Neurobion forte tablete – Uputa o lijeku

Neurobion forte 100 mg/200 mg/0,2 mg obložene tablete
tiamin disulfid (vitamin B1 disulfid), piridoksinklorid (vitamin B6), cijanokobalamin (vitamin B12)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Neurobion forte i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Neurobion forte?
 3. Kako uzimati Neurobion forte?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Neurobion forte?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Neurobion forte i za što se koristi?

Neurobion forte obložene tablete sadrže kombinaciju vitamina B1, B6 i B12.

Vitamini B1, B6 i B12 naročito su važni za funkcioniranje enzima uključenih u metabolizam i zdravlje živčanog sustava te tvorbu krvi.

Neurobion forte obložene tablete koriste se za liječenje nedostatka ovih vitamina te simptoma i poremećaja koji se javljaju pri njihovom nedostatku, uključujući poremećaje živčanog sustava (neurološki poremećaji).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Neurobion forte?

Nemojte uzimati Neurobion forte:

 • ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Neurobion forte.

Kod dugotrajne primjene vitamina B6 (6-12 mjeseci) u količini većoj od 50 mg dnevno, može doći do trajnog oštećenja perifernih živaca.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu kod djece mlaĎe od 14 godina.

Drugi lijekovi i Neurobion forte

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Oprez je potreban kod istodobne primjene sa sljedećim lijekovima:

 • L-dopa (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti)
 • fenobarbiton, fenitoin (lijekovi za liječenje epilepsije)
 • izoniazid (INH), cikloserin (antibiotici za liječenje tuberkuloze)
 • penicilamin (lijek za liječenje Wilsonove bolesti, cistinurije i akutnog reumatoidnog artritisa)
 • hidralazin (lijek za liječenje visokog krvnog tlaka i srčanog zatajenja)
 • neomicin (antibiotik za liječenje bakterijskih infekcija)
 • aminosalicilna kiselina (lijek za liječenje tuberkuloze)
 • antagonisti receptora histamina H2 (lijekovi za liječenje gastritisa, čireva u probavnom sustavu i GERB-a (vraćanja sadržaja iz želuca u jednjak))
 • kolhicin (lijek za liječenje gihta)
 • folna kiselina (vitamin B9)
 • diuretici Henleove petlje, npr. furosemid i torasemid (lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka)

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Nisu poznati rizici povezani s primjenom ovog lijeka u trudnoći.

Dojenje

Vitamini B1, B6 i B12 izlučuju se u majčino mlijeko, ali nisu poznati rizici od predoziranja za dojenčad.

U pojedinim slučajevima visoke doze vitamina B6 mogu spriječiti proizvodnju majčinog mlijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek nema utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Neurobion forte sadrži saharozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Neurobion forte?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Osim ako Vaš liječnik nije drugačije propisao, preporučena doza je jedna Neurobion forte obložena tableta jedan do tri puta dnevno.

Ovaj lijek treba uzeti tijekom ili nakon obroka i progutati bez žvakanja, s tekućinom.

Nakon 4 tjedna primjene, Vaš će liječnik odlučiti o nastavku terapije.

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek nije prikladan za primjenu kod djece mlaĎe od 14 godina.

Ako uzmete više lijeka Neurobion forte nego što ste trebali

Uz pravilnu primjenu lijeka, do danas nisu opisani simptomi predoziranja.

Kod vrlo visokih doza vitamina B1 (više od 10 g) može doći do poremećaja autonomnog (vegetativnog) živčanog sustava.

Ako se vitamin B6 uzima u dozama višim od 1 grama dnevno dulje od dva mjeseca, može doći do štetnih učinaka na živčani sustav. Ti štetni učinci se postupno povlače nakon prestanka uzimanja lijeka

U slučaju predoziranja, prestanite uzimati ovaj lijek i obratite se Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Neurobion forte

Propuštenu dozu pokušajte nadoknaditi čim se sjetite.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Na taj način ne biste mogli nadoknaditi propuštenu količinu lijeka nego biste se izložili opasnosti od predoziranja.

Ako prestanete uzimati Neurobion forte

Nije poznato da bi prestanak uzimanja ovog lijeka imao nuspojave.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Mogu se pojaviti sljedeće nuspojave:

Učestalost nije poznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

 • reakcije preosjetljivosti: znojenje, ubrzan rad srca, kožne reakcije poput svrbeža i koprivnjače
 • mučnina
 • povraćanje
 • proljev
 • bol u trbuhu
 • crvenkasto-smeđa boja mokraće (javlja se unutar 8 sati od primjene lijeka i obično nestaje unutar 48 sati).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Neurobion forte?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Neurobion forte sadrži?

 • Djelatne tvari su: tiamin disulfid (vitamin B1 disulfida), piridoksinklorid (vitamin B6) i cijanokobalamin (vitamin B12).

Jedna obložena tableta Neurobion forte sadrži 100 mg tiamin disulfida (vitamin B1 disulfida), 200 mg piridoksinklorida (vitamin B6) i 0,20 mg cijanokobalamina (vitamin B12).

 • Drugi sastojci su: montanski glikolni vosak, želatina, metilceluloza, arapska guma osušena raspršivanjem; glicerol (85 postotni), povidon, kalcijev karbonat, koloidni bezvodni silicijev dioksid, teški kaolin, talk, saharoza, titanijev dioksid (E171), magnezijev stearat, natrijev škroboglikolat, manitol (E421) i pročišćena voda.

Kako Neurobion forte izgleda i sadržaj pakiranja?

Neurobion forte je gotovo bijela, sjajna, okrugla, bikonveksna obložena tableta, debljine oko 6,2 mm i promjera oko 12,2 mm.

20 ili 100 tableta u blisteru (PVC/PVDC//Al), u kartonskoj kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Njemačka

Proizvođač:

P&G Health Austria GmbH & Co. OG, Hösslgasse 20, 9800 Spittal an der Drau, Austrija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Phoenix Farmacija d.o.o., Ozaljska 95, 10 000 Zagreb, Tel: 01 3650111

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u travnju 2020.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3.78 / 5   36

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu