Profin tablete (5mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Profin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Profin
 3. Kako uzimati Profin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Profin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Profin i za što se koristi

Profin se primjenjuje u muškaraca za liječenje i kontrolu:

 • dobroćudnog povećanja prostate, što je neagresivni rast prostate.

Profin pripada skupini lijekova koja se zove inhibitori testosteron-5-alfa-reduktaze.

On smanjuje veličinu prostate, poboljšava protok mokraće i druge simptome povećanja prostate.

Profin smanjuje rizik od iznenadne pojave nemogućnosti mokrenja i potrebu za kirurškim zahvatom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Profin

Nemojte uzimati Profin

Ako ste:

Preosjetljivi (alergični) na:

 • finasterid
 • ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • Ako ste žena

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Profin.

Recite svom liječniku ako se nešto od sljedećeg odnosi na Vas:

 • Poteškoće u potpunom pražnjenju mjehura ili uvelike smanjen protok urina

Prije početka liječenja Profin tabletama Vaš liječnik će Vas pregledati kako bi isključio mogućnost postojanja drugih zapreka mokraćnog sustava.

Trebate krvnu pretragu određivanja „PSA“ (prostata specifični antigen), proteina koji se stvara u prostati

Recite svom liječniku ili medicinskoj sestri da uzimate Profin, jer on može izmijeniti rezultate pretrage.

 • smanjena funkcija jetre
 • Žene koje su trudne ili mogu ostati trudne ne smiju doći u kontakt s finasteridom (na primjer putem sjemena ili zdrobljenih ili prelomljenih tableta – vidjeti dio “Trudnoća i dojenje”).

Drugi lijekovi i Profin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nije poznato da finasterid utječe na druge lijekove ili da drugi lijekovi utječu na njega.

Trudnoća i dojenje

Žene ne smiju uzimati Profin.

Ako je Vaša seksualna partnerica trudna ili može ostati trudna:

Sjeme može sadržavati tragove finasterida. Stoga morate izbjeći mogućnost da Vaše sjeme dođe u kontakt s Vašom partnericom, npr. korištenjem kondoma.

Žene koje su trudne ili mogu ostati trudne ne smiju dirati prelomljene ili zdrobljene Profin filmom obložene tablete.

Ako se finasterid apsorbira u trudnica, muški fetus može biti rođen s deformiranim spolnim organima.

Tablete su stoga obložene film ovojnicom kako bi se spriječio kontakt sa finasteridom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka koji ukazuju da Profin utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Profin sadrži laktozu hidrat

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Profin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Preporučena doza je:

1 tableta jednom dnevno

Način primjene

Progutajte cijelu filmom obloženu tabletu s jednom čašom vode. Tableta se može uzeti sa ili bez hrane, ali uvijek u isto vrijeme. Tableta se ne smije lomiti niti drobiti.

Trajanje primjene

O tome će odlučiti Vaš liječnik.

Iako se poboljšanje često primijeti već nakon kratkog vremena, potrebno je nastaviti liječenje najmanje 6 mjeseci.

Ako uzmete više lijeka Profin nego što ste trebali

Odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Profin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Samo uzmite slijedeću dozu kada za nju dođe vrijeme.

Ako prestanete uzimati Profin

Nemojte mijenjati ili prekinuti liječenje bez dopuštenja Vašeg liječnika, jer to Vam može ozbiljno naškoditi i smanjiti učinak liječenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Najčešće nuspojave su nemogućnost postizanja erekcije i smanjena želja za seksom. Ove nuspojave se javljaju u ranoj fazi liječenja i povlače se u većine bolesnika s nastavkom liječenja.

Morate odmah reći svome liječniku ako primijetite bilo kakve promjene u tkivu dojki kao što su:

 • kvržice, bol, povećanje dojki ili iscjedak iz bradavica, jer to mogu biti znakovi ozbiljnog stanja kao što je karcinom dojke.

Prestanite uzimati Profin i odmah se obratite svom liječniku ako primijetite bilo koji simptom alergijske reakcije:

 • oticanje lica ili usnica, kožni osip, svrbež i/ili koprivnjaču.

Nuspojave se mogu pojaviti sa sljedećom učestalosti:

Često, mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika:

 • nemogućnost postizanja erekcije
 • smanjena želja za seksom
 • smanjen volumen izbačenog sjemena

Manje često, mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika:

 • kožni osip
 • osjetljivost i/ili povećanje dojki
 • poteškoće u izbacivanju sjemena

Rijetko, mogu se javiti u do 1 na 1000 bolesnika:

 • kožne reakcije sa svrbežom i/ili koprivnjačom
 • alergijske reakcije poput oticanja lica i usnica

Vrlo rijetko, mogu se javiti u do 1 na 10000 bolesnika:

 • tekući iscjedak iz dojki
 • kvržice u dojkama, koje su u nekih bolesnika kirurški odstranjene

Nepoznato, učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka:

 • osjećaj lupanja srca
 • povećanje vrijednosti jetrenih enzima
 • bol u testisima
 • depresija
 • nemogućnost postizanje erekcije koja se nastavlja nakon završetka terapije
 • pojava smanjene želje za seksom koja se nastavlja nakon završetka terapije
 • problemi sa ejakulacijom koji ne nastavljaju nakon završetka terapije
 • neplodnost i/ili slaba kakvoća sjemena. Nakon prestanka uzimanja lijeka prijavljeno je poboljšanje kakvoće sjemena.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Profin

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza „Rok valjanosti:“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Profin sadrži

Djelatna tvar je finasterid.

Jedna filmom obložena tableta sadržava 5 mg finasterida.

Drugi sastojci:

 • natrijev dokuzat; hipromeloza; indigokarmin; laktoza hidrat; magnezijev stearat; celuloza, mikrokristalična; povidon K30; propilenglikol; natrijev škroboglikolat, vrste A; talk; titanijev dioksid

Kako Profin izgleda i sadržaj pakiranja

Profin 5 mg tablete su plave, okrugle filmom obložene tablete, promjera približno 8 mm. Dostupne su u blister pakiranjima od 30, 60 i 120 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu