Monest tablete (5 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego Vi ili Vaše dijete počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama ili Vašem djetetu. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju iste simptome kao i Vi ili Vaše dijete.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ova uputa sadrži:

 1. Što je Monest i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Monest
 3. Kako uzimati Monest
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Monest
 6. Dodatne informacije

1. Što je Monest i za što se koristi

Monest je antagonist leukotrienskih receptora koji blokira djelovanje tvari pod nazivom leukotrieni. Leukotrieni uzrokuju suženje i oticanje dišnih putova u plućima. Blokiranjem leukotriena Monest poboljšava simptome astme i pomaže u kontroli astme.

Liječnik Vam je propisao Monest za liječenje astme, odnosno sprječavanje simptoma astme tijekom dana i noći.

Monest se primjenjuje u liječenju bolesnika u kojih astma nije dobro kontrolirana prethodnim liječenjem i koji trebaju dodatnu terapiju

Monest se može primijenjivati i kao alternativno liječenje inhalacijskim kortikosteroidima u bolesnika u dobi od 6 do 14 godina koji za liječenje astme nisu nedavno uzimali oralne kortikosteroide (za primjenu kroz usta) i koji ne mogu uzimati inhalacijske kortikosteroide (koji se udišu)

Monest također pomaže spriječiti sužavanje dišnih putova koje nastaje zbog tjelesnog napora

Liječnik će odrediti kako treba uzimati Monest ovisno o simptomima i težini Vaše astme ili astme Vašeg djeteta.

Što je astma?

Astma je kronična (dugotrajna) bolest. Karakteristike astme uključuju:

Otežano disanje koje nastaje zbog suženja dišnih putova. Ovo se suženje može pogoršavati i poboljšavati ovisno o raznim faktorima.

Povećanu osjetljivost dišnih putova koji reagiraju na razne podražaje kao što su dim cigareta, pelud, hladni zrak ili tjelesni napor.

Oticanje (upalu) sluznice dišnih putova.

Simptomi astme uključuju:

 • kašalj, piskanje i osjećaj stezanja u prsima.

2. Prije nego počnete uzimati Monest

Recite liječniku sve o zdravstvenim problemima ili alergijama koje Vi ili Vaše dijete imate ili ste imali.

Nemojte uzimati Monest ako ste Vi ili Vaše dijete:

 • alergični (preosjetljivi) na montelukast ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (svi sastojci navedeni su u dijelu 6. DODATNE INFORMACIJE)

Budite oprezni s Monestom

Ako se simptomi astme ili disanje u Vas ili Vašeg djeteta pogoršaju, odmah se obratite liječniku. Monest koji se uzima kroz usta (oralno) nije namijenjen za liječenje akutnog napada astme. U slučaju napada trebate slijediti upute liječnika za tu situaciju. Sa sobom uvijek trebate imati lijek za inhaliranje kojeg ćete upotrijebiti u slučaju astmatskog napada.

Važno je da Vi ili Vaše dijete uzimate sve lijekove za liječenje astme prema uputi liječnika. Monest ne smije zamijeniti ostale lijekove za liječenje astme koje je Vama ili Vašem djetetu propisao liječnik.

Svi pacijenti koji uzimaju lijekove za liječenje astme trebaju imati na umu da se trebaju posavjetovati s liječnikom u slučaju pojave simptoma kao što su stanje slično gripi, bockanje i trnci/utrnulost u rukama ili nogama, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip.

Vi ili Vaše dijete ne smijete uzimati acetilsalicilatnu kiselinu (aspirin) ili protuupalne lijekove (koji se još nazivaju nesteroidni antireumatici ili NSAR) ako se zbog njih simptomi astme pogoršavaju.

Primjena u djece

Za djecu u dobi od 2 do 5 godina dostupne su Monest 4 mg tablete za žvakanje. Za djecu u dobi od 6 do 14 godina dostupne su Monest 5 mg tablete za žvakanje.

Uzimanje drugih lijekova s Monestom

Neki lijekovi mogu uzrokovati interakcije (promijenjeno djelovanje Monesta ili drugog lijeka) ako se uzimaju s Monestom. Obavijestite svog lije čnika ili ljekarnika ako Vi ili Vaše dijete uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Prije nego Vi ili Vaše dijete počnete uzimati Monest, recite liječniku ako uzimate:

 • fenobarbiton (primjenjuje se u liječenju epilepsije) fenitoin (primjenjuje se u liječenju epilepsije)
 • rifampicin (primjenjuje se u liječenju tuberkuloze i nekih drugih infekcija)

Uzimanje hrane i pića s Monestom

Monest tablete za žvakanje ne smiju se uzimati zajedno s hranom. Tabletu je potrebno uzeti najmanje 1 sat prije ili 2 sata nakon uzimanja hrane.

Trudnoća i dojenje

Trudnice i žene koje planiraju trudnoću trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije nego počnu uzimati Monest. Liječnik će procijeniti smijete li uzimati Monest.

Nije poznato izlučuje li se Monest u majčino mlijeko. Ako dojite ili namjeravate dojiti, posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja Monesta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da bi Monest mogao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima ili strojevima. Međutim, odgovor na lijek u pojedinih pacijenata se može razlikovati. Za vrijeme uzimanja ovog lijeka vrlo rijetko su bile prijavljene nuspojave (npr. omaglica i pospanost) koje u nekih bolesnika mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Monesta

Ovaj lijek sadrži aspartam koji je izvor fenilalanina, stoga može biti štetan u osoba s fenilketonurijom (rijetki nasljedni poremećaj metabolizma).

3. Kako uzimati Monest

Vi ili Vaše dijete trebate uzimati jednu Monest tabletu, jedanput na dan, prema uputi liječnika.

Lijek je potrebno uzimati i kada Vi ili Vaše dijete nemate simptoma kao i kada imate akutni napadaj astme.

Monest uvijek treba uzimati prema uputi liječnika. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim lije čnikom ili ljekarnikom.

Lijek se uzima kroz usta.

Djeca u dobi od 6 do 14 godina

Potrebno je uzeti jednu tabletu za žvakanje od 5 mg jedanput na dan, navečer.

Monest 5 mg tablete za žvakanje ne smiju se uzimati s hranom. Tabletu treba uzeti najmanje 1 sat prije ili 2 sata nakon uzimanja hrane.

Uzimate li Vi ili Vaše dijete Monest, ne smijete uzimati druge lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar (montelukast).

Ako Vi ili Vaše dijete uzmete više Monest tableta nego što je trebalo

Odmah se obratite liječniku. U većini slučajeva kod prekoračenja doze nisu bile zabilježene nuspojave. Najčeš ći simptomi zabilježeni kod prekoračenja doze u odraslih i u djece bili su bol u trbuhu, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.

Ako ste zaboravili uzeti Monest ili ste zaboravili dati Monest Vašem djetetu

Nastojte uzimati Monest onako kako Vam je liječnik propisao. Ako ipak Vi ili Vaše dijete propustite uzeti dozu, nemojte to pokušavati nadoknaditi, samo nastavite uzimati odnosno davati lijek prema uobičajenom rasporedu, jednu tabletu jedanput na dan.

Nemojte uzeti ili dati djetetu dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako Vi ili Vaše dijete prestanete uzimati Monest

Monest može kontrolirati astmu samo ako ga Vi ili Vaše dijete redovito uzimate.

Važno je uzimati Monest toliko dugo koliko je liječnik propisao. Na taj način možete kontrolirati svoju i astmu svog djeteta.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Monesta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i ostali lijekovi, i Monest može izazvati nuspojave, iako se one ne moraju javiti u svih bolesnika.

Najčešće nuspojave (javljaju se u najmanje 1 od 100 bolesnika, ali u manje od 1 od 10 liječ enih bolesnika koji uzimaju lijek za koje se smatra da su bile povezane s primjenom lijeka a koje su bile prijavljene u kliničkim ispitivanjima pri primjeni montelukasta u dozi od 5 mg bile su:

 • glavobolja

Osim toga, sljedeća nuspojava je bila zabilježena u kliničkim studijama s montelukastom od 10 mg:

 • bolovi u trbuhu

Nuspojave su bile uglavnom blage i javljale su se s većom učestalošću u bolesnika koji su uzimali montelukast nego u onih koji su uzimali placebo (tablete koje ne sadrže djelatnu tvar).

Učestalost mogućih niže navedenih nuspojava definirana je na sljedeći način:

 • Vrlo često (javlja se u najmanje 1 na 10 korisnika)
 • Često (javlja se u 1 do 10 korisnika na 100 korisnika)
 • Manje često (javlja se u 1 do 10 korisnika na 1000 korisnika)
 • Rijetko (javlja se u 1 do 10 korisnika na 10 000)
 • Vrlo rijetko (javlja se u manje od 1 korisnika na 10 000 korisnika)

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljene su i ove nuspojave:

 • infekcije gornjih dišnih puteva (vrlo često) povećana sklonost krvarenju (rijetko)
 • reakcije preosjetljivosti uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može prouzročiti teškoće pri disanju ili gutanju (manje često)
 • promjene u ponašanju i raspoloženju (neuobičajeni snovi uključujući i noćne more, poteškoće sa spavanjem, hodanje u snu, razdražljivost, osjećaj tjeskobe, nemir, uznemirenost uključujući agresivno ili neprijateljsko ponašanje, depresija (manje često); nevoljno drhtanje (rijetko); halucinacije, dezorijentacija, misli o samoubojstvu i pokušaj istog (vrlo rijetko))
 • omaglica, omamljenost, trnci i iglice/utrnulost, napadaj (manje često) osjećaj lupanja srca (rijetko)
 • krvarenje iz nosa (manje često)
 • proljev, mučnina, povraćanje (često); suha usta, loša probava (manje često) hepatitis (upala jetre) (vrlo rijetko)
 • osip (često); stvaranje modrica, svrbež, koprivnjača (manje često); crvena mekana zadebljanja pod kožom najčešće na potkoljenicama (nodozni eritem), teške reakcije na koži (multiformni eritem) koje se mogu javiti bez upozorenja (vrlo rijetko)
 • bol u zglobovima ili mišićima, grčevi u mišićima (manje često) vrućica (često); umor, loše osjećanje, oticanje (manje često).
 • u bolesnika s astmom koji su uzimali montelukast bili su prijavljeni vrlo rijetki slučajevi kombinacije simptoma uključujući stanje slično gripi, bockanje i trnce/utrnulost u rukama ili nogama, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip (Churg-Straussov sindrom). Odmah obavijestite lije čnika primijetite li jedan ili više opisanih simptoma.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Monest

Lijek se mora čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Monest se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, označenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kuć nog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Monest sadrži

Djelatna tvar je montelukast.

Jedna tableta za žvakanje sadrži 5 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija.

Pomoćne tvari: manitol (E 421); celuloza, mikrokristalična; hidroksipropilceluloza; karmelozanatrij, umrežena; aspartam (E 951); željezov oksid, crveni (E 172); aroma trešnje; magnezijev stearat.

Kako Monest izgleda i sadržaj pakovanja

Monest 5 mg tablete za žvakanje su ružičaste, okrugle, bikonveksne tablete, s otisnutom oznakom MOK5 na jednoj strani i PHD471 na drugoj strani. Pakirane su u blisteru, ukupno 28 (2×14) tableta u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:

Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača:

Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska i

mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Njemačka

Način i mjesto izdavanja:

Na recept, u ljekarni.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Monest tablete (5 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.