Uputa o lijeku – Cerebrolysin otopina za injekciju/infuziju

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Cerebrolysin otopina za injekciju/infuziju niskomolekulska frakcija polipeptida iz mozga svinje (cerebrolysin koncentrat)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Ne smiju ga dobivati drugi. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Cerebrolysin i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete dobivati Cerebrolysin?
 3. Kako primjenjivati Cerebrolysin?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Cerebrolysin?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Cerebrolysin i za što se koristi?

Cerebrolysin je lijek koji pruža potporu funkcioniranju Vašeg mozga. Djeluje na isti način kao i prirodne tvari koje potiču rast živčanih stanica u zdravom organizmu.

Cerebrolysin se koristi za:

 • liječenje komplikacija nakon moždanog udara,
 • dodatno liječenje nakon ozljeda ili operacija mozga.
 • dodatno liječenje znakova blage do umjerene demencije tijekom Alzheimerove bolesti (teškoće u pamćenju, planiranju i prosuđivanju), ili kao jedini lijek, ukoliko druge lijekove za ovu bolest ne smijete uzimati ili ih teško podnosite.

2. Što morate znati prije nego počnete dobivati Cerebrolysin?

Ne smijete primiti Cerebrolysin:

ako ste preosjetljivi (alergični) na Cerebrolysin ili bilo koji drugi sastojak naveden u dijelu 6,

 • ako imate epilepsiju,
 • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega.

Upozorenja i mjere opreza:

Obratite se Vašem liječniku ili medicinskoj sestri prije nego dobijete Cerebrolysin

 • ako ste skloni alergijama,
 • ako imate epileptičke napadaje (tzv. „veliki“ epileptički napadaj s jakim grčevima i mogućim poremećajem svijesti). Cerebrolysin može dovesti do povećanja učestalosti epileptičkih napadaja.

Drugi lijekovi i Cerebrolysin

Obavijestite Vašeg liječnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Osobito je važno da svog liječnika obavijestite ukoliko ste uzimali ili uzimate lijekove za liječenje depresije, jer će možda biti potrebno smanjiti dozu tih lijekova.

Uz Cerebrolysin možete istovremeno uzimati vitamine ili lijekove za srce i krvni tlak ali Vaš liječnik ih ne smije miješati s Cerebrolysinom u štrcaljki za injekciju ili u otopini za infuziju.

Upitajte za savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika prije no što uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku prije nego primite ovaj lijek. Nema podataka o učincima lijeka na trudnoću i plod. Stoga se, kao mjera opreza, ne preporučuje primjena lijeka tijekom trudnoće.

Nema podataka izlučuje li se Cerebrolysin u mlijeku dojilja. Stoga se, kao mjera opreza, dojenje treba prekinuti tijekom primjene lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato može li Cerebrolysin utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

3. Kako se primjenjuje Cerebrolysin?

Ovaj lijek će Vam davati medicinsko osoblje, nećete ga uzimati sami.

Cerebrolysin ćete dobivati jednom dnevno polaganom injekcijom ili infuzijom u venu ili u izuzetnim slučajevima injekcijom u mišić. O trajanju primjene lijeka i ponavljanju ciklusa liječenja odlučit će Vaš liječnik, ovisno o Vašem zdravstvenom stanju i učinku lijeka.

Ako ste propustili primiti Cerebrolysin

Ako niste primili dozu lijeka u predviđeno vrijeme, posavjetujte se sa svojim liječnikom. Upitajte za savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika prije no što uzmete bilo koji lijek.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Cerebrolysin može uzrokovati slijedeće nuspojave:

Javljaju se često (u manje od 1 na 10 osoba):

 • vrtoglavica
 • omaglica
 • glavobolja

Javljaju se manje često (u manje od 1 na 100 osoba):

 • nepravilni otkucaji srca
 • napadaji, konvulzije
 • upala vene
 • povišeni ili sniženi krvni tlak
 • teškoće u disanju
 • reakcije preosjetljivosti
 • uznemirenost
 • nesanica
 • zbunjenost
 • mučnina
 • povraćanje
 • zatvor
 • znojenje
 • vrućica
 • zimica
 • reakcije na mjestu primjene lijeka

Javljaju se rijetko (u manje od 1 na 1000 osoba):

 • omamljenost
 • umor
 • gubitak apetita (mršavljenje)

Opis odabranih nuspojava

Omamljenost, nepravilni otkucaji srca i osjećaj vrućine mogu se pojaviti kao posljedica prebrzog davanja injekcije.

U pojedinih bolesnika koji su primali lijek opisani su simptomi nalik na gripu (npr. prehlada, kašalj, infekcije dišnog sustava).

Nuspojave u djece

Podaci o nuspojavama u djece su vrlo ograničeni.

Ukoliko bilo koja nuspojava postane teška ili primijetite nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi, molimo obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Cerebrolysin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek Cerebrolysin treba čuvati na temperaturi ispod 25°C, u originalnom pakiranju (u kutiji), radi zaštite od svjetlosti. Ne zamrzavati.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na spremniku i kartonskoj kutiji. Rok valjanosti odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cerebrolysin sadrži?

 • Djelatna tvar je niskomolekulska frakcija polipeptida ekstrahiranih iz mozga svinje (cerebrolysin koncentrat).

Jedan ml otopine sadrži 215.2 mg djelatne tvari (peptidne frakcije iz proteina mozga svinje-cerebrolysin koncentrata).

 • Drugi sastojci su natrijev hidroksid i voda za injekcije.

Kako Cerebrolysin izgleda i sadržaj pakiranja?

Cerebrolysin otopina za injekciju/infuziju je bistra otopina, blago žute do smeđe boje (boje jantara) u smeđim staklenim ampulama. Dostupne su sljedeće veličine pakiranja:

 • 1 ml otopine za injekciju/ infuziju u smeđoj staklenoj ampuli, 10 ampula u kutiji
 • 5 ml otopine za injekciju/ infuziju u smeđoj staklenoj ampuli, 5 ampula u kutiji
 • 10 ml otopine za injekciju/ infuziju u smeđoj staklenoj ampuli, 5 ampula u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3,
A-4866 Unterach,
Austrija

Proizvođač

EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3,
A-4866 Unterach, Austrija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku AGMAR d.o.o.

Jakuševečka cesta 4b
10000 Zagreb Tel.: 01 6610333

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Saznajte više o moždanom udaru u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu