Plivit C tablete (50 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Sadržaj upute:

 1. Što su Plivit C i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Plivit C
 3. Kako uzimati Plivit C
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Plivit C
 6. Dodatne informacije

1. Što je Plivit C i za što se koristi?

Plivit C sadrži askorbatnu kiselinu (vitamin C). Vitamin C je vitamin topljiv u vodi, a u organizmu sudjeluje u različitim metaboličkim procesima. Ima značajnu ulogu u izgradnji različitih tkiva (kože, kostiju, zubi, hrskavice, tetiva, krvnih žila), a unosi se hranom jer ga ljudski organizam ne može
sintetizirati.

Plivit C 50 mg tablete se koriste za prevenciju i liječenje skorbuta (bolesti uzrokovane nedostatkom vitamina C) u djece starije od 6 godina i adolescenata te prevenciju hipovitaminoze C (djelomičnog manjka vitamina C u organizmu) u djece starije od 6 godina, adolescenata i odraslih.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Plivit C

Nemojte uzimati Plivit C tablete:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na askorbatnu kiselinu, djelatnu tvar Plivit C tableta ili na bilo koji pomoćni sastojak lijeka
 • ako imate bubrežne kamence

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Plivit C:

 • ako imate bubrežne kamence
 • ako imate nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (nasljedni poremećaj metabolizma crvenih krvnih stanica)
 • ako imate hemokromatozu (poremećaj metabolizma željeza koji se očituje u povećanom odlaganju željeza), sideroblastičnu anemiju (slabokrvnost), talasemiju (nasljedni poremećaj građe hemoglobina)
 • ako imate šećernu bolest

Drugi lijekovi i Plivit C

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove

Prije nego počnete uzimati Plivit C tablete obavijestite svog liječnika ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

 • željezo – vitamin C može povećati njegovu apsorpciju
 • deferoksamin (lijek koji se koristi za uklanjanje viška željeza iz tijela)
 • sulfonamide (antibiotici odnosno lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija)
 • varfarin (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi) – vitamin C može smanjiti njegovo djelovanje
 • oralne kontraceptive (lijekove protiv začeća) – vitamin C povećava razinu estrogena u serumu što dovodi do neželjenih učinaka
 • bortezomid (lijek za liječenje multiplog mijeloma) – vitamin C može smanjiti terapijski učinak bortezomida
 • ciklosporin (lijek koji se koristi nakon presađivanja organa te kod nekih težih oblika bolesti kao što su psorijaza, artritis i sl) – vitamin C može smanjiti razine ciklosporina

Pušenje snižava razine askorbatne kiseline (vitamina C), djelatne tvari Plivit C tableta, u krvi.

Askorbatna kiselina (vitamin C) može utjecati na rezultate nekih laboratorijskih pretraga (npr. određivanje glukoze u mokraći, jetrene probe, određivanje bilirubina, željeza i feritina u krvi, određivanje pH mokraće, mokraćne kiselina i oksalata, utvrđivanje krvarenja u stolici). Stoga, zbog svega navedenog, prestanite uzimati Plivit C tablete 48-72 sata prije navedenih pretraga.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dnevne potrebe vitamina C tijekom trudnoće i dojenja valja zadovoljiti pravilnom i raznolikom prehranom.

Trudnice i dojilje ne smiju uzimati doze askorbatne kiseline koje su više od preporučenih dnevnih doza zbog potencijalno mogućih štetnih posljedica.
Nema podataka o utjecaju vitamina C na plodnost

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka da Plivit C tablete štetno utječu na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako uzimati Plivit C

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza:
Djeca starija od 6 godina i adolescenti mlađi od 18 godina

Za prevenciju hipovitaminoze C: 1 do 2 tablete (50 – 100 mg) jedanput na dan.

Za prevenciju i liječenje skorbuta: 2 tablete (100 mg) 3 puta na dan tijekom prvog tjedna, a potom 2 tablete (100 mg) jedanput na dan tijekom nekoliko sljedećih tjedana.

Odrasli

 • Za prevenciju hipovitaminoze C: 2 tablete (100 mg) jedanput na dan.
 • Za prevenciju i liječenje skorbuta u odraslih osoba primjenjuju se tablete od 500 mg.

Način primjene
Za primjenu kroz usta. Tablete treba progutati cijele s čašom vode

Ako uzmete više Plivit C tableta nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine Plivit C tableta javite se svom liječniku, ljekarniku ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Simptomi predoziranja askorbatnom kiselinom mogu uključivati mučninu ili povraćanje, grčeve u trbuhu, proljev, crvenilo kože, glavobolju te blago povećanje mokrenja.

Ako ste zaboravili uzeti Plivit C

Zaboravite li uzeti Plivit C tablete u uobičajeno vrijeme, nastavite sa sljedećom uobičajenom dozom. Nemojte uzimati dvostruku dozu da nadoknadite onu koju ste propustili.

Ako prestanete uzimati Plivit C

Jedina moguća posljedica prestanka uzimanja Plivit C tableta je da se simptomi zbog kojih ste ih i počeli koristiti ponovno jave.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.
Askorbatna kiselina (vitamin C) se obično dobro podnosi.
Nuspojave se javljaju obično nakon dugotrajnog uzimanja velikih doza (doze veće od 600 mg mogu djelovati blago diuretički (uzrokuju pojačano mokrenje), a oralne doze veće od 1 g na dan mogu izazvati
proljev).

Ostale moguće nuspojave:
Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • kod dugotrajne primjene ili visokih doza može doći do hiperoksalurije (povećano izlučivanje oksalata
  mokraćom) s mogućnošću nastanka bubrežnih oksalatnih, uratnih ili cistinskih kamenaca

Nepoznate (učestalost se ne može procijeniti na temelju raspoloživih podataka):

 • hemoliza (uništavanje crvenih krvnih stanica- tijekom dugotrajnog uzimanja visokih doza),
  hemolitička anemija (smanjen broj i uništavanje crvenih krvnih stanica – kod primjene visokih doza u bolesnika s nedostatkom glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (nasljedni poremećaj metabolizma crvenih
  krvnih stanica))
 • glavobolja, nesanica
 • mučnina, povraćanje, žgaravica, grčevi u trbuhu
 • crvenilo kože

5. Kako čuvati Plivit C?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristie. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Plivit C sadrži?

 • Djelatna tvar u Plivit C tabletama je askorbatna kiselina.
 • Jedna Plivit C 50 mg tableta sadrži 50 mg askorbatne kiseline.
 • Drugi sastojci su: kukuruzni škrob, talk, povidon i magnezijev stearat.

Kako Plivit C izgleda i sadržaj pakiranja?

Plivit C 50 mg tablete su bijele do slabo žućkaste okrugle tablete s ukošenim rubovima.
Plivit C 50 mg tablete dostupne su u pakovanju od po 30 (3 x 10) tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA, d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb

Ime i adresa proizvođača lijeka

PLIVA HRVATSKA, d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama na malo lijekovima i medicinskim proizvodima

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2018.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Plivit C tablete (50 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.