Uputa o lijeku – Darunavir Sandoz 75 mg filmom obložene tablete

5. Kako čuvati Darunavir Sandoz

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru/bočici iza „Rok valjanosti“/„EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nakon prvog otvaranja bočice: 6 mjeseci, kada se ne čuva na temperaturi iznad 25°C. Blister: Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C. Bočica: Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Darunavir Sandoz sadrži

Darunavir Sandoz 75 mg filmom obložene tablete

Djelatna tvar je darunavir. Svaka filmom obložena tableta sadrži 75 mg darunavira. Drugi sastojci su:

  • Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza (E460), koloidni bezvodni silicijev dioksid (E551), krospovidon (vrste A) (E1202), magnezijev stearat (E470b).
  • Ovojnica tablete: poli(vinilni alkohol) (E1203), makrogol 3350 (E1521), titanijev dioksid (E171), talk (E553b).

Darunavir Sandoz 600 mg filmom obložene tablete

Djelatna tvar je darunavir. Svaka filmom obložena tableta sadrži 600 mg darunavira. Drugi sastojci su:

  • Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza (E460), koloidni bezvodni silicijev dioksid (E551), krospovidon (vrste A) (E1202), magnezijev stearat (E470b).
  • Ovojnica tablete: poli(vinilni alkohol) (E1203), makrogol 3350 (E1521), titanijev dioksid (E171), talk (E553b), sunset yellow FCF (E110).

Kako Darunavir Sandoz izgleda i sadržaj pakiranja Darunavir Sandoz 75 mg filmom obložene tablete

Bijela, u obliku kapsule filmom obložena tableta s utisnutom oznakom „75“ na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani. Dimenzija oko 8,6 mm x 4,6 mm.

Darunavir Sandoz 600 mg filmom obložene tablete

Narančasta, ovalna filmom obložene tableta s utisnutom oznakom „600“ na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani. Dimenzija oko 20,1 mm x 10,1 mm. Darunavir Sandoz je pakiran u Al-PVC/PE/PVDC perforiranom blisteru ili bočici od polietilena visoke gustoće (HDPE) s polipropilenskim (PP) sigurnosnim zatvaračem za djecu.

Veličine pakiranja:
Darunavir Sandoz 75 mg filmom obložene tablete
Bočica: 480 filmom obloženih tableta.
Perforirani blister: 10, 30, 60, 90 i 120 filmom obloženih tableta.

Darunavir Sandoz 600 mg filmom obložene tablete
Bočica: 60, 120 (2×60), 180 (3×60), 240 (4×60) filmom obloženih tableta. Perforirani blister: 10, 30, 60, 90 i 120 filmom obloženih tableta.
Perforirani pojedinačni blisteri: 60 x1 filmom obloženih tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Proizvođač
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Njemačka Remedica Ltd., Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol, Cipar

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2 3

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu