Humalog – Uputa o lijeku

Humalog KwikPen 100 IU/ml otopina za injekciju (inzulin lispro)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Humalog KwikPen i za što se koristi
 2. Prije nego počnete primjenjivati Humalog KwikPen
 3. Kako primjenjivati Humalog KwikPen
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Humalog KwikPen
 6. Dodatne informacije

1. Što je Humalog Kwikpen i za što se koristi 

Humalog KwikPen se koristi za liječenje šećerne bolesti. Djeluje brže od običnog humanog inzulina jer je molekula inzulina malo promijenjena.

Ako Vam gušterača ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi, oboljet ćete od šećerne bolesti. Humalog je zamjena za Vaš vlastiti inzulin i namijenjen je za dugotrajnu kontrolu šećera. Učinak mu nastupa vrlo brzo i traje kraće nego učinak topljivog inzulina (2 do 5 sati). Humalog u pravilu trebate primijeniti unutar 15 minuta prije obroka.

Liječnik Vam može savjetovati da primjenjujete Humalog KwikPen zajedno s inzulinom duljeg djelovanja. Uz svaku vrstu inzulina priložena je posebna Uputa o lijeku, u kojoj su navedeni podaci važni za njegovu primjenu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik. Budite vrlo oprezni ako mijenjate inzulin.

Humalog mogu koristiti odrasli i djeca. Humalog se može primjenjivati u djece kada se očekuje prednost u odnosu na topljivi inzulin, primjerice pri usklađivanju vremena davanja inzulina s obrocima.

2. Prije nego počnete primjenjivato Humalog Kwikpen

Nemojte primjenjivati Humalog KwikPen

 • ako mislite da nastupa hipoglikemija (niska razina šećera u krvi). U nastavku ćete naći upute kako postupiti u slučaju blage hipoglikemije.
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na inzulin lispro ili bilo koji drugi sastojak lijeka Humalog KwikPen.

Budite posebno oprezni s lijekom Humalog KwikPen

Ako Vam sadašnja inzulinska terapija dobro regulira razine šećera u krvi, možda nećete osjetiti upozoravajuće simptome kad šećer u krvi padne prenisko. Upozoravajući znakovi popisani su u nastavku ove Upute. Morate pažljivo planirati vrijeme obroka te učestalost i intenzitet tjelovježbe. Isto tako, morate pažljivo pratiti razine šećera u krvi čestim mjerenjem glukoze u krvi.

Nekoliko bolesnika u kojih je nakon prelaska s inzulina životinjskog podrijetla na humani inzulin nastupila hipoglikemija prijavilo je da su rani upozoravajući simptomi bili manje izraženi ili različiti. Ako često imate hipoglikemiju ili je teško prepoznajete, porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako odgovorite DA na neko od sljedećih pitanja:

 • Jeste li se nedavno razboljeli?
 • Imate li tegoba s bubrezima ili jetrom?
 • Vježbate li više nego obično?

Količina inzulina koju trebate može se promijeniti i ako pijete alkohol.

Također morate obavijestiti svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u ambulanti za dijabetes ako planirate put u inozemstvo. Vremenska razlika među državama može značiti da ćete morati primjenjivati injekcije i uzimati obroke u različito vrijeme nego kada ste kod kuće.

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja srčanog zatajivanja. Čim prije obavijestite liječnika ako osjetite znakove srčanog zatajivanja kao što je neuobičajena kratkoća daha ili naglo povećanje tjelesne mase ili lokalizirano oticanje (edem).

Uzimanje drugih lijekova

Potrebe za inzulinom mogu se promijeniti ako uzimate kontracepcijske tablete, steroide, nadomjesne hormone štitnjače, oralne antidijabetike, acetilsalicilnu kiselinu, sulfonamidne antibiotike, oktreotid, stimulatore beta-2 receptora (npr. ritodrin, salbutamol ili terbutalin), beta-blokatore ili neke antidepresive (inhibitore monoamino-oksidaze ili selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina), danazol, neke inhibitore konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, enalapril) i blokatore receptora angiotenzina II.

Obavijestite liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta (vidjeti dio “Budite posebno oprezni s lijekom Humalog KwikPen”).

Trudnoća i dojenje

Jeste li trudni, planirate trudnoću ili dojite? Količina inzulina koju trebate obično se smanjuje u prva tri mjeseca trudnoće, a povećava tijekom preostalih šest mjeseci. Ako dojite, možda ćete morati promijeniti unos inzulina ili prehranu.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije i reagiranja može biti oslabljena ako imate hipoglikemiju. Imajte to na umu u svim situacijama u kojima sebe i druge možete izložiti riziku (primjerice vožnja automobila ili rukovanje strojem). Savjetujte se s liječnikom je li prreporučljivo voziti:

 • ako imate česte epizode hipoglikemije
 • ako su upozoravajući znakovi hipoglikemije slabiji ili izostaju.

3. Kako primjenjivati Humalog Kwikpen 

Uvijek provjerite naziv i vrstu inzulina na kutiji i naljepnici brizgalice nakon što dobijete lijek u ljekarni. Uvjerite se da ste dobili Humalog KwikPen koji Vam je propisao liječnik.

Uvijek primijenite Humalog KwikPen točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Humalog u pravilu trebate injicirati unutar 15 minuta prije obroka. Ako je potrebno, možete ga injicirati neposredno nakon obroka. Vaš liječnik će Vam reći točno koliko lijeka trebate te kada i koliko često ga primijeniti. Ove su upute namijenjene samo Vama. Točno ih slijedite i redovito posjećujte ambulantu za dijabetes.

Ako promijenite vrstu inzulina koju koristite (primjerice prelazite s humanog ili životinjskog inzulina na Humalog), možda ćete trebati uzimati više ili manje lijeka nego ranije. To može

rijediti samo za prvu injekciju, ali može biti i postupna promjena tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci.

Humalog injicirajte pod kožu. Smijete ga injicirati u mišić samo ako Vam je tako rekao liječnik.

Priprema lijeka Humalog KwikPen

Humalog je već otopljen u vodi, tako da ga ne morate miješati. No, smijete ga upotrijebiti samo ako izgleda kao voda. Mora biti bistar, bezbojan i ne smije sadržavati krute čestice. Provjerite to prije svakog injiciranja.

Priprema KwikPen brizgalice za uporabu (Vidjeti Priručnik za uporabu)

Najprije operite ruke.

Pročitajte upute za uporabu napunjene inzulinske brizgalice i pažljivo ih slijedite. Ovdje su neka od važnih upozorenja.

Uvijek upotrijebite čistu iglu. (Pakovanje lijeka ne sadrži igle).

Prije svake uporabe provjerite protok inzulina u svojoj KwikPen brizgalici. Tako ćete provjeriti izlazi li inzulin iz igle i izbaciti mjehuriće zraka iz brizgalice. U brizgalici može ostati poneki mali mjehurić zraka – oni nisu štetni. No, preveliki mjehurići zraka mogu omesti točno doziranje inzulina.

Injiciranje lijeka Humalog

Prije davanja injekcije očistite kožu kako su Vas uputili.

Injicirajte pod kožu, kako su Vas naučili. Ne smijete injicirati izravno u venu. Nakon injekcije ostavite iglu u koži pet sekundi kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu. Nemojte trljati mjesto injekcije. Pazite da injicirate najmanje 1 centimetar od mjesta prethodne injekcije i da mijenjate mjesta injekcije kako su Vas naučili. Nije važno injicirate li u nadlakticu, bedro, stražnjicu ili trbuh; injekcija lijeka Humalog KwikPen će uvijek djelovati brže od topljivog humanog inzulina.

Humalog ne smijete sami primijeniti u venu. Injicirajte Humalog onako kako su Vas naučili liječnik ili medicinska sestra. Samo liječnik smije primijeniti Humalog u venu. On će to učiniti u iznimnim okolnostima kao što je operacija ili ako ste bolesni, a razina šećera Vam je previsoka.

Nakon injiciranja

Odmah nakon injekcije odvijte iglu s KwikPen brizgalice pomoću vanjskog zatvarača igle. Tako ćete osigurati sterilnost i spriječiti istjecanje inzulina. Također ćete spriječiti ulazak zraka u brizgalicu i začepljenje igle. Igle se ne smiju dijeliti s drugim osobama. Brizgalica se ne smije dijeliti s drugim osobama. Vratite zatvarač na brizgalicu.

Sljedeće injekcije

Svaki puta kada koristite KwikPen brizgalicu morate upotrijebiti novu iglu. Prije svake injekcije izbacite mjehuriće zraka. Možete vidjeti koliko je inzulina preostalo tako da držite KwikPen brizgalicu iglom prema gore. Skala na ulošku pokazuje koliko je približno jedinica preostalo.

Nemojte miješati niti jedan drugi inzulin u jednokratnoj brizgalici. Kad se KwikPen brizgalica isprazni, nemojte je ponovno koristiti. Pažljivo je zbrinite – ljekarnik ili medicinska sestra u ambulanti za dijabetes reći će Vam kako da to učinite.

Primjena lijeka Humalog u infuzijskoj pumpi

Za infuziju inzulina lispro smiju se koristiti samo određene inzulinske infuzijske pumpe s oznakom CE. Prije infuzije inzulina lispro treba proučiti upute proizvođača kako bi se potvrdila prikladnost određene pumpe. Pročitajte i slijedite upute u dokumentaciji o proizvodu priloženoj uz infuzijsku pumpu.

Pazite da koristite odgovarajući spremnik i kateter za pumpu.

Promijenite infuzijski komplet svakih 48 sati. Kad uvodite infuzijski komplet, primijenite aseptičnu tehniku.

Nastupi li hipoglikemija, infuziju treba prekinuti dok epizoda hipoglikemije ne prođe. U slučaju ponovljenih ili teških epizoda niske razine šećera u krvi obavijestite svog liječnika ili ambulantu za dijabetes i razmislite je li potrebno smanjiti ili prekinuti infuziju inzulina.

Neispravna pumpa ili začepljenje kompleta za infuziju mogu rezultirati brzim porastom razine šećera. Posumnjate li na prekid dotoka inzulina, slijedite upute u dokumentaciji o proizvodu i po potrebi obavijestite svog liječnika ili ambulantu za dijabetes.

Kad se Humalog primjenjuje u inzulinskoj infuzijskoj pumpi, ne smije se miješati niti s jednim drugim inzulinom.

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do pada razine šećera u krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako je razina šećera u krvi niska, uzmite tablete glukoze, šećer ili popijte zaslađ en napitak. Potom pojedite voće, kekse ili sendvič, kako Vam je savjetovao liječnik i odmarajte se. To često pomaže u prevladavanju blage hipoglikemije ili manjeg predoziranja inzulinom. Ako Vam se stanje pogorša, disanje postane plitko i koža poblijedi, odmah obavijestite svog liječnika. Injekcija glukagona može izliječiti prilično tešku hipoglikemiju. Nakon injekcije glukagona pojedite glukozu ili šećer. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se javiti u bolnicu. Zamolite liječnika da Vam objasni djelovanje glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi. Kontrolirajte razinu šećera u krvi.

Ako se hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) ili hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi) ne liječe, mogu biti vrlo ozbiljne i uzrokovati glavobolju, mučninu, povraćanje, dehidraciju, nesvjesticu, komu pa čak i smrt (vidjeti točke A. i B. u dijelu 4. “Moguće nuspojave”).

 • Uvijek sa sobom nosite rezervne štrcaljke i rezervnu bočicu lijeka Humalog, odnosno rezervnu brizgalicu i uloške, u slučaju da se KwikPen brizgalica koju koristite izgubi ili ošteti.
 • Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.
 • Uvijek sa sobom nosite šeć

Ako prestanete primjenjivati Humalog

Ako primijenite manje lijeka Humalog nego što ste trebali, može doći do porasta razine šećera u krvi. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, Humalog može uzrokovati nuspojave.

Lokalna alergijska reakcija je česta (≥ 1/100 i < 1/10). U nekih će se osoba pojaviti crvenilo, oteklina ili svrbež u području davanja injekcije inzulina. To obično prolazi za nekoliko dana ili tjedana. Ako Vam se to dogodi, obavijestite svog liječnika.

Sistemska alergijska reakcija je rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000). Simptomi su sljedeći:

 • osip po cijelom tijelu
 • pad krvnog tlaka
 • otežano disanje
 • piskanje pri disanju
 • znojenje

Posumnjate li da imate ovu vrstu alergije na inzulin kod primjene lijeka Humalog, odmah obavijestite svog liječnika.

Lipodistrofija (zadebljanja ili ulegnuća na koži) je manje česta (≥ 1/1000 i < 1/100). Ako primijetite zadebljanja ili ulegnuća kože na mjestu injiciranja, obavijestite svog liječnika.

Prijavljeni su edemi (npr. oticanje ruku ili gležnjeva; zadržavanje tekućine), osobito na početku inzulinske terapije ili kod promjene terapije u cilju poboljšanja kontrole šećera u krvi.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uobičajeni problemi u šećernoj bolesti

 1. Hipoglikemija

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) znači da nema dovoljno šećera u krvi. Može nastupiti ako:

 • primijenite previše lijeka Humalog ili drugog inzulina
 • preskočite ili odgodite obrok ili promijenite prehranu
 • vježbate ili teško radite neposredno prije ili poslije obroka
 • dobijete infekciju ili se razbolite (osobito ako imate proljev ili povraćate)
 • se promijeni Vaša potreba za inzulinom, ili
 • Vam se pogoršaju tegobe s bubrezima ili jetrom.

Alkohol i neki lijekovi mogu utjecati na razinu šećera u krvi.

Prvi simptomi niskog šećera u krvi obično nastupaju brzo i uključuju:

 • umor
 • vrlo brze otkucaje srca
 • nervozu ili drhtavicu
 • mučninu
 • glavobolju
 • hladan znoj

Dok niste sigurni da ćete prepoznati upozoravajuće simptome, izbjegavajte situacije u kojima zbog hipoglikemije možete izložiti riziku sebe ili druge, primjerice vožnju automobila.

 1. Hiperglikemija i dijabetička ketoacidoza

Hiperglikemija (previsoka razina še ćera u krvi) znači da Vaše tijelo nema dovoljno inzulina. Hiperglikemija može nastupiti ako:

 • ne primijenite Humalog ili drugi inzulin
 • primijenite manje inzulina nego što Vam je preporučio liječnik
 • jedete puno više nego što dozvoljava Vaša dijeta, ili
 • imate vrućicu, infekciju ili emocionalni stres.

Hiperglikemija može dovesti do dijabetičke ketoacidoze. Prvi simptomi se javljaju polako tijekom više sati ili dana. Simptomi su:

 • pospanost
 • nedostatak teka
 • crvenilo lica
 • voćni zadah
 • žeđ
 • mučnina ili povraćanje

Ozbiljni simptomi su teško disanje i vrlo ubrzan puls. Odmah potražite liječničku pomoć.

 1. Bolest

Ako ste bolesni, osobito ako Vam je mučno ili povraćate, može se promijeniti Vaša potreba za inzulinom. Čak i kad jedete manje nego obično, i dalje trebate inzulin. Učinite pretragu urina ili krvi, slijedite upute u slučaju bolesti i obavijestite liječnika.

5. Kako čuvati Humalog Kwikpen 

Prije prve uporabe Humalog KwikPen čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Humalog KwikPen koji koristite čuvati na sobnoj temperaturi (15°C – 30°C) i baciti nakon 28 dana. Ne odlagati blizu izvora topline ili na sunce. Napunjenu brizgalicu KwikPen koju koristite ne čuvati u hladnjaku. Napunjena brizgalica KwikPen ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Humalog KwikPen se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Humalog KwikPen se ne smije upotrijebiti ako je otopina obojena ili sadrži krute čestice. Smijete ga upotrijebiti samo ako izgleda kao voda. Provjerite to prije svakog injiciranja.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što Humalog 100 IU/ml KwikPen otopina za injekciju sadrži

 • Djelatna tvar je inzulin lispro. Inzulin lispro se proizvodi u laboratoriju ‘tehnologijom rekombinantne DNK’. To je promijenjen oblik humanog inzulina te se razlikuje od drugih humanih i životinjskih inzulina. Inzulin lispro je vrlo sličan humanom inzulinu, koji je prirodni hormon kojeg luči gušterač
 • Pomoćne tvari su: metakrezol, glicerol, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, cinkov oksid i voda za injekcije. Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina ili natrijev hidroksid.

Kako Humalog KwikPen izgleda i sadržaj pakovanja

Humalog 100 IU/ml KwikPen otopina za injekciju je sterilna, bistra, bezbojna vodena otopina koja sadrži 100 jedinica inzulina lispro u jednom mililitru (100 IU/ml) otopine za injekciju. Jedna Humalog KwikPen brizgalica sadrži 300 jedinica (3 mililitra). Humalog KwikPen je dostupan u pakovanju od 5 napunjenih brizgalica. Humalog u Vašoj napunjenoj brizgalici isti je kao Humalog pakiran u zasebnim ulošcima. Brizgalica KwikPen samo ima ugrađen uložak. Kad se napunjena brizgalica isprazni, ne možete je ponovno upotrijebiti.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Priručnik za upotrebu

Kwikpen Pomagalo za primjenu inzulina

Uvod

KwikPen je jednostavan za korištenje. To je brizgalica za jednokratnu uporabu, koja sadrži 3 ml (300 jedinica) U-100 inzulina. U jednoj injekciji možete primijeniti o d 1 do 60 jedinica inzulina. Možete odmjeravati jednu po jed nu jedinicu. Ako odaberete previše jedinica, mož ete ispraviti dozu bez gubitka inzulina.

Prije uporabe brizgalice Kwi Pen pročitajte cijeli priručnik i pažljivo slijedite sve upute. A ko ne slijedite ove upute u potpunosti, možete pri miti previše ili premalo inzulina.

Vaš KwikPen smijete koristiti samo za Vaše injekcije. Brizgalica i i gle ne smiju se dijeliti s drugim osobama jer postoji rizik od prijenosa za raznih klica. Upotrijebite novu iglu za svaku injekciju.

NEM OJTE KORISTITI brizg licu ako je bilo koji dio razbijen ili o štećen. Uvijek sa sobom nosite rezervnu brizgalicu, u slučaju da se ona koju koristit izgubi ili ošteti.

Ova se b rizgalica ne preporučuje za primjen u slijepim ili slabovidnim osobama b ez pomoći o sobe koja je obučena za pravilnu uporabu pomagala.

Priprema KwikPena

Važne napomene

Pročitajte i slijedite naputke u Uputi o lijeku priloženoj u pakova ju inzulina.

Prije svake injekcije na naljepnici Vaše brizgalice provjerite datum isteka roka valjanosti i budite sigurni da koristite odgovarajuću vrstu inzulina. Nemojte skidati naljepnicu s brizgalice.

Napomena: Boja gumba za doziranje na Vašem KwikPenu odgovara boji trake na naljepnici brizgalice i označava određenu vrstu inzulina. U ovom je priručnik gumb za doziranje prikazan sivom bojom. Tijelo brizgalice je plave boje,što označava da sadrži lijek iz skupine Humaloga.

Boje gumba za doziranje:

Liječnik Vam je propisao vrstu inzulina koja je najprikladnija za Vas. Svaka promjena u liječenju inzuli om smije se provoditi samo pod nadzorom liječnika.

Uz KwikPen se preporučuje koristiti igle za inzulinsku brizgalicu proizvođača Becton, Dickinson and Company (BD).

Uvjerite se da je igla potpuno pričvršćena na brizgalicu prije uporabe. Sačuvajte ove upute kako biste ih mogli ponovno pročitati.

Česta pitanja o pripremi KwikPena

Kako treba izgledati inzulin? Neki su inzulini mutni, a neki bistri. Pročitajte u Uputi o lijeku kako treba izgledati inzulin koji Vam je propisan.

Što učiniti ako je moja doza veća od 60 jedinica? Ako je Vaša doza veća od 60 jedinica inzulina, bit će potrebno više injekcija. Možete se obratiti zdravstvenom djelatniku.

Zašto trebam upotrijebiti novu iglu za svaku injekciju? Ako se igle koriste više puta, može se dogoditi da primite krivu količinu inzulina, da se igla ili brizgalica začepe, ili može doći do infekcije s obzirom da nije osigurana sterilnost.

Što učiniti ako nisam siguran koliko je inzulina preostalo u ulošku? Držite napunjenu brizgalicu s iglom prema dolje. Skala na prozirnom držaču uloška pokazuje koliko je približno jedinica preostalo. Ne smijete se služiti tim brojevima za odmjeravanje doze inzulina.

Što učiniti ako ne mogu skinuti zatvarač brizgalice? Povucite zatvarač ravno s brizgalice. Ako imate poteškoća sa skidanjem zatvarača, nježno ga zavrnite u oba smjera da ga ponovno namjestite, a zatim ga povucite s brizgalice.

Provjera protoka inzulina u napunjenoj brizgalici KwikPen

Važne napomene

Prije svake injekcije provjerite protok inzulina u brizgalici. Prilikom provjere protoka prije svakog injiciranja mora se pojaviti mlaz inzulina kako biste bili sigurni da je brizgalica spremna za doziranje.

Ako ne provjerite protok inzulina dok se ne pojavi mlaz, možete primiti previše ili premalo inzulina.

Česta pitanja o provjeri protoka inzulina

Zašto moram provjeriti protok inzulina u napunjenoj brizgalici prije svake injekcije?

 1. Uvjerit ćete se da je napunjena brizgalica spremna za doziranje.
 2. Potvrdit ćete da, kad pritisnete gumb za doziranje, iz vrha igle izlazi mlaz inzulina.
 3. Izbacit ćete mjehuriće zraka koji se mogu nakupiti u igli ili ulošku s inzulinom tijekom normalne uporabe.

Što učiniti ako prilikom provjere protoka inzulina u napunjenoj brizgalici KwikPen ne mogu do kraja pritisnuti gumb za doziranje?

 1. Pričvrstite novu iglu.
 2. Provjerite protok inzulina.

Što učiniti ako primijetim mjehurić zraka u ulošku? Trebate provjeriti protok inzulina u napunjenoj brizgalici. Zapamtite, napunjena brizgalica se ne smije čuvati s pričvršćenom iglom jer se tako u ulošku s inzulinom mogu nakupiti mjehurići zraka. Mali mjehurić zraka neće utjecati na Vašu dozu i možete primijeniti dozu na uobičajen način.

Injiciranje doze

Važne napomene

Slijedite upute za pravilnu tehniku injiciranja koju Vam je preporučio zdravstveni djelatnik. Kako biste bili sigurni da ćete primiti cijelu dozu, pritisnite gumb za injiciranje i, držeći ga pritisnutim, polako izbrojite do 5 prije nego izvadite iglu. Ako iz brizgalice istječe inzulin, vjerojatno je niste držali pod kožom dovoljno dugo.

Brizgalica ne dopušta da se odmjeri doza veća od broja jedinica preostalih u brizgalici.

Ako je Vaša doza veća od broja preostalih jedinica u brizgalici, možete ili primijeniti preostali dio iz te brizgalice, a ostatak doze iz nove brizgalice, ILI primijeniti cijelu dozu iz nove brizgalice.

Ne pokušavajte injicirati inzulin tako da okrećete gumb za doziranje. Okretanjem gumba za doziranje NEĆETE primiti inzulin. Kako biste primijenili dozu, morate PRITISNUTI gumb za doziranje.

Ne pokušavajte promijeniti dozu tijekom injiciranja.

Upute o rukovanju iglama ne predstavljaju zamjenu za lokalne propise ni upute zdravstvenih djelatnika ili ustanova.

Nakon svake injekcije skinite iglu s brizgalice.

Česta pitanja o injiciranju doze

Zašto je teško pritisnuti gumb za doziranje kada pokušavam injicirati?

 1. Možda je igla začepljena. Probajte pričvrstiti novu iglu. Dok to radite, možda ćete vidjeti da inzulin istječe iz igle. Zatim provjerite protok inzulina.
 2. Ako gumb za doziranje pritisnete brzo, možda će Vam biti teže pritiskati ga. Bit će Vam lakše ako gumb za doziranje pritišćete sporije.
 3. Ako koristite iglu većeg promjera, bit će Vam lakše pritiskati gumb za doziranje tijekom injekcije. Upitajte zdravstvenog djelatnika koja je veličina igle najbolja za Vas.
 4. Ako Vam je nakon prethodnih koraka i dalje teško pritiskati gumb za doziranje, možda će Vam trebati nova brizgalica.

Što učiniti ako se moja brizgalica KwikPen začepi? Brizgalica je začepljena ako Vam je teško injicirati ili odmjeriti dozu. Kako biste je očistili:

 1. Pričvrstite novu iglu. Dok to radite, možda ćete vidjeti da inzulin istječe iz igle.
 2. Provjerite protok inzulina.
 3. Odmjerite dozu i injicirajte.

Ne pokušavajte podmazivati brizgalicu jer to može oštetiti mehanizam.

Gumb za doziranje se može teže pritiskati ako su u brizgalicu ušle strane čestice (prljavština, prašina, hrana, inzulin ili druga tekućina). Pazite da strane čestice ne dospiju u brizgalicu.

Zašto inzulin istječe iz igle nakon što sam primijenio dozu? Možda ste iglu prerano izvadili iz kože.

 1. Provjerite vidi li se 0 u prozorčiću za odabir doze.
 2. Kod primjene sljedeće doze pritisnite i držite pritisnutim gumb za doziranje te polako izbrojite do 5 prije nego izvadite iglu.

Što učiniti ako sam odmjerio dozu i slučajno pritisnuo gumb za doziranje a igla nije pričvršćena?

 1. Okrenite gumb za doziranje do nule.
 2. Pričvrstite novu iglu.
 3. Provjerite protok inzulina.
 4. Odmjerite dozu i injicirajte.

Što učiniti ako odmjerim krivu dozu (preveliku ili premalu)? Okrenite gumb za doziranje unatrag ili unaprijed da ispravite dozu.

Što učiniti ako vidim da iz igle na brizgalici istječe inzulin dok odmjeravam ili ispravljam dozu? Nemojte injicirati dozu jer možda nećete primiti cijelu dozu. Okrenite gumb za doziranje do nule i ponovno provjerite protok inzulina (vidjeti Rutinska primjena, dio „Provjera protoka inzulina“, koraci 2B do 2D). Odmjerite dozu i injicirajte.

Što učiniti ako ne mogu odmjeriti cijelu dozu? Napunjena brizgalica ne dopušta da se odmjeri doza veća od broja inzulinskih jedinica preostalih u ulošku. Primjerice, trebate li 31 jedinicu, a u brizgalici ih je preostalo samo 25, moći ćete odmjeriti najviše 25 jedinica. Nemojte pokušavati odmjeriti veću dozu. Ako je u napunjenoj brizgalici preostao samo dio doze, možete:

1) primijeniti taj dio, a preostali dio primijeniti iz nove napunjene brizgalice, ili

 • primijeniti cijelu dozu iz nove napunjene brizgalice.

Zašto ne mogu odmjeriti dozu da iskoristim malu količinu inzulina koja je preostala u ulošku? Iz brizgalice možete iskoristiti 300 jedinica inzulina. Brizgalica je izrađena tako da se uložak ne može potpuno isprazniti jer se mala količina inzulina koja preostane ne može točno primijeniti.

Čuvanje i zbrinjavanje

Važne napomene

Prije prve uporabe brizgalicu čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Nemojte koristiti brizgalicu ako je bila zamrznuta.

Brizgalicu koju koristite čuvati na sobnoj temperaturi dalje od izvora topline ili sunca.

Brizgalica ne smije se čuvati s pričvršćenom iglom. Ako igla ostane na brizgalici, inzulin može istjecati iz brizgalice ili se osušiti unutar igle te tako začepiti iglu, ili u ulošku mogu nastati mjehurići zraka.

Pročitajte cjelovite naputke o čuvanju inzulina u Uputi o lijeku.

Nakon što je počnete koristiti, brizgalicu ne smijete upotrijebiti nakon roka valjanosti navedenog u Uputi o lijeku.

Upotrijebljene igle odložite u spremnik koji se ne može probušiti ili zbrinite u skladu s uputama zdravstvenog djelatnika.

Upotrijebljene brizgalice zbrinite u skladu s uputama zdravstvenog djelatnika bez pričvršćene igle.

Brizgalicu čuvajte izvan dohvata djece.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili poteškoća s brizgalicom KwikPen, obratite se za pomoć zdravstvenom djelatniku.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: humalog inzulin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu