Flixotide inhaler – Uputa o lijeku

flixiode inhaler
 • Molimo Vas da pozorno pročitate ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek, čak i ako je ovo samo nastavak liječenja.
 • Neke od informacija u prošloj uputi mogle su se promijeniti. Uputu nemojte baciti. Možda ćete je poželjeti ponovno pročitati.
 • Za sve dodatne obavijesti obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Zapamtite, ovaj lijek je liječnik propisao samo za Vas. Nemojte ga davati nekom drugom jer bi mu mogao naštetiti.
 • O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadrži:

 1. Što je Flixotide i za što se koristi
 2. Prije nego što počnete uzimati Flixotide
 3. Kako uzimati Flixotide
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Flixotide
 6. Dodatne informacije

1.Što je Flixotide i za što se koristi

Flixotide se sastoji od plastičnog kućišta i aluminijske trake sa 60 mjehurića koji sadrže po jednu dozu lijeka u obliku suhog praha.

Naprava sadrži brojač (ovalni prozorčić) koji pokazuje koliko je doza lijeka preostalo.

Brojevi od 5 do 0 ispisani su CRVENOM bojom kako bi Vas upozorili da je pri isteku

Jedna inhalacijska doza Flixotide 100 sadržava 100 µg flutikazonpropionata. Jedna inhalacijska doza Flixotide 250 sadržava 250 µg flutikazonpropionata.

Lijek također sadržava laktozu.

Flixotide (flutikazonpropionat) je predstavnik skupine lijekova koji se zovu kortikosteroidi i u plućima ima protuupalni učinak.

Taj se učinak može opisati kao smanjenje otekline i iritacije stijenki malih dišnih putova u plućima, čime se olakšava disanje i sprječavaju napadaji astme.

Liječnik Vam je propisao Flixotide kako bi spriječio napadaje astme.

Lijek se koristi za profilaksu blage, umjereno teške i teške astme u odraslih i djece.

Što je astma?

Astma je kronična (dugotrajna) upalna plućna bolest.

Osoba oboljela od astme ima kroničnu upalu dišnih putova koja izaziva napade kašlja, piskanja, stezanja u prsima i teškog disanja. Napad astme može biti blag, težak, a ponekad i smrtonosan, no može se spriječiti odgovarajućom terapijom.

Točan uzrok astme još nije poznat. Poznato je da ljudi, osobito djeca, koji u obitelji imaju oboljele od astme ili neke druge alergijske bolesti imaju velike izglede da i sami razviju astmu.

Isto tako primijećeno je da i određeni čimbenici okoline mogu biti ključni u nastanku astme, primjerice kućna prašina, dlaka mačke, izlaganje duhanskom dimu, osobito u dojenačkoj dobi.

Pokretači simptoma bolesti nisu isti kod svih bolesnika s astmom. U nekih bolesnika simptomi će se razviti nakon prehlade ili virusnih infekcija.

U osoba preosjetljivih na određene alergene pokretač može biti izlaganje tim alergenima npr. kućnoj prašini, peludu, kontaktu s kućnim ljubimcima. Većini astmatičara stanje se pogoršava boravkom u zadimljenim prostorijama.

Pokretač simptoma bolesti može biti i fizički napor ili emocionalna stanja, bilo pretjerana žalost ili radost.

Kako se liječi astma?

Astma se liječi simptomatskim i osnovnim lijekovima. Simptomatski lijekovi suzbijaju samo akutne simptome astme, opuštajući mišiće koji omotavaju dišne cijevi te tako olakšavaju disanje.

Najučinkovitiji i najpoznatiji simptomatski lijek je salbutamol (Ventolin ).

Budući da je astma u osnovi upalna bolest, osnovni lijekovi koji je liječe su protuupalni lijekovi koje bolesnik mora uzimati trajno, svakodnevno, čak i kada nema simptome.

Oni suzbijaju kroničnu upalu u dišnim putovima astmatičara, čime se postiže i održava dobra kontrola bolesti te sprječavaju pogoršanja i napadaji.

Najčešći protuupalni lijekovi su inhalacijski kortikosteroidi za djecu i odrasle.

Astmu još uvijek nije moguće izliječiti, ali se pravilnim odabirom lijekova može postići kontrola simptoma i sprječavanje napadaja te se život s astmom može odvijati uglavnom bez poteškoća.

2. Prije nego počnete uzimati Flixotide

Tko ne bi smio uzimati Flixotide

Nemojte uzimati Flixotide Diskus ako ste alergični na Flixotide, flutikazonpropionat ili laktozu.

Na što trebate upozoriti svog liječnika?

Prije nego započnete liječenje ovim lijekom obavijestite svog liječnika:

 • ako ste trudni ili namjeravate uskoro zatrudnjeti
 • ako dojite
 • ako ste ikada imali gljivice u ustima
 • ako se liječite ili ste se prije liječili od tuberkuloze
 • ako imate dijabetes

Uzimanje drugih lijekova s Flixotide

U nekim slučajevima, inhalirani flutikazonpropionat nije prikladan za upotrebu s drugim lijekovima (npr. s nekim lijekovima za liječenje HIV-a ili glijivičnih oboljenja).

U slučaju da primate lijek ritonavir, morate se konzultirati sa svojim liječnikom prije upotrebe Flixotide.

Svakako recite svom liječniku ako uzimate još neke lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Flixotide nema utjecaja na vašu sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima.

Budući da Flixotide nije lijek za akutno ublažavanje napadaja astme već za redovitu i dugotrajnu kontrolu bolesti, bit će vam potreban i bronhodilatator kratka djelovanja (poput Ventolina) za ublažavanje akutnih simptoma astme.

Povećana uporaba beta-2-agonista kratka djelovanja znak je da je došlo do pogoršanja astme. Iznenadno i progresivno pogoršanje astme predstavlja životnu opasnost, pa se odmah morate javiti liječniku.

Terapija flutikazonpropionatom u preporučenim dozama ne utječe na funkciju nadbubrežne žlijezde.

Ipak, u malog broja bolesnika nakon dugotrajne terapije maksimalnim preporučenim dozama, mogu se pojaviti neki sistemski učinci, ali su oni puno rjeđi nego pri uzimanju oralnih kortikosteroida.

Mogući sistemski učinci obuhvaćaju supresiju nadbubrežne žlijezde, zastoj u rastu u djece i adolescenata, smanjenje gustoće kostiju, kataraktu i glaukom. Preporuča se redovito praćenje visine djece koja su na dugotrajnoj terapiji inhalacijskim kortikosteroidima.

3. Kako uzimati Flixotide

Flixotide primjenjuje se samo udisanjem na usta. Upute za uporabu Diskusa naći ćete na kraju ovog listića.

Dozu flutikazonpropionata liječnik će prilagoditi svakom pojedinom bolesniku, ovisno o dobi i težini bolesti. Liječnik će propisati najmanju djelotvornu terapijsku dozu koja simptome astme drži pod kontrolom.

Uobičajene doze su:

Odrasli i djeca starija od 16 godina: 100 do 1000 µg dva puta na dan.

Djeca starija od četiri godine: 50 do 200 µg dva puta na dan.

Za djecu mlađu od 4 godine preporuča se uporaba Flixotide Inhalera.

VAŽNO je da se pridržavate uputa liječnika. Ne uzimajte lijek u većoj dozi od propisane. VAŽNO je da znate da će lijek početi djelovati nakon 4 – 7 dana.

VAŽNO je da Flixotide uzimate svaki dan. Nemojte prestati uzimati lijek, čak i ako se osjećate bolje, osim ako vam to nije preporučio liječnik.

Liječenje Flixotide Diskusom ne smije se naglo prekinuti.

NEMOJTE KORISTITI OVAJ LIJEK U LIJEČENJU IZNENADNIH NAPADAJA ASTME, jer vam neće pomoći. U takvim slučajevima morate uzeti kratkodjelujući bronhodilatator (npr. Ventolin), koji uvijek morate nositi sa sobom.

Ukoliko primijetite da je olakšanje simptoma s bronhodilatatorom kratkog djelovanja manje učinkovito i da trebate više inhalacija nego obično, potražite pomoć liječnika.

Posebne skupine bolesnika

Nema potrebe za prilagođavanjem doze u starijih bolesnika, kao ni u bolesnika s oštećenom funkcijom jetre ili bubrega.

Ako uzmete više Flixotide nego što ste trebali

Inhaliranje lijeka u većim dozama od preporučenih može dovesti do privremenog potiskivanja funkcije nadbubrežne žlijezde.

U takvim slučajevima uzimanje flutikazonpropionata može se nastaviti u dozama dovoljnim za kontrolu astme, koje je preporučio liječnik.

Ako ste zaboravili uzeti Flixotide

Ako ste propustili uzeti dozu, uzmite slijedeću dozu prema rasporedu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi i Flixotide može izazvati nuspojave.

Većina ljudi koja uzima ovaj lijek nema nikakvih problema. Međutim kao i prilikom uzimanja drugih lijekova, manji broj ljudi može iskusiti i nuspojave.

Neke osobe mogu biti alergične na lijekove.

Ako primijetite neki od sljedećih simptoma ubrzo nakon uzimanja Flixotide Diskusa, prestanite uzimati lijek i odmah se javite liječniku. Možda ćete trebati hitnu medicinsku pomoć.

 • Alergijske reakcije (mogu se pojaviti kod manje od 1 od 100 osoba), simptomi uključuju kožni osip, crvenilo, svrbež ili naticanja u obliku urtikarije ili koprivnjače
 • Ozbiljne alergijske reakcije (mogu se pojaviti kod manje od 1 do 10000 osoba) simptomi uključuju oticanje očnih kapaka, lica, usana, jezika ili grla što može dovesti do poteškoća pri gutanju ili disanju, uz bolan osip, osjećaj opće slabosti, i kolaps
 • Poteškoće prilikom disanja ili piskanje odmah nakon uzimanja inhalata.

Ostale nuspojave uključuju:

Vrlo često (pojavljuju se u više od 1 od 10 osoba)

 • gljivična infekcija usne šupljine i grla

Često (pojavljuju se u manje od 1 od 10 osoba) -bolno grlo i ždrijelo

 • promuklost

Problemi u vašim ustima i grlu mogu se smanjiti ako grgljate običnu vodu nakon svakog uzimanja lijeka, te vodu nakon grgljanja ispljunete.

Ako prepoznate ove simptome javite se svom liječniku. U ovakvim slučajevima nije potrebno prestati s uzimanjem lijeka, osim po savjetu liječnika.

Slijedeća nuspojava je bila prijavljena kod pacijenata koji boluju od KOPB:

 • pneumonia i bronhitis (plućna infekcija)
 • pojava modrice

(*uočeno tijekom kliničkog ispitivanju TORCH za Flixotide 500 Diskus) :

Vrlo rijetko (pojavljuje se kod manje od 1 na 10000 osoba):

 • problemi sa spavanjem ili osjećaj tjeskobe, hiperaktivnost ili razdražljivost. Ove nispojave se više očekuju kod djece
 • bolni zglobovi
 • otežana probava
 • povećanja razine glukoze u krvi
 • naćin na koji se izlučuju steroidi u Vašem tijelu može se promjeniti nakon primjene Flixotida. To je vjerojatnije ako primjenjujete više doze kroz dulje vrijeme. To može uzrokovati:
 • usporen rast kod djece ili mladih ljudi
 • Cushingov sindrom.Ovo se događa kad je tijelu previše steroida što može dovesti do smanjenja gustoće kostiju, katarakta i glaucoma (povećanje očnog tlaka).

Vaš liječnik će Vam pomoći zaustaviti takve nuspojave, tako što će Vam preporučiti najmanju dozu steroida koja kontrolira Vaše simptome.

Recite Vašem liječniku što prije:

 • ako nakon 7 dana primjene Flixotida Vaš kratak dah i piskanje se ne poboljšavaju, ili se pogoršavaju.
 • Vi ili Vaše dijete uzimate visoke doze steroida i osječate se loše s neodređenim simptomima kao npr. Bolovi u trbuhu, mučnina, diarea, glavobolja ili želučane smetnje.

Vrlo je važno da se terapija steroidima ne prekine naglo jer to može uzrokovati pogoršanje astme I može dovesti do problema sa tjelesnim hormonima.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Flixotide

Flixotide morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Flixotide se nalazi u vanjskom zaštitnom omotu od laminatne folije. Vanjski omot se treba otvoriti tek prije prve uporabe diskusa. Nakon otvaranja omot je potrebno baciti.

Flixotide treba čuvati na suhom mjestu pri temperaturi do 30°C.

Rok valjanosti označen je na pakiranju.

Lijek se ne smije koristiti po isteku roka valjanosti.

6. Dodatne informacije

Što Flixotide sadrži

Jedna inhalacijska doza Flixotide 100 sadržava 100 µg flutikazonpropionata.

Jedna inhalacijska doza Flixotide 250 sadržava 250 µg flutikazonpropionata.

Lijek također sadržava laktozu.

Kako Flixotide izgleda i sadržaj pakiranja

Diskus je naprava koja služi za udisanje praška za inhaliranje.

Sastoji se od plastičnog kućišta i aluminijske trake sa 60 mjehurića koji sadrže po jednu dozu lijeka u obliku suhog praha. Kutija s diskusom sa 60 doza lijeka.

Napomene:

Ime i adresa nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

GlaxoSmithKline d.o.o. Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15 10020 Zagreb

Ime i adresa proizvođača

Glaxo Operations UK Ltd. (posluje kao GlaxoWellcome Operations,) Priory Street, Ware, Hertfordshire, Velika Britanija

GlaxoWellcome Production, Zone industrielle no 2, 23 rue Lavoisier,Evreux, Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Flixotide izdaje se samo u ljekarni, na recept.

Članak uređen:

Ocijenite članak

3.57 / 5   7

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: flixotide, flixotide sprej, fliksotide, flixotide inhaler, flixotide pumpica, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Flixotide inhaler – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.