Partusisten (5 mg) – Uputa o lijeku

Partusisten 5 mg tablete fenoterol

Prije početka primjene lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda će je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek propisan je Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Partusisten i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Partusisten
 3. Kako uzimati Partusisten
 4. Moguće nuspojave.
 5. Kako čuvati Partusisten
 6. Dodatne informacije.

1. Što je PARTUSISTEN  i za što se koristi 

Partusisten 5 mg tablete primjenjuju se u svrhu sprječavanja prijevremenih trudova od 20. tjedna trudnoće do po četka 37. tjedna ili do sazrijevanja pluća u fetusa u slučajevima gdje se pokaže da sigurno postoji rizik za trudnoću (npr. na osnovi nalaza cerviksa), a nije moguće ukloniti uzrok prijevremenih trudova.

2. Prije nego počnete uzimati PARTUSISTEN

Nemojte primjenjivati Partusisten:

 • u slučajevima poznate preosjetljivosti na beta-simpatomimetike (lijekovi koji aktiviraju određeni dio živčanog sustava) ili neki od ostalih sastojaka lijeka (vidjeti u dijelu 6.)
 • kod srčanih bolesti, osobito srčanih aritmija (ubrzana srčana frekvencija sa nepravilnim otkucajima srca), miokarditisa (upala srčanog mišića), bolesti mitralnog zaliska, hipertrofične opstruktivne kardiomiopatije (oboljenje srčanog mišića sa suženim izlazom iz lijeve klijetke) kao i kod Wolff-Parkinson-White (WPW) sindroma (urođene smetnje preekscitacije srca)
 • ako ste prethodno imali stanje sa smanjenom opskrbom srčanog mišića krvlju (ishemijsku bolest srca)
 • kod postojanja rizičnih faktora za ishemijsku bolest srca
 • kod sindroma kompresije vene kave (snažan pad krvnog tlaka u leđnom položaju)
 • kod plućne hipertenzije (visoki krvni tlak u krvotoku pluća)
 • kod teškog hipertireoidizma (pojačan rad štitne žlijezde)
 • kod feokromocitoma (tumor srži nadbubrežne žlijezde)
 • u slučajevima korioamnionitisa (infekcija plodove vode)
 • kod teškog krvarenja prije porođaja (placenta previja, odvajanje placente)
 • kod psihoza (psihijatrijska oboljenja ili abnormalnosti s utjecajem na psihičke funkcije)
 • kod hipokalemije (smanjene količine kalija u krvi)
 • kod teške bolesti jetre i bubrega
 • kod rijetkih urođenih stanja netolerancije na galaktozu, nedostatka laktaze ili malapsorpcije glukoze i galaktoze

Partusisten se ne smije primjenjivati kod trudnica sa sljedećim stanjima, osim iznimno u slučajevima kada očekivani korisni učinci jasno nadilaze rizike primjene lijeka: sa insuficijencijom posteljice (slabljenje funkcije posteljice), umjereno teškom i teškom preeklampsijom (oboljenje u trudnoći s povećanjem krvnog tlaka, zadržavanjem tekućine u tkivima i smetnjama funkcije bubrega), atonijom crijeva, hipoproteinemijom (smanjena količina proteina u krvi), sa slabo kontroliranim dijabetesom melitusom (šećerna bolest), hipertenzijom (visoki krvni tlak), hipotenzijom (niski krvni tlak), mišićnom distrofijom (bolesna napetost mišića) ili smanjenom funkcijom zgrušavanja krvi.

Poseban oprez kod primjene Partusistena potreban je u sljedećim slučajevima:

Prije početka liječenja Partusistenom, nužan je nalaz EKG-a kako bi sve potencijalne kontraindikacije bile otkrivene u ranoj fazi. Liječenje beta 2 simpatomimeticima može dovesti do hipokalemije. Ukoliko je na početku liječenja prisutna hipokalemija (niske vrijednosti kalija u krvi), potreban je dodatan unos kalija.

U primjeni Partusistena može doći do smanjenja prokrvljenosti srčanog mišića. Partusisten se mora primjenjivati s oprezom u sprečavanju prijevremenih trudova, te je potrebno pratiti funkcije srca i disanja, uključujući EKG kontrolu. Partusisten kao sredstvo za inhibiciju trudova ne smije se primjenjivati kod bolesnica sa značajnim rizičnim faktorima za ili kod već postojećeg smanjenja prokrvljenosti srčanog mišića (ishemijska bolest srca – vidi dio „Prije nego počnete uzimati Partusisten“).

Frekvencija pulsa (broj otkucaja pulsa u jedinici vremena) i krvni tlak majke te frekvencija srca (broj otkucaja srca u jedinici vremena) fetusa moraju se redovito pratiti tijekom primjene Partusistena. Ukoliko postoji osobito izražen porast sr čanog ritma majke (preko 130 otkucaja/min ili za više od 50%) te izraženo sniženje krvnog tlaka, dozu se mora odmah sniziti do odgode. Ukoliko dođe do pojave težih simptoma, npr. smanjenje prokrvljenosti srčanog mišića (npr. bol u prsima, zatezanje u prsima, bolovi srca ili promjene EKG-a), liječenje Partusistenom mora se odmah prekinuti te napraviti detaljan pregled, uključujući EKG.

Kao i kod svih beta-adrenergika (tvari koje djeluju na određeni dio živčanog sustava) zabilježeni su produljeni QTc-intervali (promjena EKG- a). Klinički značaj tog pronalaska je nepoznat. Bolesnice s urođenim dugim QT-sindromom (sindrom s određ enom promjenom EKG-a) ili drugim predispozicijskim faktorima za produljenje QT-intervala, kao i bolesnice koje primaju dodatne lijekove koji produljuju QT-interval [npr. antiatritmici klase IA i III prema Vaughan-Williamsovoj klasifikaciji (lijekovi protiv smetnji srčanog ritma), neuroleptici (lijekovi s određenim učinkom na psihičke funkcije), makrolidni antibiotici (antibiotici), antihistaminici (lijekovi protiv alergija), antagonisti 5-HT3 receptora (lijekovi protiv mučnine i povraćanja), tri-i tetraciklički antidepresivi (lijekovi protiv depresije)] Partusisten smiju uzimati samo ukoliko liječnik procjeni da očekivana korist nadilazi rizik za bolesnicu i/ili dijete (vidi dio „Drugi lijekovi i Partusisten“).

Tijekom liječenja Partusistenom, dnevni unos tekućine ne smije prelaziti 2 litre, a potrebno je kontrolirati ravnotežu tekućine i unos soli. Ovo je osobito važno za bolesnice koje istodobno boluju od bolesti koje pospješuju izraženo nakupljanje vode (kao što su preeklampsija i bubrežne bolesti). Bolesnice se stoga moraju kontrolirati zbog praćenja zadržavanja tekućine i mogućih ranih znakova (kao što su kašalj i dispneja) plućnog edema (nakupljanja tekućine u plućima). Ukoliko se razvije plućni edem tijekom infuzijskog liječenja Partusistenom, potrebno je odmah prekinuti primjenu infuzije te liječiti edem konvencionalnim metodama.

Što se tiče visoko rizičnih bolesnica, one s preeklampsijom zahtijevaju osobito detaljno praćenje i, ako se njihovo stanje pogorša, liječenje Partusistenom mora se prekinuti.

U slučajevima kronične insuficijencije posteljice (funkcijske smetnje posteljice), osobito gdje je unutrašnji razvoj u maternici usporen, liječenje tokoliticima smije se nastaviti samo dok ne postane izvjesno da se može poroditi novorođenče sposobno za život, s obzirom da insuficijencija posteljice predstavlja rizik za fetus koji se povećava s trajanjem trudnoće.

Tijekom dugotrajnog liječenja tokoliticima, status fetusa i posteljice potrebno je kontrolirati pomoću standardnih postupaka.

Kod trudnica s šećernom bolesti, potrebno je redovito kontrolirati vrijednosti glukoze u krvi i urinu tijekom liječenja Partusistenom. Ako je dijabetes potrebno liječiti, moguće je nužno povećanje doze inzulina tijekom trajanja liječenja Partusistenom.

Ako do porođaja dođe ubrzo nakon završetka liječenja Partusistenom, novorođenče se mora pregledati zbog znakova hipoglikemije (manjak šećera u krvi). Također je zbog mogućnosti prolaza kiselih proizvoda metabolizma (laktata, ketonskih kiselina) kroz posteljicu potrebno paziti na prekomjernu prisutnost kiselina u krvi (acidoza).

Prije inhalacijske anestezije, preporučuje se, kao mjera opreza, razmotriti mogućnost prekida liječenja Partusistenom te kontrolirati elektrolite, osobito kalij i EKG. Koncentracije inhalacijskih anestetika (narkoze) moraju se držati na najnižoj mogućoj razini iako ovime izazvana preosjetljivost srčanog mišića na simpatomimetike nije dokazana za Partusisten.

Ograničenje pokretljivosti probavnog trakta i smanjenje tonusa donjeg sfinktera jednjaka uvjetovani su trudnoćom i mogu dovesti do povratka želučane tekućine u jednjak odnosno njezinu aspiraciju u dišne puteve.

Ukoliko dođe do pogoršanja zadržavanja urina povezanog s trudnoćom, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere kao što je smještanje bolesnice na bok ili položaj spajanja laktova i koljena kako bi se tok mokraće održao što slobodnijim.

Potreban je oprez kako bi se osiguralo redovito pražnjenje crijeva tijekom liječenja Partusistenom.

Potreba za preventivnim liječenjem sindroma respiratornog distresa mora se procijeniti prije prekidanja liječenja tokoliticima (sredstvima za sprječavanje trudova).

Ukoliko je već došlo do prsnuć a ovoja, a cerviks je otvoren između 2 do 4 cm, izgledi za uspješno liječenje tokoliticima su slabi.

Klinički simptomi preranog odvajanja posteljice mogu se ublažiti pomoću liječenja tokoliticima.

Simptomi prethodno postojeće mišićne distrofije (bolesna napetost mišića) mogu postati izraženiji tijekom liječenja Partusistenom. U takvim slučajevima preporučuje se primjena fenitoina.

Sprječavanje prijevremenih trudova ne primjenjuje se u slučajevima gdje se zna da fetus ima teške malformacije te nema izgleda za preživljavanje.

Napomena: Primjena Partusistena kod «doping» kontrola može dovesti do pozitivnih rezultata.

Ovaj lijek sadrži laktozu (cca. 45 mg po tableti). Bolesnice s rijetkim nasljednim nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili glukoza-galaktoza malapsorpcijom ne smiju uzimati Partusisten tablete.

Uzimanje drugih lijekova s Partusistenom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta.

Zbog opasnosti od nastanka plućnog edema prekomjernim unosom tekućine za vrijeme liječenja Partusisten 5 mg tableta, potrebno je unositi tekućinu što je manje moguće, treba smanjiti unos soli kao i uzimanje inhibitora sinteze prostaglandina (lijekovi koji inhibiraju nastanak određenih tvari sličnih hormonima npr. derivata salicilatne kiseline) koji pospješuju zadržavanje tekućine. Kratkotrajna kombinacija s kortikosteroidima, koji inače također pospješuju zadržavanje tekućine, može se upotrijebiti kako bi se potaklo sazrijevanje pluća ploda, ali pod intenzivnim liječničkim nadzorom i pažljivim razmatranjem mogućih rizika za trudnicu i terapijskog učinka lijeka za nerođeno dijete.

Istodobno s Partusistenom se ne smiju primjenjivati lijekovi sa simpatomimetičkim djelovanjem, kao što su pojedini lijekovi za kardiovaskularni sustav, pojedini lijekovi za liječenje astme te metilksantini (npr. kofein i teofilin), jer mogu pojačati njegov učinak na srce te dovesti do simptoma predoziranja. Sličan učinak na kardiovaskularni sustav može se polučiti prilikom istodobne primjene s inhibitorima monoaminooksidaze ili tricikličkim antidepresivima (oboje su lijekovi za liječenje depresije).

Nedavne ocjene rizika i koristi na osnovi sadašnjih znanstvenih spoznaja ukazuju da kombinacija s verapamilom (lijek koji inhibira ulazak kalcija u stanice) nije racionalna te više ne smije biti dio trenutne kliničke prakse. Međutim, učinci visokih doza koncentracije Partusisten 5 mg tableta na srce mogu se ublažiti istodobnom primjenom magnezijevih soli u niskim dozama.

U svrhu sprječavanja prekomjernog unosa kalcija, potrebno je izbjegavati istodobnu primjenu pripravaka koji sadrže kalcij ili vitamin D kao što je primjerice dihidrotahisterol (preparat koji sadrži vitamin D) zajedno s Partusistenom

Potrebna je primjena preže pri istodobnom uzimanju Partusistena i lijekova za koje je utvrđeno da produljuju QT- interval, odnosno dovode do promjene EKG-a [npr. antiatritmici klase IA i III prema Vaughan-Williamsovoj klasifikaciji (lijekovi protiv smetnji srčanog ritma), neuroleptici (lijekovi s određenim učinkom na psihičke funkcije), makrolidni antibiotici (antibiotici), antihistamini (lijekovi protiv alergija), antagonisti 5 -HT3 receptora (lijekovi protiv mučnine i povraćanja), tri- i tetraciklički antidepresivi (lijekovi protiv depresije)] (vidi gore dio „Poseban oprez kod primjene Partusistena“).

Iako poznata preosjetljivost srčanog mišića na simpatomimetike (lijekovi koji aktiviraju određeni dio živčanog sustava) izazvana halogeniziranim anesteticima (npr. enfluran, halotan) nije dokazana za PARTUSISTEN, u istodobnoj primjeni ovih lijekova s PARTUSISTENOM ipak je potrebno uzeti u obzir povećani rizik od aritmije (opasnost od smetnji srčanog ritma).

Znakovi i simptomi teškog šoka, zbog povećane periferne vazodilatacije, mogu se potaknuti istodobnom primjenom Partusistena s anesteticima u općoj anesteziji (lijekovi koji stvaraju neosjetljivost na bol, temperaturu i dodir) i ostalim lijekovima koji se primjenjuju u anesteziji kao što su halotan, dihidrobenzperidol i fentanil.

Anestetici (lijekovi koji stvaraju neosjetljivost na bol, temperaturu i dodir) s negativnim inotropnim djelovanjem (koji smanjuju kontrakcijsku snagu srca tj. udarni volumen srca) primjenjuju se s oprezom, jer svaka disfunkcija lijeve pretklijetke (lijevog dijela srca) može dovesti do povećanja hidrostatskog tlaka u plućnim venama, što dovodi do rizika od plućnog edema (nakupljanja vode u plućima).

Sustavno primjenjivani antikolinergici (lijekovi koji inhibiraju prijenos određenih tvari u živčanom sustavu) mogu pojačati učinak Partusistena.

Učinci lijekova koji se primjenjuju u liječenju šećerne bolesti mogu se umanjiti tijekom liječenja Partusistenom.

Kardioselektivni beta-blokatori (lijekovi koji inhibiraju djelovanje određenih transmitera živčanog sustava na srce) ne poništavaju učinak Partusistena na glatki mišić npr. maternice, ali mogu negativno djelovati na učinak lijeka na srce. Neselektivni beta-blokatori poništavaju sve učinke Partusistena, uključujući opuštajući učinak na glatki mišić; ovo se mora imati u vidu, osobito kada se beta-blokatori primjenjuju u liječenju teškog predoziranja.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća:

Partusisten tablete su namijenjene sprječavanju prijevremenih trudova od 20 do početka 37. tjedna trudnoće (ili do sazrijevanja dišnog sustava fetusa) u slučajevima kada se sigurno pokaže da je trudnoća pod rizikom, a uzrok prijevremenih trudova se ne može ukloniti. Detalji ispitivanja reproduktivne toksičnosti izvođenih na životinjama nalaze se u dijelu 5.3.

Dojenje:

Netklinička ispitivanja pokazala su se da fenoterol, djelatna tvar Partusisten tableta, izlučuje u majčino mlijeko. Stoga se uporaba Partusisten tableta tijekom dojenja preporučuje samo nakon pažljivo razmotrenog omjera pozitivnih učinaka i rizika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima nije ispitivan.

Međutim, postoji mogućnost pojave nuspojava kao što su tjeskoba, nemir, psihološke promjene i omaglica tijekom liječenja Partusistenom. Stoga je potreban oprez prilikom upravljanja vozilima ili strojevima. U slučaju da iskusite neku od prethodno navedenih nuspojava, nemojte upravljati vozilima ili strojevima.

Važne informacije o pojedinim sastojcima Partusisten 5 mg tableta

Jedna tableta sadržava otprilike oko 45 mg laktoze (mliječnog šećera). Ukoliko imate intoleranciju na određene šećere, primjenite Partusisten 5 mg tablete tek nakon što ste se posavjetovali s liječnikom.

3. Kako uzimati PARTUSISTEN

Doziranje i način primjene

Partusisten 5 mg tablete uzimajte uvijek prema uputama liječnika. Molimo, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom, ukoliko niste sigurni.

Doza Partusistena se mora prilagoditi individualnim potrebama, uzimajući u obzir i djelotvornost i podnošljivost. U svim slučajevima nužna je primjena minimalne doze nužne za sprječavanje kontrakcija maternice.

Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajena doza je:

1 tableta uzima se svakih 3-6 sati (1 tableta 4-8 puta dnevno). Razmak između doza ne smije biti više od 6 sati.

U pravilu se Patusisten 5 mg tablete propisuju nakon liječenja Partusisten koncentratom zaotopinu za infuziju. Kao nastavak infuzijskog liječenja Partusisten koncentratom za otopinu za infuziju, može se nastaviti daljnje liječenje oralnim putem, Partusisten tabletama.

Preporučuje se uzimanje prve tablete 15-30 minuta prije kraja infuzije.

Preporučuje se prijeći na liječenje Partusisten 5 mg tabletama kada se zaustave kontrakcije maternice niskom dozom infuzijske otopine, jer se inače ne može jamčiti pouzdano sprječavanje trudova.

O trajanju tokolitičke terapije odlučuje liječnik, a odluka se zasniva se na trenutačnoj procjeni rizika za trudnoću (sklonosti ka trudovima, stanju cerviksa) i prema stupnju nuspojava (npr. ubrzana srčana frekvencija) te ona treba biti što je moguće kraća.

Molimo, posavjetujte se s liječnikom, ukoliko imate osjećaj da je djelovanje Partusistena prejako ili preslabo.

Ako ste uzeli više Partusistena nego što ste trebali?

Kod znakova predoziranja, molimo, obratite se liječniku koji će poduzeti potrebne mjere.

Kod teškog predoziranja Partusistenom primjećuju se ubrzano kucanje srca, palpitacija, aritmija, promjena krvnog tlaka sve do šoka, nemir, bolovi u prsima, te snažno drhtanje, posebice u prstima, ali i po cijelom tijelu. Može doći do promjene razine kalija u krvi u smislu hipokalemije kao i hiperglikemije (povećane razine glukoze u krvi) te do crvenila kože.

Osim toga, valja pripaziti na kliničke znakove eventualnog razvoja plućnog edema (kašalj), pojačano otežano dolaženje do zraka uz otežano disanje (dispneja), plavkasto obojena koža i sluznica kao posljedica smanjenje količine kisika u krvi (cijanoza) i

Također se mogu javiti smetnje probavnog sustava, uključujući mučninu i povraćanje.

Terapija nakon predoziranja ß-simpatomimeticima uglavnom je simptomatska.

Učinci fenoterola mogu se poništiti blokatorima ß-receptora (lijekovi koji inhibiraju prijenos određenih tvari u živ čanom sustavu), no pritom postoji rizik od jakog grča bronhijalnog mišićja (bronhospazam) kod bolesnica koje pate od astme. Ovo vrijedi i za takozvane kardioselektivne ß-blokatore (lijekovi koji inhibiraju djelovanje određenih transmitera živčanog sustava na srce).

Ako je potrebno održavati tokolitički učinak, preferiraju se selektivni blokatori ß1 receptora (lijekovi koji inhibiraju transmitere živčanog sustava isključivo na srce).

U teškim slučajevima predoziranja potrebne su intenzivne medicinske mjere.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom partusistena obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Također vidi Poglavlje 4. „ Moguće nuspojave“

Ako ste zaboravili uzeti Partusisten 5 mg tablete ili prekinete liječenje Partusisten 5 mg tabletama?

Ovisno o okolnostima, može doći do popuštanja inhibicijskog djelovanja te do preranog poroda. U takvim slučajevima obratite se liječniku.

Ukoliko ustanovite da ste zaboravili uzeti tabletu, odmah popijte tabletu i nastavite s liječenjem kako ga je propisao liječnik. Nemojte uzeti dvostruku dozu ukoliko ste prethodno zaboravili uzeti tabletu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi Partusisten može izazvati nuspojave.

S obzirom na učestalost nuspojava, postoje sljedeće kategorije:

Vrlo često: više od 1 osobe na 10

Često: 1 do 10 osoba na 100

Manje često: 1 do 10 osoba na 1 000

Rijetko: 1 do 10 osoba na 10 000

Vrlo rijetko: manje od 1 osobe na 10 000

Nije poznato: na temelju raspoloživih podataka nije moguće procijeniti učestalost nuspojave

Ukoliko se neka od sljedećih nuspojava odnosi na nerođeno dijete ili novorođenče, to je također navedeno.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Nepoznata učestalost: hiperglikemija   (porast   razine   šećera   u   krvi),hipoglikemija  (pad  razine  šećera u  krvi) kod novorođenčeta, smanjena tolerancija na šećer u krvi, (povećana   osjetljivost   na   šećer u krvi kod novorođenčeta,   metabolička   acidoza   (metabolički uvjetovan  višak  kiselina  u  krvi) kod majke i  novorođenčeta, hipokaliemija (smanjena razina kalija u krvi).

Psihijatrijski poremećaji:

Često: tjeskoba stanja, nemir

Nepoznata učestalost: promjene psihe, ekscitacija

Poremećaji živčanog sustava:

Često:omaglica, drhtanje

Manje često: glavobolja

Poremećaji srca:

Vrlo često: sjećaj ubrzanog rada srca (palpitacije), porast srčane frekvencije (porast otkucaja srca u jedinici vremena)

Manje često: angina  pektoris  (osjećaj  težine  u  prsima),  smetnje srčanog ritma

Nepoznata učestalost: promjene EKG-a, smanjena prokrvljenost srca (ishemija miokarda), povećanje frekvencije srca ploda (povećanje broja  otkucaja  u  jedinici  vremena),  plućni  edem (nakupljanje tekućine u plućima) kod majke, koje u određenim okolnosti može biti opasno po život

Poremećaji krvožilnog sustava:

Manje često: porast sistoličke vrijednosti krvnog tlaka

Nepoznata učestalost: porast dijastoličke vrijednosti krvnog tlaka

Poremećaji dišnog sustava i prsišta:

Rijetko:osjećaj nedostatka zraka (dispneja)

Poremećaji probavnog sustava:

Vrlo često: mučnina

Često: povraćanje,  

Nepoznata učestalost: smanjena pokretljivosti u probavnom sustavu, osjećaj nadutosti (dispepsija)

Poremećaji jetre i žuči:

Nepoznata učestalost:porast vrijednosti transaminaza (jetrene vrijednosti)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva i imunološkog sustava

Često: pojačano znojenje

Nepoznata učestalost: alergijske reakcije, (alergijske) reakcije kože (npr. osip,svrbež, koprivnjača)

Poremećaji mišićno-koštanog, vezivnog sustava i kostiju:

Nepoznata učestalost: rabdomioliza  (oštećenje  mišićnih  stanica),  slabost  u mišićima, bolovi u mišićima, grčevi mišića

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava:

Nepoznata učestalost: Smanjenja količina izlučene mokraće, zadržavanje urina, smanjenje pokretljivosti gornjih mokraćnih puteva

Stanja u trudnoći, babinju i perinatalnom razdoblju:

Nepoznata učestalost:pogoršanje  postojeće  insuficijencije  posteljice  (slabe prokrvljenosti posteljice)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako ćuvati PARTUSISTEN

Partusisten morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Za ovaj lijek ne postoje posebni uvjeti za čuvanje.

Partusisten se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućanskog otpada. Posavjetujte se s ljekarnikom kako odložiti lijekove koji vam više ne trebaju. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Partusisten sadrži?

Djelatna tvar je fenoterolbromid. 1 tableta sadrži 5 mg fenoterolbromida.

Pomoćne tvari: laktoza hidrat, škrob, kukuruzni, silicijev dioksid, bezvodni, koloidni, stearatna kiselina

Kako Partusiten izgleda i sadržaj pakovanja?

 50 (5×10) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji

Način i mjesto izdavanja lijeka: na recept, u ljekarni.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: partusisten, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Partusisten (5 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.