Lizinopril (5mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Lizinopril Mylan i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lizinopril Mylan
 3. Kako uzimati Lizinopril Mylan
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lizinopril Mylan
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lizinopril Mylan i za što se koristi

Lizinopril Mylan je lijek iz skupine lijekova nazvanih inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori).

Lizinopril Mylan se primjenjuje za:

 • liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije)
 • liječenje zatajivanja srca
 • liječenje nedavnog infarkta srca (srčani udar)
 • liječenje bubrežnih komplikacija u bolesnika koji boluju od šećerne bolesti tipa II i povišenog krvnog tlaka

Lizinopril Mylan proširuju krvne žile što izaziva pad krvnog tlaka. Također, olakšavaju srcu da pumpa krv po svim dijelovima tijela.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lizinopril Mylan

Nemojte uzimati Lizinopril Mylan

 • ako ste alergični na lizinopril ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste ranije pri primjeni lijekova iz iste skupine (ACE-inhibitori) imali alergijsku reakciju s pojavom otekline ruku, nogu, gležnjeva, lica, usana, jezika i/ili grla, odnosno otežano disali ili gutali (angioedem)
 • ako je netko od krvnih srodnika imao tešku alergijsku reakciju (angioedem) na lijek iz skupine ACE-inhibitora ili ako ste imali tešku alergijsku reakciju nepoznatog uzroka
 • ako ste trudni dulje od tri mjeseca (također, i u ranoj trudnoći treba izbjegavati primjenu lizinoprila – vidjeti dio Trudnoća i dojenje)
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren
 • ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, koji se koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili pak niste sigurni, obratite se svom liječniku.

Ako se pri primjeni Lizinopril Mylan pojavi dugotrajni suhi kašalj, obratite se svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lizinopril Mylan:
 • ako imate suženje (stenozu) aorte (najveća krvna žila koja izlazi iz srca) ili ako imate suženje srčanih zalistaka (stenozu mitralnog zaliska)
 • ako imate suženje (stenozu) bubrežne arterije
 • ako imate zadebljanje srčanog mišića (hipertrofičku kardiomiopatiju)
 • ako imate bolest krvnih žila (kolagena bolest krvnih žila)
 • ako imate niski krvni tlak (može se očitovati kao omaglica i ošamućenost, osobito pri ustajanju)
 • ako imate bolest bubrega, odnosno ako ste na dijalizi
 • ako imate bolest jetre
 • ako imate šećernu bolest
 • ako ste nedavno imali proljev ili povraćali
 • ako ste na dijeti sa smanjenim unosom soli
 • ako imate povišenu razinu kolesterola te idete na tzv. LDL aferezu
 • ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Ne preporučuje se primjena lizinoprila u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni dulje od 3 mjeseca jer može imati ozbiljne posljedice na razvoj djeteta (vidjeti Trudnoća i dojenje).
 • ako ste crne rase jer lizinopril u Vas može biti manje djelotvoran. Također, može se očekivati češća pojava teške alergijske reakcije (tzv. angioedem).
 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 • blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću
 • aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Lizinopril Mylan“.

Ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan:
 • racekadotril, koji se koristi za liječenje akutnog proljeva.
 • lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 • vildagliptin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili pak niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Liječenje alergijskih reakcija (npr. na ubode insekata)

Obavijestite svog liječnika ako idete ili namjeravate ići na tzv. postupak desenzibilizacije zbog alergije, npr. na ubode insekata.Uzimanje lizinoprila tijekom postupka desenzibilizacije može uzrokovati tešku alergijsku reakciju.

Operacije

Ukoliko idete na neki operativni zahvat, recite liječniku ili stomatologu da uzimate Lizinopril Mylan prije nego što dobijete lokalnu ili opću anesteziju. Naime, ako se Lizinopril Mylan uzima istodobno s nekim anesteticima, može doći do pada krvnog tlaka (hipotenzije).

Djeca i adolescenti

Lizinopril Mylan je proučavan kod djece, a za više informacija obratite se svom liječniku. Ne preporučuje se za primjenu u djece mlađe od 6 godina i djece s teškim poremećajem rada bubrega.

Drugi lijekovi i Lizinopril Mylan

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Naime, Lizinopril Mylan može utjecati na djelovanje nekog drugog lijeka i obrnuto, drugi lijek može utjecati na djelovanje Lizinopril Mylan tableta. Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza.

Osobito je bitno da liječnika ili ljekarnika obavijestite o uzimanju sljedećih lijekova:
 • lijekovi za snižavanje krvnog tlaka (antihipertenzivi)
 • blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti dio Nemojte uzimati Lizinopril Mylan i Upozorenja i mjere opreza)
 • diuretici (lijekovi koji povećavaju izlučivanje mokraće)
 • lijekovi za razgradnju krvnih ugrušaka (koji se obično primjenjuju u bolnici)
 • beta blokatori kao što su atenolol i propranolol
 • nitratni pripravci (lijekovi za srčane tegobe)
 • nesteroidni antireumatici (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje artritisa i bolova)
 • acetilsalicilna kiselina u dozi većoj od 3 grama na dan
 • lijekovi za liječenje depresije i drugih psihičkih bolesti, uključujući litij
 • nadomjeske kalija (uključujući nadomjeske soli, diuretike koji štede kalij i druge lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za bakterijske infekcije; ciklosporin, imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa; i heparin, koji se koristi za razrjeđivanje krvi radi sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka)lijekovi za liječenje šećerne bolesti, kao što je npr. inzulin ili oralni antidijabetici
 • lijekovi za liječenje astmepripravci koji se primjenjuju kod začepljenosti nosa i sinusa te ostali pripravci protiv simptoma prehlade (uključujući i one koji se mogu kupiti bez liječničkog recepta)
 • imunosupresivi (lijekovi koji suzbijaju imunološku reakciju organizma)
 • alopurinol (lijek za liječenje gihta)
 • prokainamid (lijek za liječenje poremećaja rada srca)
 • lijekovi koji sadrže zlato, uključujući natrijev aurotiomalat koji se primjenjuju u obliku injekcije
 • inhibitore neprilizina, kao što je sakubitril (dostupan u obliku fiksne kombinacije s valsartanom) i racekadotril – rizik od angioedema može biti povećan.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Lizinopril Mylan” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Liječnik će preporučiti prestanak uzimanja Lizinopril Mylan tableta prije nego zatrudnite ili odmah nakon potvrde trudnoće, te Vam savjetovati da uzimate neki drugi lijek. Ne preporučuje se primjena lizinoprila u ranoj trudnoći i ako ste trudni dulje od 3 mjeseca, ne smijete uzimati lizinopril jer njegova primjena nakon trećeg mjeseca trudnoće može izazvati teško oštećenje djeteta.

Dojenje

Obavijestite liječnika ako dojite ili planirate dojiti. Ne preporučuje se primjena lizinoprila u dojilja. Ako odlučite dojiti (osobito ako se radi o novorođenčetu ili nedonoščetu), liječnik može izabrati drugu terapiju.

Upravljanje vozilima i strojevima

U nekih je osoba moguća pojava omaglice ili umora tijekom primjene ovog lijeka. U slučaju ovakve reakcije, nemojte voziti niti upravljati strojevima.

Preporučuje se da utvrdite kako reagirate na uzimanje ovog lijeka.

3. Kako uzimati Lizinopril Mylan

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tijekom primjene lijeka Lizinopril Mylan, liječnik Vas može uputiti na određene krvne pretrage i na temelju rezultata tih pretraga, prilagoditi dozu lijeka koja je optimalna za Vas.

Uzimanje lijeka

Progutajte tabletu sa čašom vode.

Uzimajte tablete svaki dan otprilike u isto vrijeme. Tablete možete uzimati prije ili poslije obroka. Vrlo je važno da Lizinopril Mylan uzimate onoliko dugo koliko je odredio Vaš liječnik. Važno je uzimati Lizinopril Mylan svaki dan.

Uzimanje prve doze

Budite osobito oprezni prilikom uzimanja prve doze ili prilikom povećanja doze, jer može doći do jačeg pada krvnog tlaka nego prilikom uzimanja narednih doza.

To kod Vas može dovesti do osjećaja omaglice ili ošamućenosti, što se može ublažiti ako prilegnete.

Ukoliko ste zbog toga zabrinuti, posavjetujte se sa svojim liječnikom čim prije.

Odrasli

Doziranje ovisi o vrsti bolesti zbog koje se lijek primjenjuje te o drugim lijekovima koji se istodobno primjenjuju. Liječnik će Vas uputiti koliko tableta morate uzeti svaki dan, a ukoliko niste sigurni obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Povišeni krvni tlak

Preporučena početna doza je 10 mg jedanput na dan.

Preporučena doza održavanja je 20 mg jedanput na dan.

Zatajenje srca

Preporučena početna doza je 2,5 mg jedanput na dan.

Preporučena doza održavanja je 5 mg do 35 mg jedanput na dan.

Nakon srčanog udara (infarkt srca)

Preporučena doza je 5 mg prvog i drugog dana nakon infarkta.

Preporučena doza održavanja je 10 mg jedanput na dan.

Bubrežne komplikacije kod šećerne bolesti

Uobičajena doza je 10 mg ili 20 mg jedanput na dan.

Ako ste starija osoba, imate bolest bubrega ili uzimate diuretik, liječnik može smanjiti navedene doze.

Primjena u djece i adolescenata (starosti 6 – 16 godina) s povišenim krvnim tlakom

Lizinopril Mylan se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 6 godina i djece s teškim poremećajem rada bubrega.

Liječnik će odrediti odgovarajuću dozu za Vaše dijete. Doza ovisi o tjelesnoj masi djeteta. Za djecu koja su tjelesne mase između 20 i 50 kg, uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom na dan.

Za djecu koja su tjelesne mase iznad 50 kg, uobičajena početna doza je 5 mg jednom dnevno.

Ako uzmete više Lizinopril Mylan nego što ste trebali

U slučaju predoziranja odmah se javite svom liječniku ili u najbližu zdravstvenu ustanovu. Simptomi koji će se najvjerojatnije javiti su omaglica i palpitacija (nepravilno i/ili ubrzano lupanje srca) zbog iznenadnog ili jakog pada krvnog tlaka.

Ako ste zaboravili uzeti Lizinopril Mylan

Ako ste zaboravili uzeti Lizinopril Mylan tablete, propuštenu dozu lijeka uzmite što prije. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, tada preskočite propuštenu dozu lijeka.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Lizinopril Mylan

Nemojte prestati uzimati Lizinopril Mylan unatoč tome što se dobro osjećate, sve dok Vam to liječnik ne kaže.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Lizinopril Mylan tablete i odmah se javite liječniku u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 • teške alergijske reakcije (rijetka nuspojava koja se pojavljuje u 1 do 10 slučajeva na 10,000 bolesnika). Znakovi mogu uključivati:
 • iznenadnu pojavu otoka lica, usana, jezika i/ili grla zbog čega gutanje može biti otežano.
 • pojavu naglog oticanja ruku, stopala ili gležnjeva
 • otežano disanje
 • jaki svrbež kože (s čvorastim izbočinama)
 • teški kožni poremećaj kao što je iznenadan, neočekivani osip ili žarenje, crvenilo ili ljuštenje kože (vrlo rijetke nuspojave koje se pojavljuju u manje od 1 slučaja na 10,000 bolesnika)
 • infekcija sa simptomima kao što su vrućica i ozbiljno pogoršanje općeg stanja ili vrućica sa simptomima lokalne infekcije kao što su bol u grlu/ždrijelu/ustima ili poteškoće s mokrenjem (vrlo rijetka nuspojava koja se pojavljuje u manje od 1 slučaja na 10,000 bolesnika)

Druge moguće nuspojave

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)
 • glavobolja
 • omaglica ili ošamućenost, osobito prilikom naglog ustajanja
 • proljev
 • suhi kašalj koji ne prolazi
 • povraćanje
 • poteškoće s bubrezima (otkrivaju se pretragom krvi)
Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)
 • promjene raspoloženja
 • promjene boje prstiju na rukama ili nogama (blijedo-plavi nakon čega slijedi crvenilo), ili obamrlost ili trnci u prstima ruku ili nogu
 • promjene osjeta okusa
 • pospanost
 • osjećaj vrtnje (vrtoglavica/vertigo)
 • poteškoće sa spavanjem
 • moždani udar
 • ubrzano kucanje srca, osjećaj lupanja srca
 • iscjedak iz nosa
 • mučnina
 • bol u želucu ili poremećaj probave
 • osip kože ili svrbež
 • nemogućnost postizanja erekcije (impotencija)
 • osjećaj umora ili slabosti (gubitak snage).
 • pretjerano sniženje krvnog tlaka je moguće kod bolesnika koji boluju od sljedećeg: koronarnih srčanih bolesti; suženja aorte (srčane arterije), bubrežne arterije ili srčanih zalistaka; zadebljanja srčanog mišića. Ukoliko do toga dođe, možete osjetiti omaglicu ili ošamućenost, osobito prilikom naglog ustajanja.
 • promjene krvnih pretraga jetre i bubrega
 • srčani infarkt
 • halucinacije (vizualne i/ili akustične)
Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)
 • osjećaj smetenosti
 • koprivnjača
 • suha usta
 • ispadanje kose
 • psorijaza (poteškoće s kožom)
 • promjene osjeta mirisa
 • rast dojki kod muškaraca
 • promjene koje zahvaćaju pojedine stanice ili druge sastojke u krvi. Liječnik može povremeno uzeti uzorke Vaše krvi radi provjere učinka lijeka Lizinopril Mylan na Vašu krv. Znakovi mogu uključivati umor, bljedoću kože, bol u grlu, povišenu temperaturu (vrućicu), bol u zglobovima i mišićima, otok zglobova ili žlijezda ili preosjetljivost na sunčevu svjetlost.
 • smanjenje vrijednosti natrija (simptomi mogu biti umor, glavobolja, mučnina, povraćanje)
 • iznenadno zatajenje bubrega
Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)
 • sinusitis (osjećaj boli i punine iza obraza i očiju)
 • suženje dišnih putova
 • niske razine šećera u krvi (hipoglikemija). Simptomi mogu uključivati osjećaj gladi ili slabosti, znojenje i ubrzano lupanje srca.
 • upala ili infekcija pluća. Simptomi mogu uključivati kašalj, osjećaj kratkog daha te povišenu temperaturu (vrućica).
 • žuta boja kože ili bjeloočnica (žutica)
 • upala jetre koja može dovesti do gubitka apetita, žute boje kože ili očiju i tamne obojenosti mokraće
 • upala gušterače koja uzrokuje umjerenu do jaku bol u trbuhu
 • teški poremećaji kože koji uključuju crvenilo, stvaranje mjehura i ljuštenje
 • znojenje
 • slabije mokrenje ili nemogućnost mokrenja
 • zatajenje jetre
 • kvržice
 • upala crijeva
Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)
 • simptomi depresije
 • nesvjestica

Nuspojave primijećene u djece slične su onima u odraslih.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Lizinopril Mylan

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lizinopril Mylan sadrži

Djelatna tvar je lizinopril

Jedna Lizinopril Mylan 5 mg tableta sadrži 5 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata

Jedna Lizinopril Mylan 10 mg tableta sadrži 10 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata.

Jedna Lizinopril Mylan 20 mg tableta sadrži 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata.

Pomoćne tvari: manitol; kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; kukuruzni škrob; prethodno geliran škrob; crveni željezov oksid (E 172); bezvodni koloidni silicijev dioksid; magnezijev stearat

Kako Lizinopril Mylan izgleda i sadržaj pakiranja

Lizinopril Mylan 5 mg tablete su ružičaste, okrugle, bikonveksne, neobložene tablete s utisnutom oznakom „5“ na jednoj strani i urezom na drugoj strani. Urez nije namijenjen za lomljenje tablete. Dimenzije tableta su 6,5 mm x 2,9 mm (prosječno).

Lizinopril Mylan 10 mg tablete su ružičaste, okrugle, bikonveksne, neobložene tablete s utisnutom oznakom „10“ na jednoj strani i urezom na drugoj strani. Urez nije namijenjen za lomljenje tablete. Dimenzije tableta su 8 mm x 3,8 mm (prosječno).

Lizinopril Mylan 20 mg tablete su ružičaste, okrugle, bikonveksne, neobložene tablete s utisnutom oznakom „20“ na jednoj strani i urezom na drugoj strani. Urez nije namijenjen za lomljenje tablete. Dimenzije tableta su 8 mm x 3,8 mm (prosječno).

Lizinopril Mylan 5 mg, 10 mg i 20 mg tablete su u pakiranju od 30 (3×10) i 60 (6×10) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb

Proizvođač:

Genera d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 02.09.2020.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: lizinopril, lopril, lopril tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lizinopril (5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje
 1. Moj tlak luduje , zadnje mjerenje je 115 i iskreno kazano sutra se definitivno vracam mom starom Concoru od 2,5 mg.