Uputa o lijeku – Lorada 35 mg tablete s prilagođenim

Lorada 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Lorada i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Loradu
 3. Kako uzimati Loradu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Loradu
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lorada i za što se koristi

Ovaj lijek je namijenjen za upotrebu u odraslih bolesnika, u kombinaciji s drugim lijekovima, za liječenje boli u prsima uzrokovane koronarnom bolešću (angina pektoris).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Loradu

Nemojte uzimati Loradu:

 • ako ste alergični na trimetazidin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
 • ako bolujete od Parkinsonove bolesti (bolest koja zahvaća živčani sustav i utječe na kontrolu kretanja, koja uzrokuje drhtanje, ukočeno držanje tijela, usporene pokrete i teško, nepravilno hodanje)
 • ako imate teško oštećenje bubrega.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Loradu.

 • ovaj lijek može pogoršati postojeće simptome poput drhtanja, ukočenog držanja tijela, usporenih pokreta i teškog nepravilnog hodanja, osobito u starijih bolesnika. Ukoliko se razviju ovi simptomi, potrebno ih je prijaviti svom liječniku koji će prilagoditi terapiju
 • smije se koristiti u trudnoći samo nakon pomne procjene pojedinačnog slučaja od strane liječnika
 • ne preporučuje se uzimanje tijekom dojenja
 • bolesnici s teškim oštećenjem jetre smiju uzimati ovaj lijek samo nakon procjene pojedinačnog slučaja od strane liječnika

Djeca i adolescenti

Primjena Lorade se ne preporučuje u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Lorada

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Lorada s hranom i pićem

Loradu je potrebno uzeti ujutro i navečer s čašom vode tijekom obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Primjenu ovog lijeka treba izbjegavati tijekom trudnoće. Ako tijekom primjene ovog lijeka ostanete trudni, potražite mišljenje svog liječnika. Samo Vaš liječnik može donijeti odluku o tome trebate li nastaviti liječenje s ovim lijekom.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nije poznato izlučuje li se trimetazidin u majčino mlijeko, stoga se ne preporučuje njegova primjena tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može uzrokovati omaglicu i omamljenost što može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Loradu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena doza Lorade je jedna tableta (35 mg) dva puta dnevno. Tablete je potrebno uzeti s čašom vode tijekom obroka, ujutro i navečer.

Ako imate problema s bubrezima ili ste stariji od 75 godina Vaš liječnik će prilagoditi dozu.

Ako uzmete više Lorade nego što ste trebali

Ako ste uzeli više tableta Lorade nego ste trebali, obavijestite svog liječnika ili otiĎite odmah u hitnu službu najbliže bolnice. Sa sobom ponesite pakiranje lijeka.

Ako zaboravite uzeti Loradu

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je odmah kada se sjetite, i zatim nastavite kao i obično.

Ako prestanete uzimati Loradu

Nemojte prekidati uzimanje lijeka, a da se prethodno niste posavjetovali sa svojim liječnikom. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Zabilježene su sljedeće nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • Omaglica, glavobolja, bol u trbuhu, proljev, probavne tegobe, mučnina, povraćanje, osip, svrbež, koprivnjača i osjećaj slabosti.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • Osjećaj brzih i nepravilnih otkucaja srca, prekomjeran broj otkucaja srca, ubrzan broj otkucaja srca (ekstrasistola), pad krvnog tlaka kada se uspravite uz što se mogu javiti omaglica, ošamućenost ili nesvjestica, iznemoglost, opće loše osjećanje, pad, navale crvenila.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • Mogu se javiti simptomi živčanog sustava (ekstrapiramidalni simptomi), kao što su neobični pokreti, uključujući drhtanje ruku i prstiju, uvijanje tijela, poteškoće u hodanju i ukrućenost ruku i nogu koje obično prestaju po prekidu uzimanje lijeka.
 • Poremećaji spavanja (nesanica, omamljenost), zatvor, ozbiljna alergijska reakcija (crveni osip po cijelom tijelu s pojavom mjehurića, oteklina lica, usana, usta, jezika ili grla što može uzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju).
 • Značajno smanjenje broja bijelih krvnih stanica što povećava mogućnost nastanaka infekcije. Smanjenje broja trombocita, što povećava rizik od krvarenja ili nastanak modrica.
 • Oštećenje jetre (mučnina, povraćanje, gubitak apetita, opće loše osjećanje, vrućica, svrbež, žuta boja kože i bjeloočnica, svijetla boja stolice, tamna boja mokraće).

Druge nuspojave:

Druge nuspojave su zabilježene u malom broju bolesnika, ali je njihova učestalost nepoznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): osjećaj vrtoglavice (vertigo).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u  Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Loradu

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju, iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lorada sadrži

 • Djelatna tvar je trimetazidindiklorid. Jedna tableta sadrži 35 mg trimetazidindiklorida.
 • Drugi sastojci su: jezgra tablete – manitol (E421), kukuruzni škrob, hipromeloza (E464), povidon K30 (E1201), talk (E552b), bezvodni koloidni silicijev dioksid, hidrogenirano biljno ulje, magnezijev stearat, film ovojnica – hipromeloza (E464), hidroksipropilceluloza (E463), talk (E553b), miglyol, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172).

Kako Lorada izgleda i sadržaj pakiranja

Lorada 35 mg su okrugle, bikonveksne, svijetlo ružičaste tablete, promjera 9 mm.

PVC/PVDC/Al blisteri u kartonskoj kutiji. Svaki blister sadrži 10 tableta s prilagođenim oslobađanjem.

Veličine pakiranja:

30 tableta s prilagođenim oslobađanjem

60 tableta s prilagođenim oslobađanjem

100 tableta s prilagođenim oslobađanjem

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
Malta Life Sciences Park Building 1, Level 4 Sir Temi Zammit Buildings
San Gwann SGN 3000,
Malta

Proizvođač

Labormed Pharma S.A.
44B, Theodor Pallady Blvd., 3rd district, 032266 Bukurešt
Rumunjska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Lorada 35 mg tablete s prilagođenim

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.