 • samu kao injekciju ili infuziju

Voda za injekcije CSL Behring mora se upotrebljavati samo za otapanje ili razrjeđivanje potrebnih lijekova.

Morate pročitati uputu o lijeku Vašeg lijeka ili lijekova koji se miješaju s Vodom za injekcije CSL Behring. Na taj ćete način znati možete li primijeniti otopinu ili ne.

Upozorenja i mjere opreza

Voda za injekcije CSL Behring ne smije se upotrebljavati sama. Prije upotrebe Voda za injekcije CSL Behring:

 • uvijek se mora pomiješati s jednim ili više lijekova

Prije nego što dobijete lijekove pomiješane s Vodom za injekcije, CSL Behring, liječnik mora provjeriti:

 • jesu li lijekovi stabilni u Vodi za injekcije CSL Behring
 • da neće doći do međudjelovanja lijekova

Drugi lijekovi i Voda za injekcije CSL Behring

Pročitajte uputu o lijeku Vašeg lijeka koji se miješa s Vodom za injekcije CSL Behring. Ne smiju se upotrebljavati oni lijekovi za koje je poznato da nisu kompatibilni s vodom za injekcije.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Pročitajte uputu o lijeku Vašeg lijeka koji se miješa s Vodom za injekcije CSL Behring.

Upravljanje vozilima i strojevima

Voda za injekcije CSL Behring nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Svi učinci na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima ovisit će o tome koje lijekove miješate s Vodom za injekcije CSL Behring.

3. Kako primjenjivati vodu za injekcije CSL Behring

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni.

Vaš će liječnik odlučiti koliko Vam treba i kada te način primjene. To će ovisiti o lijeku ili lijekovima koje morate primijenit s Vodom za injekcije CSL Behring.

Upotrijebite samo ako je voda za injekcije bistra, bezbojna, bez vidljivih čestica i ako je spremnik neoštećen.

Ako imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Pročitajte uputu o lijeku Vašeg lijeka koji se miješa s Vodom za injekcije CSL Behring.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Vodu za injekcije CSL Behring

Nemojte primjenjivati Vodu za injekcije CSL Behring nakon isteka roka valjanosti (EXP) koji je naveden na naljepnici i kutiji.

 • Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
 • Ne zamrzavati.
 • Liječnik će Vas obavijestiti kako zbrinuti neiskorišteni lijek ili otpadni materijal.
 • Nakon otvaranja otapalo se mora odmah upotrijebiti.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Rok valjanosti nakon rekonstitucije lijeka potražite u uputi o lijeku koji je rekonstituiran Vodom za injekcije CSL Behring.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Voda za injekcije CSL Behring

Jedini je sastojak sterilna voda za injekcije u jednoj bočici.

Kako Voda za injekcije CSL Behring izgleda i sadržaj pakiranja

Voda za injekcije CSL Behring bistra je, bezbojna tekućina.

Voda za injekcije CSL Behring
Voda za injekcije CSL Behring

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Marburg, Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PharmaSwiss d.o.o., Strojarska 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel: 01 6311 833

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog ekonomskog prostora (EEA) pod sljedećim nazivima:

Voda za injekcije CSL Behring
Voda za injekcije CSL Behring

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: Voda za injekcije sastav, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Voda za injekcije CSL Behring

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.