Hygroton tablete – Uputa o lijeku

Proizvođač:
Pliva

Samo na recept?
DA

Primjena:
Diuretici

Opis

Sastav

Jedna tableta sadržava 25 mg klortalidona. Pomoćne tvari: laktoza, boja E 172.

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja

Tablete; 20 tableta

Farmakoterapijska skupina i djelovanje

Hygroton sadržava klortalidon, diuretik duga djelovanja, sličan tiazidnim diureticima. Klortalidon povećava izlučivanje iona natrija i vode u mokraći inhibirajući reapsorpciju iona natrija u distalnim bubrežnim tubulima.

Povećava protok tekućine i elektrolita do distalnih tubula gdje se izlučuju ioni vodika i kalija, a zbog smanjenja plazmatskog volumena povećava se proizvodnja aldosterona. Povećani protok i porast razine aldosterona povećavaju reapsorpciju iona natrija iz distalnih tubula, odnosno gubitak iona vodika i kalija.

Anihipertenzivni učinak klortalidon ostvaruje smanjujući u početku plazmatski i izvanstanični volumen, te minutni volumen koji se tijekom liječenja normalizira. Izravnim učinkom na krvne žile klortalidon smanjuje periferniUz ili blizu površine tijela. Smješten dalje od središta strukture. otpor.

U bolesnika s bubrežnim dijabetesMellitus šećerna bolestKronični metabolički sindrom nastao zbog relativnog ili apsolutnog manjka lučenja i/ili djelovanja inzulina s posljedičnim poremećajem metabolizma ugljikohidrata, masti i bjelančevina., poremećaj u metabolizmu ugljikohidrata zbog manjka lučenja inzulina. Označava ga visoka razina šećera u krvi i ima kao posljedicu slaboću, često uriniranje i povećanu žeđ i glad. insipidusom klortalidon ispoljava antidiuretički učinak koji je posljedica umjerenog manjka iona natrija i vode, zbog čega se povećava reapsorpcija glomerularnog filtrata u proksimalnim bubrežnim tubulima, a smanjuje količina izlučene tekućine.

Način i mjesto izdavanja

Na recept

Rok valjanosti

Označen je na pakovanju.

Lijek se ne smije rabiti nakon isteka roka valjanosti.

Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

LIJEK VALJA ČUVATI IZVAN DOSEGA DJECE!

Primjena

Terapijske indikacije

Hipertenzija (kao monoterapija ili u kombinaciji s ostalim antihipertenzivima).
Edemi (uzrokovani srčanom insuficijencijom, jetrenom ili bubrežnom insuficijencijom i edemi koji se pojavljuju tijekom liječenja kortikosteroidima i estrogenima).
Bubrežni dijabetes insipidus.

Doziranje

Dozu Hygrotona treba prilagoditi svakom bolesniku individualno, ovisno o kliničkoj slici i terapijskom odgovoru. Hygroton se uzima jedanput na dan, obično ujutro. Liječenje se provodi najnižom učinkovitom dozom. Lijek zadržava svoju učinkovitost i nakon dugotrajnog liječenja. Hipertenzija

U većine bolesnika liječenje započinje jednom tabletom na dan. Ako se tlak ne smanji dovoljno, doza se može povećati na 2 tablete na dan. Ako se željeni učinak ne postiže dvijema tabletama na dan, preporučuje se dodavanje drugog antihipertenziva. Doza održavanja atihipertenzivnog učinka u većine je bolesnika niža od početne doze. Edemi

U odraslih se antiedemski učinak postiže s 2 do 4 tablete na dan ili 4 tablete svakoga drugog dana. Nekim su bolesnicima potrebne i više doze lijeka (do 200 mg na dan). Doza održavanja u većine bolesnika iznosi 1 do 2 tablete na dan ili 2 do 4 tablete na dan 3 dana u tjednu. Ako se navedenim dozama ne postigne terapijski učinak, treba primijeniti pozitivne inotropne lijekove i vazodilatatore. Bubrežni dijabetes insipidus

Početna je doza 4 tablete dva puta na dan, a doza održavanja 2 tablete na dan. Doziranje u djece

Doziranje Hygrotona u djece treba prilagoditi kliničkoj slici i terapijskom odgovoru. Najčešće se daje 2 mg/kg/dan.

Predoziranje

U slučaju predoziranja lijeka mogu se pojaviti vrtoglavica, mučnina, pospanost, hipotenzija, hipovolemija, elektrolitski poremećaji s aritmijama i grčevima mišića (vidi Nuspojave), hipotenzija, depresija i koma. Valja što prije izazvati povraćanje ili isprati želudac, te započeti suportivno i simptomatsko liječenje, uz nadzor koncentracije serumskih elektrolita i bubrežne funkcije.

Mjere opreza

Tijekom liječenja Hygrotonom bolesnike valja pozorno pratiti zbog mogućih poremećaja ravnoteže elektrolita i vode, posebice ako povraćaju, perenteralno primaju tekućine ili se liječe glikozidima digitalisa, te tijekom dugotrajnog liječenja ili liječenja višim dozama. Hygroton može smanjiti serumsku koncentraciju kalija, natrija i magnezija. Male doze obično ne mijenjaju razinu kalija. Stroga dijeta s malo soli ili bez soli se tijekom liječenja Hygrotonom ne preporučuje.

Hygroton može smanjiti izlučivanje kalcija u mokraći i uzrokovati blagu hiperkalcemiju. Tijekom liječenja Hygrotonom također je potrebno pratiti serumsku razinu glukoze, mokraćne kiseline i lipida.

Kontraindikacije

Hygroton je kontraindiciran u bolesnika preosjetljivih na klortalidon i ostale derivate sulfonamida. Također je kontraindiciran u bolesnika s anurijom ili teško oštećenom bubrežnom funkcijom, teškim jetrenim oštećenjem, hipokalemijom, hiponatremijom ili hiperkalcemijom.

Posebna upozorenja

Hygroton s oprezom valja primjenjivati u bolesnika s narušenom jetrenom funkcijom i u starijih bolesnika jer su oni osjetljiviji na poremećaje ravnoteže elektrolita i vode (opasnost od hepatalne encefalopatije i kome), te u njih češće valja nadzirati serumske vrijednosti elektrolita.

Bolesnicima s blažim ili umjerenim bubrežnim oštećenjem Hygroton valja davati s oprezom zbog mogućnosti pogoršanja bubrežne funkcije. Klortalidon u većine bolesnika s klirenskom kreatinina manjim od 30 ml/min nema učinka. U bolesnika s hiperuricemijom Hygroton može povećati serumsku koncentraciju mokraćne kiseline i izazvati napadaj gihta. Hygroton može uzrokovati hiperglikemiju, i u dijabetičara pogoršati šećernu bolest.

U bolesnika koji se liječe hipoglikemicima stoga valja nadzirati koncentraciju glukoze u krvi i po potrebi povećati njihovu dozu. Velike doze Hygrotona u bolesnika s teškim srčanim zatajenjem i opsežnim edemima koji su na dijeti bez soli, mogu uzrokovati hiponatremiju.

Hygroton može uzrokovati egzacerbaciju hiperlipidemije (hiperkolesterolemije, hipertrigliceridemije). Hygroton može uzrokovati egzacerbaciju ili aktivaciju bolesti i u posebice osjetljivih bolesnika sa sustavnim lupus eritematosusom.

Trudnoća i dojenje

Primjena Hygrotona tijekom trudnoće i dojenja se ne preporučuje. Tiazidni diuretici prolaze kroz posteljicu, a zbog smanjenja volumena krvi trudnice može se smanjiti i protok krvi kroz posteljicu. Tiazidni se diuretici izlučuju i u mlijeku, a velike doze mogu smanjiti njegovo stvaranje.

Nuspojave

Klortalidon, posebice u velikim dozama može poremetiti ravnotežu elektrolita, te uzrokovati hiponatremiju, hipokloremičnu alkalozu i hipokalemiju. Znakovi su hiponatremije konfuzija, konvulzije, umor, razdražljivost i mišićni grčevi, a hipokalemije suhoća usta, pojačana žeđ, nepravilnosti srčanog ritma, promjene raspoloženja, mišićni grčevi ili bol, mučnina ili povraćanje, neuobičajen umor ili slabost, slabo bilo.

Ostale ozbiljnije nuspojave koje zahtijevaju posebnu pozornost su rijetke: agranulocitoza, reakcije preosjetljivosti (kožni osip, urtikarija), kolecistitis ili pankreatitis, napadaj gihta ili hiperuricemija, poremećaj jetrene funkcije i trombocitopenija. Hygroton također može uzrokovati anoreksiju, nadražaj želuca, opstipaciju, proljev, glavobolju, vrtoglavicu, ortostatsku hipotenziju i impotenciju.

O svakoj nuspojavi valja obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika.

Interakcije

Zbog smanjenja bubrežnog klirensa i povećane plazmatske koncentracije litija i amantadina klortalidon može pojačati njihovu toksičnost.

Istodobna primjena klortalidona i glikozida digitalisa može povećati opasnost toksičnosti digitalisa zbog hipokalemije ili hipomagnezemije. Zbog povećane opasnosti od teže hipokalemije klortalidon istodobno s lijekovima koji mogu uzrokovati hipokalemiju valja primjenjivati uz nadzor koncentracije serumskog kalija i srčane funkcije, te uz eventualno nadomiještanje kalija.

Zbog mogućnosti hipokalemije klortalidon može pojačati učinke neuromišićnih blokatora. Kolestiramin i kolestipol mogu smanjiti apsorpciju tiazidnih diuretika, pa klortalidon valja uzimati 1 sat prije ili 4 sata nakon ovih antihiperlipemika. Istodobna primjena klortalidona i velikih doza kalcija može, zbog smanjenog izlučivanja kalcija, uzrokovati hiperkalcemiju.

Tijekom istodobne primjene klortalidona i ostalih antihipertenzivnih lijekova mogu se pojačati diuretski i/ili antihipertenzivni učinci. Tijekom istodobne primjene mogu se pojačati i hipotenzivni učinci depresora središnjeg živčanog sustava.

Nesteroidni protuupalni lijekovi mogu antagonizirati antihipertenzivni i diuretični učinak klortalidona te se njihova istodobna uporaba ne preporučuje.

Napomene

PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49,
10 000 Zagreb, Hrvatska i NOVARTIS, Basel, Švicarska u suradnji

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: hygroton, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu