Egzysta kapsule – Uputa o lijeku

Egzysta 25 mg tvrde kapsule
Egzysta 50 mg tvrde kapsule
Egzysta 75 mg tvrde kapsule
Egzysta 100 mg tvrde kapsule
Egzysta 150 mg tvrde kapsule
Egzysta 200 mg tvrde kapsule
Egzysta 225 mg tvrde kapsule
Egzysta 300 mg tvrde kapsule

pregabalin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Egzysta i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Egzystu
 3. Kako uzimati Egzystu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Egzystu
 6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. Što je Egzysta i za što se koristi

Egzysta pripada skupini lijekova koji se koriste za liječenja epilepsije, neuropatske boli i generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba.

Periferna i centralna neuropatska bol: Egzysta se koristi za liječenje dugotrajne boli uzrokovaneoštećenjem živaca. Perifernu neuropatsku bol mogu uzrokovati različite bolesti, primjerice šećerna bolest ili herpes zoster.

Osjet bola može se opisati kao vrućina, žarenje, pulsirajuća bol, sijevajuća bol, probadanje, oštra bol, grčevi, stalna tupa bol, trnci, utrnulost, bockanje. Periferna i centralna neuropatska bol mogu biti povezane i s promjenama raspoloženja, poremećajem spavanja te umorom (iscrpljenošću), a mogu utjecati na tjelesno i socijalno funkcioniranje i ukupnu kvalitetu života.

Epilepsija: Egzysta se koristi za liječenje nekih oblika epilepsije (parcijalnih napadaja sa ili bezsekundarne generalizacije) u odraslih osoba. Liječnik će Vam propisati lijek Egzysta za liječenje epilepsije kada lijekovi koje ste do sada uzimali bolest ne drže pod kontrolom. Lijek Egzysta morate uzimati kao dodatak postojećim lijekovima. Egzysta nije namijenjena za samostalnu primjenu, nego se uvijek mora uzimati u kombinaciji s drugim antiepileptičkim lijekovima.

Generalizirani anksiozni poremećaj: Egzysta se koristi za liječenje generaliziranog anksioznogporemećaja (GAP). Simptomi GAP-a su dugotrajna prekomjerna tjeskoba i zabrinutost koje je teško kontrolirati. GAP može uzrokovati i nemir ili osjećaj napetosti ili bezizlaznosti, brzo iscrpljivanje (umaranje), poteškoće s koncentracijom ili prisjećanjem, razdražljivost, napetost mišića ili poremećaj spavanja. To se razlikuje od stresa i napetosti u svakodnevnom životu.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Egzystu

Nemojte uzimati Egzystu

 • Ako ste alergični na pregabalin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Egzystu.

 • Neki bolesnici koji su uzimali lijek Egzysta prijavili su simptome koji ukazuju na alergijsku reakciju. Ti simptomi uključuju oticanje lica, usana, jezika i grla, kao i prošireni osip kože. Ako se pojavi neka od tih reakcija, morate se odmah javiti svom liječniku.
 • Liječenje lijekom Egzysta povezuje se s pojavom omaglice i pospanosti, što može povećati broj slučajnih ozljeda (padova) u starijih bolesnika. Stoga, morate biti oprezni dok se ne naviknete na sve moguće učinke lijeka.
 • Egzysta može uzrokovati zamagljen vid, gubitak vida ili druge promjene vida, od kojih su mnoge privremene. Morate odmah obavijestiti svog liječnika ako primijetite bilo kakve promjene vida. Nekim bolesnicima sa šećernom bolešću koji dobiju na težini dok uzimaju pregabalin će možda trebati promijeniti terapiju lijekovima protiv šećerne bolesti.
 • Neke nuspojave, poput pospanosti, mogu se javljati češće jer bolesnici s ozljedom leđne moždine možda uzimaju druge lijekove za liječenje, primjerice, boli ili grčeva, koji imaju slične nuspojave kao pregabalin. Ove nuspojave mogu biti teže kada se ti lijekovi uzimaju zajedno.
 • U nekih je bolesnika pri uzimanju lijeka Egzysta prijavljeno zatajenje srca; radilo se uglavnom o starijim bolesnicima s postojećim bolestima srca i krvožilja. Prije uzimanja ovog lijeka morate obavijestiti svog liječnika ako ste bolovali od neke bolesti srca.
 • U nekih je bolesnika pri uzimanju lijeka Egzysta prijavljeno zatajenje bubrega. Ako tijekom uzimanja lijeka Egzysta primijetite da manje mokrite, morate o tome obavijestiti svog liječnika jer se prekidom primjene lijeka to može poboljšati.
 • Mali broj ljudi koji se liječe antiepileptičkim lijekovima kao što je Egzysta razmišljali su o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako Vas u bilo kojem trenutku obuzmu takve misli, odmah se javite svom liječniku.
 • Kada se Egzysta uzima s drugim lijekovima koji mogu uzrokovati zatvor (kao što su neke vrste lijekova protiv bolova), moguće je da se pojave probavne tegobe (primjerice zatvor, blokada ili paraliza crijeva). Obavijestite svog liječnika ako imate zatvor, pogotovo ako ste skloni toj tegobi.
 • Prije uzimanja ovog lijeka morate obavijestiti svog liječnika ako ste imali problema s alkoholizmom, zlouporabom lijekova ili ovisnošću. Ne uzimajte više lijeka nego što Vam je propisano.
 • Za vrijeme uzimanja ili nedugo nakon prestanka uzimanja lijeka Egzysta prijavljene su konvulzije. Ako doživite konvulzije, odmah se javite liječniku.
 • Prijavljeno je smanjenje moždane funkcije (encefalopatija) u nekih bolesnika koji su uzimali lijek Egzysta, a bolovali su i od drugih bolesti. Obavijestite svog liječnika ako ste bolovali od neke ozbiljne bolesti, uključujući bolesti jetre ili bubrega.

Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) nisu ustanovljene te stoga pregabalin ne treba koristiti u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Egzysta

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Egzysta i neki drugi lijekovi mogu djelovati jedni na druge (interakcija). Kada se uzima s nekim drugim lijekovima koji imaju sedativni učinak (uključujući opiode), Egzysta može pojačati te učinke i dovesti do zatajenja disanja, kome i smrti.

Omaglica, pospanost i smanjenje koncentracije mogu se pojačati ako se Egzysta uzima zajedno s lijekovima koji sadrže:

 • Oksikodon – (koristi se protiv bolova)
 • Lorazepam – (koristi se za liječenje tjeskobe)
 • Alkohol

Egzysta se može uzimati s oralnim kontraceptivima.

Egzysta s hranom, pićem i alkoholom

Egzysta kapsule mogu se uzimati s hranom ili bez nje.

Preporučuje se da ne pijete alkohol dok uzimate lijek Egzysta.

Trudnoća i dojenje

Egzysta se ne smije uzimati tijekom trudnoće ili dojenja, osim ako Vam liječnik nije rekao drugačije. žene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Egzysta može izazvati omaglicu, pospanost i smanjenu koncentraciju. Ne biste trebali voziti, rukovati složenim strojevima ni poduzimati druge potencijalno opasne aktivnosti dok ne utvrdite utječe li ovaj lijek na Vašu sposobnost da to činite.

Egzysta sadrži laktozu hidrat

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Egzystu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš će liječnik odrediti koja doza je prikladna za Vas.

Egzysta je namijenjena samo za primjenu kroz usta.

Periferna i centralna neuropatska bol, epilepsija ili generalizirani anksiozni poremećaj:

 • Uzmite onoliko kapsula koliko Vam je odredio liječnik.
 • Doza, koja je prilagođena Vama i Vašoj bolesti, u pravilu će iznositi između 150 mg i 600 mg svakoga dana.
 • Liječnik će Vam reći da uzmete lijek Egzysta dva puta ili tri puta na dan. Ako lijek Egzysta uzimate dva puta na dan, uzmite jednu dozu ujutro te jednu navečer, svakoga dana otprilike u isto vrijeme. Ako lijek Egzysta uzimate tri puta na dan, uzmite jednu dozu ujutro, jednu dozu poslijepodne te jednu navečer, svakoga dana otprilike u isto vrijeme.

Ako Vam se čini da je djelovanje lijeka Egzysta prejako ili preslabo, porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste bolesnik u starijoj dobi (iznad 65 godina), lijek Egzysta trebate uzimati normalno, osim ako imate problema s bubrezima.

Ako imate problema s bubrezima, liječnik Vam može propisati drugačiji raspored doziranja i/ili dozu.

Kapsule progutajte cijele s vodom.

Nastavite uzimati lijek Egzysta dok Vam liječnik ne kaže da prestanete.

Ako uzmete više lijeka Egzysta nego što ste trebali

Odmah nazovite svog liječnika ili otiđite u hitnu službu najbliže bolnice. Uzmite sa sobom kutiju ili bočicu Egzysta kapsula. Kao posljedica uzimanja previše Egzysta kapsula možete biti pospani, zbunjeni, uznemireni ili nemirni. Prijavljeni su također i napadaji.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Egzysta

Važno je da Egzysta kapsule uzimate redovito, svakoga dana u isto vrijeme. Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije vrijeme za sljedeću dozu. U tom slučaju samo nastavite sa sljedećom dozom kao i obično. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek Egzysta

Nemojte prestati uzimati lijek Egzysta ako Vam to ne kaže liječnik. Ako se liječenje prekida, to treba učiniti postupno tijekom najmanje tjedan dana.

Morate znati da nakon prekida dugotrajnog i kratkotrajnog liječenja lijekom Egzysta mogu nastupiti određene nuspojave. One uključuju poteškoće sa spavanjem, glavobolju, mučninu, osjećaj tjeskobe, proljev, simptome nalik gripi, konvulzije, nervozu, depresiju, bol, znojenje i omaglicu. Ti simptomi mogu biti češći ili ozbiljniji ako ste lijek Egzysta uzimali dulje vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Vrlo česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

 • Omaglica, omamljenost, glavobolja.

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

 • pojačan tek
 • ushićenje, smetenost, dezorijentiranost, smanjenje seksualne želje, razdražljivost
 • poremećaj pažnje, nespretnost, poremećaj pamćenja, gubitak pamćenja, nevoljno drhtanje (tremor), poteškoće pri govoru, osjećaj trnaca, utrnulost, sedacija, letargija, nesanica, umor, neuobičajeno osjećanje
 • zamagljen vid, dvoslike
 • vrtoglavica, poteškoće s ravnotežom, pad
 • suha usta, zatvor, povraćanje, vjetrovi, proljev, mučnina, otečen trbuh
 • poteškoće s erekcijom
 • oticanje tijela, uključujući udove
 • osjećaj pijanosti, neuobičajen način hodanja
 • porast tjelesne težine
 • grčevi u mišićima, bol u zglobovima, bol u leđima, bol u udovima 
 • grlobolja.

Manje česte: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

 • gubitak teka, gubitak tjelesne težine, niska razina šećera u krvi, visoka razina šećera u krvi
 • promijenjena slika o sebi, nemir, depresija, uznemirenost, promjene raspoloženja, poteškoće u pronalaženju riječi, halucinacije, neuobičajeni snovi, napadaj panike, apatija, agresija, povišeno raspoloženje, slabljenje mentalnih sposobnosti, poteškoće pri razmišljanju, povećanje seksualne želje, tegobe sa spolnom funkcijom uključujući nemogućnost postizanja orgazma, odgođena ejakulacija
 • promjene vida, neuobičajeni pokreti očiju, promjene vida uključujući gubitak perifernog vida (kao da gledate kroz cijev), bljeskovi svjetla, trzajni pokreti, smanjeni refleksi, pojačana aktivnost, omaglica pri ustajanju, osjetljivost kože, gubitak osjeta okusa, osjećaj pečenja, nevoljni pokreti pri kretanju, smanjena svijest, gubitak svijesti, nesvjestica, pojačana osjetljivost na buku, loše osjećanje
 • suhe oči, oticanje očiju, bol u oku, slabost očiju, suzne oči, nadraženost očiju
 • poremećaji srčanog ritma, ubrzani puls, nizak krvni tlak, visok krvni tlak, promjene otkucaja srca, zatajenje srca
 • navale crvenila, navale vrućine
 • otežano disanje, suhoća nosne sluznice, začepljen nos
 • pojačano stvaranje sline, žgaravica, utrnulost oko usta
 • znojenje, osip, zimica, vrućica
 • trzanje mišića, oticanje zglobova, ukočenost mišića, bol uključujući bol u mišićima, bol u vratu 
 • bol u dojkama
 • otežano ili bolno mokrenje, inkontinencija
 • slabost, žeđ, stezanje u prsištu
 • promjene u rezultatima pretraga krvi i jetre (povišene vrijednosti kreatin fosfokinaze u krvi, povišene vrijednosti alanin aminotransferaze, povišene vrijednosti aspartat aminotransferaze, smanjen broj krvnih pločica, smanjen broj neutrofila, povećanje kreatinina u krvi, snižene vrijednosti kalija u krvi)
 • preosjetljivost, oticanje lica, svrbež, koprivnjača, curenje iz nosa, krvarenje iz nosa, kašalj hrkanje
 • bolne mjesečnice
 • hladnoća šaka i stopala.

Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

 • neuobičajen osjet mirisa, nemogućnost fokusiranja slike, promijenjena percepcija dubine, osjećaj svjetline pri gledanju, gubitak vida
 • proširene zjenice, ukrižene oči
 • hladan znoj, stezanje u grlu, oticanje jezika
 • upala gušterače
 • otežano gutanje
 • usporeni ili umanjeni pokreti tijela
 • poteškoće pri pravilnom pisanju
 • nakupljanje tekućine u trbuhu
 • tekućina u plućima
 • konvulzije
 • promjene na elektrokardiogramu (EKG-u) koje odgovaraju poremećajima srčanog ritma 
 • oštećenje mišića
 • iscjedak iz dojke, neuobičajen rast dojki, rast dojki u muškaraca 
 • prekid menstrualnog ciklusa
 • zatajenje bubrega, smanjen volumen mokraće, zadržavanje mokraće 
 • smanjen broj bijelih krvnih stanica 
 • neprilagođeno ponašanje
 • alergijske reakcije (koje mogu obuhvaćati otežano disanje, upalu očiju (keratitis) i ozbiljne kožne reakcije koje obilježavaju osip, mjehurići, ljuštenje kože i bol).

Primijetite li oticanje lica ili jezika, ili se na koži pojavi crvenilo, mjehurići ili ljuštenje, morate odmah potražiti savjet liječnika.

Neke nuspojave, poput pospanosti, mogu se javljati češće jer bolesnici s ozljedom leđne moždine

možda uzimaju druge lijekove za liječenje, primjerice, boli ili grčeva, koji imaju slične nuspojave kao pregabalin. Ove nuspojave mogu biti ozbiljnije kada se ti lijekovi uzimaju zajedno.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Egzystu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili bočici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Egzysta sadrži

Djelatna tvar je pregabalin. Jedna tvrda kapsula sadrži 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg ili 300 mg pregabalina. Drugi sastojciu su: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, talk, želatina, titanijev dioksid (E171),

 • željezov oksid, crni (E172) za kapsule od 25 mg,
 • željezov oksid, žuti (E172) za kapsule od 50 mg, 200 mg, 225 mg,
 • željezov oksid, crveni (E172) za kapsule od 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg,
 • crna tinta, (koja sadrži šelak, željezov oksid, crni (E172), propilenglikol, otopina amonijeva hidroksida, koncentrirana 28%) za kapsule od 75 mg, 100 mg, 225 mg.

Kako Egzysta izgleda i sadržaj pakiranja

Egzysta 25 mg tvrda kapsula, tvrda: tvrde želatinske kapsule, veličina br. 4, kapica: neprozirne sive boje, tijelo: neprozirne sive boje. Sadržaj kapsula: bijeli do bjeličasti prašak.

Egzysta 50 mg tvrda kapsula, tvrda: tvrde želatinske kapsule, veličina br. 3, kapica: neprozirne sive boje, tijelo: neprozirne boje bjelokosti. Sadržaj kapsula: bijeli do bjeličasti prašak.

Egzysta 75 mg tvrda kapsula, tvrda: tvrde želatinske kapsule, veličina br. 4, kapica: neprozirne crvenosmeđe boje, tijelo: Neprozirno bijelo s crnom utisnutom oznakom „75 mg“. Sadržaj kapsula: bijeli do bjeličasti prašak.

Egzysta 100 mg tvrda kapsula, tvrda: tvrde želatinske kapsule, veličina br. 3, kapica: neprozirne crvenosmeđe boje, tijelo: neprozirno crvenosmeđe s crnom utisnutom oznakom „100 mg“. Sadržaj kapsula: bijeli do bjeličasti prašak.

Egzysta 150 mg tvrda kapsula, tvrda: tvrde želatinske kapsule, veličina br. 2, kapica: neprozirne bijele boje, tijelo: neprozirne bijele boje, tijelo: Sadržaj kapsula: bijeli do bjeličasti prašak.

Egzysta 200 mg tvrda kapsula, tvrda: tvrde želatinske kapsule, veličina br. 1, kapica: neprozirne bijele boje, tijelo: neprozirne karamel boje, tijelo: Sadržaj kapsula: bijeli do bjeličasti prašak.

Egzysta 225 mg tvrda kapsula, tvrda: tvrde želatinske kapsule, veličina br. 0, kapica: neprozirne bijele boje, tijelo: neprozirno bijelo s crnom utisnutom oznakom „225 mg“. Sadržaj kapsula: bijeli do bjeličasti prašak.

Egzysta 300 mg tvrda kapsula, tvrda: tvrde želatinske kapsule, veličina br. 0, kapica: neprozirne crvenosmeđe boje, tijelo: neprozirno bijelo. Sadržaj kapsula: bijeli do bjeličasti prašak.

Egzysta je dostupna u blister pakiranjima od 14, 20, 28, 50, 56, 96 tvrdih kapsula, pakiranih u PVC/PVDC aluminij.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Poljska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, 10 000 Zagreb, Tel: 01 3665093

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2020.

Članak objavljen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu