Mostrafin tablete – Uputa o lijeku

Proizvođač: Pliva
Samo na recept? DA
Primjena: Inhibitor testosteron-5-alfa reduktaze

Skoči na:

» opis
» primjena
» doziranje
» mjere opreza
» napomene

Opis

Sastav

1 filmom obložena tableta sadržava 5 mg finasterida.

Pomoćne tvari:

  • laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, preželatinirani škrob, natrij dokuzat, natrij škrob glikolat, silicij dioksid koloidalni, natrij stearil fumarat, hipromeloza, titan dioksid (E171), makrogol, natrij citrat dihidrat i indigokarmin (E 132).

Farmaceutski oblik i veličina pakiranja

Filmom obložene tablete; 28 tableta.

Farmakoterapijska skupina i djelovanje

Finasterid je sintetički 4-azasteroid, specifični inhibitor 5-alfa reduktaze, unutarstaničnog enzima koji pretvara testosteronMuški spolni hormon. u djelotvorniji dihidrotestosteron (DHT).

Povećanje prostate kod benigne hiperplazije prostate ovisno je o pretvorbi testosterona u DHT unutar prostate. Finasterid nema afinitet za androgene receptore.

Način i mjesto izdavanja Na recept (samo u ljekarnama).

Rok valjanosti

Označen je na pakiranju.Lijek se ne smije rabiti nakon isteka roka valjanosti.
LIJEK VALJA ČUVATI IZVAN DOSEGA DJECE!

Primjena

Terapijske indikacije

Finasterid je indiciran za liječenje i kontrolu benigne hiperplazije prostate (BHP) i za prevenciju uroloških događaja:

  • smanjenje rizika od akutne urinarne retencije
  • smanjenje potrebe provođenja kirurških zahvata uključujući transuretralnu resekciju prostate (TURP) i prostatektomiju.

Finasterid dovodi do regresije povećane prostate, poboljšava protok mokraće i poboljšava simptome vezane za benignu hiperplaziju prostate.

Doziranje

Doziranje i način uporabe

Preporučena doza je 5 mg na dan, neovisno o uzimanju hrane. Bolesnici s insuficijencijom bubrega

Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika s raznim stupnjevima bubrežne insuficijencije (klirens kreatinina i do 9 ml/min) obzirom da farmakokinetska istraživanja nisu pokazala promjene u izlučivanju lijeka.

Starije osobe

Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih bolesnika, iako su farmakokinetska ispitivanja pokazala da je izlučivanje finasterida dijelom smanjeno u bolesnika starijih od 70 godina.

Predoziranje

Zabilježeni su slučajevi primjene finasterida u bolesnika u jednokratnoj dozi od 400 mg ili višekratno 80 mg na dan tijekom tri mjeseca, bez javljanja nuspojava. Nema specifičnog liječenja pri predoziranju s finasteridom.

Mjere opreza

Finasterid tablete smiju uzimati samo muškarci. Bolesnike u kojih postoji veliki volumen ostatnog urina i/ili imaju teških problema s mokrenjem valja pažljivo motriti zbog mogućeg razvoja opstruktivne uropatije.

Učinak na nalaz prostata-specifičnog antigena (PSA) i otkrivanje karcinoma prostate.

Prije početka liječenja finasteridom, a zatim periodično, preporuča se bolesnicima učiniti digotorektalni pregled prostate i druge preglede koji bi mogli otkriti karcinom prostate.

Razina PSA u serumu također služi za otkrivanje karcinoma prostate.

Općenito, pri početnoj vrijednosti PSA >10 ng/ml (Hybritech) potrebne su daljnje pretrage i razmatranje uzimanja biopsije; vrijednost PSA između 4 i 10 ng/ml je ona pri kojoj se preporuča daljnja procjena stanja.

Postoji značajno preklapanje vrijednosti PSA u muškaraca s ili bez karcinoma prostate.

Zbog toga vrijednost PSA unutar normalnih granica u muškaraca s benignom hiperplazijom prostate ne isključuje karcinom bez obzira na terapiju finasteridom.

Početna vrijednost PSA< 4 ng/ml ne isključuje postojanje karcinoma prostate.

U bolesnika s benignom hiperplazijom prostate finasterid snižava vrijednosti serumskog PSA za otprilike 50% čak i pri postojanju karcinoma prostate.

To valja imati na umu prilikom ocjene nalaza PSA u bolesnika s BHP koji uzimaju finasterid pa se ne može isključiti istovremeno postojanje karcinoma prostate.

Iako se ovo sniženje vrijednosti može predvidjeti pri svim vrijednostima PSA, ipak može varirati u pojedinih bolesnika.

U prosječnog bolesnika s BHP koji uzima finasterid tijekom najmanje 6 mjeseci, PSA vrijednost valja udovstručiti da bi se mogla uspoređivati s normalnom vrijednosti u neliječenog muškarca.

Ovo prilagođavanje vrijednosti PSA čini PSA i dalje osjetljivim, specifičnim i korisnim u otkrivanju karcinoma prostate.

Svako trajno povišenje razine PSA u bolesnika koji uzimaju finasterid valja pažljivo procijeniti i pomisliti i na to da bolesnik možda ne uzima redovito finasterid.

Kontraindikacije:

  • preosjetljivost na bilo koji sastojak lijeka
  • trudnoća
  • primjena u trudnica ili u žena koje mogu zatrudnjeti

Trudnoća i dojenje

Finasterid je kontraindiciran u trudnica ili u žena koje mogu zanijeti. Inhibitori 5-alfa reduktaze inhibiraju pretvorbu testosterona u dihidrotestosteron.

Ti lijekovi u koje spada i finasterid mogu ako se primjenjuju tijekom trudnoće dovesti do abnormalnosti vanjskih genitalnih organa u muškog fetusa.

Izlaganje finasteridu

  • rizik za muški fetus

Trudnice ili žene koje mogu zanijeti ne smiju rukovati sa smrvljenim ili slomljenim tabletama finasterida zbog mogućnosti apsorpcije finasterida putem kože i izlaganja mogućem riziku za muški fetus.

Tablete finasterida su filmom obložene tablete što spriječava kontakt s djelatnom tvari tijekom uobičajenog rukovanja s tabletama. Finasterid nije indiciran za primjenu u žena.

Nije poznato da li se finasterid izlučuje u majčino mlijeko.

Nuspojave

Nuspojave na finasterid javljaju se rijetko.

Najčešće prijavljivane nuspojave finasterida tijekom kliničkih ispitivanja su poremećaji sekualne funkcije:

  • impotencija (nemogućnost postizanja erekcije)
  • smanjeni libido

U nekih muškaraca može doći do promjena ili problema s ejakulacijom kao što je smanjeni volumen sjemene tekućine, ali se smatra da to nema utjecaja na seksualnu funkciju.

U nekim slučajevima intenzitet nuspojava se smanjuje ili one potpuno prestaju tijekom dulje primjene finasterida.

Kod nekih muškaraca može se pojaviti osjetljivost dojki i osip. Osim toga prijavljeni su slučajevi oticanja usana.

O svakoj nuspojavi valja obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika.

Interakcije

Nisu bile utvrđene klinički značajne interakcije finasterida s drugim lijekovima.

Finasterid nema značajan učinak na metabolizam lijekova koji se odvija putem citokroma P-450.

Ispitivanja interakcija finasterida s drugim lijekovima uključivala su propranolol, digoksin, gliburid, varfarin, teofilin i antipirin.

Druga istovremeno primjenjivana terapija

Iako nisu provedena specifična ispitivanja interakcija, finasterid je tijekom kliničkih ispitivanja primjenjivan istodobno s ACE-inhibitorima, paracetamolom, alfa-blokatorima, beta-blokatorima, blokatorima kalcijevih kanala, nitritima, nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSAID), kinolonima i benzodiazepinima bez očitih klinički značajnih nepoželjnih interakcija.

Interakcija s laboratorijskim testom

Koncentracija PSA u serumu korelira s dobi bolesnika i s volumenom prostate, a volumen prostate korelira s dobi.

Prilikom određivanja i procjene PSA u serumu valja imati na umu da je razina PSA u serumu snižena u bolesnika koji uzimaju finasterid.

Sniženje PSA u serumu u većine bolesnika može se vidjeti unutar prvih mjeseci liječenja nakon čega se vrijednost ustabili.

Bazalna vrijednost nakon liječenja približava se polovini vrijednosti PSA prije početka liječenja finasteridom.

Zbog toga PSA vrijednost u prosječnog bolesnika koji uzima finasterid valja podvostručiti da bi se mogla uspoređivati s vrijednošću u muškarca koji ne uzima lijek.

Za kliničko objašnjenje nalaza vidi Mjere opreza.

Napomene

PLIVA HRVATSKA, d.o.o. Zagreb,
Ulica grada Vukovara 49.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

2.67 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: mostrafin, mostrafin tablete, mostrafin lek, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu