Edemid forte (500mg) – Uputa o lijeku

Edemid forte 500 mg tablete

furosemid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Edemid forte i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Edemid forte
 3. Kako uzimati Edemid forte
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Edemid forte
 6. Dodatne informacije

1. Što je Edemid forte i za što se koristi

Tableta Edemid forte sadržava djelatnu tvar furosemid.

Edemid (furosemid) pripada skupini lijekova koje nazivamo diuretici (lijekovi za izlučivanje viška tjelesne tekućine).

Furosemid je snažan diuretik (lijek za izlučivanje viška tjelesne tekućine) brzog djelovanja. Smanjuje ponovnu apsorpciju elektrolita i vode u uzlaznom kraku Henleove petlje. Tablete Edemid forte imaju brz i jak, iako razmjerno kratkotrajan diuretski učinak (učinak pojačanog izlučivanja mokraće).

 Nakon primjene, učinak tableta Edemid forte vidljiv je za manje od jednog sata i traje četiri do šest sati. Učinkovit je i tada, kada drugi diuretici (lijekovi za izlučivanje viška tjelesne tekućine) ne djeluju.

Liječnik Vam je propisao tablete Edemid forte:

 • za sprječavanje akutnog zatajenja bubrega u bolesnika sa znatno smanjenom glomerularnom filtracijom (manja od 20 ml/min)
 • kod kroničnog zatajenja bubrega prije uključivanja u liječenje postupkom dijalize
 • za liječenje edema (zadržavanje tekućine) i visokog krvnog tlaka
 • za održavanje diureze (izlučivanje mokraće) u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega
 • kod nefrotskog sindroma (bolest bubrega), kada dnevna doza od 120 mg furosemida nije djelotvorna. Kod nefrotskog sindroma (bolest bubrega) furosemid se primjenjuje samo u kombinaciji s infuzijom albumina.
 • kod zastojnog srčanog zatajenja koje ne reagira zadovoljavajuće na dosadašnje liječenje, kada dnevnom dozom od 80 mg furosemida nije postignut željeni diuretski učinak (učinak pojačanog izlučivanja mokraće).

2. Prije nego počnete uzimati Edemid forte 

Tablete Edemid forte ne smiju uzimati:

 • bolesnici preosjetljivi na furosemid ili na pomoćne tvari lijeka
 • bolesnici s poznatom preosjetljivošću na sulfonamide
 • bolesnici sa zatajenjem bubrega s anurijom (prestanak izlučivanja mokraće)
 • bolesnici u stanju teške hipokalijemije (snižena razina kalija) ili hiponatrijemije (snižena razina natrija)
 • bolesnici u stanju hipovolemije (smanjeni volumen krvi u cirkulaciji) ili dehidracije (smanjena količina tjelesne tekućine)
 • bolesnici s hepatičkom komom (jetrena koma) ili u stanju koje prethodi hepatičkoj komi
 • trudnice u prvom tromjesečju trudnoće i dojilje.

O gore navedenom obavijestite svoga liječnika.

Alergija (preosjetljivost) znači da su se pri uzimanju lijeka pojavili neki ili svi od navedenih znakova: kožni osip, svrbež kože, oticanje udova, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla zbog kojih bolesnik teško guta ili diše. U tom slučaju hitno potražite pomoć liječnika.

Posavjetujte se s liječnikom ako niste uvjereni smijete li uzimati tablete Edemid forte.

Budite posebno oprezni s tabletama Edemid forte

Molimo da pažljivo pro čitate ovu uputu prije nego što uzmete lijek, čak i ako ste ga već koristili, jer su se neke od informacija iz prošle upute mogle, u međuvremenu, promijeniti.

Prije početka liječenja tabletama Edemid forte lije čnik mora biti upoznat sa svim zdravstvenim tegobama koje ste imali ili ih imate kao i o tome da li ste na nešto alergični (preosjetljivi).

Tijekom liječenja tabletama Edemid forte liječnik će Vam redovito provjeravati razinu kalija, natrija, kalcija, mokraćne kiseline, kreatinina, glukoze u krvi, tjelesnu masu, diurezu (izlučivanja mokraće) i krvni tlak.

Kod dugotrajnog liječenja većim dozama furosemida zbog poveć anog rizika od hipokalijemije (snižena razina kalija) preporučuje se uzimanje hrane bogate kalijem (krumpir, banane, rajčice, špinat, suho voće), dodaci kalija ili lijekovi koji čuvaju kalij. Hipokalijemija (snižena razina kalija) znatno povećava mogućnost pojave smetnji srčanog ritma.

Liječnik će posebno pažljivo nadzirati bolesnike:

 • s hipotenzijom (niski krvni tlak)
 • s rizikom od prekomjernog sniženja krvnog tlaka
 • s latentnom (prikrivenom) šećernom bolešću koja može preći u manifestnu (otvorenu) šećernu bolest ili se mogu povećati potrebe za inzulinom
 • koji imaju uloge (giht)
 • s hepatorenalnim sindromom (bolest bubrega i jetre)
 • s hiponatrijemijom (snižena razina natrija), npr. u bolesnika s nefrotskim sindromom (bolest bubrega)
 • na dugotrajnoj dijeti s malim unosom soli
 • starije, zbog mogućeg ozbiljnog poremećaja ravnoteže tekućine.

Liječniku morate reći ako ste trudni ili dojite.

Bolesniku treba osigurati nesmetano izmokrivanje. Zbog zadržavanja mokraće, bolesnike s opstruktivnim poremećajima u mokra ćnom sustavu (npr. hipertrofija (povećanje) prostate, otežano mokrenje) liječnik će pažljivo nadzirati.

Poseban oprez je potreban u bolesnika s visokim rizikom od poremećaja ravnoteže elektrolita ili u slučaju prekomjernog gubitka tekućine (npr. povraćanje, proljev ili pretjerano znojenje). Prije početka liječenja tabletama Edemid forte, potrebno je otkloniti postojeću hipotenziju (niski krvni tlak), hipovolemiju (smanjeni volumen krvi u cirkulaciji), dehidraciju (smanjena količina tjelesne tekućine), značajne poremećaje ravnoteže elektrolita kao i acidobaznu ravnotežu.

Gubitak tjelesne mase uzrokovanog povećanim mokrenjem ne smije biti veći od 1 kg na dan, neovisno o veličini izlučivanja mokraće.

Liječnik će pažljivo odrediti dozu u bolesnika s nefrotskim sindromom (bolest bubrega), zbog opasnosti od češćih nuspojava.

Trajanje liječenja ovisi o prirodi i težini bolesti.

Zbog uzimanja furosemida, rezultat antidoping testa može biti pozitivan.

O svim tim stanjima obavijestite liječnika.

Posavjetujte se s liječnikom i onda ako se gornje tvrdnje odnose na Vaša stanja u prošlosti.

Uzimanje drugih lijekova

Tablete Edemid forte se u pravilu mogu primjenjivati s drugim lijekovima. Usprkos tome, važno je da liječ nika obavijestite o svim drugim lijekovima koje uzimate, također i o onima koje ste nabavili bez recepta. Naime, jedni lijekovi mogu utjecati na djelovanje drugih.

Interakcije su moguće pri istodobnoj primjeni tableta Edemid forte i slijedećih lijekova:

 • indometacina i drugih protuupalnih lijekova (antireumatici nesteroidnog tipa)
 • salicilata (lijekovi za ublažavanje bolova, upala i povišene tjelesne temperature)
 • kortikosteroida  (sustavni  hormonski  lijekovi),  adrenokortikotropnog  hormona

(ACTH), amfotericina (antibiotik za liječenje gljivičnih infekcija), velike doze beta2-simpatomimetika (lijekovi koji potiču središnji živčani sustav), dugotrajne primjene laksativa (lijekovi za ispražnjenje crijeva)

 • karbamazepina, fenitoina, fenobarbitona (lijekovi za liječenje padavice)
 • srčanih glikozida (lijekovi za jačanje snage srca), nekih antiaritmika (lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma), terfenadina (lijek za suzbijanje znakova alergije)
 • mišićnih relaksanata tipa kurare (lijekovi koji se koriste u anesteziji pri kirurškim zahvatima)
 • litija, reboksetina (lijekovi za liječenje nekih vrsta depresije)
 • sukralfata, karbenoksolona, likviricije (lijekovi za liječenje čira želuca)
 • inzulina i antidijabetika (lijekovi za liječenje šećerne bolesti)
 • antihipertenzivnih lijekova (lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka)
 • ACE inhibitora (lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka i zatajenja srca)
 • cisplatina, metotreksata, aminoglutetimida (lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti)
 • kolestiramina (lijek za snižavanje razine kolesterola u krvi)
 • probenecida (lijek za liječenje uloga ili gihta)
 • vankomicina, kolistina, cefalosporina, aminoglikozida, polimiksini (antibiotici)
 • kloralhidrata (lijek za smirenje)
 • ciklosporina (lijek za smanjenje reakcije imunosnog sustava kod presađivanja organa)
 • radiokontrastnog sredstva.

Opasnost od moždanog udara ili smrti u starijih bolesnika s demencijom (gubitak intelektualnih sposobnosti kao što su pamćenje, zapamćivanje, rasuđivanje) može biti povećana ako se furosemid ili drugi diuretici (lijekovi za izlučivanje viška tjelesne tekućine) primjenjuju istovremeno s risperidonom (lijek za liječenje duševne bolesti).

Oprez

Neki od navedenih lijekova mogu biti poznati pod nekim drugim nazivom, često zaštićenim (tvorničkim). U ovoj uputi naveden je samo glavni sastojak ili terapijska skupina lijeka, a ne njegov zaštićeni naziv.

Zato, uvijek pažljivo proučite pakovanje lijeka koji već uzimate, kao i uputu o lijeku s informacijama za bolesnike, kako bi saznali naziv aktivne tvari ili skupinu lijeka.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Tablete Edemid forte ne smiju se primjenjivati u prva tri mjeseca trudnoće. S obzirom da furosemid prolazi u posteljicu, u trudnoć i se može primjenjivati samo ako liječnik odluči da je to neophodno potrebno. U tom slučaju liječnik će pratiti razvoj ploda.

U nedonoščadi u prvom tjednu života primjena furosemida može poveć ati nastanak perzistirajućeg duktusa arteriozusa (prirođena srčana greška) i kalcijske nefrolitijaze (kamenci u bubregu).

U trudnoći se furosemid može primjenjivati samo po preporuci liječnika onda kada edem nije povezan s trudnoćom.

Dojenje

Furosemid se izlučuje mlijekom i može smanjiti laktaciju (stvaranje i izlučivanje mlijeka). Tijekom liječenja tabletama Edemid forte majke ne smiju dojiti. Ako je potrebno liječenje furosemidom, dojenje treba prekinuti.

Stariji bolesnici

Furosemid se oprezno daje starijim osobama, jer su posebno osjetljivi na hipotenzivni (sniženje krvnog tlaka) i elektrolitski (poremećaj ravnoteže elektrolita) učinak furosemida. Furosemid se, općenito, sporije izlučuje u starijih bolesnika, zbog čega će liječnik postupno određivati dozu dok se ne postigne željeni terapijski učinak.

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega

Primjena tableta Edemid forte nije dozvoljena u bolesnika sa zatajenjem bubrega s anurijom (prestanak izlučivanja mokraće). Oprez je potreban kod određivanja doze u bolesnika s nefrotskim sindromom (bolest bubrega), zbog opasnosti od češćih nuspojava.

Bolesnici s oštećenom funkcijom jetre

U bolesnika s blagim poremećajem funkcije jetre nije potrebno prilagođavati dozu. Dozu treba prilagoditi u bolesnika s umjerenim do teškim poremećajem funkcije jetre.

Tablete Edemid forte ne smiju uzimati bolesnici s hepatičkom komom (jetrena koma) ili u stanju koje prethodi hepatičkoj komi.

Opasnost od hipokalijemije (snižena razina kalija) veća je u bolesnika s cirozom jetre (kronična bolest jetre).

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju furosemida na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Ipak, trebate voditi računa o moguć im nuspojavama poput omaglice koja se ponekad javlja kod primjene antihipertenzivnih lijekova (lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka), naročito na početku liječenja ili kod povećanja doze.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka

Tableta Edemid forte sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik nekad rekao da ne podnosite neke vrste šećera, posavjetujte se s njim prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

3. Kako uzimati Edemid Forte

Tabletu Edemid forte treba uzeti natašte, cijelu bez žvakanja i progutati je s dosta tekućine.

Doziranje je individualno, ovisno o kliničkoj slici i reakciji bolesnika na liječenje. Liječnik će Vam propisati najmanju djelotvornu dozu kako ne bi došlo do poremećaja ravnoteže tekućine i elektrolita.

Liječnik će Vam odrediti odgovarajuću dozu ovisno o Vašem zdravstvenom stanju i o tome uzimate li druge lijekove.

Strogo se pridržavajte uputa liječnika. Dozu ne smijete mijenjati ili liječenje prekinuti dok se ne posavjetujete s liječnikom.

Tablete Edemid forte namijenjene su bolesnicima kojima je potrebna doza veća od 120 mg furosemida na dan.

Preporučena doza iznosi od 250 mg (½ tablete) do 2000 mg (4 tablete) furosemida na dan. Po potrebi, početna se doza od 250 mg može poveć ati za 250 mg svakih 4 do 6 sati do najviše 2000 mg furosemida na dan. Rijetko je dnevna doza veća od 500 mg furosemida.

Najveća dozvoljena doza iznosi 2000 mg furosemida na dan.

Ako Vam se čini da je učinak lijeka prejak ili preslab, upitajte za savjet liječnika ili ljekarnika.

Ako ste uzeli više lijeka nego što smijete

Ne smijete uzeti više tableta nego što je propisano.

Ako ste uzeli previše tableta odjedanput, odmah se obratite liječniku da biste pravodobno dobili potrebnu zdravstvenu pomoć.

Najčešći simptomi predoziranja su osjećaj ošamućenosti ili vrtoglavice zbog iznenadnog ili prevelikog sniženja krvnog tlaka, zatajenje bubrega, tromboza (stvaranje ugrušaka u krvožilnom sustavu), delirij (stanje promijenjene svijesti), mišićna slabost, apatija (bezvoljnost) i konfuzija (smetenost).

Ako ste zaboravili uzeti lijek

Tablete Edemid forte uzimajte onako kako Vam je propisano. Ako ste zaboravili uzeti lijek, nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu. Jednostavno nastavite uzimati lijek prema ustaljenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati lijek

Vrlo je važno da tablete Edemid forte uzimate toliko dugo koliko Vam je propisao liječnik. Ako prekinete uzimati lijek, zdravstveno stanje se može pogoršati. Čak i ako se dobro osjećate, ne smijete prestati uzimati tablete Edemid forte dok se o tome ne posavjetujete s liječnikom.

Ako imate bilo kakvih drugih pitanja o primjeni ovog lijeka, posavjetujte se s liječ nikom. S liječnikom se posavjetujte i kad dobivate sve propisane lijekove, a ipak se ne osjećate dobro.

4. Moguće nuspojave

Bolesnici obično dobro podnose lijek.

Nuspojave mogu biti: vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 liječenih bolesnika); česte (manje od 1 na 10 bolesnika); manje česte (manje od 1 na 100 bolesnika); rijetke (manje od 1 na 1000 bolesnika), vrlo rijetke (manje od 1 na 10000 bolesnika) i nepoznate (nema dostupnih podataka o učestalosti).

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Često: hemokoncentracija

Manje često: trombocitopenija Rijetko: eozinofilija, leukopenija

Vrlo rijetko: hemolitična anemija, aplastična anemija, agranulocitoza

Poremećaji imunološkog sustava

Rijetko: teške anafilaktičke ili anafilaktoidne reakcije (npr. anafilaktički šok)

Poremećaji metabolizma i prehrane

Često: poremećaj ravnoteže elektrolita i tekućine (npr. hipokalijemija, hiponatrijemija, metabolička alkaloza s hiponatrijemijom i/ili hipokalijemijom, hipokloremija, hipokalcijemija, hipomagnezijemija, hiperuricemija, hipovolemija, dehidracija)

Rijetko: hiperglikemija, tetanija Vrlo rijetko: giht

Nepoznato: hiperlipidemija

Psihijatrijski poremećaji

Manje često: konfuzija Nepoznato: apatija

Poremećaji živčanog sustava

Manje često: glavobolja, omaglica, pospanost Rijetko: parestezije

Poremećaji oka

Manje često: smetnje vida

Poremećaji uha i labirinta

Rijetko: smetnje sluha, tinitus Nepoznato: vrtoglavica

Srčani poremećaji

Nepoznato: smetnje srčanog ritma, kardiovaskularni poremećaji

Krvožilni poremećaji

Često: hipotenzija, ortostatska hipotenzija Rijetko: vaskulitis

Nepoznato: hipertenzija, tromboza, cirkulacijski kolaps

Poremećaji probavnog sustava

Rijetko: mučnina, povraćanje, proljev, suha usta, gubitak teka Vrlo rijetko: akutni pankreatitis

Poremećaji jetre i žuči

Vrlo rijetko: intrahepatična kolestaza, hepatična encefalopatija može se javiti u bolesnika s hepatocelularnom insuficijencijom (vidjeti 4.3.)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Manje često: svrbež, reakcije kože i sluznice (bulozni osip, urtikarija, purpura, eritema multiforme, bulozni pemfigoid, Stevens-Johnson sindrom, toksična epidermalna nekroliza, eksfolijativni dermatitis, angioedem, fotoosjetljivost)

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Manje često: mišićni spazam, mišićna slabost Nepoznato:eritemski sustavni lupus

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Često: poremećaj bubrežne funkcije Rijetko: intersticijski nefritis

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Rijetko: pireksija

Nepoznato: žeđ, malaksalost, umor

Pretrage

Često: prolazno povećanje kreatinina i ureje u serumu može se primijetiti kod liječenja furosemidom

Vrlo rijetko: povišene razine transaminaza.

Dodatne obavijesti

Furosemid može smanjiti podnošenje glukoze i uzrokovati hiperglikemiju (povećana razina šećera u krvi), što može uzrokovati pogoršanje metaboličkog stanja u bolesnika sa šećernom bolešću. Latentna (prikrivena) šećerna bolest može postati manifestna (s prisutnim kliničkim znakovima bolesti).

Poremećenu ravnotežu elektrolita može uzrokovati sama bolest (npr. ciroza jetre (kronična bolest jetre), zatajenje srca), istodobna primjena lijekova i prehrana.

Pretjerana diureza (izlučivanje mokraće) može uzrokovati kardiovaskularne smetnje (smetnje u srcu i krvnim žilama), naročito u starijih osoba i djece i hemokoncentraciju (povećana gustoća krvi) u starijih bolesnika.

U nedonoščadi, liječenih furosemidom može se razviti nefrolitijaza (stvaranje kamenaca u bubregu) i/ili nefrokalcinoza (taloženje kalcija u tkivu bubrega).

Kod primjene furosemida mogu se javiti ili pogoršati simptomi urinarne opstrukcije (zapreka u mokraćnim putovima).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Tablete Edemid forte

Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek se čuva pri temperaturi do 25 °C, zaštićen od svjetlosti. Lijek se čuva u originalnom pakovanju.

Lijek se ne smije primjenjivati nakon datuma isteka roka valjanosti, označenog na pakovanju. kutiji.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što tableta Edemid forte sadržava

Tableta Edemid forte sadržava djelatnu tvar furosemid.

1 tableta sadržava 500 mg furosemida.

1 tableta Edemid forte sadržava 84,55 mg laktoze u obliku laktoze hidrata.

Popis pomoćnih tvari laktoza hidrat kukuruzni škrob želatina

 • talk
 • natrijev škroboglikolat, vrste A magnezijev stearat
 • silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.

Kako izgleda tableta Edemid forte i sadržaj pakovanja

Tableta.

Bijela, okrugla, bikonveksna tableta s urezom na jednoj strani.

Tableta se može prepoloviti na dva jednaka dijela.

20 tableta u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji 30 tableta u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

4.17 / 5   6

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: edemid, edemid forte, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu