Plibex – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 14 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Plibex i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Plibex
 3. Kako uzimati Plibex
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Plibex
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Plibex i za što se koristi

Plibex je lijek koji sadrži vitamine B skupine (nikotinamid, tiamin, riboflavin, kalcijev pantotenat, piridoksin i cijalnokobalamin), koji pospješuju metabolizam ugljikohidrata, masti i bjelančevina.

Plibex se primjenjuje u odraslih i djece u dobi od 5 godine i starije za sprječavanje i liječenje stanja u kojima postoji manjak (hipovitaminoza) ili nedostatak (avitaminoza) vitamina B skupine.

Sprječavanje i liječenje manjka vitamina B skupine (hipovitaminoze):

 • u stanjima s povećanom potrebom za vitaminima skupine B
 • zbog nedovoljnog unosa vitamina skupine B
 • zbog poremećene apsorpcije i iskorištavanja vitamina skupine B u bolestima probavnog sustava i jetre
 • zbog liječenja nekim lijekovima

Liječenje nedostatka vitamina B skupine (avitaminoze):

 • beriberi, ariboflavinoza, pelagra;
 • bolesti kože
 • upale živca (neuritis, neuralgija, polineuritis)
 • nedostatak vitamina u kroničnih alkoholičara

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 14 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Plibex

Nemojte uzimati Plibex:

 • ako ste alergični na vitamine B skupine ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako imate poremećaj uzrokovan prekomjernim uzimanjem vitamina (hipervitaminoza)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Plibex.

Tijekom uzimanja Plibexa mokraća može postati izrazitije žuta zbog sadržaja riboflavina.

Iznimno su moguće reakcije preosjetljivosti.

Djeca i adolescenti

Plibex nije namijenjen za djecu mlaĎu od 5 godina zbog farmaceutskog oblika lijeka.

Drugi lijekovi i Plibex

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Plibex:

 • ako uzimate lijek levodopu (za liječenje Parkinsonove bolesti) jer istodobno uzimanje Plibexa može umanjiti djelovanje levodope
 • ako uzimate altretamin (za liječenje raka) jer istodobno uzimanje Plibexa može umanjiti njegovo djelovanje
 • ako uzimate imunosupresive, cikloserin, izoniazid, penicilamin, etionamid, hidralazin i oralne kontraceptive jer potreba za vitaminima skupine B može biti povećana
 • ako uzimate neomicin, kolhicin, para-aminosalicilatnu kiselinu, cimetidin, pripravke kalija ili kloramfenikol jer mogu ometati učinkovitost Plibexa
 • ako konzumirate alkohol

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnice i dojilje smiju uzimati Plibex u preporučenim dozama.

Upravljanje vozilima i strojevima

Plibex nema utjecaj na upravljanje vozilima i strojevima.

Plibex sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Plibex

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza:

Odrasli i djeca starija od 10 godina

Sprječavanje: 1 tableta na dan

Liječenje: 1 do 2 tablete 2 do 3 puta na dan.

Djeca u dobi 5 do 10 godina

Liječenje: 1 tableta na dan

Plibex filmom obložene tablete treba progutati cijele s tekućinom. Za lakše gutanje u djece, tableta se može primijeniti u žličici soka, mlijeka ili jogurta.

Navedene doze se ne smiju prekoračiti.

Ako uzmete više Plibexa nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka nego što ste trebali, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Mogući su poremećaji u probavnom sustavu i crvenilo kože, a uzimanje većih doza tijekom duljeg vremena može izazvati poremećaje živčanog sustava.

Ako ste zaboravili uzeti Plibex

Zaboravite li uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite i nastavite lijek uzimati prema rasporedu. Ako se već približilo vrijeme za uzimanje iduće doze, uzmite iduću dozu u uobičajeno vrijeme i lijek nastavite uzimati prema rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • glavobolja, trnci u udovima, mučnina, nadutost, nagon na povraćanje, proljev, reakcije preosjetljivosti, crvenilo, osip

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Plibex

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, na suhom mjestu.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Plibex sadrži

 • Djelatna tvar su vitamini B skupine.

Jedna Plibex filmom obložena tableta sadrži: 25 mg nikotinamida, 5 mg tiaminklorida, 5 mg riboflavina, 5 mg kalcijevog pantotenata, 2 mg piridoksinklorida, 1 mikrogram cijanokobalamina

 • Pomoćne tvari su: laktoza; povidon; želatina; kukuruzni škrob; talk; magnezijev stearat; hipromeloza; makrogol 6000 i boje eritrozin (E 127) i željezov oksid, žuti (E 172).

Kako Plibex izgleda i sadržaj pakiranja

Plibex filmom obložena tableta je crvena, okrugla, bikonveksna filmom obložena tableta promjera oko 8 mm. Jezgra filmom obložene tablete je žuto-narančaste boje.

Plibex je dostupan u pakiranju od 30 i 60 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana 26. siječnja 2021.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3.74 / 5   19

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: plibex, plibex tablete, plibex pliva, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu