Persantin (75 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Persantin i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Persantin?
 3. Kako uzimati Persantin?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Persantin?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Persantin i za što se koristi?

Persantin sadrži djelatnu tvar dipiridamol koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju antitrombocitni lijekovi (lijekovi koji sprječavaju nastanak krvnih ugrušaka sprječavanjem nakupljanja krvnih pločica).

Koristi se kao dodatak drugim lijekovima koji se koriste na usta za sprječavanje zgrušavanja krvi (oralnim antikoagulansima) za sprječavanje začepljenja krvnih žila ugrušcima (tromboembolije) nakon ugradnje umjetnih srčanih zalistaka.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Persantin?

Nemojte uzimati Persantin:

 • ako ste alergični na dipiridamol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Persantin:

 • ako bolujete od teškog oštećenja krvnih žila srca (uključujući nestabilnu anginu i nedavni srčani udar, blokadu protoka krvi iz lijeve klijetke ili zatajenje srca)
 • ako bolujete od mijastenije gravis (rijetka bolest koja zahvaća mišiće). Liječnik će razmotriti potrebu za novom prilagodbom terapije nakon promjena u doziranju dipiridamola (vidjeti Drugi lijekovi i Persantin).
 • ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite.

Djeca

Postoje ograničeni podaci o primjeni lijeka Persanatin kod djece. Lijek nije namijenjen za primjenu u djece.

Drugi lijekovi i Persantin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • adenozin (lijek za liječenje srčanih problema). Persantin povećava razinu adenozina u krvi i njegov učinak na srce i krvne žile. Liječnik će razmotriti prilagodbu doze adenozina.
 • lijekove za razrijeđivanje krvi/sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka (npr. varfarin, acetilsalicilatna kiselina).
 • lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka. Persantin može pojačati njihov učinak na smanjenje krvnog tlaka.
 • lijekove za liječenje slabosti mišića koji se nazivaju inhibitori kolinesteraze. Persantin može umanjiti učinak ovih lijekova.
 • teofilin i srodne lijekove koji se nazivaju ksantini. Ovi lijekovi mogu smanjiti učinak Persantina pri istodobnom uzimanju.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne postoje odgovarajući podaci o sigurnosti primjene Persantina u trudnoći, ali se Persantin dugi niz godina primjenjuje bez uočljivih štetnih posljedica.

Lijek se ne smije primjenjivati u trudnoći, osobito u prva tri mjeseca, osim ako Vam liječnik ne kaže drugačije.

Persantin se smije primjenjivati tijekom dojenja samo ako to Vaš liječnik smatra neophodnim.

Nisu provedena ispitivanja o učinku Persantina na plodnost ljudi.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pri uzimanju ovog lijeka može se pojaviti omaglica. Stoga se preporučuje oprez prilikom upravljanja

vozilima ili rada sa strojevima. Ukoliko se pojavi omaglica, nemojte upravljati vozilima niti strojevima.

Persantin sadrži saharozu i sunset yellow (E110).

Ovaj lijek sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom. Ovaj lijek sadrži boju sunset yellow (E110), te može prouzročiti alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Persantin?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučeno je doziranje između 300-450 mg dnevno, u podijeljenim dozama. Najviša dozvoljena dnevna doza je 600 mg.

Primjena u djece

Postoje samo ograničeni podaci o uporabi Persantina kod djece. Lijek nije namijenjen za primjenu u djece.

Ako uzmete više Persantina nego što ste trebali

Obratite se Vašem liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite pakiranje lijeka, i u slučaju ako unutra nema tableta kako bi zdravstveni radnici mogli znati koji ste lijek uzeli. Mogu se javiti simptomi kao što su osjećaj topline, crvenilo, znojenje, uznemirenost, osjećaj slabosti, omaglica, bol ili stezanje u prsima, pad krvnog tlaka i ubrzan rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti Persantin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Persantin

Obratite se Vašem liječniku prije nego prestanete uzimati Persantin.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U slučaju pojave bilo kojeg od sljedećih znakova alergijske reakcije, odmah prestanite uzimati

Persantin i potražite medicinsku pomoć:

 • poteškoće pri disanju, s ili bez oticanja lica, usana, jezika i/ili grla,
 • oticanje lica, usana, jezika i/ili grla (angioedem), otežano gutanje,
 • osip popraćen svrbežom kože.

Ostale nuspojave koje su prijavljene pri primjeni Persantina opisane su u nastavku:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja, omaglica
 • proljev, mučnina.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • bol i stezanje u prsima (angina pektoris)
 • povraćanje
 • osip
 • bol u mišićima.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • smanjeni broj trombocita (krvnih pločica). Ovo je vidljivo krvnim pretragama, a simptomi mogu uključivati stvaranje modrica i krvarenje.
 • ubrzani otkucaji srca
 • sniženi krvni tlak, navale vrućine
 • sužavanje dišnih puteva
 • koprivnjača
 • krvarenje nakon operativnog zahvata, krvarenje tijekom operativnog zahvata.

U osoba koje imaju žučne kamence, dipiridamol može prijeći u žučne kamence.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Persantin?

Persantin morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek čuvati na temperaturi ispod 25 ºC.

Persantin se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake “EXP”.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Persantin sadrži?

1 obložena tableta sadrži 75 mg dipiridamola.

Pomoćne tvari: bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, sušeni kukuruzni škrob, modificirani škrob (kukuruzni škrob, oksidirani) , silicijev dioksid, magnezijev stearat, saharoza, talk, arapska guma, titanijev dioksid (E171), makrogol 6000, karnauba vosak, bijeli pčelinji vosak, žuta boja Yellow Orange S (85 posto) (E110), pročišćena voda, bezvodni etanol.

Kako Persantin izgleda i sadržaj pakiranja?

60 obloženih tableta u PVC/PVDC blisteru, u kutiji

Tableta je okrugla, sjajna, crvena bikonveksna dražeja sa žutom jezgrom, promjera 8,1-8,7 mm i debljine 4,0-4,5 mm

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Glenwood GmbH, Pharmazeutische Erzeugnisse, Arabellastr. 17, 81925 München, Njemačka, info@glenwood.de

Proizvođač:

Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

Marti Farm d.o.o., Lašćinska cesta 40, 10 000 Zagreb, Telefon:+385 1 55 88 297

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 15.09.2020.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: persantin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu