Pemetrexed Fresenius Kabi prašak – Upute o lijeku

Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju pemetreksed

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1.  Što je Pemetrexed Fresenius Kabi i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Pemetrexed Fresenius Kabi
 3. Kako primjenjivati Pemetrexed Fresenius Kabi
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Pemetrexed Fresenius Kabi
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Pemetrexed Fresenius Kabi i za što se koristi

Pemetrexed Fresenius Kabi je lijek koji se koristi za liječenje raka.

Pemetrexed Fresenius Kabi se primjenjuje u kombinaciji s cisplatinom, još jednim protutumorskim lijekom, za liječenje zloćudnog pleuralnog mezotelioma, oblika raka koji zahvaća plućne ovojnice, u bolesnika koji prethodno nisu primali kemoterapiju.

Pemetrexed Fresenius Kabi se također primjenjuje u kombinaciji s cisplatinom za početno liječenje bolesnika s uznapredovalim stadijem raka pluća.

Pemetrexed Fresenius Kabi Vam se može propisati ako imate rak pluća u uznapredovaloj fazi i ako je Vaša bolest reagirala na liječenje ili ostala uglavnom nepromijenjena nakon početne kemoterapije.

Pemetrexed Fresenius Kabi se također primjenjuje ubolesnika s uznapredovalim rakom pluća u kojih je bolest napredovala nakon primjene neke druge početne kemoterapije.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Pemetrexed Fresenius kabi

Nemojte primati lijek Pemetrexed Fresenius Kabi

 • ako ste alergični na pemetreksed ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
 • ako dojite; tijekom liječenja lijekom Pemetrexed Fresenius Kabi morate prestati dojiti.
 • ako ste nedavno primili ili ćete uskoro primiti cjepivo protiv žute groznice.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili bolničkom ljekarniku prije nego primite lijek Pemetrexed Fresenius Kabi.

Ako trenutno imate ili ste prethodno imali problema s bubrezima, obratite se svom liječniku ili bolničkom ljekarniku jer možda nećete smjeti primati lijek Pemetrexed Fresenius Kabi.

Prije svake infuzije uzet će Vam se uzorak krvi kako bi se provjerilo jesu li Vam bubrežna i jetrena funkcija dovoljno dobre i imate li dovoljno krvnih stanica da biste primili lijek Pemetrexed Fresenius Kabi. Liječnik može promijeniti dozu ili odgoditi liječenje ovisno o Vašem općem stanju i u slučaju da je broj krvnih stanica prenizak. Ako primate i cisplatin, Vaš liječnik će se pobrinuti da ste propisno hidrirani i da prije i nakon primjene cisplatina dobijete odgovarajuće lijekove za sprječavanje povraćanja.

Ako ste primali ili ćete primati terapiju zračenjem, obavijestite o tome svog liječnika jer se uz primjenu lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi mogu pojaviti rane ili kasne reakcije na zračenje.

Ako ste nedavno cijepljeni, obavijestite o tome svog liječnika jer to može izazvati štetne učinke uz primjenu lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi.

Ako bolujete ili ste ranije bolovali od srčane bolesti, obavijestite o tome svog liječnika.

Ako Vam se oko pluća nakupila tekućina, liječnik može odlučiti ukloniti tu tekućinu prije primjene lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi.

Djeca i adolescenti

Pemetrexed Fresenius Kabi nema relevantne primjene u pedijatrijskoj populaciji.

Drugi lijekovi i Pemetrexed Fresenius Kabi

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koji lijek protiv bolova ili upale (otekline), poput lijekova iz skupine takozvanih „nesteroidnih protuupalnih lijekova“ (NSAIL), uključujući lijekove koje ste nabavili bez liječničkog recepta (poput ibuprofena). Postoje brojne vrste nesteroidnih protuupalnih lijekova s različitim trajanjem djelovanja. Ovisno o planiranom datumu primjene infuzije lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi i/ili Vašoj bubrežnoj funkciji, liječnik Vam mora reći koje lijekove možete uzimati i kada ih možete uzimati. Ako niste sigurni, pitajte svog liječnika ili ljekarnika je li koji od Vaših lijekova NSAIL.

Obavijestite svog liječnika ili bolničkog ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obavijestite o tome svog liječnika. Primjena lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi mora se izbjegavati tijekom trudnoće.Liječnik će s Vama razgovarati o mogućem riziku primjene lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi u trudnoći. Žene moraju primjenjivati djelotvornu kontracepciju tijekom liječenja lijekom Pemetrexed Fresenius Kabi.

Dojenje

Ako dojite, obavijestite o tome svog liječnika.

Tijekom liječenja lijekom Pemetrexed Fresenius Kabi dojenje se mora prekinuti.

Plodnost

Muškarcima se savjetuje da ne začinju djecu tijekom liječenja i do 6 mjeseci nakon završetka liječenja lijekom Pemetrexed Fresenius Kabi. Stoga moraju primjenjivati djelotvornu kontracepciju tijekom liječenja lijekom Pemetrexed Fresenius Kabi i do 6 mjeseci nakon njegova završetka. Ako želite začeti dijete tijekom liječenja ili unutar 6 mjeseci nakon njegova završetka, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Možete potražiti savjet o pohrani sperme prije početka liječenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pemetrexed Fresenius Kabi može izazvati umor. Budite oprezni kada upravljate vozilom ili rukujete strojevima.

3. Kako primjenjivati Pemetrexed Fresenius Kabi

Doza lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi je 500 miligrama po svakom kvadratnom metru Vaše površine tijela. Površina tijela izračunava se prema Vašoj izmjerenoj visini i težini. Liječnik će na temelju površine Vašeg tijela odrediti odgovarajuću dozu za Vas. Doza se može prilagoditi ili se liječenje može odgoditi ovisno o broju krvnih stanica i Vašem općem stanju. Prije primjene lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi bolnički ljekarnik, medicinska sestra ili liječnik će pomiješati Pemetrexed Fresenius Kabi prašak s 5% otopinom glukoze za intravensku infuziju.

Lijek Pemetrexed Fresenius Kabi uvijek ćete primiti infuzijom u jednu od vena. Infuzija će trajati otprilike 10 minuta.

Kad se Pemetrexed Fresenius Kabi primjenjuje u kombinaciji s cisplatinom:

Liječnik ili bolnički ljekarnik odredit će potrebnu dozu na temelju Vaše visine i težine. Cisplatin se također primjenjuje infuzijom u jednu od vena i daje se približno 30 minuta nakon završetka infuzije lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi. Infuzija cisplatina traje otprilike 2 sata.

Obično biste infuziju trebali dobivati jednom svaka 3 tjedna.

Dodatni lijekovi:

Kortikosteroidi: liječnik će Vam propisati tablete steroida (u dozi koja odgovara dozi deksametazona od 4 mg dvaput na dan) koje ćete morati uzeti dan prije, na sam dan i dan nakon primjene lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi. Taj se lijek daje kako bi se smanjila učestalost i težina kožnih reakcija koje se mogu pojaviti tijekom liječenja raka.

Vitaminska nadoknada: liječnik će Vam propisati folatnu kiselinu (vitamin) koja se uzima kroz usta ili multivitaminski pripravak koji sadrži folatnu kiselinu (350 do 1000 mikrograma), koji morate uzimati jedanput na dan za vrijeme liječenja lijekom Pemetrexed Fresenius Kabi. Morate uzeti barem 5 doza tijekom 7 dana prije prve doze lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi. Morate nastaviti uzimati folatnu kiselinu još najmanje 21 dan nakon posljednje doze lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi. Također ćete dobiti injekciju vitamina B12 (1000 mikrograma) u tjednu prije primjene lijeka Pemetrexed Fresenius Kabi i zatim otprilike svakih 9 tjedana (što odgovara 3 ciklusa liječenja lijekom Pemetrexed Fresenius Kabi). Vitamin B12 i folatna kiselina daju se kako bi se smanjili mogući toksični učinci koji se javljaju tijekom liječenja raka.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga. Morate se odmah javiti liječniku ako primijetite bilo što od sljedećeg:

 • vrućicu ili infekciju (često): ako Vam je tjelesna temperatura 38°C ili viša, ako se znojite ili imate neke druge znakove infekcije (jer broj bijelih krvnih stanica može biti niži od normalnog, što je vrlo česta pojava). Infekcija (sepsa) može biti teška i potencijalno smrtonosna.
 • ako počnete osjećati bolove u prsima (često) ili ubrzano kucanje srca (manje često).
 • ako imate bolove, crvenilo, oteklinu ili ranice u ustima (vrlo često).
 • alergijska reakcija: ako dobijete osip na koži (vrlo često) / osjećaj pečenja ili bockanja (često) ili vrućicu (često). Kožne reakcije u rijetkim slučajevima mogu biti teške i potencijalno smrtonosne. Obratite se liječniku ako dobijete težak osip, svrbež ili mjehuriće na koži (Stevens- Johnsonov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza).
 • ako osjetite umor, nesvjesticu, nedostatak zraka ili ste blijedi (jer razina hemoglobina može biti niža od normalne, što je vrlo česta pojava).
 • ako imate krvarenje iz desni, nosa ili usta ili bilo kakvo krvarenje koje ne prestaje, crvenkastu ili ružičastu boju mokraće, neočekivane modrice (jer broj krvnih pločica može biti niži od normalnog, što je vrlo česta pojava).
 • ako iskusite iznenadni nedostatak zraka, osjećate intenzivnu bol u prsištu ili iskašljavate krv (manje često) (može ukazivati na krvni ugrušak u krvnim žilama u plućima).

Moguće nuspojave pemetrekseda su:

Vrlo česte: (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 • Nizak broj bijelih krvnih stanica
 • Niska razina hemoglobina (anemija)
 • Nizak broj krvnih pločica
 • Proljev
 • Povraćanje
 • Bol, crvenilo, oteklina ili ranice u ustima
 • Mučnina
 • Gubitak teka
 • Umor
 • Kožni osip
 • Gubitak kose
 • Zatvor
 • Gubitak osjeta
 • Bubrezi: poremećeni rezultati krvnih pretraga

Česte: (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

 • Alergijska reakcija: kožni osip / osjećaj pečenja ili bockanja
 • Infekcija, uključujući sepsu
 • Vrućica
 • Dehidracija
 • Zatajenje bubrega
 • Iritacija kože i svrbež
 • Bol u prsištu
 • Slabost mišića
 • Konjunktivitis (upala oka)
 • Želučane tegobe
 • Bol u trbuhu
 • Promjena okusa
 • Jetra: poremećeni rezultati krvnih pretraga
 • Suzenje očiju
 • Pojačana pigmentacija kože

Manje česte: (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

 • Akutno zatajenje bubrega
 • Ubrzano kucanje srca
 • Kod primjene pemetrekseda i zračenja prijavljena je upala sluznice jednjaka (ezofagusa). Kolitis (upala sluznice debelog crijeva koja može biti praćena krvarenjem iz crijeva ili završnog dijela debelog crijeva)
 • Intersticijski pneumonitis (stvaranje ožiljaka na mjehurićima u plućima (alveolama)) Edem (višak tekućine u tjelesnom tkivu koji izaziva oticanje).
 • Neki su bolesnici doživjeli srčani udar, moždani udar ili „mali moždani udar“ pri primjeni pemetrekseda, obično u kombinaciji s nekim drugim protutumorskim lijekom.
 • Pancitopenija – udruženi nizak broj bijelih krvnih stanica, crvenih krvnih stanica i krvnih pločica
 • Radijacijski pneumonitis (stvaranje ožiljaka na mjehurićima u plućima (alveolama) povezano s terapijom zračenjem) može se pojaviti u bolesnika koji su zračeni prije, tijekom ili nakon liječenja
 • pemetreksedom.
 • Prijavljeni su bol u udovima, snižena temperatura i promjene boje.
 • Krvni ugrušci u krvnim žilama u plućima (plućna embolija).

Rijetke: (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

 • Radijacijski „recall“ dermatitis (kožni osip poput teške opekline od sunca) koja se može pojaviti na koži prethodno izloženoj zračenju, više dana ili više godina nakon zračenja. Bulozna stanja (bolesti kože kod kojih se stvaraju mjehurići na koži) – uključujući Stevens-Johnsonov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu
 • Imunološki posredovana hemolitička anemija (razaranje crvenih krvnih stanica posredstvom protutijela)
 • Hepatitis (upala jetre)
 • Anafilaktički šok (teška alergijska reakcija)

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • Oticanje donjih udova praćeno boli i crvenilom
 • Povećano stvaranje mokraće
 • Žeđ i povećan unos vode
 • Hipernatremija – povećana razina natrija u krvi
 • Upala kože koja se uglavnom javlja na donjim udovima, a praćena je oticanjem, boli i crvenilom

Možete dobiti bilo koji od navedenih simptoma i/ili stanja. Morate što prije obavijestiti svog liječnika ako primijetite bilo koju od ovih nuspojava.

Ako ste zabrinuti zbog bilo koje nuspojave, obratite se liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Pemetrexed Fresenius Kabi

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Rekonstituirana otopina i otopina za infuziju: lijek se mora odmah upotrijebiti. Kada se pripremi prema uputama, rekonstituirana otopina pemetrekseda je kemijski i fizikalno stabilna 24 sata, ako se čuva u hladnjaku. Otopina pemetrekseda za infuziju je kemijski i fizikalno stabilna 21 dan ako se čuva u hladnjaku, odnosno 7 dana na sobnoj temperaturi.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite bilo kakve čestice.

Lijek je isključivo za jednokratnu primjenu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pemetrexed Fresenius Kabi sadrži

Djelatna tvar je pemetreksed.

Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg: Jedna bočica sadrži 100 milligrama pemetrekseda.

Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg: Jedna bočica sadrži 500 milligrama pemetrekseda.

Nakon rekonstitucije, otopina sadrži 25 mg/ml pemetrekseda. Zdravstveni radnik mora dodatno razrijediti otopinu prije primjene.

Drugi sastojci su manitol, kloridna kiselina i trometamol.

Kako Pemetrexed Fresenius Kabi izgleda i sadržaj pakiranja

Pemetrexed Fresenius Kabi je prašak za koncentrat za otopinu za infuziju u staklenoj bočici. To je liofilizirani prašak ili krutina bijele do bjelkaste boje.

Jedno pakiranje sadrži jednu bočicu.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Njemačka

Proizvođači:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Pfingstweide 53, 61169 Friedberg, Njemačka

ili

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25, Kutno, 99-300, Poljska

ili

Fresenius Kabi France- Louviers, 6 rue du Rempart, Louviers, 27400, Francuska

ili

Fresenius Kabi Oncology Plc., Lion Court, Farnham, Road, Bordon, Hampshire, GU35 0NF, Ujedinjeno Kraljevstvo

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: https://www.ema.europa.eu

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu