Movalis injekcije – Uputa o lijeku

Proizvođač: Belupo
Samo na recept? DA
Primjena: Antireumatik

Skoči na:

» opis
» primjena
» doziranje
» mjere opreza
» napomene

Opis

Sastav

1 ml otopine za injekciju sadržava 10 mg meloksikama u obliku soli enolata.
Jedna ampula s 1,5 ml otopine sadržava 15 mg meloksikama u obliku soli enolata.

Pomoćne tvari:

 • meglumin, glikofurol, poloksamer, natrij-klorid, glicin, natrij-hidroksid, voda za injekcije.

Farmaceutski oblik i veličina pakiranja

Otopina za injekciju. Kutija s 5 ampula, s 1,5 ml otopine za injekciju.

Farmakoterapijska skupina

Meloksikam je nesteroidni protuupalni antireumatik iz skupine oksikama koji ima protuupalna, analgetska i antipiretska svojstva.

Način i mjesto izdavanja

Na recept , u ljekarnama.

Rok valjanosti

Otisnut je na pakiranju. Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti!

Način čuvanja lijeka

Čuvati pri temperaturi do 25 oC. Lijek treba čuvati izvan dohvata djece!

Primjena

Terapijske indikacije

MOVALIS injekcije primjenjuju se za kratkotrajno liječenje akutnog pogoršanja reumatoidnog artritisa i ankilozantnog spondilitisa u slučaju kada peroralna primjena meloksikama nije moguća.

Doziranje

Doziranje i način primjene

Injekcije su namijenjene za intramuskularnu primjenu.
Primjenjuje se polako jedna injekcija od 15 mg jednom na dan (1 MOVALIS ampula na dan).

Maksimalna dnevna doza meloksikama ne smije biti veća od 15 mg (1 MOVALIS ampula)!

Uobičajeno je da se primjenjuje samo jedna injekcija na početku liječenja, pri čemu se u iznimnim slučajevima liječenje može produljiti na najviše 2-3 dana (npr. kada peroralna primjena nije moguća).

S obzirom da se rizici meloksikama povećavaju s dozom i duljinom primjene, potrebno je primijeniti najmanju učinkovitu dozu kroz najkraće moguće vrijeme.

Periodički treba procijeniti potrebu za simptomatskim liječenjem, te učinak liječenja.

Stariji bolesnici i bolesnici s povećanim rizikom od nuspojava

Preporučena doza meloksikama za dugotrajno liječenje reumatoidnog artritisa i ankilozantnog spondilitisa u bolesnika starije životne dobi je 7,5 mg na dan (pola MOVALIS ampule na dan).

U bolesnika s povećanim rizikom od nuspojava liječenje je potrebno započeti dozom od 7,5 mg na dan (pola MOVALIS ampule na dan).

Bolesnici s poremećenom funkcijom bubrega

U bolesnika koji su na dijalizi zbog teškog zatajivanja bubrega doza meloksikama ne smije biti veća od 7,5 mg na dan (pola MOVALIS ampule na dan).

U bolesnika s blago ili srednje teško poremećenom funkcijom bubrega (tj. bolesnici s klirensom kreatinina većim od 25 ml/min) nije potrebno prilagođavati dozu meloksikama.

Bolesnici s poremećenom funkcijom jetre

U bolesnika s blago ili srednje teško poremećenom funkcijom jetre nije potrebno prilagođavati dozu meloksikama.

Djeca
MOVALIS injekcije ne smiju se primjenjivati u djece mlađe od 18 godina. 

Predoziranje

Uobičajeni simptomi akutnog predoziranja nesteroidnim protuupalnim lijekovima su letargija, pospanost, mučnina, povraćanje i bol u epigastriju. Ti se simptomi obično povlače nakon uobičajenih mjera za održavanje normalne funkcije organizma.

Može se pojaviti i krvarenje iz probavnog sustava. Kao posljedice teškog trovanja mogu se javiti hipertenzija, akutno zatajivanje bubrega, poremećaj funkcije jetre, depresija disanja, koma, konvulzije, kardiovaskularni kolaps i zastoj rada srca.

Anafilaktoidna reakcija, koja je zabilježena i pri primjeni meloksikama u terapijskim dozama, može se javiti i kod predoziranja.

Terapija predoziranja je simptomatska, uz uobičajene mjere za održavanje normalne funkcije organizma.

Kliničkim ispitivanjem dokazano je da kolestiramin, primijenjen peroralno u dozi od 4 g tri puta na dan, ubrzava izlučivanje meloksikama.

Mjere opreza

Potrebno je izbjegavati istodobnu primjenu meloksikama s drugim nesteroidnim protuupalnim lijekovima, uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2.

Neželjeni učinci mogu se umanjiti primjenom najmanje učinkovite doze kroz najkraće moguće vrijeme.

Krvarenja, ulceracije i perforacije u probavnom sustavu

Krvarenja, ulceracije i perforacije u probavnom sustavu (od kojih neke mogu imati i smrtni ishod), moguće su bilo kada tijekom primjene nesteroidnih protuupalnih lijekova, sa ili bez upozoravajućih simptoma i bez obzira na prijašnje anamnestičke podatke, a dokazana su za sve lijekove iz skupine NSAR.

U bolesnika kod kojih postoje anamnestički podaci o ezofagitisu, gastritisu ili vrijedu (osobito s razvojem komplikacija kao što su krvarenje ili perforacija) (vidi KONTRAINDIKACIJE) i u starijih bolesnika, rizik od krvarenja, ulceracija ili perforacija u probavnom sustavu se povećava uz povećanje doze nesteroidnih protuupalnih lijekova.

Takvi bolesnici bi trebali započeti terapiju s najnižom mogućom dozom.
Kod prije navedenih bolesnika, kao i kod bolesnika kojima je neophodna terapija acetilsalicilnom kiselinom u niskoj dozi, ili drugim lijekovima koji mogu povećati rizik od nuspojava u probavnom sustavu (vidi nastavak i INTERAKCIJE S DRUGIM LIJEKOVIMA ILI DRUGI OBLICI INTERAKCIJA), potrebno je razmotriti kombiniranu terapiju sa zaštitnim lijekovima (npr. inhibitorima protonske crpke).

Bolesnike kod kojih postoje anamnestički podaci koji bi upućivali na toksičan učinak lijekova na probavni sustav (osobito starije osobe), potrebno je upozoriti da liječniku prijave svaki neuobičajeni abdominalni simptom (osobito krvarenja iz probavnog sustava), posebno na početku liječenja.

Potreban je oprez u bolesnika kod kojih se istodobno primjenjuju drugi lijekovi koji mogu povećati rizik nastanka vrijeda ili krvarenja, kao što su:

 • oralni kortikosteroidi, antikoagulansi (npr. varfarin), selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ili antitrombotici (npr. acetilsalicilna kiselina).

Potreban je oprez u bolesnika kod kojih postoje podaci iz anamneze o oboljenjima probavnog sustava (ulcerozni kolitis, Crohnova bolest), zbog mogućeg pogoršanja bolesti (vidi NUSPOJAVE).

Ukoliko tijekom primjene MOVALIS injekcija dođe do krvarenja ili ulceracija u probavnom sustavu, primjenu lijeka treba odmah prekinuti.

Ukoliko tijekom primjene MOVALIS injekcija dođe do pojave kožnog osipa, mukoznih lezija ili drugih znakova preosjetljivosti, primjenu lijeka treba odmah prekinuti.

U rijetkim slučajevima nesteroidni protuupalni lijekovi mogu uzrokovati intersticijski nefritis, glomerulonefritis, medularnu renalnu nekrozu ili nefrotski sindrom.

Kao i kod većine ostalih nesteroidnih protuupalnih lijekova, tijekom terapije MOVALIS injekcijama zabilježen je povremeni porast vrijednosti transaminaza i bilirubina u serumu te porast vrijednosti ostalih parametara jetrene funkcije, kao i porast ureje i kreatinina u serumu, te poremećaji drugih laboratorijskih vrijednosti.

Većina spomenutih poremećaja laboratorijskih vrijednosti blage su i prolazne naravi. Ako su ti poremećaji značajni ili trajni, potrebno je prekinuti primjenu MOVALIS injekcija i obaviti odgovarajuće pretrage.

Potreban je oprez u bolesnika kod kojih postoje anamnestički podaci o hipertenziji i/ili zatajivanju srca, budući da je kod primjene nesteroidnih protuupalnih lijekova zabilježeno zadržavanje tekućine i nastanak edema.

Nesteroidni protuupalni lijekovi inhibiraju vazodilatirajući učinak bubrežnih prostaglandina i mogu dovesti do zatajivanja bubrega smanjenjem glomerularne filtracije.

Navedena nuspojava je ovisna o primijenjenoj dozi.

Na početku liječenja ili nakon povećanja doze, pažljivo praćenje diureze i bubrežne funkcije preporuča se u bolesnika sa sljedećim čimbenicima rizika:

 • starija dob
 • kongestivno zatajivanje srca
 • teško poremećena funkcija jetre (serumski albumin <25 g/l ili Child-Pugh score =10)
 • nefrotski sindrom
 • zatajivanje bubrega
 • lupusna nefropatija
 • hipovolemija (bilo kojeg uzroka)
 • istodobno liječenje ACE inhibitorima, antagonistima angiotenzina II, sartanima ili diureticima.

U slučaju nedostatnog terapijskog odgovora ne smije se prekoračiti maksimalna preporučena dnevna doza MOVALIS injekcija niti dodavati neki drugi nesteroidni protuupalni lijek u terapiju zbog mogućeg povećanja toksičnosti.

Ako se ne primijete znaci poboljšanja nakon nekoliko dana, treba procijeniti kliničku korist od daljnje primjene MOVALIS injekcija.

Meloksikam, poput ostalih nesteroidnih protuupalnih lijekova, može prikriti znakove postojeće infekcije.

Meloksikam, poput ostalih nesteroidnih protuupalnih lijekova primijenjenih intramuskularno, može uzrokovati apsces i nekrozu na mjestu primjene.

Meloksikam, kao što je to slučaj i s drugim lijekovima koji inhibiraju ciklooksigenazu/sintezu prostaglandina, može utjecati na plodnost te se njegova primjena ne preporučuje kod žena koje planiraju trudnoću.

U žena koje imaju poteškoća pri začeću djeteta ili su u postupku medicinske obrade zbog neplodnosti, treba razmotriti prekid terapije MOVALIS injekcijama.

Kontraindikacije

MOVALIS injekcije ne smiju se primjenjivati u sljedećim slučajevima:

 • trudnoća i dojenje
 • preosjetljivost na meloksikam ili neki drugi sastojak lijeka
 • preosjetljivost na lijekove sa sličnim mehanizmom djelovanja kao što su acetilsalicilna kiselina i ostali nesteroidni protuupalni lijekovi. Meloksikam se ne smije primjenjivati u bolesnika kod kojih su se razvili znakovi astme, nosnih polipa, angioedema ili urtikarije nakon primjene acetilsalicilne kiseline ili nekog drugog nesteroidnog protuupalnog lijeka
 • pozitivni anamnestički podaci o prijašnjem krvarenju ili perforaciji u probavnom sustavu vezani uz terapiju lijekovima iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAR)
 • aktivni peptički vrijed ili krvarenje, odnosno anamneza recidivirajućeg peptičkog vrijeda/krvarenja (dvije ili više dokazanih epizoda ulceracija ili krvarenja)
 • teško poremećena funkcija jetre
 • bolesnici s teško poremećenom funkcijom bubrega koji nisu podvrgnuti dijalizi
 • krvarenje iz probavnog sustava, cerebrovaskularno krvarenje ili neko drugo krvarenje
 • poremećaji hemostaze ili istodobna primjena antikoagulansa (kontraindikacija koja je povezana s načinom primjene)
 • teško kongestivno zatajivanje srca.

Posebna upozorenja

Trudnoća

Inhibicija sinteze prostaglandina može štetno djelovati na trudnoću i/ili embrio-fetalni razvoj.

Podaci iz epidemioloških studija ukazuju da primjena inhibitora sinteze prostaglandina tijekom rane trudnoće povećava rizik od pobačaja, malformacija srca i gastroshize.

Apsolutni rizik od nastanka malformacije srca povećava se u rasponu od manje od 1% do otprilike 1,5%. Smatra se da se rizik povećava s dozom i duljinom trajanja terapije.

Ne preporučuje se primjena MOVALIS injekcija tijekom prvog i drugog tromjesečja trudnoće, osim ako je to neophodno.

Ukoliko se meloksikam primjenjuje u žene koja pokušava zatrudnjeti ili tijekom prvog i drugog tromjesečja trudnoće, primjenjuje se najmanja učinkovita doza kroz najkraće moguće vrijeme.

Tijekom zadnjeg tromjesečja trudnoće bilo koji od inhibitora sinteze prostaglandina može kod fetusa uzrokovati kardiopulmonalnu toksičnost (plućna hipertenzija s prijevremenim zatvaranjem duktusa arteriozusa) i poremećaj funkcije bubrega koji može progredirati do zatajivanja bubrega praćenog s oligohidramnionom.

Kod majki i novorođenčadi na kraju trudnoće može doći do produljenja vremena krvarenja, antiagregacijskog učinka koji može nastati čak i pri primjeni vrlo malih doza, te inhibicije kontrakcija maternice što može rezultirati odgođenim ili produženim porođajem.

Zbog svega navedenog, primjena meloksikama tijekom zadnjeg tromjesečja trudnoće je kontraindicirana.

Dojenje

Iako nema podataka specifičnih za meloksikam, poznato je da se nesteroidni protuupalni lijekovi izlučuju u majčino mlijeko, pa stoga njihovu primjenu u dojilja treba izbjegavati.

Starije osobe

Kod starijih osoba postoji veća učestalost nuspojava, osobito krvarenja i perforacija u probavnom sustavu, koja mogu imati smrtni ishod.

Isto tako, u starijih bolesnika češći su poremećaji funkcije bubrega, srca i jetre. Stariji, neotporni ili slabi bolesnici teže podnose nuspojave zbog čega se moraju posebno pažljivo pratiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

MOVALIS nema dokazani utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Međutim, ako se tijekom primjene MOVALIS injekcija jave nuspojave kao što su poremećaj vida ili pospanost, vrtoglavica ili drugi poremećaji središnjega živčanog sustava, preporučljivo je izbjegavati upravljanje vozilima i rad na strojevima.

Nuspojave

NUSPOJAVE ZAJEDNIČKE SVIM NESTEROIDNIM PROTUUPALNIM LIJEKOVIMA

Probavni sustav: najčešće nuspojave NSAR su nuspojave gastrointestinalnog sustava.

Mogu se javiti:

 • peptički vrijed
 • perforacija ili krvarenje iz probavnog sustava, ponekad sa smrtnim ishodom, posebno u starijih bolesnika.

Nakon davanja lijeka zabilježeni su i:

 • mučnina, povraćanje
 • proljev, nadutost, zatvor
 • dispepsija
 • bolovi u trbuhu
 • melena
 • hematemeza
 • ulcerozni stomatitis
 • egzacerbacija ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti

Rjeđe je zabilježena:

 • pojava gastritisa

Kardiovaskularni sustav: kod terapije nesteroidnim protuupalnim lijekovima od nuspojava zabilježeni su:

 • edemi
 • hipertenzija i srčano zatajivanje

Kožne reakcije:

 • bulozne reakcije uključujući Stevens-Johnsonov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu (vrlo rijetko).

NUSPOJAVE KOJE MOGU BITI UZROČNO POVEZANE S PRIMJENOM MELOKSIKAMA

Dolje navedena učestalost nuspojava temelji se na odgovarajućoj učestalosti pojavljivanja u kliničkim ispitivanjima.

Podaci se temelje na kliničkim ispitivanjima u koja je bilo uključeno ukupno 3750 bolesnika koji su uzimali meloksikam u dnevnoj dozi od 7,5 ili 15 mg tijekom najviše 18 mjeseci (prosječno trajanje liječenja bilo je 127 dana).

Uključene su također i nuspojave za koje postoji mogućnost uzročne povezanosti s primjenom meloksikama, a koje su prijavljene nakon stavljanja lijeka u promet.

Nuspojave su rangirane po učestalosti njihova pojavljivanja kako slijedi:

 • vrlo česte (≥1/10)
 • česte (≥1/100, < 1/10)
 • manje česte (≥1/1 000, <1/100)
 • rijetke (≥1/10 000, < 1/ 1 000)
 • vrlo rijetke (<1/10 000).

Hematološki poremećaji

 • Česte: anemija
 • Manje česte: poremećaji krvne slike uključujući leukopeniju, trombocitopeniju, agranulocitozu.

Izolirani slučajevi agranulocitoze zabilježeni su u bolesnika koji su istodobno s meloksikamom uzimali i druge potencijalno mijelotoksične lijekove.

Poremećaji imunološkog sustava

 • Rijetke: anafilaktička/anafilaktoidna reakcija

Psihijatrijski poremećaji

 • Rijetke: poremećaji raspoloženja, nesanica i noćne more.

Poremećaji središnjeg živčanog sustava

 • Česte: ošamućenost, glavobolja.
 • Manje česte: vrtoglavica, šum u ušima, pospanost.
 • Rijetke: smetenost.

Poremećaji vida

 • Rijetke: smetnje vida, uključujući i zamagljen vid.

Nuspojave povezane sa srcem

 • Manje česte: palpitacije.

Poremećaji krvožilnog sustava

 • Manje česte: povišeni krvni tlak, valovi vrućine.

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

 • Rijetke: astmatski napadaji u osoba koje su alergične na acetilsalicilnu kiselinu ili druge nesteroidne protuupalne lijekove.

Gastrointestinalni poremećaji

 • Česte: dispepsija, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, konstipacija, nadutost, proljev.
 • Manje česte: gastrointestinalno krvarenje, peptički vrijed, ezofagitis, stomatitis.
 • Rijetke: perforacija u probavnom sustavu, gastritis, kolitis.

Peptički vrijed, perforacija ili krvarenje iz probavnog sustava mogu ponekad imati tešku kliničku sliku, osobito u starijih bolesnika.

Poremećaji hepatobilijarnog sustava

 • Rijetke: hepatitis.

Dermatološke nuspojave

 • Česte: svrbež, osip.
 • Manje česte: urtikarija.
 • Rijetke: Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, angioedem, bulozne reakcije kao što je multiformni eritem, fotosenzibilnost.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

 • Manje česte: retencija natrija i tekućine, hiperkalijemija.
 • Rijetke: akutno zatajivanje bubrega u bolesnika kod kojih postoje čimbenici rizika.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

 • Česte: edemi, uključujući i edem nogu.

Nuspojave koje još nisu opažene pri primjeni meloksikama, ali se općenito mogu pripisati drugim lijekovima iz iste skupine

Organsko oštećenje bubrega koje vjerojatno rezultira akutnim zatajivanjem bubrega: izolirani slučajevi intersticijskog nefritisa, akutne tubularne nekroze, nefrotskog sindroma i papilarne nekroze.

U slučaju nuspojave treba se obratiti liječniku ili ljekarniku!

Interakcije

FARMAKODINAMIČKE INTERAKCIJE

Ostali nesteroidni protuupalni lijekovi, uključujući i salicilate (acetilsalicilna kiselina ≥ 3 g/d)

Primjena nekoliko nesteroidnih protuupalnih lijekova istodobno može povećati rizik od gastrointestinalnih ulkusa i krvarenja zbog sinergijskog učinka.

Stoga se istodobna primjena MOVALIS injekcija i drugih nesteroidnih protuupalnih lijekova ne preporučuje.

Oralni antikoagulansi (npr.varfarin)

Nesteroidni protuupalni lijekovi mogu pojačati učinak antikoagulansa. Ne preporučuje se istodobna primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova i oralnih antikoagulansa.

Ako nije moguće izbjeći navedenu kombinaciju lijekova, potrebno je pažljivo praćenje učinka antikoagulansa.

Kortikosteroidi

Pri istodobnoj primjeni nesteroidnih protuupalnih lijekova s kortikosteroidima postoji povećani rizik ulceracija i krvarenja iz probavnog sustava.

Trombolitici, antitrombotici i selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina

Pri istodobnoj primjeni nesteroidnih protuupalnih lijekova s tromboliticima, antitromboticima ili inhibitorima ponovne pohrane serotonina postoji povećani rizik krvarenja iz probavnog sustava .

Diuretici, ACE inhibitori i antagonisti angiotenzina II

Nesteroidni protuupalni lijekovi mogu smanjiti učinak diuretika i ostalih antihipertenziva.

Nesteroidni protuupalni lijekovi i antagonisti angiotenzina II imaju sinergijski učinak na smanjenje glomerularne filtracije, koja se naročito pogoršava kod promijenjene funkcije bubrega (npr. dehidrirani ili stariji bolesnici s poremećenom funkcijom bubrega).

Ako se u spomenutih bolesnika primjenjuje navedena kombinacija lijekova, može doći do daljnjeg pogoršanja funkcije bubrega, uključujući akutno zatajivanje bubrega koje je većinom reverzibilno.

Zbog navedenog je potreban oprez, osobito u starijih bolesnika. Na početku i povremeno tijekom liječenja preporučuje se praćenje funkcije bubrega kao i pravilna hidracija bolesnika.

Ostali antihipertenzivi (npr. beta-blokatori) Kod istodobne primjene nesteroidnih protuupalnih lijekova i beta-blokatora može nastupiti smanjenje antihipertenzivnog učinka beta-blokatora.

Ciklosporin

Nesteroidni protuupalni lijekovi mogu pojačati nefrotoksičnost ciklosporina putem učinaka posredovanih bubrežnim prostaglandinima.

Tijekom istodobne primjene ciklosporina i nesteroidnih protuupalnih lijekova potrebno je pratiti funkciju bubrega, osobito u starijih bolesnika. Intrauterin uložak (spirala)

Zabilježeno je da nesteroidni protuupalni lijekovi smanjuju učinkovitost intrauterinih uložaka.

Međutim, spomenutu smanjenu učinkovitost pri istodobnoj primjeni nesteroidnih protuupalnih lijekova tek treba dokazati.

FARMAKOKINETIČKE INTERAKCIJE

Učinak meloksikama na farmakokinetiku drugih lijekova

Litij

Zabilježeno je da nesteroidni protuupalni lijekovi povećavaju razinu litija u krvi (smanjujući izlučivanje litija putem bubrega), koja može doseći toksične vrijednosti.

Ne preporučuje se istodobna primjena litija i nesteroidnih protuupalnih lijekova.

U slučaju da je ta kombinacija lijekova nužna, potrebno je pažljivo pratiti razinu litija u plazmi tijekom uvođenja MOVALIS injekcija u terapiju, te prilikom podešavanja doze ili prekida njihove primjene potrebno je pažljivo pratiti razinu litija u plazmi.

Metotreksat

Nesteroidni protuupalni lijekovi mogu smanjiti tubularnu sekreciju metotreksata te dovesti do povećanja koncentracije metotreksata u plazmi.

Zbog navedenog, u bolesnika koji uzimaju visoke doze metotreksata (više od 15 mg/tjedan) ne preporučuje se istodobna primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova.

U bolesnika koji uzimaju niske doze metotreksata, osobito kod onih s poremećenom funkcijom bubrega, također treba razmotriti mogućnost interakcije nesteroidnih protuupalnih lijekova i metotreksata.

U slučaju da je ta kombinacija lijekova nužna, potrebno je pratiti krvnu sliku i funkciju bubrega.

Treba biti oprezan ako se nesteroidni protuupalni lijekovi i metotreksat uzmu u razmaku manjem od 3 dana jer se može povećati koncentracija metotreksata u plazmi te povećati toksičnost.

Premda istodobna primjena meloksikama ne utječe značajno na farmakokinetiku metotreksata (15 mg/tjedan), smatra se da istodobna primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova pojačava hematološku toksičnost metotreksata.

Učinak drugih lijekova na farmakokinetiku meloksikama

Kolestiramin

Kolestiramin ubrzava eliminaciju meloksikama prekidajući enterohepatičku cirkulaciju.

Na taj se način klirens meloksikama povećava za 50%, a poluvrijeme života se smanjuje na 13 ± 3 sata. Navedena je interakcija klinički značajna.

Nisu otkrivene klinički značajne interakcije pri istodobnoj primjeni meloksikama s antacidima, cimetidinom i digoksinom.

Napomene

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA

Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5  48000 Koprivnica, Hrvatska

IME I ADRESA PROIZVOĐAČA

Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5 48000 Koprivnica, Hrvatska u suradnji s Boehringer Ingelheim International GmBH

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: movalis injekcije, movalis ampule, melox ampule, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Movalis injekcije – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.