Foster inhalacijska otopina – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Foster i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Foster
 3. Kako uzimati Foster
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Foster
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Foster i za što se koristi

Foster je inhalacijska otopina pod tlakom koja sadrži dvije djelatne tvari. Otopina se inhalira (udiše) kroz usta i na taj način stiže izravno u pluća.

Dvije djelatne tvari su beklometazondipropionat i formoterolfumarat dihidrat. Beklometazondipropionat pripada skupini lijekova koji se zovu kortikosteroidi, imaja protuupalno djelovanje i smanjuju oticanje i nadraženost u Vašim plućima.

Formoterolfumarat dihidrat pripada skupini lijekova koji se zovu dugodjelujući bronhodilatatori. On opušta glatko mišićje u Vašim dišnim putevima i olakšava Vam disanje.

Ove dvije djelatne tvari primijenjene zajedno olakšavaju disanje i ublažavaju simptome, kao što su kratkoća daha, piskanje u pluć ima i kašalj u bolesnika s astmom ili KOPB-om , a pomažu i u sprječavanju simptoma astme.

Astma

Foster je indiciran za redovito liječenje odraslih osoba s astmom u kojih:

 • se astma ne može primjereno kontrolirati uporabom inhalacijskih kortikosteroida i kratkodjelujućih bronhodilatatora koji se uzimaju „po potrebi“
 • astma dobro reagira na liječenje i s kortikosteroidima i dugodjelujućim bronhodilatatorima.

KOPB

Foster se takođ er može koristiti za liječenje znakova teške kronične opstruktivne plu ćne bolesti (KOPB) u odraslih osoba.

KOPB je dugotrajna bolest dišnih puteva i pluća koja je prvenstveno uzrokovana pušenjem.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Foster

Nemojte uzimati Foster

Ako ste alergični ili mislite da ste alergični na neku od djelatnih tvari u Fosteru, ako ste alergični na druge lijekove ili inhalacijske lijekove koji se koriste u liječenju astme ili na neki od drugih sastojaka Fostera (vidjeti dio 6: Sadržaj pakiranja i druge informacije), potražite savjet liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzimete Foster:

 • ako imate bilo kakvih problema sa srcem, na primjer, anginu (bol oko srca, bol u grudima), ako ste nedavno preboljeli srčani napad (infarkt miokarda), ako imate zatajenje srca, suženje arterija srca (bolest koronarnih krvnih žila), bolest srčanih zalistaka ili neki drugi poremećaj srca, ili ako imate bolest koja se zove hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija (to je bolest u kojoj je patološki promijenjen srčani mišić)
 • ako imate suženje arterija (tzv. arteriosklerozu), povišen krvni tlak ili aneurizmu (neprirodno proširenje stjenke krvne žile)
 • ako imate poremećaje srčanog ritma, kao što je ubrzan ili nepravilan rad srca, ubrzan puls ili lupanje srca, ili ako su Vam rekli da imate poremećen elektrokardiografski (EKG) nalaz
 • ako imate pojačanu aktivnost štitne žlijezde
 • ako imate nisku razinu kalija u krvi
 • ako imate neku bolest jetre ili bubrega
 • ako imate šećernu bolest (udisanje visokih doza formoterola može povisiti razinu šećera u krvi, zbog čega ćete na početku korištenja ove „pumpice“ morati napraviti neke dodatne krvne pretrage da bi se provjerilo koliki Vam je šećer u krvi, koje ćete morati ponavljati s vremena na vrijeme i tijekom liječenja)
 • ako imate tumor nadbubrežne žlijezde ( tzv. feokromocitom)
 • ako morate primiti anestetik. Ovisno o vrsti anestetika, možda nećete smjeti uzimati Foster najmanje 12 sati prije anestezije
 • ako se liječite ili ste se nekad liječili od tuberkuloze (TBC) ili ako imate potvrđenu virusnu ili gljivičnu infekciju u prsnom košu
 • ako morate izbjegavati alkohol iz bilo kojeg razloga.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, obavijestite o tome svog liječnika prije nego što počnete uzimati Foster.

Ako imate ili ste imali neke zdravstvene probleme ili alergije ili niste sigurni smijete li uzimati Foster, posavjetujte se o tome sa svojim liječnikom, medicinskom sestrom ili ljekarnikom prije uporabe inhalatora.

Liječenje beta-2 agonistima, kao što je formoterol koji se nalazi u Fosteru, može prouzročiti nagli pad razine kalija u serumu (hipokalijemiju).

Ako bolujete od teške astme, morate biti osobito oprezni

Razlog tome jest taj što nedostatak kisika u krvi i neki lijekovi koje možda uzimate zajedno s Fosterom, kao što su lijekovi za liječenje srčane bolesti ili povišenog krvnog tlaka poput diuretika ili „tableta za izmokravanje“ ili drugih lijekova koji se koriste u liječenju astme, mogu još više smanjiti razinu kalija.

Zbog toga će Vam liječnik možda htjeti povremeno izmjeriti razinu kalija u krvi.

Ako uzimate veće doze inhalacijskih kortikosteroida tijekom dužeg razdoblja

Možda ćete imati povećanu potrebu za kortikosteroidima u stresnim situacijama. Stresne situacije mogu biti odlazak u bolnicu nakon nezgode, ozbiljna ozljeda ili prije operacije. U tom slučaju, liječnik koji će Vas lije čiti odlučit će treba li Vam povećati dozu kortikosteroida i možda propisati neke steoride u tabletama ili injekcijama.

Ako ćete morati ić i u bolnicu, nemojte zaboraviti uzeti sa sobom sve svoje lijekove i „pumpice, uključujući Foster i sve druge lijekove ili tablete koje ste kupili bez recepta, po mogućnosti u njihovoj originalnoj kutiji.

Djeca i adolescenti

Foster se ne smije koristiti u djece i adolescenata mlađe od 18 godina, dok se ne prikupe dodatni podaci.

Drugi lijekovi i Foster

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ne uzimajte beta blokatore uz ovaj lijek

Ako morate uzimati beta blokatore (uključujući kapi za oči), učinak formoterola može biti oslabljen ili formoterol uopće neće djelovati.

S druge strane, uzimanje drugih beta-adrenergičkih lijekova (lijekova koji djeluju na isti način kao i formoterol) može pojačati njegove učinke.

Uzimanje Fostera zajedno s:

 • lijekovima za liječenje poremećaja srčanog ritma (kinidin, disopiramid, prokainamid), lijekovima za liječenje alergijskih reakcija (antihistaminici), lijekovima za liječenje simptoma depresije ili duševnih bolesti, kao što su inhibitori monoaminooksidaze (npr. fenelzin i izokarboksazid), triciklički antidepresivi (npr. amitriptilin i imipramin) ili fenotiazidi, može prouzročiti neke promjene u elektrokardiogramu (EKG nalazu), a može i povećati rizik od poremećaja srčanog ritma (ventrikularne aritmije).
 • Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti (L-dopa), lijekovi za liječenje smanjene aktivnosti štitne žlijezde (L-tiroksin), lijekovi koji sadrže oksitocin (koji izaziva kontrakcije maternice) i alkohol mogu smanjiti toleranciju srca na beta-2-agoniste, kao što je formoterol.
 • Inhibitori monoaminooksidaze (MAO), uključujući lijekove sa sličnim svojstvima poput furazolidona i prokarbazina, koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja, mogu prouzročiti povišenje krvnog tlaka.
 • Lijekovi za liječenje srčanih bolesti (digoksin) mogu prouzročiti pad razine kalija u krvi. To može povećati vjerojatnost nastanka poremećaja srčanog ritma.
 • Drugi lijekovi koji se koriste u liječenju astme (teofilin, aminofilin ili steroidi) i diuretici (tablete za izmokravanje) mogu prouzročiti pad razine kalija u krvi.
 • Neki anestetici mogu povećati rizik od nastanka poremećaja srčanog ritma.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nema kliničkih podataka o uporabi Fostera tijekom trudnoće.

Ako ste u drugom stanju, mislite da ste u drugom stanju, planirate trudnoću ili dojite, ne smijete uzimati Foster, osim ako Vam tako nije savjetovao liječnik.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatan utjecaj Fostera na sposobnost upravljanja motornim vozilima i drugim strojevima.

Foster sadrži alkohol

Foster sadrži malu količinu alkohola. Jedan potisak iz pumpice sadrži 7 mg etanola.

3. Kako uzimati Foster

Foster se inhalira.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Astma

Liječnik će Vas redovito pregledavati kako bi provjerio uzimate li Foster u optimalnoj dozi. Liječnik će prilagoditi liječenje tako da uzimate najnižu dozu Fostera koja najbolje kontrolira Vaše simptome.

Liječnik može propisati da uzimate Foster na dva različita načina:

 • da uzimate Foster svakog dana za liječenje Vaše astme zajedno sa zasebnim „lijekom za olakšavanje simptoma“ kojim se liječi iznenadno pogoršanje simptoma astme, kao što su nedostatak zraka, piskanje u plućima i kašalj.
 • da uzimate Foster svakog dana za liječenje Vaše astme i također da ga uzimate za liječenje iznenadnog pogoršanja Vaših simptoma astme, kao što su nedostatak zraka, piskanje u plućima i kašalj

Odrasli i starije osobe:

Preporučena doza ovog lijeka je jedan do dva udaha dvaput dnevno.

Maksimalna dnevna doza je 4 udaha.

Ne zaboravite: pri ruci uvijek morate imati svoju „pumpicu“ s brzodjelujuć im inhalacijskim „lijekom za olakšavanje simptoma“ kako biste liječili pogoršanja simptoma astme ili iznenadni astmatski napad.

Također trebate uzeti Foster kao inhalacijski „lijek za olakšavanje simptoma” kako bi liječili iznenadne simptome astme.

Ako dobijete simptome astme, uzmite jedan udah i pričekajte nekoliko minuta.

Ako ne osjetite poboljšanje, uzmite još jedan udah.

Nemojte uzeti više od 6 udaha na dan za ublažavanje simptoma.

Maksimalna dnevna doza Fostera je 8 udaha.

Ako osjetite da Vam je potrebno više udaha svaki dan da biste kontrolirali simptome astme, obratite se liječniku za savjet. Možda će Vam morati promijeniti liječenje.

Primjena u djece i adolescenta mlađih od 18 godina:

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina NE SMIJU uzimati ovaj lijek.

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)

Odrasli i starije osobe:

Preporučena doza je dva udaha ujutro i dva udaha navečer.

Rizične skupine bolesnika:

Nije potrebno prilagođivati dozu u starijih osoba. Nema podataka o uporabi Fostera u osoba s jetrenim ili bubrežnim problemima.

Foster je učinkovit u liječenju astme u dozi beklometazondipropionata koja može biti niža od one koju sadrže neki drugi inhalatori (pumpice) s beklometazondipropionatom.

Ako ste prethodno koristili drugačiju „pumpicu“ koja sadrži beklometazondipropionat, liječnik će Vam savjetovati koju točno dozu Fostera morate uzimati za astmu.

Ne povećavajte dozu

Ako osjećate da lijek nije jako djelotvoran, obavezno se posavjetujte s liječnikom prije nego što povećate dozu.

Ako uzmete/udahnete više Fostera nego što ste trebali

Uzimanje veće doze formoterola nego što je potrebno može imati sljedeće učinke:

 • osjećaj mučnine, povraćanje, ubrzan rad srca, osjećaj lupanja srca (palpitacije), poremećaji srčanog ritma, određene promjene u elektrokardiogramu (EKG nalaz), glavobolja, drhtanje, pospanost, povećana kiselost krvi, niska razina kalija u krvi, visoka razina šećera u krvi.

Liječnik može predložiti pretrage krvi kako bi Vam provjerio razinu kalija i glukoze u krvi.

Uzimanje previše beklometazondipropionata može dovesti do kratkotrajnih problema u radu nadbubrežne žlijezde.

Stanje će se poboljšati u roku od nekoliko dana, međutim, liječnik će možda morati provjeriti razinu kortizola u Vašem serumu.

Ako Vam se pojavi neki od ovih simptoma, obavijestite o tome svog liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Foster

Uzmite lijek čim se sjetite. Ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, ne uzimajte dozu koju ste propustili, nego jednostavno uzmite sljedeću dozu u odgovarajuće vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu.

Ako prestanete uzimati Foster

Nemojte smanjiti dozu niti prestati uzimati lijek.

Čak i ako se osjećate bolje, ne smijete prestati uzimati Foster, niti smanjiti dozu. Ako želite prestati koristiti Foster ili ga koristiti u manjoj dozi, prethodno se o tome posavjetujte sa svojim liječnikom. Izuzetno je važno da redovito uzimate Foster, čak i kad nemate nikakvih simptoma.

Ako Vam se pogorša disanje

Ako Vam se nedostatak zraka ili piskanje u plućima (disanje uz čujni zvuk pištanja) počne pogoršavati neposredno nakon udisanja lijeka, odmah prestanite koristiti pumpicu Fostera i uporabite svoju pumpicu s brzodjelujućim lijekom za ublažavanje simptoma.

Bez odlaganja se javite liječniku. Liječnik će procijeniti težinu Vaših simptoma i po potrebi Vam promijeniti način liječenja.

Vidjeti također dio 4. Moguće nuspojave.

Ako Vam se pogorša astma

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ih je teško kontrolirati (npr. ako češće koristite zasebno pumpicu s brzodjelujućim „lijekom za olakšavanje simptoma“ ili Foster kao „lijek za olakšavanje simptoma) ili ako nakon korištenja pumpice s brzodjeluju ćim „lijekom za olakšavanje simptoma“ ili Fostera ne nastupi poboljšanje simptoma, odmah se javite liječniku.

Postoji mogućnost da Vam se astma pogoršala, pa Vam liječnik možda treba promijeniti dozu Fostera ili propisati drugi lijek.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Način primjene

Prije prve uporabe pumpice Fostera te ako je niste koristili 14 ili više dana, prvo ispustite jednu dozu aerosola u zrak, kako biste provjerili radi li pumpica ispravno.

Kad god je to moguće, udišite lijek stojeći ili sjedeći u uspravnom položaju.

 1. Uklonite zaštitni poklopac s nastavka za usta i provjerite je li nastavak čist i da nema prašine, nečistoća ili kakvog stranog tijela.
 2. Polako izdahnite što više možete.
 3. Držite spremnik okomito, tako da mu duži dio bude okrenut prema gore, pa usnicama obuhvatite nastavak. Ne grizite nastavak za usta.
 4. Polako i duboko udišite na usta i odmah nakon što počnete udisati, pritisnite prema dolje vrh pumpice kako biste ispustili aerosol (jedan potisak).
 5. Zadržite dah što duže možete i na kraju uklonite pumpicu iz usta i polako izdahnite. Ne izdišite zrak u pumpicu.

Nakon uporabe, vratite zaštitni poklopac.

Ako morate uzeti još jedan udah, držite pumpicu u okomitom položaju oko pola minute, a zatim ponovite korake br. 2 do 5.

Važno: Korake 2. do 5. provedite bez žurbe.

Ako vidite „maglicu“ kako izlazi s vrha pumpice ili uz kutove Vaših usana, ponovite postupak od 2. koraka nadalje.

Ako nemate dovoljno jak stisak ruke, možda će Vam biti lakše držati pumpicu s obje ruke, tako da oba kažiprsta stavite na gornji dio pumpice, a palčeve na donji dio.

Da biste smanjili mogućnost nastanka gljivične infekcije usta i grla, nakon korištenja pumpice isperite usta vodom, grgljajte vodu u ustima ili operite zube svaki put nakon uporabe pumpice.

Ako mislite da je učinak Fostera prejak ili preslab, obavijestite o tome svog liječnika ili ljekarnika.

Ako Vam je teško pokrenuti pumpicu istodobno s početkom udaha možete koristiti AeroChamber Plus komoricu za udisanje. Upitajte liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru za dodatne informacije o ovoj komorici.

Održavanje

Uklonite poklopac s nastavka za usta i redovito (jedanput tjedno) obrišite nastavak suhom krpicom s vanjske i s unutarnje strane. Ne koristite vodu ili druge tekućine za čišćenje nastavka za usta.

Važno je da pročitate uputu o lijeku priloženu uz AeroChamber Plus komoricu za udisanje te da se pažljivo pridržavate uputa za uporabu i čišćenje AeroChamber Plus komorice za udisanje.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Kao i s drugim inhalacijskim lijekovima, postoji rizik od pogoršanja kratkoće daha i piskanja u plućima neposredno nakon uporabe Fostera, što se zove paradoksalni bronhospazam.

U tom slučaju, odmah PRESTANITE uzimati Foster i uporabite svoju pumpicu s brzodjelujućim „lijekom za olakšavanje simptoma“ kako biste liječili simptome kratkoće daha i piskanja u plućima. Bez odlaganja se javite liječniku.

Odmah obavijestite svog liječnika ako nastupe bilo kakve reakcije preosjetljivosti poput:

 • kožnih alergija, svrbeža kože, kožnog osipa, crvenila kože, oticanja kože i sluznica osobito očiju, lica, usana i grla .

Druge moguće nuspojave su navedene prema učestalosti.

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba)

 • gljivične infekcije (usta i grla)
 • glavobolja
 • promuklost, grlobolja

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba)

 • palpitacije (lupanje srca)
 • neobično ubrzani otkucaji srca i poremećaji srčanog ritma
 • neke promjene u elektrokardiogramu (EKG).
 • simptomi gripe
 • gljivične infekcije rodnice
 • upala sinusa
 • rinitis (upala sluznice nosa)
 • upala uha
 • pečenje u grlu, kašalj i produktivni kašalj
 • astmatični napad.
 • mučnina
 • nenormalan ili oslabljen osjet okusa
 • pečenje usnica, suha usta, poteškoće pri gutanju
 • loša probava, nadražen želudac, proljev.
 • bol i grčevi u mišićima
 • crvenilo lica
 • povećan protok krvi kroz neka tkiva u tijelu
 • pojačano znojenje
 • drhtavica, nemir, omaglica
 • koprivnjača ili osip

Promjene u krvi

 • smanjenje broja bijelih krvnih stanica
 • povećanje broja trombocita (krvnih pločica)
 • smanjenje razine kalija u krvi
 • povećanje razine šećera u krvi
 • povećanje razine inzulina, slobodnih masnih kiselina i ketona u krvi

Sljedeće nuspojave također su zabilježene kao “manje česte” u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti :

 • Upala pluća: obavijestite svog liječnika ako primijetite neki od sljedećih simptoma: pojačani ispljvak, promjena boje ispljuvka, vrućica, češći kašalj, veći problemi s disanjem.
 • Smanjenje količine kortizola u krvi, a to je uzrokovano učinkom kortikosteroida na Vašu nadbubrežnu žlijezdu.
 • Nepravilni otkucaji srca.

Rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba)

 • osjećaj stezanja u prsima, “preskakanje” otkucaja srca (prouzročeno preranim stezanjem klijetki srca)
 • povećanje i pad krvnog tlaka
 • upala bubrega
 • oticanje kože i sluznica u trajanju od nekoliko dana

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • kratkoća daha
 • pogoršanje astme
 • smanjenje broja trombocita (krvnih pločica)
 • oticanje šaka i stopala

Uporaba visokih doza inhalacijskih kortikosteroida tijekom dužeg vremenskog razdoblja može u rijetkim slučajevima imati sustavne učinke, koji uključuju probleme u radu nadbubrežnih žlijezdi (adrenosupresija), smanjenje mineralne gustoće kosti (smanjenje čvrstoće kostiju), zastoj u rastu u djece i adolescenata, povećani očni tlak (glaukom), kataraktu (zamućenje leće oka).

Poremećaji spavanja, depresija ili osjećaj zabrinutosti, nemir, nervoza, uzbuđenost ili razdražljivost: ovi događaji imaju veću vjerojatnost pojave u djece, ali je učestalost nepoznata.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Foster

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ne koristite Foster ako je prošlo više od 5 mjeseci od dana kad ste ga dobili u ljekarni i nikad ga ne koristite nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Ako je pumpica bila izložena jako niskim temperaturama, izvadite spremnik iz nastavka za usta i prije uporabe ga ugrijte među rukama nekoliko minuta.

Nikad ne zagrijavajte spremnik na umjetan način.

Upozorenje: Spremnik sadrži tekućinu pod tlakom. Ne izlažite spremnik temperaturama višim od 50°C. Ne pokušavajte probušiti spremnik.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Foster sadrži

Djelatne tvari su beklometazondipropionat i formoterolfumarat dihidrat.

Svaki potisak na pumpicu/ispuštena doza aerosola sadrži 100 mikrograma beklometazondipropionata i 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

To odgovara dozi od 84,6 mikrograma beklometazondipropionata i 5,0 mikrograma formoterolfumarat dihidrata koja se udahne kroz nastavak za usta.

Drugi sastojci su:

 • etanol, bezvodni; kloridna kiselina te potisni plin: norfluran (HFA 134-a).

Kako Foster izgleda i sadržaj pakiranja

Foster je otopina pod tlakom u aluminijskom spremniku s mjernom valvulom, uloženom u polipropilenski plastični aktivator s plastičnim zaštitnim zatvaračem.

Jedno pakiranje sadrži jedan spremnik koji omogućuje 120 potisaka, ili jedan spremnik koji omogućuje 180 potisaka (raspršivanja).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene

Nositelj odobrenja:

Providens d.o.o. Kaptol 24 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođači:

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma, Italija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16 1010 Beč, Austrija

Chiesi S.A. 11, avenue Dubonnet 92400 Courbevoie, Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

3 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: foster pumpica, foster inhalator, foster sprej, foster pumpica iskustva, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Foster inhalacijska otopina – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.