Enap tablete (5/10/20mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
  njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Enap i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Enap
3. Kako uzimati Enap
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Enap
6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. Što je Enap i za što se koristi

Enap sadrži djelatnu tvar koja se naziva enalapril koja pripada skupini lijekova poznatoj pod nazivom ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima). Ovi lijekovi djeluju na proširenje Vaših krvnih žila i na taj način olakšavaju srcu pumpanje krvi kroz krvne žile do svih dijelova tijela.

To pomaže u sniženju povišenog krvnog tlaka. Enap će također pomoći Vašem srcu da bolje radi ako imate oštećenje srčanog mišića.

Enap je namijenjen za:

 • liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija)
 • liječenje zatajenja srca (simptomatsko slabljenje funkcije srca). To može smanjiti potrebu odlaska u bolnicu i produljiti život nekim bolesnicima.
 • sprječavanje zatajenja srca (simptomatskog slabljenja funkcije srca) i usporavanje razvoja simptoma bolesti u bolesnika s početnim zatajenjem srca; u razdoblju tijekom kojeg se još nisu pojavili simptomi bolesti.

Simptomi zatajenja srca uključuju: nedostatak zraka, umor nakon blage fizičke aktivnosti poput hodanja, oticanje gležnjeva i nogu.

Djelovanje ovog lijeka obično počinje unutar 1 sata nakon uzimanja, a učinak traje najmanje 24 sata. U nekih bolesnika potrebno je nekoliko tjedana liječenja do postizanja najboljeg učinka na krvni tlak.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Enap

Nemojte uzimati Enap:

 • ako ste preosjetljivi na enalaprilmaleat, bilo koji sastojak lijeka Enap ili druge inhibitore enzima
  konvertaze angiotenzina (ACE)
 • ako ste već imali reakciju preosjetljivosti (alergijsku rekaciju) na lijek sličan Enapu koji se zove ACE inhibitor
 • ako ste ikad imali oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koje je uzrokovalo poteškoće u gutanju i disanju (angioedem), čiji je razlog nastanka nepoznat ili nasljedan
 • ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati Enap u ranoj trudnoći – vidjeti dio 2 Trudnoća)

Nemojte uzimati Enap ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja Enapa.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Enap:

 • Ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte, hipertrofična kardiomiopatija ili opstrukcija izlaznog dijela (eng. outflow obstruction)
 • Ako imate stanje koje uključuje krvne žile u mozgu
 • Ako imate poremećaj krvi kao što je nizak broj ili nedostatak bijelih krvnih stanica (neutropenija/agranulocitoza), nizak broj trombocita (trombocitopenija) ili smanjen broj crvenih krvnih stanica (anemija)
 • Ako imate poremećaj funkcije jetre
 • Ako se liječite zbog oboljenja bubrega, ako ste nedavno imali transplantaciju bubrega. To može dovesti do visokih razina kalija u krvi koje mogu biti ozbiljne. Liječnik će možda trebati prilagoditi dozu Enapa i pratiti razinu kalija u krvi.
 • Ako se liječite hemodijalizom, ako uzimate diuretike
 • Ako ste nedavno jako povraćali ili imali proljev
 • Ako ste na neslanoj dijeti, uzimate kalijeve nadomjeske, lijekove koji zadržavaju kalij ili soli koje sadrže kalij
 • Ako ste stariji od 70 godina
 • Ako imate dijabetes i uzimate antidijabetična sredstva ili inzulin radi kontrole Vašeg dijabetesa; potrebno je pažljivo nadziranje zbog niskih razina glukoze u krvi, osobito tijekom prvog mjeseca liječenja. Razina kalija u Vašoj krvi također može biti povišena.
 • Ako ste u prošlosti imali reakciju preosjetljivosti s oticanjem lica, usana, jezika i grla s poteškoćama u disanju i gutanja (angioedem). Trebate biti svjesni da bolesnici crne rase imaju povećan rizik od pojave ove vrste reakcija.
 • Ako imate nizak krvni tlak (to se može primijetiti kao nesvjestica ili omaglica, posebno kod
  stajanja)
 • Ako imate kolagensku vaskularnu bolest (npr. eritematozni lupus, reumatoidni artritis i sklerodermiju), uzimate imunosupresivnu terapiju, uzimate alopurinol ili prokainamid, ili bilo koju kombinaciju navedenog. Liječnik Vam može povremeno uzeti uzorak krvi radi provjere broja bijelih krvnih stanica. Ukoliko se bilo što od navedenog odnosi na Vas, te u slučaju da dobijete infekciju (simptomi mogu biti visoka temperatura, vrućica/zimica), odmah obavijestite svog liječnika
 • Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite pojedine šećere
 • Ako uzimate litij, koji se primjenjuje u liječenju pojedinih psihijatrijskih bolesti
 • Ako ste pripadnik crne rase, jer učinak enalaprila može biti smanjen.

Morate obavijestiti liječnika ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). Enap se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste trudni dulje od 3 mjeseca, s obzirom da može izazvati teško oštećenje Vašeg djeteta ako se primjenjuje u tom stadiju (vidjeti dio o trudnoći).

Ukoliko za vrijeme uzimanja Enapa razvijete bilo koji od sljedećih simptoma, neophodno je da odmah obavijestite svog liječnika:

 • žutica (žuta boja kože i bjeloočnica)
 • suhi kašalj koji traje duže vrijeme

Ako ćete se podvrći bilo kojem od sljedećih zahvata, obavezno recite liječniku koji Vas liječi da uzimate Enap:

 • kirurško liječenje ili primanje anestetika (čak i kod zubara)
 • postupak pod nazivom LDL afereza, kojim se pomoću aparata odstranjuje kolesterol iz Vaše krvi
 • desenzibilizacijsko liječenje, postupak kojim se smanjuju učinci alergije na ubode pčele ili ose.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, recite svom liječniku ili stomatologu prije zahvata.

Rutinske pretrage

Kada po prvi put uzimate Enap, liječnik će Vam često nadzirati krvni tlak kako bi se utvrdilo primate li ispravnu dozu. Pored toga, u pojedinih bolesnika liječnik može obaviti još neke pretrage radi određivanja kalija i kreatinina (razgradni produkt koji se nalazi u urinu) ili razina jetrenih enzima.

Djeca

Informacije o primjeni Enapa u djece u dobi iznad 6 godina s povišenim krvnim tlakom su ograničene, dok u djece sa srčanim poteškoćama nema informacija.
Enap se ne smije koristiti u djece sa smanjenom funkcijom bubrega.

Drugi lijekovi i Enap

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. To uključuje biljne lijekove.

To je stoga što pojedini lijekovi mogu utjecati na djelovanje drugih lijekova. Također, neki drugi lijekovi mogu utjecati na način na koji djeluje Enap.

Ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije prvog uzimanja Enapa jer će možda biti potrebno promijeniti dozu Vaših lijekova.

 • Diuretici koji štede kalij kao što su spironolakton, eplerenon, triamteren ili amilorid; dodaci koji sadrže kalij, ili zamjene soli koje sadržavaju kalij

Enap može povisiti razine kalija u krvi što može dovesti do hiperkalemije. Blaga hiperkalemija uzrokuje malo ili uopće ne uzrokuje simptome, te se obično dijagnosticira pretragom krvi ili elektrokardiogramom.

Primjena te vrste lijekova u bolesnika s bubrežnim poteškoćama možedovesti do značajnog porasta kalija u krvi što može uzrokovati ozbiljne nuspojave.

 • Diuretici kao što su tiazidi, diuretici petlje kao što su furosemid, bumetanid, druga antihipertenzivna sredstva i nitroglicerin, drugi nitrati, te drugi vazodilatatori; istodobna primjena s Enapom može prouzročiti hipotenziju (sniženi krvni tlak).
 • Litij, lijek koji se koristi za liječenje pojedinih psihijatrijskih bolesti. Enap se ne smije uzimati s tim lijekom.
 • Triciklički antidepresivi kao što je amitriptilin (koristi se za liječenje depresije), antipsihotici kao što su derivati fenotiazina (za ublažavanje teške anksioznosti), narkotici kao što je morfin (koristi se u liječenju umjerenih i jakih bolova) ili anestetici.

Kada se ti lijekovi uzimaju s Enapom, može doći do dodatnog sniženja Vašeg krvnog tlaka.

 • Lijekovi koji se koriste za ublažavanje bolova, ukočenosti i upale povezane sa stanjima praćenim bolovima, osobito onima koja zahvaćaju mišiće, kosti i zglobove. Uključeno je i liječenje preparatima sa zlatom, što može dovesti do crvenila lica, mučnine, povraćanja i sniženja krvnog tlaka prilikom uzimanja s ACE inhibitorima uključujući Enap; nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID) kao što su diflunizal ili diklofenak koji prilikom uzimanja s
  Enapom mogu spriječiti primjereno kontroliranje Vašeg krvnog tlaka i mogu povisiti razinu kalija u krvi.
 • Simpatomimetici, lijekovi kao što su efedrin, koji se koriste u pojedinim pripravcima protiv kašlja i prehlade, ili noradrenalin i adrenalin koji se koriste za liječenje hipotenzije, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija. Prilikom uzimanja s Enapom ti lijekovi mogu održavati Vaš krvni tlak povišenim.
 • Antidijabetička sredstva kao što je inzulin, koji se koristi za sniženje razina šećera u krvi. Kada se uzima s antidijabetičkim sredstvima, Enap može uzrokovati dodatni pad razina šećera u krvi.
 • Alopurinol (primjenjuje se za liječenje uloga/gihta).
 • Prokainamid (primjenjuje se za liječenje poremećaja srčanog ritma).
 • Acetilsalicilatna kiselina (lijek koji se u malim dozama koristi za prevenciju bolesti srca i krvnih žila), lijekovi koji razgrađuju krvne ugruške (trombolitici), beta-blokatori (lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka). Mogu se uzimati istodobno s Enapom.

Enap s hranom, pićem i alkoholom

Lijek možete uzimati prije jela, tijekom jela ili nakon jela. Većina ljudi uzima Enap s čašom vode.

Međutim, ako konzumirate alkohol za vrijeme liječenja Enapom, to može uzrokovati pad Vašeg krvnog tlaka, te možete osjetiti omaglicu, nesvjesticu ili slabost.

Pored toga, neophodno je smanjiti uzimanje alkohola na minimum.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Obavezno morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti).
Liječnik će Vam u pravilu savjetovati da prestanete uzimati Enap prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, te će Vam savjetovati uzimanje drugog lijeka umjesto Enapa.

Enap se ne preporučuje u ranoj trudnoći, te se ne smije uzimati kada ste trudni dulje od 3 mjeseca, jer može
izazvati teško oštećenje Vašeg djeteta ako se primjenjuje nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili se spremate započeti s dojenjem. Dojenje novorođenčadi (prvih nekoliko tjedana nakon porođaja), te osobito prijevremeno rođene djece, ne preporučuje se tijekom uzimanja Enapa.

U slučaju starijeg djeteta, liječnik će Vam objasniti rizike i korist uzimanja Enapa tijekom dojenja, u usporedbi s drugim metodama liječenja.
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Određene nuspojave koje su prijavljene uz Enap mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja strojevima u pojedinih bolesnika. Možete osjetiti omaglicu ili pospanost tijekom uzimanja Enapa.

Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilima i strojevima.

Enap sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Enap

Uvijek uzmite Enap točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje ovog lijeka

 • Ovaj lijek se uzima kroz usta.
 • Vrlo je važno nastaviti uzimati Enap onoliko dugo koliko je propisao Vaš liječnik.
 • Broj tableta koje uzimate svakog dana ovisit će o Vašem stanju.
 • Nemojte uzeti više tableta nego što Vam je propisano.

Liječenje povišenog krvnog tlaka

Uobičajena početna doza za liječenje povišenog krvnog tlaka iznosi 5 mg do 20 mg jednom na dan. Nekim bolesnicima potrebna je niža početna doza lijeka.
Preporučena početna doza za bolesnike s blago povišenim krvnim tlakom iznosi 5 mg do 10 mg na dan. U bolesnika s bubrežnim poteškoćama, srčanim poteškoćama, niskim razinama soli i/ili tekućine, primjenjuje se početna doza od 5 mg ili niža.

Ako trenutno uzimate visoke doze diuretika (tablete za vodu), liječnik može zatražiti da ih prestanete uzimati 2-3 dana prije uzimanja Enapa. Preporučuje se početna doza od 5 mg ili niža.

Uobičajena doza za održavanje učinka lijeka iznosi 20 mg jednom na dan.

Najveća dnevna doza za održavanje učinka lijeka iznosi 40 mg.

Liječenje zatajenja srca/sprječavanje zatajenja srca

U bolesnika sa srčanim poteškoćama Enap se primjenjuje kao dodatak diureticima, a kada je primjereno, s digitalisom (lijek koji se koristi kod kongestivnog zatajenja srca ili kod nepravilnih otkucaja srca) ili beta-blokatorima (lijekovi koji se primjenjuju u liječenju povišenog krvnog tlaka, angine i srčanih poteškoća).

Uobičajena početna doza lijeka iznosi 2,5 mg jednom na dan.

Vaš liječnik će postupno povećavati ovu dozu dok se ne postigne doza održavanja za Vas.

Uobičajena doza održavanja lijeka je 20 mg na dan, koja se može uzeti jednom na dan ili podijeljena u dvije doze.

Najviša dnevna doza iznosi 40 mg, podijeljena na dvije doze.

Bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega

Vaša doza lijeka će se mijenjati ovisno o tome kako rade Vaši bubrezi:

 • umjereno oštećenje funkcije bubrega – 5 mg do 10 mg svaki dan.
 • teško oštećenje funkcije bubrega – 2,5 mg svaki dan.
 • Ako ste na dijalizi – 2,5 mg svaki dan. U danima kada nema dijalize, doza se može promijeniti ovisno o tome koliko Vam je nizak krvni tlak.

Stariji bolesnici

Dozu će Vam odrediti liječnik, ovisno o tome kako rade Vaši bubrezi.

Primjena u djece

Iskustvo primjene Enapa u djece s povišenim krvnim tlakom je ograničeno. Ako dijete može progutati tablete, doza će se odrediti na temelju djetetove težine i odgovora krvnog tlaka.

Uobičajena početna doza iznosi:

 • između 20 kg i 50 kg – 2,5 mg svaki dan.
 • teži od 50 kg – 5 mg svaki dan.

Doza se može promijeniti u skladu s potrebama djeteta:

 • najviše 20 mg dnevno smiju uzimati djeca teška između 20 kg i 50 kg.
 • najviše 40 mg dnevno smiju uzimati djeca koja su teža od 50 kg.

Enap se ne smije koristiti u novorođenčadi i djece s poteškoćama funkcije bubrega.

Ako smatrate da je učinak lijeka Enap prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako uzmete više Enapa nego što ste trebali

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ili otiđite u bolnicu ako mislite da ste uzeli više tableta nego što ste smjeli. Ponesite pakovanje lijeka s sobom. Sljedeći simptomi se mogu javiti: osjećaj ošamućenosti i omaglica.

To se događa zbog naglog ili prekomjernog pada krvnog tlaka.

Ako ste zaboravili uzeti Enap

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, preskočite propuštenu dozu. Uzmite sljedeću dozu kao i obično. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Enap

Ne prekidajte s uzimanjem lijeka, osim ako Vam tako nije savjetovao Vaš liječnik. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave.

Uz ovaj lijek može doći do sljedećih nuspojava:

Prestanite uzimati Enap i odmah se obratite liječniku ako primijetite bilo što od sljedećeg:

 • oticanje lica, usana, jezika i grla što može uzrokovati poteškoće u disanju i gutanju
 • oticanje ruku, nogu ili gležnjeva
 • ako Vam se javi uzdignuti crveni osip kože (koprivnjača)

Trebate biti svjesni da bolesnici crne rase imaju povećan rizik o pojave ove vrste reakcija. Ako se bilo što od gore navedenog dogodi, prestanite uzimati Enap i odmah se obratite liječniku.

Pri započinjanju liječenja s Enapom možete osjetiti nesvjesticu ili omaglicu. Ako se to dogodi, pomoći će da legnete. To je uzrokovano snižavanjem Vašeg krvnog tlaka. To će se poboljšati s daljnjim uzimanjem ovog lijeka.

Ako ste zabrinuti, obratite se svom liječniku.

Ostale nuspojave su:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)

 • omaglica
 • slabost ili mučnina
 • zamućen vid
 • kašalj

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika)

 • sniženi krvni tlak, promjene u srčanom ritmu, ubrzani otkucaji srca, angina i bolovi u prsima
 • glavobolja, nesvjestica (sinkopa)
 • promjene osjeta okusa, nedostatak zraka
 • proljev, bolovi u trbuhu, osip
 • slabost (umor), depresija
 • reakcije preosjetljivosti s oticanjem lica, usana, jezika i grla s poteškoćama u gutanju i disanju
 • povišene vrijednosti kalija u krvi, porast kreatinina u serumu (oboje se obično otkriva putem testova).

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika)

 • nagli pad krvnog tlaka
 • brzi ili nepravilni otkucaji srca (palpitacije)
 • srčani udar (moguće zbog vrlo niskog krvnog tlaka u određenih bolesnika s visokim rizikom,uključujući one s poremećajima protoka krvi u srcu ili mozgu)
 • anemija (uključujući aplastičnu i hemolitičku)
 • moždani udar (moguće zbog vrlo niskog krvnog tlaka u bolesnika s visokim rizikom)
 • smetenost, nesanica ili pospanost, nervoza
 • osjećaj peckanja ili utrnulosti kože
 • vrtoglavica
 • zujanje u ušima (tinitus)
 • curenje nosa, grlobolja ili promuklost
 • astma
 • usporeno kretanje hrane kroz crijeva, upala gušterače
 • povraćanje, loša probava, zatvor, gubitak teka (anoreksija)
 • nadražaj želuca, suha usta, ulkus, oštećenje funkcije bubrega, zatajenje bubrega
 • povećano znojenje
 • svrbež, koprivnjača
 • gubitak kose
 • grčevi mišića, crvenilo uz osjećaj vrućine, opće loše stanje, vrućica, impotencija
 • visoka razina proteina u urinu (mjeri se putem testova)
 • snižena razina šećera i natrija u krvi, visoka razina ureje u krvi (sve se mjeri putem krvnog testa)

Rijetke (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika)

 • ‘Raynaudov fenomen’ u kojem ruke i noge mogu postati vrlo hladne i bijele zbog niskog protokakrvi
 • promjene u krvnim vrijednostima kao što su smanjenje bijelih krvnih stanica (leukocita),crvenih krvnih stanica (eritrocita), krvnih pločica (trombocita), snižen hemoglobin
 • depresija koštane srži
 • autoimune bolesti
 • neobični snovi, poteškoće sa spavanjem
 • voda u plućima
 • upala nosa (iscjedak ili bol)
 • pneumonija
 • upala obraza, desni, jezika, usana, grla
 • smanjeno stvaranje mokraće
 • multiformni eritem
 • ‘Stevens-Johnsonov sinfrom’ – ozbiljno stanje kože koje karakterizira crvenilo i skaliranje kože, mjehura ili čireva ili odvajanje gornjeg sloja kože iz dna slojeva
 • problemi s jetrom kao što je smanjena funkcija jetre, upala jetre (hepatitis), žutica (žuta obojenost kože i očiju), povišene razine jetrenih enzima i bilirubina (obično se otkrivaju putem testova krvi)
 • rast dojki u muškarca

Vrlo rijetke (javljaju se u manje od 1 na 10000 bolesnika)

 • oticanje crijeva (angioedem crijeva)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Enap

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Enap sadrži

Djelatna tvar je enalaprilmaleat. Svaka tableta sadrži 5 mg, 10 mg ili 20 mg enalaprilmaleata.

Drugi sastojaci (pomoćne tvari) Enap tableta od 5 mg su:

 • natrijev hidrogenkarbonat; laktoza hidrat; kukuruzni škrob; talk; hidroksipropilceluloza i magnezijev stearat.

Drugi sastojaci (pomoćne tvari) Enap tableta od 10 mg su:

 • natrijev hidrogenkarbonat; laktoza hidrat; kukuruzni škrob; željezov oksid, crveni (E172); talk i magnezijev stearat.

Drugi sastojaci (pomoćne tvari) Enap tableta od 20 mg su:

 • natrijev hidrogenkarbonat; laktoza hidrat; kukuruzni škrob; talk; magnezijev stearat; željezov oksid, žuti (E172) i željezov oksid, crveni (E172).

Kako Enap izgleda i sadržaj pakiranja

Enap 5 mg tablete su bijele, okrugle tablete, ravne površine i ukošenih rubova, s razdjelnom crtom najednoj strani. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Enap 10 mg tablete su crveno-smeđe, okrugle tablete s bijelim točkama, ravne površine i ukošenih rubova, s razdjelnom crtom na jednoj strani. Razdjelna crta nije namijenjena za lomljenje tablete.

Enap 20 mg tablete su svijetlo narančaste, okrugle tablete s bijelim točkama, ravne površine i ukošenih rubova, s razdjelnom crtom na jednoj strani. Razdjelna crta nije namijenjena za lomljenje tablete.

Enap je dostupan u blisterima po 10 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 20 tableta.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

3.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: enap h, enap tablete, enap, enap h 10/25 mg, Zamjena za enap, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Enap tablete (5/10/20mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.