Uputa o lijeku – Diosmin Billev 500 mg filmom obložene tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Diosmin Billev i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Diosmin Billev
 3. Kako uzimati Diosmin Billev
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Diosmin Billev
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Diosmin Billev i za što se koristi

Diosmin pripada skupini tvari koje se zovu bioflavonoidi, a koriste se za stabilizaciju kapilara. Diosmin Billev sadrži djelatne tvari koje utječu na aktivnost vena i zaštitu vena; oni povećavaju tonus vena i otpornost kapilara. Diosmin Billev smanjuje pojavu edema i ima protuupalne učinke.

Diosmin Billev se koristi u odraslih za liječenje znakova i simptoma kronične venske bolesti, kao što su bol, osjećaj težine, umor nogu, nemirne noge, noćni grčevi, edem i trofičke promjene.

Također se koristi za liječenje simptoma povezanih s akutnom hemoroidalnom bolešću, kao što su bol, krvarenje i oteklina u analnom području.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Diosmin Billev

Nemojte uzimati Diosmin Billev:

 • ako ste alergični na diosmin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Diosmin Billev.

Kronična venska bolest

Odmah se obratite svom liječniku ako se Vaše stanje pogorša tijekom liječenja, što se može manifestirati kao kožna upala ili venska upala, stvrdnjavanje tkiva ispod kože, jaka bol, kožni čirevi ili atipični simptomi kao što je naglo oticanje jedne ili obje noge.

Liječenje lijekom Diosmin Billev je najuspješnije u kombinaciji s pravilno uravnoteženim načinom života:

 • treba izbjegavati izlaganje suncu i dugo stajanje,
 • treba održavati odgovarajuću tjelesnu težinu,
 • nošenje specijalnih čarapa može poboljšati cirkulaciju u nekih bolesnika.

Diosmin Billev neće pomoći u smanjenju otekline nogu ako su te otekline uzrokovane srčanom, bubrežnom ili jetrenom bolešću.

Akutna hemoroidalna bolest

Ako imate akutni hemoroidalni napad, možete uzeti Diosmin Billev samo kroz kratko vrijeme. Ako nema poboljšanja, obratite se svom liječniku.

Ako se stanje pogoršava tijekom liječenja, tj. ako primijetite povećano krvarenje iz rektuma, krvi u stolici ili sumnjate u krvarenje hemoroida, savjetujte se sa svojim liječnikom.

Liječenje lijekom Diosmin Billev nije zamjena za specifično liječenje drugih analnih poremećaja.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Diosmin Billev

Do sada nisu zabilježene interakcije diosmina i drugih lijekova. Međutim, i dalje biste trebali obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti druge lijekove.

Diosmin Billev s hranom

Flbaven treba uzimati uz obroke.

Trudnoća i dojenje

Sigurnost primjene lijeka Diosmin Billev tijekom trudnoće i dojenja nije utvrđena. Stoga se njegova uporaba tijekom tih razdoblja ne preporučuje.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Diosmin Billev ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Diosmin Billev

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

 • Kronična venska bolest
  Preporučena dnevna doza je 2 tablete koje se mogu uzimati u jednoj dozi ili u 2 odvojene doze.
  Morate uzimati ovaj lijek najmanje 4 do 5 tjedana prije očekivanog poboljšanja.
 • Akutna hemoroidalna bolest
  Preporučena dnevna doza u prva 4 dana liječenja je 6 tableta. Tijekom sljedeća 3 dana preporučena dnevna doza je 4 tablete.
  Nakon toga, preporučena dnevna doza za održavanje liječenja je 2 tablete.

Način primjene

Diosmin Billev treba uzimati uz obroke.

Progutajte tabletu uz nešto tekućine.

Ako uzmete više lijeka Diosmin Billev nego što ste trebali

Ako ste uzeli više tableta nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Do sada nisu zabilježeni slučajevi predoziranja s diosminom.

Ako ste zaboravili uzeti Diosmin Billev

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave zabilježene s diosminom uključuju:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • proljev, probavne tegobe, mučnina, povraćanje

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • kolitis (upala debelog crijeva)

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • glavobolja, malaksalost (opće loše osjećanje), vrtoglavica (osjećaj vrtnje)
 • osip, svrbež, urtikarija (koprivnjača)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • bol u trbuhu
 • edem (oticanje lica, usana i kapaka), izuzetno angioedem (brzo oticanje tkiva, kao što su lice, usne, jezik ili grlo što može imati za posljedicu otežano disanje)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Diosmin Billev

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Diosmin Billev sadrži

 • Djelatna tvar je diosmin. Jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg mikroniziranog diosmina.
 • Drugi sastojci (pomoćne tvari) su mikrokristalična celuloza, poli(vinilni alkohol), natrijev škroboglikolat (vrsta A), talk i magnezijev stearat u jezgri tablete i poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), makrogol 3000, talk i žuti željezov oksid (E172) u film ovojnici.

Kako Diosmin Billev izgleda i sadržaj pakiranja

Smećkasto žute, bikonveksne, filmom obložene tablete oblika kapsule. Dimenzije tableta su 16,0 mm x 8,5 mm.

Diosmin Billev je dostupan u pakiranjima sa 15, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 filmom obloženih tableta u blisterima.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja
Billev Farmacija Vzhod d.o.o., Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

Proizvođač
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Diosmin Billev 500 mg filmom obložene tablete

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.