Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.

 • Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.
 • U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Plivit C tablete.
 • Ukoliko o svojoj bolesti, ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

 1. Što su Plivit C tablete i za što se koriste
 2. Prije nego počnete uzimati Plivit C tablete
 3. Kako uzimati Plivit C tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Plivit C tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što su Plivit C tablete i za što se koriste

Plivit C tablete sadrže askorbatnu kiselinu (vitamin C). Vitamin C je vitamin topljiv u vodi, a u organizmu sudjeluje u različitim metaboličkim procesima. Ima značajnu ulogu u izgradnji različitih tkiva (kože, kostiju, zubi, hrskavice, tetiva, krvnih žila), a unosi se hranom jer ga ljudski organizam ne može sintetizirati.

Plivit C 500 mg tablete se koriste za liječenje nedostatka vitamina C uključujući prevenciju i liječenje
skorbuta (bolesti uzrokovane nedostatkom vitamina C) u odraslih.

Plivit C tablete se koriste za prevenciju i liječenje skorbuta i manjka vitamina C u organizmu (hipovitaminoze).

2. Prije nego počnete uzimati Plivit C tablete

Nemojte uzimati Plivit C tablete:

 • ako ste alergični na askorbatnu kiselinu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate bubrežne kamence

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Plivit C:

 • ako imate bubrežne kamence.
 • ako imate nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (nasljedni poremećaj metabolizma crvenih krvnih stanica).
 • ako imate hemokromatozu (poremećaj metabolizma željeza koji se očituje u povećanom odlaganju željeza), sideroblastičnu anemiju (slabokrvnost), talasemiju (nasljedni poremećaj građe
  hemoglobina).
 • ako imate šećernu bolest

Djeca i adolescenti
Zbog jačine djelatne tvari u sastavu lijeka, Plivit C 500 mg tablete nisu prikladne za primjenu u djece. U djece se primjenjuju tablete od 50 mg

Drugi lijekovi i Plivit C

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Prije nego počnete uzimati Plivit C tablete obavijestite svog liječnika ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

željezo – vitamin C može povećati njegovu apsorpciju

 • deferoksamin (lijek koji se koristi za uklanjanje viška željeza iz tijela). Istodobna primjena
  vitamina C i deferoksamina povećava toksičnost željeza u tkivima.
 • sulfonamide (antibiotici odnosno lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija). Istodobna primjena
  sulfonamida i vitamina C može uzrokovati kristaluriju (kristali u urinu) kao posljedicu stvaranja
  kristala sulfonamida u kiselom urinu.
 • varfarin (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi) – vitamin C može smanjiti njegovo djelovanje
 • oralne kontraceptive (lijekove protiv začeća) – vitamin C povećava razinu estrogena u serumu što
  dovodi do neželjenih učinaka
 • bortezomid (lijek za liječenje multiplog mijeloma) – vitamin C može smanjiti terapijski učinak
  bortezomida
 • ciklosporin (lijek koji se koristi nakon presaĎivanja organa te kod nekih težih oblika bolesti kao
  što su psorijaza, artritis i sl.) – vitamin C može smanjiti razine ciklosporina

Pušenje snižava razine askorbatne kiseline (vitamina C), djelatne tvari Plivit C tableta, u krvi.

U visokim dozama (10 g na dan i više) askorbatna kiselina može smanjiti apsorpciju antikoagulansa (lijekova koji sprječavaju zgrušavanje krvi:derivata kumarina i indandiona, npr. varfarina) iz probavnog
sustava, a snizujući pH (kiselost) mokraće može smanjiti i bubrežnu ponovnu apsorpciju lužnatih lijekova (amfetamin, triciklički antidepresivi), a potaknuti je u kiselih lijekova.

Askorbatna kiselina (vitamin C) može utjecati na rezultate nekih laboratorijskih pretraga (npr. određivanje glukoze u mokraći, jetrene probe, određivanje bilirubina, željeza i feritina u krvi,
određivanje pH mokraće, mokraćne kiseline i oksalata, utvrđivanje krvarenja u stolici). Stoga, zbog svega navedenog, prestanite uzimati Plivit C tablete 48-72 sata prije navedenih pretraga.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dnevne potrebe vitamina C tijekom trudnoće i dojenja valja zadovoljiti pravilnom i raznolikom prehranom.

Trudnice i dojilje ne smiju uzimati doze askorbatne kiseline koje su više od preporučenih dnevnih doza zbog potencijalno mogućih štetnih posljedica.
Nema podataka o utjecaju vitamina C na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka da Plivit C tablete štetno utječu na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako uzimati Plivit C

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Preporučena doza je 500-1000 mg (1 do 2 tablete od 500 mg) na dan, tijekom najmanje 2 tjedna.

Način primjene
Za primjenu kroz usta.Tablete treba progutati cijele s čašom vode

Ako uzmete više Plivit C tableta nego što ste trebali
U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine Plivit C tableta javite se Vašem liječniku, ljekarniku ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.
Simptomi predoziranja askorbatnom kiselinom mogu uključivati mučninu ili povraćanje, grčeve u trbuhu, proljev, crvenilo kože, glavobolju te blago povećanje mokrenja.

Ako ste zaboravili uzeti Plivit C
Zaboravite li uzeti Plivit C tablete u uobičajeno vrijeme, nastavite sa sljedećom uobičajenom dozom.
Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Plivit C
Jedina moguća posljedica prestanka uzimanja Plivit C tableta je da se simptomi zbog kojih ste ih i počeli koristiti ponovno jave.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi Plivit C tablete mogu izazvati nuspojave. Askorbatna kiselina (vitamin C) se obično dobro podnosi.

Nuspojave se javljaju obično nakon dugotrajnog uzimanja velikih doza (doze veće od 600 mg mogu djelovati blago diuretički , a oralne doze veće od 1 g na dan mogu izazvati proljev).

Ostale moguće nuspojave:
Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • kod dugotrajne primjene ili visokih doza može doći do hiperoksalurije (povećano izlučivanje oksalata mokraćom) s mogućnošću nastanka bubrežnih oksalatnih, uratnih ili cistinskih kamenaca

Nepoznate (učestalot se ne može procijeniti na temelju raspoloživih podataka):

 • hemoliza (uništavanje crvenih krvnih stanica – tijekom dugotrajnog uzimanja visokih doza),
  hemolitička anemija (smanjen broj i uništavanje crvenih krvnih stanica – kod primjene visokih doza u
  bolesnika s nedostatkom glukoza-6-fosfat dehidrogenaze)
 • glavobolja, nesanica
 • mučnina, povraćanje, žgaravica, grčevi u trbuhu
 • crvenilo kože

5. Kako čuvati Plivit C tablete

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Plivit C tablete sadrže?

 • Djelatna tvar u Plivit C tabletama je askorbatna kiselina.
 • Jedna Plivit C 500 mg tableta sadrži 500 mg askorbatne kiseline.
 • Drugi sastojci su: kukuruzni škrob, talk, mikrokristalična celuloza i magnezijev stearat.

Kako Plivit C 500 mg tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Plivit C 500 mg tablete su bijele do slabo žućkaste okrugle tablete s urezom na jednoj strani i utisnutom oznakom “Pliva” na drugoj strani tablete, promjera 13 mm.
Urez nije namijenjen za lomljenje tablete.
Plivit C 500 mg tablete dostupne su u pakiranju od 20 i 60 tableta u blisteru, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i proizvođač lijeka:

PLIVA HRVATSKA, d.o.o. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2018

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: plivit c, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu