Uputa o lijeku – Ibuprofen JGL 20 mg/ml oralna suspenzija

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Ibuprofen JGL i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Ibuprofen JGL?
 3. Kako primjenjivati Ibuprofen JGL?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ibuprofen JGL?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ibuprofen JGL i za što se koristi?

Ibuprofen JGL 20 mg/ml oralna suspenzija sadrži djelatnu tvar ibuprofen koji pripada skupini nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAIL).

Ibuprofen JGL namijenjen je za dojenčad i djecu u dobi iznad 3 mjeseca (tjelesne težine ≥ 5 kg) do 12 godina starosti (tjelesne težine < 40 kg).

Ibuprofen JGL namijenjen je za primjenu u sljedećim slučajevima:

 • snižavanje povišene tjelesne temperature, uključujući povišenu tjelesnu temperaturu nakon cijepljenja;
 • ublažavanje blagih do umjerenih bolova različitog podrijetla kao što su bolovi uslijed prehlade i gripe, grlobolja, bolovi pri nicanju zubi, zubobolja, glavobolja, bolovi uslijed manjih ozljeda zgloba (uganuća, iščašenja i sl).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Ibuprofen JGL?

Nemojte davati Ibuprofen JGL:

 • ako je Vaše dijete alergično na djelatnu tvar (ibuprofen) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
 • ako je Vaše dijete ranije imalo otežano disanje, astmu, upalu nosne sluznice ili koprivnjaču povezanu s uzimanjem ibuprofena, acetilsalicilatne kiseline ili nekog drugog nesteroidnog protuupalnog lijeka;
 • ako Vaše dijete trenutno ima ili je imalo ponavljajući čir na želucu/dvanaesniku (peptički vrijed) ili krvarenje iz probavnog sustava (dvije ili više dokazanih epizoda vrijeda ili krvarenja);
 • ako je Vaše dijete ranije imalo krvarenje ili puknuće stijenke organa u probavnom sustavu (perforaciju) vezano uz liječenje nesteroidnim protuupalnim lijekovima;
 • ako Vaše dijete ima teško zatajenje srca;
 • ako Vaše dijete ima krvarenje u mozgu (cerebrovaskularno krvarenje) ili drugo aktivno krvarenje;
 • ako Vaše dijete ima teško zatajenje jetre ili teško zatajenje bubrega;
 • ako Vaše dijete ima nerazjašnjene poremećaje stvaranja krvnih stanica;
 • ako Vaše dijete ima tešku dehidraciju (uzrokovanu povraćanjem, proljevom ili nedovoljnim unosom tekućine);
 • ako Vaše dijete ima manje od 5 kg ili je mlađe od 3 mjeseca, osim po preporuci liječnika

Nemojte uzimati Ibuprofen JGL ako ste u posljednja tri mjeseca trudnoće.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Ibuprofen JGL:

 • ako Vaše dijete boluje od nekih bolesti imunološkog sustava (sistemski eritemski lupus, miješana sistemska bolest vezivnog tkiva);
 • ako Vaše dijete ima određene nasljedne poremećaje stvaranja krvi (npr. akutnu intermitentnu porfiriju);
 • ako Vaše dijete boluje od upalne bolesti crijeva (ulcerozni kolitis, Crohnova bolest);
 • ako Vaše dijete ima srčanih problema, uključujući zatajenje srca, anginu (bol u prsištu) ili srčani udar, ugradnju premosnice, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u stopalima zbog uskih ili začepljenih arterija) ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući “mini moždani udar” ili prolazni ishemijski napadaj);
 • ako Vaše dijete ima visoki krvni tlak, dijabetes, visoki kolesterol, povijest srčane bolesti ili moždanog udara u obitelji ili ako je pušač;
 • ako Vaše dijete boluje od visokog krvnog tlaka i/ili oslabljene srčane funkcije;
 • ako Vaše dijete pati od nekih drugih probavnih smetnji;
 • ako Vaše dijete boluje od stanja zbog kojih može doći do problema sa srcem;
 • ako Vaše dijete ima poremećenu bubrežnu ili jetrenu funkciju;
 • neposredno nakon većeg operativnog zahvata Vašeg djeteta;
 • ako Vaše dijete boluje od ozbiljnih kožnih reakcija s crvenilom i mjehurima (eksfolijativni dermatitis, Stevens Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza/Lyellov sindrom)
 • ako Vaše dijete pati od peludne groznice, nosnih polipa ili kroničnih opstruktivnih poremećaja disanja, jer u tom slučaju postoji povećan rizik od pojave alergijskih reakcija. Alergijske reakcije se mogu manifestirati kao napadaji astme (takozvana analgetska astma), Quinckenov edem ili koprivnjača;
 • ako Vaše dijete boluje od bronhalne astme ili alergije;
 • ako Vaše dijete uzima druge lijekove iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova, uključujući i selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2;
 • ako Vaše dijete uzima druge lijekove koji bi mogli povećati rizik od nastanka vrijedova ili krvarenja, kao što su oralni kortikosteroidi (kao što je prednizolon), lijekovi za razrjeđivanje krvi (kao što je varfarin), selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (lijekovi za depresiju) ili lijekovi protiv zgrušavanja krvi (kao što je acetilsalicilatna kiselina);
 • ako Vaše dijete ima vodene kozice (varičele), preporučuje se izbjegavati primjenu Ibuprofen JGL- a;
 • ako je Vaše dijete dehidrirano jer postoji rizik od oštećenja funkcije bubrega.

Učinci u probavnom sustavu:

Važno je napomenuti da ozbiljne gastrointestinalne nuspojave nesteroidnih protuupalnih lijekova, kao što su krvarenja iz probavnog sustava, nastanak vrijedova (ulceracija) i puknuća stijenke organa (perforacije) u probavnom sustavu, koje ponekad znaju imati i smrtni ishod, mogu nastati bilo kada tijekom primjene ovih lijekova. To se vrlo često događa bez prethodnih upozoravajućih simptoma i bez obzira na prijašnje anamnestičke podatke, a dokazano je za sve lijekove iz skupine NSAIL.

Neželjeni učinci mogu se umanjiti primjenom najniže učinkovite doze kroz najkraće moguće vrijeme.

U starijih osoba postoji veća učestalost nuspojava, osobito krvarenja i puknuća stijenke organa u probavnom sustavu (perforacija) koje mogu imati i smrtni ishod.

Ako pripadate skupini starijih bolesnika ili Vam je nužna terapija acetilsalicilatnom kiselinom u niskoj dozi ili drugim lijekovima koji mogu povećati rizik od nuspojava u probavnom sustavu, posavjetujte se s Vašim liječnikom o kombiniranoj terapiji sa zaštitnim lijekovima (npr. inhibitorima protonske crpke).

Ukoliko tijekom uzimanja Ibuprofen JGL-a dođe do krvarenja iz probavnog sustava (ili pojave neuobičajenih simptoma u području trbuha), odmah prekinite primjenu lijeka i javite se Vašem liječniku.

Učinci na srce i mozak

Protuupalni lijekovi/lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu biti povezani s blago povećanim rizikom od srčanog udara ili moždanog udara, naročito kada se upotrebljavaju u visokim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja.

Isto tako, ukoliko se tijekom terapije pojavi kožni osip, oštećenja sluznice i slični znakovi preosjetljivosti, prekinite primjenu lijeka i obratite se Vašem liječniku.

Drugi lijekovi i Ibuprofen JGL

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima, nedavno je uzelo ili bi moglo uzeti bilo koje druge lijekove.

Ibuprofen JGL može utjecati na druge lijekove ili na Ibuprofen JGL mogu utjecati drugi lijekovi. Primjerice:

 • lijekovi koji su antikoagulansi (tj. razrjeđuju krv/sprječavaju zgrušavanje krvi, primjerice, aspirin/acetilsalicilatna kiselina, varfarin, tiklopidin)
 • lijekovi koji snižavaju visoki krvni tlak (ACE-inhibitori poput kaptoprila, beta-blokatori poput atenolola, antagonisti receptora angiotenzinaII kao što je losartan)

Liječenje lijekom Ibuprofen JGL moglo bi također utjecati na neke druge lijekove ili bi oni mogli utjecati na lijek Ibuprofen JGL. Uvijek provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije upotrebe lijeka Ibuprofen JGL istovremeno s drugim lijekovima.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima neki od sljedećih lijekova:

 • druge NSAIL, uključjući COX-2 inhibitore (protuupalni lijekovi i lijekovi za ublažavanje bolova)
 • digoksin (za liječenje zatajivanja srca)
 • glukokortikoide (lijekovi koji sadrže kortizon ili tvari slične kortizonu)
 • lijekove protiv zgrušavanja krvi
 • acetilsalicilatnu kiselinu (niske doze)
 • lijekove koji razrjeđuju krv (poput varfarina)
 • fenitoin (za liječenje epilepsije)
 • selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (lijekovi za liječenje depresije)
 • litij (lijek za liječenje manično-depresivnog poremećaja i depresije)
 • probenecid i sulfinpirazon (lijekovi za giht)
 • lijekove za visoki krvni tlak i lijekove za povećano izlučivanje mokraće
 • lijekove za povećano izlučivanje mokraće koji štede kalij, npr. amilorid, kalijev kanreoat, spironolakton, triamteren
 • metotreksat (lijek za liječenje karcinoma ili reumatizam)
 • takrolimus i ciklosporin (imunosupresivni lijekovi)
 • zidovudin (lijek za liječenje HIV-a/AIDS-a)
 • sulfonilureje (lijekovi za liječenje šećerne bolesti)
 • kinolonske antibiotike
 • vorikonazol i flukonazol (inhibitori CYP2C9, koriste se za liječenje gljivičnih infekcija)
 • baklofen (lijek za opuštanje mišića)
 • ritonavir (lijek za liječenje HIV-a/AIDS-a)
 • aminoglikozidne antibiotike

Ibuprofen JGL s hranom i pićem

Za bolesnike s osjetljivim želucem preporučuje se uzimanje lijeka uz obrok.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se uzimati Ibuprofen JGL tijekom prvih šest mjeseci trudnoće, osim pod liječničkim nadzorom, a uzimanje tijekom zadnjeg tromjesečja trudnoće nije dozvoljeno.

Lijek se izlučuje u majčino mlijeko, ali smije se primjenjivati tijekom dojenja ako se koristi u preporučenoj dozi i kroz najkraće potrebno vrijeme.

Ibuprofen JGL pripada skupini lijekova (NSAIL) koji mogu smanjiti plodnost u žena. Taj učinak nestaje nakon prestanka uzimanja lijeka. Stoga, ukoliko imate problema sa začećem, obavijestite Vašeg liječnika prije uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako se lijek uzima kako je propisano, ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Ibuprofen JGL:

Ibuprofen JGL sadrži tekući maltitol, natrij, natrijev benzoat, propilenglikol i benzilni alkohol. Ako Vam je liječnik rekao da Vaše dijete ne podnosi neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži 3,58 mg natrija po mililitru.

Ovaj lijek sadrži 1 mg natrijevog benzoata po mililitru. Natrijev benzoat može pojačati žuticu (žutilo kože i očiju) u novorođenčadi (do 4 tjedna starosti).

Ovaj lijek sadrži 0,0007 mg propilenglikola po mililitru. Ako je Vaše dijete mlađe od 5 godina, obratite se liječniku ili ljekarniku prije nego mu date ovaj lijek, osobito ako dijete prima i druge lijekove koji sadrže propilenglikol ili alkohol.

Ovaj lijek sadrži 0,0001652 mg benzilnog alkohola po mililitru. Benzilni alkohol može uzrokovati alergijske reakcije. Benzilni alkohol povezan je s rizikom od teških nuspojava, uključujući poteškoće s disanjem (zvane „sindrom dahtanja“) u male djece. Nemojte davati svom novorođenčetu (do 4 tjedna starosti), osim ako Vam je to preporučio liječnik. Nemojte koristiti dulje od tjedan dana u male djece (mlađe od 3 godine), osim ako Vam je to preporučio liječnik ili ljekarnik. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet ako ste trudni ili dojite, ako imate bolest jetre ili bubrega jer se velike količine benzilnog alkohola mogu nakupiti u Vašem tijelu i uzrokovati nuspojave (zvane „metabolička acidoza“).

3. Kako primjenjivati Ibuprofen JGL?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje u djece

Za sniženje povišene tjelesne temperature i ublažavanje bolova

Dnevna doza u djece iznosi 20 do 30 mg/kg tjelesne težine, podijeljena u više pojedinačnih doza.

Ibuprofen JGL se ne preporučuje davati djeci s tjelesnom težinom manjom od 5 kg, odnosno djeci mlađoj od 3 mjeseca, osim ako to ne odredi liječnik.

Razmak između dvije pojedinačne doze trebao bi biti 6 do 8 sati (minimalni razmak između doza mora biti najmanje 4 sata).

Ibuprofen JGL namijenjen je samo za kratkotrajnu primjenu.

Za snižavanje povišene tjelesne temperature nakon cijepljenja:

Dojenčad u dobi od 3 mjeseca do 6 mjeseci tjelesne težine veće od 5 kg:

Preporučuje se jedna doza od 2,5 ml, a po potrebi ponoviti dozu od 2,5 ml nakon 6 sati.

Nemojte prekoračivati dozu od 2 puta po 2,5 ml u 24 sata! Ukoliko je tjelesna temperatura i dalje povišena, potrebno je zatražitu savjet liječnika.

Upozorenje: Nemojte prekoračiti navedene doze!

Način i put primjene

Za primjenu kroz usta.

Za odmjeravanje pojedinačne doze lijeka, koristite priloženu stupnjevanu (graduiranu) štrcaljku za usta.

Bočicu treba protresti prije uporabe.

Štrcaljka za usta je graduirana do 5 ml u razmacima po 0,25 ml.

 1. Protresite bočicu prije uporabe.
 2. Da biste otvorili bočicu, pritisnite čep prema dolje i okrećite ga u smjeru označenom strelicama.
 3. Umetnite štrcaljku za usta u otvor bočice.
 4. Okrenite bočicu s umetnutom štrcaljkom prema dolje te povucite klip do odgovarajuće oznake na štrcaljki.
 5. Vratite bočicu u uspravan položaj te pažljivim okretanjem izvucite štrcaljku.
 6. Da biste dali sirup, vrh štrcaljke stavite djetetu u usta i polako potiskujte klip štrcaljke natrag u cilindar. Brzinu potiskivanja prilagodite brzini gutanja Vašeg djeteta.

Nakon uporabe bočicu zatvorite. Štrcaljku za usta operite u toploj vodi te ostavite da se osuši. Štrcaljku za usta čuvajte izvan dohvata djece.

Ako primijenite više Ibuprofen JGL-a nego što ste trebali

Ako ste primijenili više Ibuprofen JGL-a nego što ste trebali ili ako je dijete slučajno uzelo lijek, obratite se liječniku ili najbližoj bolnici kako biste dobili mišljenje o riziku i savjet o postupku koji će se poduzeti.

Simptomi mogu uključivati mučninu, bol u trbuhu, povraćanje (prošarano krvlju), glavobolju, zujanje u ušima, smetenost i nekontroliran pokret oka. Pri visokim dozama zabilježeni su omamljenost, bol u prsnom košu, osjećaj lupanja srca, gubitak svijesti, konvulzije (uglavnom u djece), slabost i omaglica, krv u mokraći, osjećaj hladnoće po tijelu i problemi s disanjem.

Ostali simptomi su proljev, vrtoglavica, ekscitiranost, dezorijentacija, produženo protrombinsko vrijeme/INR, poremećaji funkcije jetre i bubrega, plavo-crvena boja kože i sluznica, pogoršanje astme u astmatičara.

Ako ste zaboravili primijeniti Ibuprofen JGL

Ako ste preskočili dozu, dajte drugu dozu kada bude potrebno, no ne manje od 4 sata nakon prethodne doze. Nemojte dati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Neželjeni učinci mogu se umanjiti primjenom najniže učinkovite doze kroz najkraće moguće vrijeme potrebno za ublažavanje simptoma.

Ako kod Vašeg djeteta primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, prestanite davati lijek i odmah obavijestite Vašeg liječnika:

 • znakovi krvarenja u probavnom sustavu kao što su: jaka bol u trbuhu, crna katranasta stolica, povraćanje krvi ili tamnih čestica koje podsjećaju na zrnca kave.
 • znakove rijetke, ali ozbiljne alergijske reakcije kao što su pogoršanje astme, neobjašnjivo piskanje pri disanju ili kratkoća daha, oticanje lica, jezika ili grla, poteškoće pri disanju, ubrzani rad srca, pad krvnog tlaka koji može dovesti do šoka. Navedeno se može pojaviti čak i kod prve primjene ovog lijeka. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite Vašem liječniku.
 • teške kožne reakcije kao što su kožni osip po cijelom tijelu, guljenje kože, stvaranje mjehurića ili ljuštenje kože.

Ostale nuspojave koje se mogu pojaviti su:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • smetnje u želucu i crijevima, kao što su žgaravica, bol u trbuhu i mučnina, loša probava, proljev, povraćanje, nadutost (vjetrovi), zatvor i blago krvarenje u želucu i/ili crijevima koje može uzrokovati anemiju u iznimnim slučajevima.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • vrijedovi u probavnom sustavu, probušenje ili krvarenje, upala mukoznih membrana usta s vrijedovima, pogoršanje postojeće bolesti crijeva (kolitis ili Crohnova bolest), gastritis
 • glavobolja, omaglica, nesanica, uznemirenost, razdražljivost ili umor
 • poremećaji vida
 • razni kožni osipi
 • reakcije preosjetljivosti s koprivnjačom i svrbežom

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

 • zujanje (zvonjava) u ušima
 • povišene koncentracije ureje u krvi, bol u boku i/ili trbuhu, krv u mokraći i vrućica mogu biti znakovi oštećenja bubrega (papilarna nekroza)
 • povišene koncentracije mokraćne kiseline u krvi
 • smanjene razine hemoglobina

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • upala jednjaka, upala gušterače, nastanak suženja sličnih dijafragmi u crijevima
 • zatajenje srca, srčani udar i oticanje lica ili ruku (edem)
 • izlučivanje manje mokraće nego što je normalno i oticanje (naročito u bolesnika s visokim krvnim tlakom ili smanjenom funkcijom bubrega), oticanje (edem) i zamućena mokraća (nefrotski sindrom); upalna bolest bubrega (intersticijski nefritis) koja može dovesti do akutnog zatajenja bubrega. Ako se pojavi neki od gore navedenih simptoma ili se općenito osjećate loše, prestanite uzimati ovaj lijek i smjesta se obratite liječniku, jer to mogu biti prvi znakovi oštećenja ili zatajenja bubrega.
 • psihotične reakcije, depresija
 • visok krvni tlak, vaskulitis
 • osjećaj lupanja srca
 • disfunkcija jetre, oštećenje jetre (prvi znakovi mogu biti promjene boje kože), naročito za vrijeme dugotrajne primjene, zatajenje jetre, akutna upala jetre (hepatitis)
 • problemi u proizvodnji krvnih stanica – prvi znakovi su: vrućica, grlobolja, površinski vrijedovi u ustima, simptomi slični gripi, teška iscrpljenost, krvarenje iz nosa i kože i neobjašnjivo nastajanje modrica. U ovim slučajevima morate odmah prestati s liječenjem i obratiti se liječniku. Ne smije se provoditi nikakvo samoliječenje lijekovima protiv bolova ili lijekovima za smanjenje vrućice (antipiretici).
 • teške infekcije kože i komplikacije mekog tkiva za vrijeme infekcije vodenim kozicama (varičelom)
 • zabilježeno je pogoršanje upala vezanih za infekciju (npr. nekrotizirajući fasciitis) vezano za primjenu određenih lijekova protiv bolova (NSAIL). Ako se pojave ili pogoršaju znakovi infekcije, morate se bez odgađanja obratiti liječniku. Treba ispitati postoji li indikacija za antiinfektivnu/antibiotsku terapiju.
 • za vrijeme uporabe ibuprofena zabilježeni su simptomi aseptičkog meningitisa s ukočenošću vrata, glavoboljom, mučninom, povraćanjem, vrućicom ili zamućenjem svijesti. Veća je vjerojatnost pojave u bolesnika s autoimunim poremećajima (SLE, miješana bolest vezivnog tkiva). Ako se ovi simptomi pojave, smjesta se obratite liječniku.
 • teški oblici kožnih reakcija kao što su kožni osip s crvenilom i stvaranjem mjehurića (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, eritema multiforme, toksična epidermalna nekroliza/Lyellov sindrom), gubitak kose (alopecija).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • reaktivnost dišnog sustava, uključujući astmu, bronhospazam ili otežano disanje
 • može se pojaviti teška kožna reakcija poznata kao sindrom DRESS. Simptomi DRESS-a uključuju: osip kože, vrućicu, oticanje limfnih čvorova i povećanje razine eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica).

Lijekovi poput ovog mogli bi biti povezani s malo povećanim rizikom od srčanog (infarkt miokarda) ili moždanog udara

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ibuprofen JGL?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon prvog otvaranja bočice rok valjanosti je 6 mjeseci.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja. Protresti prije primjene.

Nakon prvog otvaranja bočice: čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ibuprofen JGL sadrži?

 • Djelatna tvar je ibuprofen. 1 ml oralne suspenzije sadrži 20 mg ibuprofena.
 • Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: natrijev benzoat; bezvodna citratna kiselina; natrijev citrat; saharinnatrij; natrijev klorid; hipromeloza 15 cP; ksantanska guma; tekući maltitol; glicerol (E- 422); pročišćena voda; aroma jagode (sadržava tvari identične prirodnim aromama, pripravke prirodnih aroma, kukuruzni maltodekstrin, trietilcitrat (E-1505), propilenglikol (E-1520) i benzilni alkohol).

Kako Ibuprofen JGL izgleda i sadržaj pakiranja?

Bijela ili bjelkasta viskozna suspenzija, bez stranih čestica, karakterističnog okusa jagode.

100 ml oralne suspenzije u plastičnoj bočici sa zatvaračem, u kutiji. Za točno doziranje u pakiranju je priložena polipropilenska štrcaljka za usta s oznakama do 5 ml u razmacima po 0,25 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Proizvođači:

FARMASIERRA MANUFACTURING, S.L.
Ctra. de Irún, km 26,200, 28700 San Sebastián de los Reyes – Madrid, Španjolska

FAMAR NEDERLAND BV
Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, Nizozemska

EDEFARM, S.L.
Polígono Industrial Enchilagar del Rullo, 117, Villamarchante, 46191 Valencia, Španjolska

FARMALIDER S.A.
C/ Aragoneses, 15, 28108 Alcobendas – Madrid, Španjolska

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: ibuprofen za djecu, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Ibuprofen JGL 20 mg/ml oralna suspenzija

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.