Moduretic – Uputa o lijeku

Skoči na:

 1. Za što se koriste Moduretic tablete
 2. Doziranje Moduretic tableta
 3. Nuspojave Moduretic tableta

1. Naziv lijeka 

 Moduretic tablete

 2. Kvalitativni i kvantitativni sastav 

1 tableta sadrži 5 mg amiloridhlorida i 50 mg hidrohlorotiazida.

Pomoćne supstance navedene su u poglavlju 6.1.

3. Farmaceutski oblik

tableta (blijedo narančaste bikonveksne tablete romboidnog oblik)

4. Klinički podaci 

4.1. Terapijske indikacije

Moduretic je namijenjen za liječenje:

 • hipertenzije
 • edema srčanoga porijekla
 • ciroze jetre s ascitesom i edemom.

Moduretic  se može primjenjivati sam ili u kombinaciji s drugim lijekovima.

Namijenjen je za liječenje bolesnika za koje se pretpostavlja da imaju manjak kalija ili u kojih se takav manjak može očekivati. Moduretic, kombinacija amiloridhlorida i hidrohlorotiazida, smanjuje mogućnost prekomjernoga gubitka kalija u bolesnika u kojih je diureza snažna i dugotrajna. Budući da sadrži amiloridhlorid, komponentu koja čuva kalij, Moduretic je osobito prikladan za one bolesnike u kojih je održavanje ravnoteže kalija u organizmu posebno važno.

4.2. Doziranje i način davanja

Tabletu Moduretica treba uzeti s dosta tečnosti.

Hipertenzija

Uobičajena doza Moduretica je jedna tableta, jedanput na dan ili podijeljena u dva obroka. Nekim je bolesnicima dovoljno pola tablete na dan.

Edemi srčanoga podrijetla

Početna je doza pola tablete na dan. Doza se, po potrebi može povećati, ali ne smije biti veća od dvije tablete na dan. Optimalna se doza određuje na temelju diureze i razine kalija u serumu. Kada se uspostavi zadovoljavajuća diureza, doza održavanja se može smanjiti. Terapija održavanja može se nastaviti uz prekide.

Ciroza jetre s ascitesom i edemom

Početna je doza jedna tableta na dan. Doza se, po potrebi može povećati (dok se ne postigne učinkovita diureza), ali ne smije biti veća od dvije tablete na dan.

Moduretic® je zaštićeno ime Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey, USA.

Doze održavanja mogu biti manje od doza potrebnih za početak diureze. Stoga bi, nakon stabiliziranja tjelesne mase bolesnika, trebalo pokušati smanjiti dnevnu dozu. U bolesnika s cirozom jetre, poželjno je postupno smanjivanje tjelesne mase, kako bi se smanjila mogućnost pojave neželjenih efekata vezanih uz liječenje diureticima.

Primjena u djece i u osoba mlađih od 18 godina

Sigurnost i djelotvornost Moduretica u djece nije dokazana, zbog čega se njegova primjena u djece i u osoba mlađih od 18 godina ne preporučuje.

Primjena u starijih osoba

Poseban je oprez potreban u starijih osoba zbog njihove osjetljivosti na poremećaj ravnoteže elektrolita. Dozu treba pažljivo odrediti ovisno o funkciji bubrega i reakciji bolesnika na liječenje.

4.3. Kontraindikacije

 • preosjetljivost na bilo koji sastojak lijeka, sulfonamide ili druge derivate sulfonamida
 • hiperkalijemija (razina kalija u plazmi viša od 5,5 mmol/l)
 • istovremena primjena diuretika koji štede kalij (spironolakton ili triamteren), nadomjestaka kalija ili hrane bogate kalijem (osim, u teškoj i/ili refraktornoj hipokalijemiji pod strogim nadzorom liječnika)
 • zatajenje bubrega (anurija, akutno zatajenje bubrega, teška bubrežna bolest koja se pogoršava, dijabetička nefropatija)
 • teško zatajenje jetre, predkomatozno stanje uzrokovano cirozom jetre
 • Addisonova bolest
 • hiperkalcijemija
 • liječenje litijem
 • primjena u bolesnika sa šećernom bolešću
 • primjena u bolesnika s urejom u krvi (> 10 mmol/l)
 • primjena u bolesnika s razinom kreatinina u serumu > 130 mikromola/l kod kojih se elektroliti i ureja u krvi ne mogu često i pažljivo pratiti.

S obzirom da nije dokazana neškodljivost amiloridhlorida u djece, ne preporučuje se primjena Moduretica u djece i u osoba mlađih od 18 godina.

4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri upotrebi

Hiperkalijemija

Hiperkalijemija (razina kalija u serumu viša od 5,5 mmol/l) može se pojaviti u bolesnika koji dobivaju amiloridhlorid sam ili u kombinaciji s drugim diureticima. Češća je u starijih bolesnika, hospitaliziranih bolesnika s cirozom jetre ili s edemima srčanoga porijekla u kojih je poremećena funkcija bubrega, u teško bolesnih ili u onih koji dobivaju velike doze diuretika. U takvih bolesnika treba pažljivo pratiti kliničke, laboratorijske i elektrokardiografske znakove hiperkalijemije, iako EKG kod hiperkalijemije ne mora uvijek biti promijenjen. U toj skupini bolesnika bilo je nekoliko smrtnih slučajeva.

Istovremena primjena lijekova koji nadomještaju kalij ili ishrana bogata kalijem i Moduretica nije primjerena, osim u slučajevima teške i/ili tvrdokorne hipokalijemije. Kod primjene nadomjestaka kalija, preporučuje se pažljivo praćenje razine kalija u serumu.

Liječenje hiperkalijemije

Ako se pojavi hiperkalijemija, liječenje Modureticom treba odmah prekinuti i po potrebi poduzeti mjere za sniženje razine kalija u plazmi.

Poremećena funkcija bubrega

Moduretic u bolesnika s oslabljenom funkcijom bubrega zadržava kalij, što može uzrokovati brzi razvoj hiperkalijemije, zbog čega se preporučuje kontrola funkcije bubrega.

Tiazidski diuretici nisu djelotvorni kad je vrijednost klirensa kreatinina manja od 0,5 ml/sek (30 ml/min).

Poremećaji ravnoteže elektrolita

Iako je vjerojatnost pojave poremećaja ravnoteže elektrolita u liječenju Modureticom mala, treba pažljivo pratiti znakove poremećaja ravnoteže tečnosti i elektrolita, kao što su hiponatrijemija, hipohloremička alkaloza, hipokalijemija i hipomagnezijemija. Posebno je važno određivanje elektrolita u serumu i mokraći bolesnika koji jako povraća ili parenteralno prima tečnost. Upozoravajući znakovi ili simptomi poremećaja ravnoteže tečnosti i elektrolita su suha usta, žeđ, slabost, letargija, pospanost, nemir, epileptički napadaji, zbunjenost, bol i grčevi u mišićima, mišićni umor, hipotenzija, oligurija, tahikardija te probavni poremećaji (mučnina, povraćanje).

Hipokalijemija može nastati kao posljedica jake diureze, nakon dugotrajnog liječenja ili kod teške ciroze. Hipokalijemija može povećati osjetljivost i reakciju srca na toksične učinke digitalisa (npr. pojačana ventrikulska podražljivost).

Hiponatrijemija uzrokovana diureticima obično je blaga i bez simptoma. U malog broja bolesnika hiponatrijemija može postati teška i praćena simptomima. Takvim je bolesnicima potrebno hitno i primjereno liječenje.

Tiazidi mogu smanjiti izlučivanje kalcija mokraćom. Mogu također uzrokovati povremeno i blago povećanje razine kalcija u serumu, bez znakova poremećaja njegova metabolizma.

Prije izvođenja testova za utvrđivanje djelovanja paratireoidnih žlijezda treba prekinuti liječenje tiazidima.

Uremija

Hidrohlorotiazid može potaknuti ili pogoršati uremiju. U bolesnika s poremećenom funkcijom bubrega Moduretic se može kumulirati. Ako se tokom liječenja bubrežne bolesti pojavi uremija koja se pogoršava ili oligurija, primjenu Moduretica treba prekinuti.

Bolest jetre

Bolesnici s oslabljenom funkcijom jetre ili s uznapredovanom bolešću jetre trebaju uzimati tiazide uz oprez, jer čak i manji poremećaji ravnoteže tečnosti i elektrolita mogu uzrokovati jetrenu komu.

Metabolički učinci

U nekih bolesnika koji uzimaju tiazide može se pojaviti hiperuricemija ili giht.

Tiazidski diuretici mogu utjecati na podnošenje glukoze. Zato bi primjenu Moduretica trebalo prekinuti najmanje tri dana prije provođenja testa podnošenja glukoze. Moduretic može pospješiti i pogoršati šećernu bolest. Bolesnicima sa šećernom bolešću trebalo bi prilagoditi dozu antidijabetičkih lijekova (uključujući inzulin).

U bolesnika sa šećernom bolesti ili sumnjom na nju, prije početka liječenja Modureticom treba provjeriti funkciju bubrega kako bi se smanjio rizik od hiperkalijemije.

Tokom liječenja tiazidskim diureticima može se povisiti razina holesterola i triglicerida.

Oprez je potreban u liječenju teško bolesnih osoba u kojih se može pojaviti respiracijska ili metabolička acidoza, npr. u bolesnika s kardiopulmonalnom bolešću ili nekontroliranim dijabetesom.

Poremećaji acidobazne ravnoteže utječu na ravnotežu izvanstraničnog i staničnog kalija, pa pojava acidoze može biti praćena brzim povišenjem razine kalija u serumu.

Reakcije preosjetljivosti

Liječenje tiazidima može potaknuti ili pogoršati simptome sistemskog eritematoznog lupusa.

Važna informacija o nekim sastojcima Moduretica

Svaka tableta Moduretica sadrži 0,07 g laktoze. Ako se lijek uzima kako je propisano, sa svakom dozom se uzima 0,07 g laktoze.

Moduretic nije prikladan za osobe s rijetkim nasljednim poremećajima poput nepodnošenja galaktoze, pomanjkanjem Lappove laktaze ili glukoza/galaktoza malapsorpcijskim sindromom.

Moduretic sadrži boju Sunset Yellow FCF (E110), koja može uzrokovati alergijske reakcije.

4.5. Interakcije s drugim lijekovima ili drugi oblici interakcija

Litij

Primjena litija tokom liječenja diureticima nije primjerena, jer se smanjuje bubrežni klirens litija i povećava rizik od njegove toksičnosti.

Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAR)

U nekih bolesnika nesteroidni protuupalni lijekovi mogu smanjiti diuretički, natriuretički i antihipertenzivni učinak diuretika. Istovremeno liječenje nesteroidnim protuupalnim lijekovima i lijekovima koji čuvaju kalij, uključujući amiloridhlorid, mogu posebno u starijih bolesnika, uzrokovati hiperkalijemiju i zatajenje bubrega. Zato se funkcija bubrega i razina kalija u serumu trebaju pažljivo pratiti.

Amiloridhlorid

Kod istovremeno liječenja amiloridhloridom i ACE inhibitorima, antagonistima angiotenzin II receptora, ciklosporinom, trilostanom ili takrolimusom može se povećati rizik od hiperkalijemije. Ako je zbog hipokalijemije indicirana istovremena primjena tih lijekova, oni se moraju uzimati s oprezom uz često praćenje razine kalija u serumu.

Hidrohlorotiazid

Alkohol, barbiturati i narkotici

Kod istovremeno primjene hidrohlorotiazida i alkohola, barbiturata ili narkotika veća je mogućnost pojave ortostatske hipotenzije.

Antidijabetički lijekovi

Dozu oralnih antidijabetičkih lijekova ili inzulina treba prilagoditi. Istovremena primjena Moduretica i hlorpropamida povećava rizik od hiponatrijemije.

Drugi antihipertenzivni lijekovi

Kod istovremene primjene Moduretica i drugih antihipertenzivnih lijekova, učinak antihipertenziva se može pojačati, zbog čega treba smanjiti njihovu dozu, posebno blokatora adrenergičkih receptora. Liječenje diureticima treba prekinuti dva do tri dana prije početka liječenja ACE inhibitorima kako bi se smanjila mogućnost pojave hipotenzije uzrokovane prvom dozom.

Holestiramin i holestipol

Istovremena primjena hidrohlorotiazida i supstance koji vežu žučne kiseline može poremetiti apsorpciju hidrohlorotiazida. Jednokratna doza holestiramina ili holestipola veže hidrohlorotiazid i smanjuje njegovu apsorpciju iz probavnog sistema do 85 %, odnosno do 43 %. Kod primjene holestiramina četiri sata nakon hidrohlorotiazida, apsorpcija hidrohlorotiazida se smanjuje za 30 do 35 %.

Kortikosteroidi, ACTH

Istovremena primjena kortikosteroida ili ACTH može pojačati gubitak elektrolita uzrokovanog tiazidima, zbog čega se može javiti hipokalijemija.

Simpatomimetici (npr. noradrenalin)

Pri istovremenoj primjeni hidrohlorotiazida i simpatomimetika može se smanjiti njihov učinak, ali ne toliko da bi onemogućio primjenu simpatomimetika.

Mišićni relaksansi (npr. tubokurarin)

Istovremena primjena Moduretica i nepolarizirajućih mišićnih relaksansa kao što je tubokurarin može pojačati mišićnu relaksaciju.

Utjecaj na laboratorijske vrijednosti

Tiazidski diuretici djeluju na metabolizam kalcija i zato Moduretic može utjecati na testove funkcije paratireoidnih žlijezda (vidi 4.4.).

4.6. Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne preporučuje se rutinska upotreba diuretika u inače zdravih trudnica s blagim edemima ili bez njih, jer može uzrokovati hipovolemiju, povećani viskozitet krvi i smanjenu perfuziju u placenti. Diuretici ne sprječavaju razvoj toksemije u trudnoći, a nema ni uvjerljivih dokaza o njihovoj korisnosti u liječenju toksemije.

Tiazidi prolaze kroz placentalnu pregradu i prisutni su u krvi pupkovine. U trudnoći, ili ako postoji sumnja na trudnoću treba procijeniti omjer koristi primjene Moduretica i mogućeg rizika za plod. Rizici uključuju fetalnu ili neonatalnu žuticu, trombocitopeniju, depresiju koštane srži i druge neželjene učinke koji se pojavljuju u odraslih.

Dojenje

Tiazidi se izlučuju u majčino mlijeko. Ako je liječenje nužno potrebno, bolesnica treba prestati dojiti.

4.7. Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama

Ponekad bolesnici mogu osjetiti slabost, umor, ošamućenost, stupor ili vrtoglavicu. U takvim slučajevima bolesnike treba upozoriti da ne upravljaju motornim vozilima ili mašinama.

4.8. Neželjeni efekti

Bolesnici obično dobro podnose Moduretic. Iako su neki neželjeni efekti razmjerno česti, ozbiljni neželjeni efekti su rijetki.

Neželjeni efekti koji se javljaju u liječenju Modureticom najčešće su oni za koje se zna da se pojavljuju uz diurezu, liječenje tiazidskim diureticima ili su povezane s osnovnom bolešću. Klinička istraživanja nisu pokazala da kombinirano liječenja amiloridom i hidrohlorotiazidom povećava rizik od neželjenih efekata u odnosu na liječenje pojedinim lijekovima.

Neželjeni efekti opaženi pri upotrebi MODURETICA:

Poremećaji metabolizma i prehrane

 • anoreksija*, promjena apetita, poremećaji razine elektrolita, povišena razina kalija u serumu (>5,5 mmol/l), hiponatrijemija (vidi 4.4.), simptomatska hiponatrijemija, giht, dehidracija

Psihijatrijski poremećaji

 • nesanica, nervoza, mentalna smetenost, depresija, pospanost

Poremećaji nervnog sistema

 • omaglica*, glavobolja*, neugodan okus u ustima, parestezije, stupor, sinkopa

Poremećaji oka

 • poremećaji vida

Poremećaji uha i labirinta

 • vrtoglavica

Srčani poremećaji

 • aritmija, tahikardija, angina pektoris

Poremećaji cirkulacije

 • crvenilo lica, ortostatska hipotenzija

Poremećaji dišnog sistema, grudnog koša i sredoprsja

 • dispneja, kongestija nosa

Poremećaji probavnog sistema

 • mučnina*, povraćanje, proljev, opstipacija, abdominalna bol, krvarenje u probavnom sistemu, nadutost, flatulencija, žeđ, štucanje

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 • osip*, svrbež, pojačano znojenje

Poremećaji mišićno-koštanog i vezivnog tkiva

 • bol u leđima, bol nogama, mišićni grčevi, bol zglobovima

Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema

 • dizurija, nikturija, inkontinencija, poremećaji bubrežne funkcije uključujući i zatajenje bubrega

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

 • impotencija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

 • slabost*, umor, malaksalost, bol u prsima

Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije

 • toksičnost digitalisa.

Dodatni neželjeni efekti uzrokovani pojedinim sastojcima, mogu se pojaviti kao neželjeni efekti Moduretica.

Amilorid

Poremećaji krvi i limfnog sistemaplastična anemija, neutropenija

Psihijatrijski poremećaji smanjeni libido

Poremećaji nervnog sistema tremor, encefalopatija, pospanost

Poremećaji uha i labirinta Tinitus

Poremećaji oka *Najčešće primijećeni neželjeni efekti u kontroliranim kliničkim ispitivanjima Moduretica. povećan intraokularni pritisak

Srčani poremećaji potpuni srčani blok se pojavio u jednog bolesnika s djelomičnim srčanim blokom, palpitacije

Poremećaji dišnog sistema, grudnog koša i sredoprsja kašalj

Poremećaji probavnog sistema aktiviranje peptičkog ulkusa koji je vjerojatno već postojao, dispepsija, suha usta

Poremećaji jetre i žuči poremećaji funkcije jetre, žutica

Poremećaji kože i potkožnog tkiva alopecija

Poremećaji mišićno-koštanog i vezivnog tkiva bol u vratu i ramenima, bol u udovima

Poremećaji bubrega i mokraćnog sistempoliurija, učestalo mokrenje, spazam mokraćnog mjehura.

Hidrohlorotiazid

Infekcije i infestacije sijaloadenitis

Poremećaji krvi i limfnog sistema agranulocitoza, aplastična anemija, hemolitična anemija, leukopenija, purpura, trombocitopenija

Poremećaji metabolizma i prehrane hiperglikemija, hiperuricemija, hipokalijemija

Psihijatrijski poremećaji nemir

Poremećaji oka zamagljen  vid (prolazno), ksantopsija

Poremećaji cirkulacije nekrotizirajući angiitis (vaskulitis, kožni vaskulitis)

Poremećaji dišnog sistema, grudnog koša i sredoprsja respiracijski distres, uključujući upalu pluća i plućni edem

Poremećaji probavnog sistema grčevi, nadraženost želuca, pankreatitis

Poremećaji jetre i žuči intrahepatalna holestatska žutica

Poremećaji kože i potkožnog tkiva fotoosjetljivost, urtikarija, toksična epidermalna nekroliza

Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema glikozurija, intersticijski nefritis

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene anafilaktična reakcija, povećana temperatura.

4.9. Predoziranje

Podataka o predoziranju Moduretica u ljudi nema.

Simptomi

Najčešći znakovi koji se mogu očekivati pri predoziranju amiloridhloridom su dehidracija i poremećaji ravnoteže elektrolita. Krvni pritisak treba pratiti i po potrebi ga korigirati. Ako se pojavi hiperkalijemija, treba poduzeti aktivne mjere kako bi se normalizirala razina kalija u serumu.

Najčešći znakovi koji se mogu očekivati pri predoziranju hidrohlorotiazidom posljedica su gubitka elektrolita zbog pretjerane diureze: hipokalijemija, hipohloremija, hiponatrijemija i dehidracija. Istovremeno uzimanje digitalisa u bolesnika s hipokalijemijom može pogoršati srčane aritmije.

Liječenje

Nije poznato može li se lijek otkloniti dijalizom.

Ne postoji specifično liječenje niti specifični protulijek pri predoziranju Modureticom. Liječenje je simptomatsko i potporno, primjena Moduretica mora se odmah prekinuti, uz pažljivo praćenje bolesnika. Mjere koje se preporučuju uključuju izazivanje povraćanja i/ili ispiranje želuca.

5. Farmakološke osobine

 Farmakoterapijska grupa

kombinacije diuretika niskog praga i onih koji štede kalij ATC: C03EA01

5.1. Farmakodinamičke osobine

Moduretic (hidrohlorotiazid i amiloridhlorid, MSD) je diuretik s antihipertenzivnim osobinama; hidrohlorotiazid djeluje kao snažni natrijuretik, a amiloridhlorid čuva kalij.

Moduretic ima diuretički i hipotenzivni učinak (u prvome redu zbog hidrohlorotiazida), a amilorid sprječava prevelik gubitak kalija, koji se može pojaviti u bolesnika koji uzimaju tiazidske diuretike. Zahvaljujući amiloridu, izlučivanje magnezija mokraćom manje je s

Modureticom nego s tiazidom ili s diureticima Henleove petlje, kada se uzimaju sami.

Blagi diuretički i antihipertenzivni učinci amiloridhlorida dopunjuju se s natriuretičkim, diuretičkim i hipotenzivnim učincima tiazida, a smanjuje se gubitak kalija, bikarbonata i rizik od poremećaja acidobazne ravnoteže.

Hidrohlorotiazid ne utječe na normalni krvni pritisak.

Nakon oralne doze, diuretički učinak Moduretica obično počinje unutar 2 sata. Najveći se diuretički i natrijuretički učinci postižu za približno 4 sata; lijek je djelotvoran oko 24 sata. Efektivna diureza traje oko 12 sati. Antikalijuretički učinak amiloridhlorida javlja se za manje od 2 sata; najizraženiji je učinak između 6. i 10. sata nakon primjene Moduretica. Moduretic je djelotvoran najmanje 12 sati (povećano izlučivanje soli i vode), a antikalijuretički učinak traje 24 sata.

5.2. Farmakokinetičke osobine

Amiloridhlorid

Oko 50 % oralne doze amiloridhlorida se apsorbira. Amiloridhlorid počinje djelovati dva sata nakon oralne primjene. Najveći je učinak na izlučivanje elektrolita između 6 i 10 sati i traje 24 sata. Najviša razina u plazmi postiže se nakon 3 do 4 sata, a poluvijek je od 6 do 9 sati.

Amiloridhlorid se ne metabolizira u jetri te se nepromijenjen izlučuje mokraćom i fecesom. Amiloridhlorid slabo utječe na veličinu glomerularne filtracije i na protok krvi u bubregu.

Budući da se amiloridhlorid ne metabolizira u jetri, lijek se ne nakuplja u bolesnika s oštećenom funkcijom jetre, ali je nakupljanje lijeka moguće ako se razvije hepatorenalni sindrom.

Hidrohlorotiazid

Poluvijek hidrohlorotiazida je od 5,6 do 14,8 sati. Hidrohlorotiazid se ne metabolizira, ali se brzo izlučuje putem bubrega. Najmanje 61 % oralne doze izlučuje se u nepromijenjenom obliku unutar 24 sata. Hidrohlorotiazid prolazi kroz placentalnu pregradu, ali ne i kroz krvno-moždanu pregradu. Izlučuje se u majčino mlijeko.

5.3. Pretklinički podaci o sigurnosti primjene

Nema relevantnih podataka.

6. Farmaceutski podaci 

6.1. Popis pomoćnih supstanci

laktoza hidrat, kukuruzni škrob, škrob prethodno geliran, kalcijev hidrogenfosfat, dihidrat, guar guma, magnezijev stearat, boja Sunset Yellow FCF (E110).

6.2. Inkompatibilnosti

 Nema ih.

 6.3. Rok trajanja

3 godine

Lijek se ne smije primjenjivati nakon datuma isteka roka trajanja.

6.4. Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek se čuva pri temperaturi do 25° C, zaštićen od svjetlosti i vlage.

Vrsta i sastav unutrašnjeg pakovanja

 40 tableta u smeđoj staklenoj bočici

Uputstvo za upotrebu

Nema posebnih uputstava.

6.5. Način i mjesto izdavanja

 Lijek se izdaje na liječnički recept

Ovaj lijek se više ne proizvodi!
Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: moduretic, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu