Uputa o lijeku – Ladiva kapsule

Suhi ekstrakt lista maline

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Ako simptomi potraju tijekom korištenja ovog lijeka ili ako se pojave nuspojave koje nisu navedene u uputi o lijeku, obratite se svom liječniku.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Ladiva i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ladivu
 3. Kako uzimati Ladivu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ladivu
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ladiva i za što se koristi

Ladiva sadrži ekstrakt lista maline.

To je tradicionalni biljni lijek za simptomatsko ublažavanje manjih grčeva povezanih s menstruacijama u odraslih žena.

Ovaj lijek je tradicionalni biljni lijek za uporabu u navedenoj indikaciji isključivo na temelju dugotrajne uporabe.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ladivu

Nemojte uzimati Ladivu:

 • ako ste alergični na ekstrakt lista maline ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite sa svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ladivu.

Bolesnici s oštećenjem bubrega i/ili jetre:

Zbog nedostatka odgovarajućih podataka u tim skupinama bolesnica, preporuka doze nije moguća.

Djeca i adolescenti

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nije utvrđena zbog nedostatka odgovarajućih podataka.

Drugi lijekovi i Ladiva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Lijekovi mogu imati međusoban utjecaj ako se koriste istovremeno. Takva interakcija nije zabilježena kod Ladive.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Sigurnost tijekom trudnoće nije utvrđena. Zbog nedostatka odgovarajućih podataka, ne preporučuje se uporaba tijekom trudnoće.

Dojenje

Sigurnost tijekom dojenja nije utvrđena. Zbog nedostatka odgovarajućih podataka, ne preporučuje se uporaba tijekom dojenja.

Plodnost

Studije utjecaja na plodnost nisu provedene.

Upravljanje vozilima i strojevima

Studije o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima nisu provedene.

3. Kako uzimati Ladivu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Odrasle ženske osobe:

Preporučena doza je jedna kapsula 3-4 puta dnevno, s vodom.

Bolesnici s oštećenjem bubrega i/ili jetre:

Zbog nedostatka odgovarajućih podataka za ovu grupu bolesnica, nije moguće preporučiti dozu.

Način primjene

Kroz usta.

Trajanje primjene

Ako simptomi potraju duže od 7 dana primjene ovog lijeka, obratite se liječniku.

Primjena u djece i adolescenata

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nije utvrđena zbog nedostatka odgovarajućih podataka.

Ako uzmete više Ladive nego što ste trebali

Ako uzmete više Ladive nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Nije zabilježen nijedan slučaj predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Ladivu

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite s uzimanjem Vaše uobičajene doze u uobičajeno vrijeme.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nije poznata nijedna nuspojava. Ako primijetite nuspojavu obavijestite svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ladivu

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ladiva sadrži

Djelatna tvar je ekstrakt lista maline.

Jedna kapsula sadrži 226 mg ekstrakta (u obliku suhog ekstrakta) Rubus idaeus L., folium (list maline) (3- 5:1). Otopina korištena pri ekstrakciji: voda.

Druge pomoćne tvari su:

 • Sadržaj kapsule: mikrokristalična celuloza, talk, magnezijev stearat, kukuruzni škrob, koloidni bezvodni silicijev dioksid
 • tijelo kapsule: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172)
 • kapica kapsule: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172)

Kako Ladiva izgleda i sadržaj pakiranja

Ladiva su tvrde kapsule s bež kapicom i svijetlo ružičastim tijelom kapsule, ispunjene svijetlo smeđim prahom.
Lijek Ladiva je dostupan u kutiji s 2 PVC/PVDC-Al blistera.
Veličina pakiranja: 16 kapsula

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Medis GmbH
St. Veiter Straße 34/III
9020 Klagenfurt am Wörthersee Austrija

Proizvođač 

Medis d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija

Mjesto proizvodnje:
Brnčičeva ulica 3
1231 Ljubljana-Črnuče Slovenija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Medis Adria d.o.o.
Kolarova 7
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 2303 446

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Finska, Mađarska, Norveška, Poljska, Španjolska, Slovačka, Švedska, Slovenija: Ladiva

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Ladiva kapsule

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.