Qvar Autohaler otopina – Uputa o lijeku

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.

 • Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije o Qvar Autohaleru.
 • Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

 1. Što je Qvar Autohaler i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Qvar Autohaler
 3. Kako uzimati Qvar Autohaler
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Qvar Autohaler
 6. Dodatne informacije

1. Što je Qvar Autohaler i za što se koristi

Djelatni sastojak Qvar Autohalera je beklometazondipropionat koji pripada skupini lijekova koji se zovu kortikosteroidi.

Qvar Autohaler primjenjuje se za sprječavanje simptoma blage, umjerene ili teške astme u bolesnika kojima je potrebno redovno liječenje.

Kako lijek djeluje?

Qvar Autohaler djeluje duboko u plućima smanjujući upalu, oticanje i nadraženost dišnih putova te na taj način olakšava disanje.

Ovaj lijek djeluje preventivno pa je stoga važno da ga upotrebljavate redovito svaki dan, čak i kada nemate simptome astme.

Ovaj Vam lijek neće odmah pomoći ako hropćete ili imate osjećaj da ostajete bez daha tijekom naglog napadaja astme.

Za to će Vam biti potreban lijek za ublažavanje astme koji sadrži drugu vrstu djelatne tvari. Međutim, trebate nastaviti koristiti i ovaj inhalator.

2. Prije nego počnete uzimati Qvar Autohaler

Nemojte uzimati Qvar Autohaler:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na beklometazondipropionat ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.

Budite oprezni s Qvar Autohalerom

Razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego što počnete uzimati ovaj lijek:

 • ako imate ili ste ikada imali tuberkulozu. ako ste alergični na druge slične lijekove.

Važne informacije koje morate zapamtiti tijekom primjene ovog lijeka:

Liječnik Vam može propisati ovaj inhalacijski kortikosteroid u zamjenu za kortikosteroid u tabletama, što može značiti da ćete u kraćem razdoblju trebati uzimati oba lijeka.

Važno je pridržavati se liječničkih uputa. Dok smanjujete broj tableta možete se osjećati općenito loše, čak i ako možete disati normalno ili bolje nego prije.

Ako imate neke druge alergije, one se mogu pogoršati nakon što prestanete uzimati kortikosteroid u tabletama. Ako se to dogodi, nastavite uzimati inhalacijski kortikosteroid i o tome obavijestite svog liječnika.

U nekim je slučajevima potrebno uzimati i inhalacijski kortikosteroid i kortikosteroid u tabletama, npr. ako se napadaji astme pogoršaju, ako imate infekciju u prsnom košu ili ako trebate operaciju.

Liječnik Vam može dati manju količinu kortikosteroida u tabletama koje ćete uzimati u tim situacijama, kao i upute o tome kako i kada ih uzimati.

Odmah se obratite liječniku ako mislite da biste trebali uzimati tablete, čak i ako ih imate kod kuće.

Uz ovaj inhalacijski kortikosteroid trebali ste dobiti i karticu s upozorenjem o uzimanju kortikosteroida.

Ako niste, zatražite je od svog ljekarnika. Morate je nositi sa sobom sve dok Vam liječnik ne kaže da to više nije potrebno.

Za vrijeme korištenja Qvar Autohalera redovito posjećujte svog liječnika i kontrolirajte svoje zdravstveno stanje.

Ako morate ići na bolničko liječenje, ne zaboravite ponijeti sve svoje inhalatore i druge lijekove.

Uzimanje drugih lijekova s Qvar Autohalerom

Prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, molimo kažite liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali koji drugi lijek, uključujući one nabavljene bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ako ste trudni, ako dojite ili ako biste mogli zatrudnjeti, posavjetujte se s liječnikom prije nego što počnete koristiti Qvar Autohaler.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da će Qvar Autohaler utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako uzimati Qvar Autohaler

Qvar Autohaler je dostupan u dvije različite jačine. Liječnik će odlučiti koja Vam jačina treba. Lijek uvijek uzimajte točno onako kako Vam je rekao liječnik.

Ova Uputa Vas treba podsjetiti na to koliko inhalacijskih doza morate uzeti i kako često ih morate uzimati.

Ako u nešto niste sigurni, provjerite s liječnikom ili ljekarnikom.

Qvar Autohaler može imati drugačiji okus te ćete pri njegovom korištenju možda imati drugačiji osjećaj nego pri korištenju inhalatora s klorofluorougljicima koje ste već možda prije upotrebljavali.

Naime, Qvar Autohaler sadrži posebno fine čestice aerosola zahvaljujući kojima veća količina inhalacijske doze dolazi do pluća.

Liječnik Vam može propisati nižu dozu ovog lijeka nego što su to bile doze inhalata beklometazondipropionata dostupne u inhalatorima s klorofluorougljicima koje ste prije upotrebljavali.

Čak i ako Vam liječnik propiše nižu dozu, broj potrebnih udaha može biti isti kao i pri primjeni prethodnih inhalatora s klorofluorougljicima; naime ovaj inhalator može biti dostupan i u manjoj jačini (što znači da svaka inhalacija (udah) Qvar Autohalera sadrži manju količinu beklometazondipropionata nego Vaš prethodni inhalator s klorofluorougljicima).

Broj udaha NE SMIJE BITI veći od propisanog.

U nekim slučajevima, liječnik Vam može propisati veći broj udaha od uobičajenog. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Niže su navedene uobičajene doze:

Qvar Autohaler 50 mikrograma:

Odrasli (uključujući starije osobe) i djeca starija od 12 godina

Blaga astma: Početna doza je jedan udah dva puta na dan. To se može povećati do dva udaha dva puta na dan.

Umjerena astma: Početna doza je dva udaha dva puta na dan. To se može povećati do četiri udaha dva puta na dan.

Teška astma: Početna doza je četiri udaha dva puta na dan. To se može povećati do osam udaha dva puta na dan.

Maksimalna doza je ukupno šesnaest udaha na dan.

Qvar Autohaler 100 mikrograma:

Odrasli (uključujući starije osobe) i djeca starija od 12 godina

Blaga do umjerena astma: Početna doza je jedan udah dva puta na dan. To se može povećati do dva udaha dva puta na dan.

Teška astma: Početna doza je dva udaha dva puta na dan. To se može povećati do četiri udaha dva puta na dan.

Maksimalna doza je ukupno osam udaha na dan.

Djeca mlađa od 12 godina

Qvar Autohaler nije namijenjen za primjenu kod djece mlađe od 12 godina.

Što trebate učiniti ako mislite da Vaša terapija ne djeluje

Ako mislite da Vaša uobičajena terapija ne djeluje, npr. ako se Vaši simptomi ne poboljšaju, odnosno ako se čak i pogoršaju, ako lijek za ublažavanje simptoma astme trebate udahnuti više puta ili on ne djeluje onako dobro kao obično ili ako dođe do pada vršnog protoka, javite se svom liječniku.

Moguće je da se Vaša astma pogoršava.

Ako uzmete više lijeka nego što ste trebali

Važno je da Qvar Autohaler koristite u skladu s uputama liječnika. Ne smijete povećati ili smanjiti dozu ako o tome niste razgovarali s liječnikom.

Ako ste slučajno uzeli dozu veću od preporučene, o tome obavijestite svog liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti lijek

Ako ste zaboravili uzeti uobičajenu dozu lijeka, uzmite ju čim se sjetite. Ako se već približilo vrijeme za uzimanje iduće doze, uzmite ju u predviđeno vrijeme.

Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili onu zaboravljenu.

Zatim nastavite uzimati lijek redovno i u točno vrijeme kao što Vam je propisao liječnik.

Ako prestanete uzimati lijek

Nemojte prestajati uzimati lijek, čak i ako osjećate da ste zdravi, osim ako Vam liječnik ne savjetuje da tako učinite.

Zatražite liječnika recept za sljedeći Qvar Autohaler prije nego što se ovaj isprazni.

Ako liječnik odluči prekinuti liječenje, Qvar Autohaler vratite liječniku ili ljekarniku radi njegovog sigurnog odlaganja.

Uputa za uporabu Qvar Autohalera

Prije nego što počnete koristiti Qvar Autohaler, pažljivo pročitajte i slijedite upute.

Ako niste sigurni kako koristiti Qvar Autohaler, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Prije uporabe

Ako je inhalator nov ili ako ga niste upotrebljavali dva tjedna ili više, prije upotrebe lijek morate dva puta raspršiti u zrak radi provjere rada inhalatora:

 1. Skinite poklopac aplikatora za usta tako da rub na stražnjem dijelu povučete prema dolje (slika 1).
 2. Držite aplikator za usta na dovoljnoj udaljenosti kako ne biste udahnuli lijek, već kako bi se raspršio u zrak. Podignite ručicu (nastavak na vrhu inhalatora) prema gore i pustite da ostane u tom položaju (slika 2).
 3. Zatim, da biste raspršili lijek, pritisnite klizni dio na dnu spremnika u smjeru označenom strelicom (slika 3).
 4. Za drugo raspršivanje lijeka ručicu morate pritisnuti prema dolje (slika 4) i ponoviti korake 2 i
 5. Nakon drugog raspršivanja, pritisnite ručicu prema dolje kako bi bila u položaju spremnom za primjenu lijeka.

Kako koristiti Qvar Autohaler

Pri primjeni lijeka ne koristite se kliznim dijelom na dnu spremnika za otpuštanje doze: Autohaler automatski oslobađa dozu lijeka kada ga počnete udisati kroz aplikator za usta.

Upute za primjenu:

 1. Skinite poklopac aplikatora za usta tako da rub na stražnjem dijelu povučete prema dolje.
 2. Držite Qvar Autohaler uspravno. Podignite ručicu (nastavak na vrhu inhalatora) prema gore i pustite da ostane u tom položaju. Nastavite držati inhalator u uspravnom položaju, pazeći pritom da rukom ne blokirate izlazni ventil (označen oznakom X na slici 2) koji se nalazi na donjoj strani spremnika.
 3. Izdahnite zrak onoliko koliko možete bez napora, zatim odmah stavite aplikator za usta u usta i okružite ga usnama.
 4. Polako i duboko udišite kroz aplikator za usta. Nemojte prestati udisati kad čujete „klik“ i osjetite lijek u ustima jer je važno da nastavite udisati lijek i nakon što je inhalator otpustio dozu lijeka.
 5. Zadržite dah oko 10 sekundi; potom polako izdahnite.
 6. Ručicu morate pritisnuti prema dolje nakon svakog udaha. Ako Vam je liječnik propisao više od jednog udaha, ponovite korake od 2 do 6. Nakon uporabe vratite poklopac na aplikator za usta.

Kako znati kada je Qvar Autohaler prazan

Kada je Qvar Autohaler potpuno prazan nećete osjetiti ni čuti oslobađanje potisnog plina.

Upute za čišćenje

Za održavanje uobičajene higijene, važno je aplikator za usta čistiti jedanput na tjedan čistom i suhom krpom ili tkaninom.

Usta trebate isprati vodom nakon primjene Qvar Autohalera.

Oprez:

Ne ispirite i ne stavljajte u vodu niti jedan dio Qvar Autohalera.

Ne gurajte krpu ili nešto drugo u bilo koji drugi dio Qvar Autohalera jer ga možete oštetiti.

Ne rastavljajte Qvar Autohaler na dijelove.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Qvar Autohalera obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: cijena qvar inhaler, qvar autohaler, qvar roziranje, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Qvar Autohaler otopina – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.