Risperidon tablete (1/2/3/4mg) – Uputa o lijeku

Prije uzimanja Risperidon tableta pažljivo pročitajte ovu uputu.

 • Čuvajte ovu uputu jer Vam može ponovno zatrebati.
 • Ako imate dodatna pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako
  imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1. Što su Risperidon tablete i za što se koriste?
2. Što morate znati prije početka uzimanja Risperidon tableta?
3. Kako uzimati Risperidon tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Risperidon tablete?
6. Dodatne informacije

1. Što su Risperidon tablete i za što se koriste?

Risperidon tablete spadaju u grupu lijekova koji se nazivaju antipsihotici.

Risperidon tablete se koriste za:

 • liječenje shizofrenije, bolesti pri kojoj možete vidjeti, čuti ili osjećati stvari koje nisu
  stvarno oko Vas, vjerovati u stvari koje nisu istinite ili osjećati neobičnu sumnjičavost
  ili zbunjenost
 • liječenje manije, bolesti pri kojoj se možete osjećati vrlo uzbuđeno, ushićeno,
  uznemireno, oduševljeno ili hiperaktivno; manija se događa kod bolesti koja se naziva
  “bipolarni poremećaj”
 • kratkotrajno liječenje (do 6 tjedana) dugotrajne agresije kod ljudi s Alzheimerovom
  demencijom, koji sami sebi ili drugima nanose ozljede; prije toga potrebno je provesti
  liječenje koje ne uključuje lijekove
 • kratkotrajno liječenje (do 6 tjedana) dugotrajne agresije kod djece s intelektualnim
  smetnjama (5 godina i starije) i adolescenata s poremećajem ponašanja

2. Što morate znati prije početka uzimanja Risperidon tableta?

Nemojte uzimati Risperidon tablete ukoliko ste preosjetljivi na aktivnu tvar risperidon ili bilo
koji drugi sastojak ovog lijeka, a ukoliko u to niste sigurni, upitajte svog liječnika ili
ljekarnika.

Budite posebno oprezni s Risperidon tabletama

Prije uzimanja tableta posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom:

 • ako imate problema sa srcem, na primjer, nepravilan srčani ritam, ako ste skloni
  niskom krvnom tlaku ili ako uzimate lijekove za sniženje krvnog tlaka. Risperidon
  može uzrokovati sniženje krvnog tlaka. Možda će kod Vas biti potrebno prilagoditi
  dozu lijeka.
 • ako imate bilo koji od faktora rizika za razvoj moždanog udara, poput visokog krvnog tlaka, bolesti srca ili krvnih žila ili poremećaj cirkulacije u mozgu
 • ako ste ikada osjetili nevoljne ritmičke pokrete jezika, usta i lica
 • ako ste ikada imali stanje koje obuhvaća sljedeće simptome: vrućicu, ukočenost mišića, znojenje ili smanjenu razinu svijesti (poremećaj koji se naziva maligni neuroleptički sindrom)
 • ako imate Parkinsonovu bolest ili demenciju
 • ako ste dijabetičar
 • ako imate epilepsiju
 • ako ste muškarac i ako ste bilo kada imali produljenu ili bolnu erekciju
 • ako imate problema s regulacijom tjelesne temperature ili ste skloni povišenoj tjelesnoj temperaturi
 • ako imate problema s bubrezima
 • ako imate problema s jetrom
 • ako imate previsoku razinu hormona prolaktina u krvi ili imate tumor koji je vjerojatno ovisan o prolaktinu
 • ako ste Vi ili netko drugi u Vašoj obitelji imali u povijesti bolesti krvne ugruške, budući su antipsihotici povezani s nastankom krvnih ugrušaka

Ako niste sigurni odnosi li se bilo što od navedenog na Vas, prije uzimanja Risperidon tableta razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Risperidon tablete mogu biti uzrok povećanja tjelesne težine. Značajno povećanje tjelesne
težine može negativno utjecati na Vaše zdravlje. Vaš liječnik trebao bi redovito mjeriti Vašu
tjelesnu težinu.

Budući je u bolesnika koji uzimaju risperidon zabilježen dijabetes (šećerna bolest) ili
pogoršanje već postojećeg dijabetesa, Vaš liječnik bi trebao kontrolirati znakove koji upućuju na visok šećer u krvi.

Kod bolesnika s već postojećim dijabetesom, trebalo bi redovito nadzirati razinu glukoze u krvi.

Stariji bolesnici s demencijom

U starijih bolesnika s demencijom postoji povećan rizik od moždanog udara. Ne biste trebali
uzimati Risperidon tablete ako imate demenciju uzrokovanu moždanim udarom.

Tijekom liječenja Risperidon tabletama potrebni su česti pregledi kod liječnika.

Potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć ukoliko Vi ili Vaš njegovatelj primijetite
iznenadnu promjenu psihičkog stanja, iznenadnu slabost ili utrnutost lica, ruku ili nogu,
posebno ako je u pitanju samo jedna strana tijela ili je govor nejasan, makar samo
kratkotrajno.

To mogu biti znakovi moždanog udara.

Djeca i adolescenti

Prije početka liječenja poremećaja ponašanja, potrebno je isključiti ostale uzroke agresivnog
ponašanja.

Ako se tijekom liječenja risperidonom pojavi umor, promjena vremena uzimanja
lijeka može poboljšati učinak lijeka na pažnju djece i adolescenata.

Uzimanje drugih lijekova s Risperidon tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje
druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, te biljne pripravke.

Posebno je važno reći svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate bilo koji od sljedećih
lijekova:

 • lijekove za smirenje koji djeluju na mozak (benzodiazepini), neke lijekove protiv boli
  (opijati), lijekove protiv alergije (neki antihistaminici) jer risperidon može pojačati
  smirujući učinak navedenih lijekova
 • lijekove koji mogu izmijeniti električnu aktivnost srca, poput lijekova protiv malarije,
  lijekova protiv poremećaja srčanog ritma, lijekova protiv alergije (antihistaminici),
  nekih antidepresiva ili drugih lijekova za duševne bolesti
 • lijekove koji usporavaju srčani ritam
 • lijekove koji snižavaju razinu kalija u krvi (neki diuretici)
 • lijekove za sniženje povišenog krvnog tlaka, jer risperidon može sniziti krvni tlak
 • lijekove za Parkinsonovu bolest (poput levodope)
 • diuretike (lijekovi koji potiču mokrenje) koji se koriste za srčane probleme ili kod
  oticanja dijelova tijela zbog nakupljanja viška tekućine (poput furosemida ili
  klorotiazida); ako se risperidon uzima sam ili zajedno s furosemidom, može povećati
  rizik moždanog udara ili smrti u starijih bolesnika s demencijom

Sljedeći lijekovi mogu smanjiti učinak risperidona:

 • rifampicin (lijek za liječenje nekih infekcija)
 • karbamazepin, fenitoin (lijekovi za epilepsiju)
 • fenobarbital

Ako ih počnete uzimati ili prestanete uzimati, možda će biti potrebno prilagoditi dozu
risperidona.

Sljedeći lijekovi mogu pojačati učinak risperidona:

 • kinidin (koristi se za neke srčane bolesti)
 • antidepresivi poput paroksetina, fluoksetina te triciklički antidepresivi
 • lijekovi poznati kao beta blokatori (koriste se za snižavanje visokog krvnog tlaka)
 • fenotiazini (koriste se za liječenje psihoze ili za smirenje)
 • cimetidin, ranitidin (smanjuju količinu kiseline u želucu)

Ako ih počnete uzimati ili prestanete uzimati, možda će biti potrebno prilagoditi dozu
risperidona.

Ako niste sigurni odnosi li se bilo što prethodno navedeno na Vas, prije uzimanja Risperidon
tableta, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Uzimanje hrane i pića s Riperidon tabletama

Ovaj lijek možete uzimati s hranom ili bez hrane. Potrebno je izbjegavati uzimanje alkohola.

Trudnoća i dojenje

Razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja Risperidon tableta ako:

 • ste trudni
 • planirate trudnoću ili dojite

Vaš će liječnik odlučiti možete li koristiti ovaj lijek

Sljedeći simptomi mogu se javiti u novorođenčadi čije su majke uzimale risperidon u
posljednjem tromjesečju (posljednja tri mjeseca trudnoće):

 • drhtavica, ukočenost i/ili slabost mišića, pospanost, uznemirenost, problemi s disanjem i poteškoće pri hranjenju

Ukoliko u djeteta primijetite pojavu bilo kojeg od ovih simptoma, kontaktirajte svog liječnika
Kontaktirajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Omaglica, umor i problemi s vidom mogu se pojaviti tijekom liječenja risperidonom.

Nemojte voziti, koristiti bilo kakav alat niti raditi na strojevima prije nego što o tome razgovarate sa svojim liječnikom.

Važne informacije o nekim sastojcima Risperidon tableta

Risperidon tablete sadrže laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

Risperidon tablete od 2 mg sadrže boju koja se naziva ”Sunset yellow” (E110). Ova boja može izazvati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Risperidon tablete?

Za liječenje shizofrenije:

Odrasli

Uobičajena početna doza je 2 mg dnevno. Drugoga dana doza se može povećati na 4 mg
dnevno. Vaš liječnik može prilagoditi dozu ovisno o Vašem odgovoru na liječenje.

Većina ljudi bolje se osjeća pri dnevnoj dozi od 4 do 6 mg.

Ukupna dnevna doza može biti primijenjena jednom dnevno ili podijeljena u dvije doze
dnevno. Liječnik će Vam reći što je najbolje za Vas.

Starije osobe

Uobičajena početna doza je 0,5 mg dva puta dnevno. Vaš liječnik može postupno povisiti
dozu do konačne doze od 1 mg do 2 mg dva puta dnevno.

Liječnik će Vam reći što je najbolje za Vas.

Djeca i adolescenti

Za liječenje shizofrenije u djece i adolescenata mlađih od 18 godina risperidon se ne bi smio
koristiti.

Za liječenje manije:

Odrasli

Uobičajena početna doza je 2 mg jedanput dnevno. Vaš liječnik može prilagoditi dozu ovisno o Vašem odgovoru na liječenje.

Većina ljudi bolje se osjeća pri dozi od 1 do 6 mg jedanput dnevno.

Starije osobe

Uobičajena početna doza je 0,5 mg dva puta dnevno. Vaš liječnik može postupno povisiti
dozu do konačne doze od 1 mg do 2 mg dva puta dnevno ovisno o Vašem odgovoru na
liječenje.

Djeca i adolescenti

Za liječenje bipolarne manije u djece i adolescenata mlađih od 18 godina risperidon se ne bi
smio koristiti.

Za liječenje dugotrajne agresije kod bolesnika s Alzheimerovom demencijom:

Odrasli (uključujući i starije osobe)

Uobičajena početna doza je 0,25 mg dva puta dnevno. Vaš liječnik može postupno prilagoditi dozu, ovisno o Vašem odgovoru na liječenje.

Obzirom da se doziranje od 0,25 mg ne može postići lomljenjem Risperidon Genera 1 mg tablete, za dozu od 0,25 mg potrebno je uzeti drugi lijek dostupan na tržištu koji sadrži risperidon u dozi od 0,25 mg.

Stoga se podaci o dozi od 0,25 mg navode zbog informacije. Većina ljudi bolje se osjeća pri dozi od 0,5 mg dva puta dnevno.

Neki bolesnici će možda trebati 1 mg dva puta dnevno.

Liječenje bolesnika s Alzheimerovom demencijom ne bi smjelo trajati dulje od 6 tjedana.

Za liječenje poremećaja ponašanja u djece i adolescenata:

Doziranje ovisi o tjelesnoj težini djeteta.
Za djecu koja imaju manje od 50 kg, uobičajena početna doza je 0,25 mg jedanput dnevno.

Doza lijeka može se povisiti svaki drugi dan za 0,25 mg dnevno. Uobičajena doza održavanja je 0,25 mg do 0,75 mg jedanput dnevno.

Doziranje od 0,25 mg ne može postići lomljenjem Risperidon Genera 1 mg tablete. Za djecu koja imaju više od 50 kg, uobičajena početna doza je 0,5 mg jedanput dnevno.

Doza lijeka može se povisiti svaki drugi dan za 0,5 mg dnevno.
Uobičajena doza održavanja je 0,5 mg do 1,5 mg jedanput dnevno.

Liječenje bolesnika s poremećajem ponašanja ne bi smjelo trajati dulje od 6 tjedana.

Djeca mlađa od 5 godina

Za liječenje poremećaja ponašanja u djece mlađe od 5 godina risperidon se ne bi smio
koristiti.

Bolest bubrega i jetre

Bez obzira na vrstu bolesti, sve početne doze risperidona, kao i doze koje slijede, potrebno je prepoloviti.

U ove skupine bolesnika povišenje doze potrebno je provesti polaganije i
risperidon koristiti uz oprez.

Kako uzeti Risperidon tablete?

Uvijek uzmite lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili
ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Vaš liječnik će Vam savjetovati koliko lijeka trebate uzimati i kroz koje razdoblje. To će
ovisiti o Vašem stanju, koje je drugačije u svakog pojedinog bolesnika.

Količina lijeka koju trebate uzeti objašnjena je u prethodnom dijelu ove upute.
Risperidon tablete trebate progutati s vodom.

Ako uzmete više Risperidon tableta nego što ste trebali

Odmah posjetite svoga liječnika. Uzmite kutiju lijeka sa sobom.

U slučaju predoziranja možete osjetiti pospanost, umor, neuobičajene pokrete tijela, probleme sa stajanjem i hodanjem, omaglicu zbog niskog krvnog tlaka, poremećen srčani ritam ili napadaje.

Ako ste zaboravili uzeti Risperidon tablete

Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite je odmah čim se sjetite. Međutim, ukoliko je uskoro
vrijeme za uzimanje sljedeće doze, preskočite uzimanje dopunske doze lijeka te nastavite s
uobičajenim ritmom uzimanja lijeka.

Ako ste propustili uzeti dvije ili više doza lijeka, kontaktirajte svog liječnika.
Nemojte uzeti dvostruku dozu (dvije doze odjednom) kako biste nadoknadili zaboravljenu
dozu lijeka.

Ako prestanete uzimati Risperidon tablete

Nemojte prestati uzimati lijek, osim u slučaju kada Vam to preporuči Vaš liječnik jer Vam se
simptomi bolesti mogu vratiti.

Ako Vaš liječnik odluči da trebate prestati uzimati ovaj lijek, Vaša će doza biti postupno smanjivana tijekom nekoliko dana.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Risperidon tableta, obratite se
svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu