Trileptal tablete (300/600mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama ili Vašem djetetu. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Trileptal i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Trileptal
 3. Kako uzimati Trileptal
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Trileptal
 6. Dodatne informacije

1. Što je Trileptal i za što se koristi

Što je Trileptal

Djelatna tvar Trileptala je okskarbazepin.

Trileptal pripada skupini lijekova koji se nazivaju antikonvulzivi ili antiepileptici.

Za što se Trileptal koristi

Lijekovi poput Trileptala su standardni lijekovi za liječenje epilepsije.

Bolesnici kojima je dijagnosticirana epilepsija imaju napadaje koji se ponavljaju ili konvulzije. Napadaji se događaju zbog prolazne pogreške u električnom sustavu mozga.

Normalno stanice mozga koordiniraju tjelesne pokrete odašiljanjem signala preko živaca do mišića organiziranim i redovnim putem. Kod epilepsije, stanice mozga odašilju previše signala nesređenim načinom.

Rezultat može biti nekoordinirana mišićna aktivnost koja se zove epileptički napadaj.

Trileptal se primjenjuje za liječenje parcijalnih napadaja sa ili bez sekundarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja.

Parcijalni napadaji uključuju ograničeno područje mozga, ali se mogu proširiti na cijeli mozak i mogu izazvati generalizirane toničko-kloničke napadaje.

Postoje dva tipa parcijalnih napadaja: jednostavni i složeni. Kod jednostavnih parcijalnih napadaja bolesnik ostaje pri svijesti, dok je kod složenih parcijalnih napadaja bolesnikova svijest promijenjena.

Trileptal djeluje tako da “prepobuđene” živčane stanice mozga drži pod kontrolom. To sprječava ili smanjuje učestalost takvih napadaja.

Trileptal se može koristiti sam ili u kombinaciji s drugim antiepileptičkim lijekovima.

U pravilu, liječnik će pokušati naći lijek koji djeluje najbolje za Vas ili Vaše dijete. Međutim, kod težeg oblika epilepsije može biti potrebna kombinacija dvaju ili više lijekova da bi se kontrolirali napadaji.

Trileptal je namijenjen za primjenu kod odraslih i djece u dobi od 6 godina i starije.

2. Prije nego počnete uzimati Trileptal

Pažljivo slijedite sve upute dobivene od Vašeg liječnika, i onda ako se razlikuju od informacija sadržanih u ovoj uputi.

Nemojte uzimati Trileptal

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na okskarbazepin ili bilo koji drugi sastojak Trileptal tableta (navedenih u dijelu 6. Dodatne informacije).

Budite posebno oprezni s Trileptalom

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika prije uzimanja Trileptala:

 • ako ste bilo kada bili neobično osjetljivi (osip ili bilo koji drugi znak alergije) na karbamazepin ili na bilo koji drugi lijek. Ako ste alergični na karbamazepin, postoji mogućnost 1 : 4 (25%) da ćete također biti alergični na okskarbazepin (Trileptal).
 • ako imate bolest bubrega.
 • ako imate ozbiljnu bolest jetre.
 • ako uzimate diuretike (lijekovi koji se koriste kao pomoć bubrezima da izluče sol i vodu time što povećavaju količinu stvorene mokraće).
 • ako bolujete od srčane bolesti, nedostatka zraka i/ili oteklina stopala ili nogu zbog nakupljanja tekućine.
 • ako imate nisku razinu natrija u krvi što se vidi putem krvnih pretraga (vidjeti dio 4. Moguće nuspojave).
 • ako uzimate hormonske kontraceptive, kao što su pilule (tablete za kontracepciju), Trileptal ih može učiniti neučinkovitima. Dok uzimate Trileptal trebate koristiti drugu ili dodatnu (nehormonsku) metodu kontracepcije. To bi trebalo pomoći da se spriječi neželjena trudnoća. Odmah obavijestite Vašeg liječnika ako dođe do nepravilnog vaginalnog krvarenja ili slabog (točkastog) krvarenja. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi navedenog, obratite se liječniku ili zdravstvenom djelatniku.

Rizik od ozbiljnih kožnih reakcija u bolesnika Han kineskog ili tajlandskog porijekla povezan s karbamazepinom ili kemijski srodnim spojevima može se predvidjeti testiranjem uzorka krvi tih bolesnika.

Liječnik će Vam reći je li potrebna krvna pretraga prije uzimanja okskarbazepina.

Ako nakon početka primjene Trileptala dobijete bilo koji od sljedećih simptoma, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili se obratite hitnoj službi u najbližoj bolnici:

 • ako nakon početka primjene Trileptala dobijete alergijsku reakciju. Simptomi uključuju oticanje usana, očnih kapaka, lica, grla, usta ili iznenadne probleme s disanjem, vrućicu s otečenim žlijezdama, osip ili mjehure/plikove na koži.
 • ako uočite simptome hepatitisa, poput žutice (žutilo kože ili bjeloočnica).
 • ako uočite moguće simptome poremećaja krvi, kao što su umor, nedostatak zraka pri vježbanju, bljedilo, glavobolja, zimica, omaglica, česte infekcije koje dovode do vrućice, grlobolja, čirevi u ustima, krvarenje ili češća pojava modrica nego normalno, krvarenja iz nosa, crvenkaste ili ljubičaste mrlje ili neobjašnjivi prištići na koži.
 • mali broj osoba liječenih antiepilepticima kao što je Trileptal imao je misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako Vam se ikad jave takve misli, odmah se obratite svom liječniku.

Ako nakon početka primjene Trileptala dobijete sljedeće simptome, čim je moguće prije obavijestite Vašeg liječnika:

 • ako imate brze ili neobično spore otkucaje srca.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove kupljene bez recepta.

To se posebno odnosi na:

 • hormonske kontraceptive, kao što su pilule (tablete za kontracepciju) (vidjeti Budite posebno oprezni s Trileptalom).
 • ostale antiepileptičke lijekove, kao što su karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ili lamotrigin.
 • lijekove koji smanjuju razinu natrija u krvi, kao što su diuretici (koriste se kao pomoć bubrezima da izluče sol i vodu time što povećavaju količinu stvorene mokraće), desmopresin i nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što je indometacin.
 • litij i inhibitori monoaminooksidaze (lijekovi korišteni za liječenje promjena raspoloženja i nekih tipova depresije).
 • lijekove koji kontroliraju imunološki sustav organizma, kao što su ciklosporin i takrolimus.

Uzimanje hrane i pića s Trileptalom

Trileptal se može uzimati sa ili bez hrane.

Alkohol može povećati sedativne učinke Trileptala. Izbjegavajte alkohol što je više moguće i obratite se Vašem liječniku za savjet.

Trudnoća

Obavijestite Vašeg liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću.

Tijekom trudnoće je važno kontrolirati epileptičke napadaje. Međutim, uzimanje antiepileptičkih lijekova tijekom trudnoće može predstavljati rizik za Vaše dijete.

Vaš liječnik će Vas obavijestiti o koristima i mogućim rizicima te Vam pomoći u odluci da li biste trebali uzimati Trileptal.

Nemojte prekinuti liječenje Trileptalom tijekom trudnoće bez prethodnog dogovora s Vašim liječnikom. Prije uzimanja bilo kojeg lijeka tijekom trudnoće pitajte za savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika.

Dojenje

Dok uzimate Trileptal ne biste smjeli dojiti. Djelatna tvar Trileptala prelazi u majčino mlijeko. To može izazvati nuspojave u dojenčadi.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka tijekom dojenja pitajte za savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Trileptal može izazvati pospanost ili omaglicu. Važno je da raspravite s Vašim liječnikom možete li voziti ili upravljati strojevima dok uzimate ovaj lijek.

3. Kako uzimati Trileptal

Trileptal uvijek uzmite točno onako kako Vam je liječnik ili ljekarnik rekao, čak i ako se to razlikuje od informacija navedenih u ovoj uputi. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Koliko uzeti

Doza za odrasle

Uobičajena početna doza Trileptala za odrasle (uključujući starije bolesnike) je 600 mg na dan. Uzmite jednu tabletu od 300 mg dvaput dnevno.

Vaš liječnik može postupno povećavati dozu kao bi odredio najbolju dozu za Vas. Najbolji rezultati se obično postižu s dozama između 600 mg do 2400 mg na dan.

Doza je ista ako se uzima i drugi antiepileptički lijek.

Ako imate bolest bubrega (s oštećenom bubrežnom funkcijom), početna doza je polovica uobičajene početne doze.

Ako imate tešku bolest jetre, liječnik Vam može prilagoditi dozu.

Doza za djecu

Trileptal mogu uzimati djeca u dobi od 6 godina i stariji.

Doziranje za djecu ovisi o njihovoj tjelesnoj težini.

Početna doza je 8 do 10 miligrama po kilogramu tjelesne težine na dan dana u dvije podijeljene doze.

Na primjer, dijete od 30 kg će započeti liječenje s jednom dozom od 150 mg dvaput dnevno.

Liječnik može postupno povećavati dozu kao bi pronašao najbolju dozu za Vaše dijete.

Najbolji rezultati se obično postižu s dozom od 30 miligrama po kilogramu tjelesne težine na dan. Najveća doza za dijete je 46 miligrama po kilogramu tjelesne težine na dan.

Kako uzimati Trileptal

Progutajte tablete s malo vode.

Ako je potrebno, tablete se mogu prelomiti na pola da bi se lakše progutale. Nemojte lomiti tablete da biste uzeli samo polovicu doze. Razdjelna crta nije namijenjena za lomljenje tablete na jednake doze.

Za malu djecu koja ne mogu progutati tablete, ili kojima se ne može dati potrebna doza u obliku tablete, dostupan je Trileptal u obliku oralne suspenzije.

Kada i koliko dugo uzimati Trileptal

Trileptal trebate uzimati dvaput na dan, svaki dan, u otprilike isto vrijeme, osim ako liječnik ne odredi drugačije.

To će imati najbolji učinak na kontrolu epilepsije. A također će Vam pomoći da se sjetite kada trebate uzeti tabletu (tablete).

Vaš liječnik će Vam reći koliko dugo će trajati liječenje Trileptalom za Vas ili Vaše dijete. Trajanje liječenja će ovisiti o tipu Vaših napadaja, odnosno napadaja Vašeg djeteta.

Za kontrolu napadaja može biti potrebno liječenje tijekom više godina. Ne mijenjajte dozu i ne prekidajte liječenje bez prethodnog razgovora s Vašim liječnikom.

Ako uzmete više Trileptala nego što ste trebali

Ako ste uzeli više tableta nego što Vam je liječnik propisao, odmah se obratite najbližoj bolnici ili Vašem liječniku.

Simptomi predoziranja Trileptalom mogu uključivati:

 • pospanost, omaglicu, mučninu, povraćanje, pojačanje nekontroliranih pokreta, otupljenost (letargiju), smetenost, trzanje mišića ili značajno pogoršanje konvulzija, probleme s koordinacijom i/ili nehotično micanje očiju.

Ako ste zaboravili uzeti Trileptal

Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu, uzmite je odmah čim se sjetite. Međutim, ako je vrijeme za Vašu sljedeću dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu. Samo nastavite s Vašim redovitim rasporedom doziranja. Nikada ne udvostručujte dozu.

Ako niste sigurni ili ste zaboravili uzeli nekoliko doza, obratite se Vašem liječniku.

Ako prestanete uzimati Trileptal

Nemojte prestati uzimati Vaš lijek, osim ako Vam to ne kaže Vaš liječnik. Da biste spriječili iznenadno pogoršanje Vaših napadaja, nikada naglo ne prekidajte primjenu Vašeg lijeka.

Ako je potrebno prekinuti Vaše liječenje, to se treba učiniti postupno, prema uputama Vašeg liječnika.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Trileptala, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

4.33 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: trileptal, trileptal tablete, trileptal nuspojave, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu