Uputa o lijeku – Azelamed 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina

Azelamed 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Azelamed kapi za oko i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Azelamed kapi za oko
 3. Kako primjenjivati Azelamed kapi za oko
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Azelamed kapi za oko
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Azelamed kapi za oko i za što se koriste

Azelamed kapi za oko sadrže azelastin koji pripada grupi lijekova koje nazivamo antihistaminici.

Antihistaminici zaustavljaju učinke tvari kao što je histamin kojeg organizam proizvodi u alergijskim reakcijama. Dokazano je da azelastin smanjuje upalu očiju.

Azelamed kapi za oko se primjenjuju za liječenje i prevenciju poremećaja oka uzrokovanih peludnom groznicom (sezonski alergijski konjunktivitis) kod odraslih, adolescenata i djece u dobi od 4 godine i starijih.

Azelamed kapi za oko se primjenjuju kod poremećaja oka prouzročenih alergijom na tvari kao što su kućna prašina ili životinjska dlaka (cjelogodišnji alergijski konjunktivitis) kod odraslih i adolescenata u dobi od 12 godina i starijih.

Azelamed kapi za oko nisu namijenjene liječenju infekcije oka.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2 dana

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Azelamed kapi za oko?

Nemojte primjenjivati Azelamed kapi za oko

 • ako ste alergični na azelastinklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Azelamed.

Budite posebno oprezni s Azelamed kapima za oko,

 • ako niste sigurni jesu li Vaši očni poremećaji prouzročeni alergijom. Posebno ako je zahvaćeno samo jedno oko; ako Vam je oštećen vid; ili ako Vas boli oko i nemate nijedan alergijski simptom u nosu, možda imate infekciju, a ne alergiju
 • ako Vam se simptomi pogoršaju ili traju dulje od 2 dana bez značajnog poboljšanja usprkos primjeni Azelamed kapi za oko. U tom slučaju obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili optičaru prije nego primijenite Azelamed kapi za oko:

 • ako nosite kontaktne leće

Djeca i adolescenti

Za liječenje poremećaja oka uzrokovanih peludnom groznicom (sezonski alergijski konjunktivitis):

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 4 godine, jer sigurnost i učinkovitost u toj dobnoj skupini nisu utvrđene.

Za liječenje poremećaja oka uzrokovanih alergijom (nesezonski (cjelogodišnji) alergijski konjunktivitis):

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 12 godina, jer sigurnost i učinkovitost u toj dobnoj skupini nisu utvrđene.

Drugi lijekovi i Azelamed

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Nije poznat utjecaj drugih lijekova na Azelamed kapi za oko.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon primjene Azelamed kapi za oko vid vam može prolazno postati zamućen. Ako se to dogodi, prije upravljanja vozilom ili rada sa strojem, pričekajte dok vam se vid ne razbistri.

Azelamed kapi za oko sadrže benzalkonijev klorid

Benzalkonijev klorid može prouzročiti nadraženost oka te utjecati na površinu rožnice. Izbjegavajte kontakt s mekim kontaktnim lećama. Benzalkonijev klorid može obezbojiti meke kontaktne leće. Kontaktne leće treba izvaditi prije ukapavanja lijeka, a ponovno se mogu staviti 15 minuta nakon ukapavanja lijeka.

3. Kako primjenjivati Azelamed kapi za oko

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Poremećaji oka uzrokovani peludnom groznicom (sezonski alergijski konjunktivitis)

 • Primjena u odraslih, adolescenata i djece u dobi od 4 godine i starije.
 • Preporučena doza je jedna kap u svako oko ujutro i navečer.

Ako unaprijed očekujete da ćete biti izloženi kontaktu s peludi, uobičajenu dozu Azelamed kapi za oko možete ukapati kao preventivnu mjeru prije nego idete van.

Poremećaji oka uzrokovani alergijom (nesezonski (cjelogodišnji) alergijski konjunktivitis)

 • Primjena u odraslih, adolescenata i djece u dobi od 12 godina i starije.
 • Preporučena doza je jedna kap u svako oko ujutro i navečer.

Ako su vaši simptomi teški, liječnik može povećati dozu na jednu kap u svako oko do četiri puta dnevno.

Olakšanje simptoma alergijskog konjunktivitisa trebalo bi se primijetiti nakon 15-30 minuta.

Ako je moguće, Azelamed kapi za oko upotrebljavajte redovito do nestanka simptoma.

Ako prekinete primjenu Azelamed kapi za oko, simptomi će se vjerojatno vratiti.

Zapamtite:

 • nemojte primjenjivati Azelamed kapi za oko duže od 6 tjedana.
 • Azelamed kapi za oko smiju se ukapavati samo u oči.

Primjena Azelamed kapi za oko, otopine

Možda će vam pomoći da za pravilno kapanje u oko, prvih nekoliko puta sjednete ispred ogledala kako bi vidjeli što radite.

kapi

 1. Operite ruke.
 2. Lagano obrišite područje oko očiju s maramicama kako biste uklonili vlagu (vidi sliku 1).
 3. Odvrnite zatvarač bočice i provjerite je li kapaljka čista.
 4. Nježno povucite donju vjeđu prema dolje (vidi sliku 2).
 5. Pažljivo ukapajte jednu kap na sredinu donje vjeđe (vidi sliku 3). Pazite da kapaljka ne dotakne oko.
 6. Otpustite donju vjeđu i lagano pritisnite unutarnji kut oka uz rub nosa (vidi sliku 4). Držeći prst pritisnut uz nos, polako trepnite nekoliko puta da otopina prekrije cijelu površinu oka.
 7. Obrišite mogući višak lijeka maramicom.
 8. Isti postupak ponovite na drugom oku.

Ako primijenite više Azelamed kapi za oko nego što ste trebali

Ako ukapate previše Azelamed kapi u oko vrlo vjerojatno nećete imati nikakvih problema. Ako ste zabrinuti, obratite se Vašem liječniku. Ako slučajno progutate Azelamed kapi za oko, kontaktirajte Vašeg liječnika ili najbližu bolnicu što je prije moguće.

Nema podataka o primjeni toksičnih (vrlo visokih, otrovnih) doza azelastinklorida kod ljudi. Na temelju ispitivanja na životinjama, u slučaju predoziranja ili intoksikacije (trovanja) mogu se očekivati poremećaji središnjeg živčanog sustava (npr. nemir, uznemirenost ili teški, dugotrajni umor ili omamljenost). Liječenje ovih poremećaja je simptomatsko.

Ako ste zaboravili primijeniti Azelamed

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ukapajte kapi za oči kada se sjetite, a sljedeću dozu ukapajte u uobičajeno vrijeme

Ako prestanete primjenjivati Azelamed

Ako prekinete primjenu Azelamed kapi za oko, simptomi će se vjerojatno vratiti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba):

Blage iritacije oka (žarenje, svrbež, suzenje) nakon primjene Azelamed kapi za oko. Nuspojave ne traju dugo.

Manje česte; (javljaju se u manje; od 1 na 100 osoba):

Gorak okus u ustima koji brzo nestaje osobito ako nakon kapanja popijete bezalkoholno piće.

Vrlo rijetke (javljaju se u manje od 1 na 10 000 osoba):

Alergijska reakcija (kao što su osip ili svrbež).

5. Kako čuvati Azelamed kapi za oko

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici bočice i kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja

Kapi za oko upotrijebiti unutar 6 tjedana od prvog otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Azelamed kapi za oko sadrže

 • Djelatna tvar je: azelastinklorid.

1 ml otopine sadrži 0,5 mg azelastinklorida. Svaka kap sadrži 0,015 mg azelastinklorida.

 • Drugi sastojci su: benzalkonijev klorid, dinatrijev edetat (Ph.Eur.), hipromeloza 4000, otopina sorbitola 70%-tna (kristalizirajuća) (Ph.Eur.), natrijev hidroksid za podešavanje pH i voda za injekcije.

Kako izgledaju Azelamed kapi za oko i sadržaj pakiranja

Azelamed 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina je bistra, bezbojna do blago žuta otopina.

Azelamed 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina nalazi se u plastičnoj bočici s kapaljkom. Jedna bočica sadržava 6 ml kapi za oko, otopine.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu