Driptane tablete (5mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Driptane i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Driptane
 3. Kako uzimati Driptane
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Driptane
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Driptane i za što se koristi

Driptane sadrži djelatnu tvar oksibutinin. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju antikolinergici i urinarni spazmolitici.

Djeluje na način da opušta mišiće mokraćnog mjehura i onemogućuje nagle kontrakcije (naglo stezanje) mišića mokraćnog mjehura. Tako pomaže kontroli oslobađanja vode (urina).

Driptane se koristi kod odraslih u ovim slučajevima:

 • inkontinencija mokraće (nevoljno mokrenje danju ili noću)
 • urgencija (iznenadna potreba za mokrenjem) i učestalo mokrenje
 • kontrola hiperaktivnosti mjehura nakon operativnog zahvata mjehura ili prostate ili popratnog cistitisa.

Driptane se koristi kod djece starije od 5 godina u ovim slučajevima:

 • inkontinencija mokraće (nevoljno mokrenje danju ili noću)
 • urgencija (iznenadna potreba za mokrenjem) i učestalo mokrenje
 • noćno mokrenje, zajedno s nefarmakološkim liječenjem kada druge vrste liječenja nisu uspješne

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Driptane

Nemojte uzimati Driptane

 • ako ste alergični na oksibutinin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Znakovi alergijske reakcije su osip, problemi sa gutanjem i/ili disanjem, oticanje usana, lica, jezika ili grla
 • ako bolujete od bolesti miastenija gravis (bolest mišića)
 • ako imate glaukom uskog kuta (povišeni očni tlak) ili plitku prednju komoru
 • ako imate povišenu tjelesnu temperaturu ili se nalazite u uvjetima povišene temperature okoline
 • ako je bolesnik mlađi od 5 godina
 • ako Vam jednjak ne funkcionira normalno, uključujući stanje gdje Vam dio želuca strši u gornji dio trbuha (želučana kila ili hijatus hernia)
 • ako imate začepljenje crijeva (onemogućen prolaz krutih tvari i plinova kroz dio crijeva), uključujući stenozu pilorusa (suženje prolaza iz želuca u crijevo), paralitički ileus (paraliza crijeva) i atoniju crijeva (znatan gubitak napetosti stjenke crijeva)
 • ako imate ileostomu ili kolostomu (tanko ili debelo crijevo izvedeno na površinu trbušne šupljine)
 • ako imate toksični megakolon (proširenje dijela crijeva)
 • ako imate teški ulcerozni kolitis (upala debeloga crijeva)
 • ako kod Vas postoji opasnost od zadržavanja mokraće (otežano pražnjenje mokraćnog mjehura) povezanog s poremećajima mokraćne cijevi i prostate.

Nemojte uzimati ovaj lijek ukoliko se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Driptane ako:

 • imate problema sa bubrezima ili jetrom
 • imate više od 65 godina
 • lijek uzima dijete (ne preporuča se djeci mlađoj od 5 godina starosti)
 • imate živčani poremećaj autonomnu neuropatiju
 • imate problema sa štitnjačom (hipertireoidizam)
 • imate problema sa srcem i krvnim tlakom (koronarna bolest srca, kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, srčane aritmije i tahikardije)
 • imate povećanu prostatu
 • imate teške probavne smetnje
 • imate smanjenju cirkulaciju krvi u mozgu
 • imate rijetki poremećaj krvi koji se zove porfirija
 • ćete uzimati ovaj lijek za vrijeme izuzetno visokih temperatura jer Driptan može smanjiti znojenje što može uzrokovati toplinski udar. Ukoliko dobijete vrućicu dok uzimate ovaj lijek odmah se javite svom liječniku ili otiđite u bolnicu

Ukoliko niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Produljena primjena može izazvati razvoj zubnog karijesa zbog nedostatnog ili inhibiranog lučenja sline. Stoga se pri dugotrajnoj primjeni preporučuju redovite kontrole kod zubara.

Djeca

Potreban je oprez prilikom primjene u djece starije od 5 godina jer mogu biti osjetljivija na učinke oksibutinina. Lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 5 godina.

Lijek sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Drugi lijekovi i Driptane

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući biljne lijekove i one koje ste nabavili bez recepta.

Posebno obavijestite svog liječnika ako uzimate:

 • druge lijekove s antikolinergičkim učincima (neki lijekovi za sindrom iritabilnog crijeva, astmu i inkontinenciju)
 • neke lijekove za liječenje psihijatrijskih bolesti (butirofenoni i fenotiazini)
 • neke lijekove za liječenje alergija
 • neke lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti (amantadin, L-dopa)
 • digitalis (lijek za srce)
 • vrstu antidepresiva koji se nazivaju triciklički antidepresivi.

Zbog smanjenja probave, Driptane može utjecati na apsorpciju drugih lijekova.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne treba uzimati ovaj lijek tijekom trudnoće i dojenja, osim ako to ne odredi liječnik.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može izazvati omamljenost ili zamućenje vida. Stoga nemojte upravljati vozilima ni strojevima dok se ne utvrdi učinak lijeka na Vas.

3. Kako uzimati Driptane

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje ovog lijeka:

 • uzmite ovaj lijek na usta
 • progutajte tablete uz čašu vode
 • nemojte davati djeci mlađoj pd 5 godina
 • ako osjetite da je učinak lijeka preslab ili prejak, nemojte sami mijenjati dozu nego se obratite Vašem liječniku

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Odrasli

Uobičajena doza je po jedna tableta od 5 mg dva ili tri puta dnevno.

Liječnik dozu može povećati do najviše jedne tablete četiri puta dnevno.

Stariji

Ako ste starija osoba, po četna doza je dva puta po pola tablete dnevno. Liječnik može ovu dozu povećati na dvije tablete od 5 mg na dan, ukoliko je potrebno.

Primjena u djece (samo starija od 5 godina)

Uobičajena doza je dva puta po pola tablete dnevno. Liječnik može dozu povećati na jednu tabletu od 5 mg dva ili tri puta dnevno.

Ukoliko ovaj lijek dajete djetetu kako biste spriječili noćno mokrenje, zadnju dozu dajte prije spavanja.

Ako uzmete više Driptana nego što ste trebali

Odmah se javite svome lije čniku ili ljekarniku ili otiđite u bolnicu. Uzmite kutiju lijeka sa sobom kako biste pokazali liječniku što ste uzeli. Uzimanje više Ditropana nego što ste trebali može biti opasno.

Možete postati nemirni i uzbuđeni, čak i psihotični te se može javiti crvenilo uz osjećaj vrućine i ošamućenost.

Može doći do promjena u krvnom tlaku, ubrzanih i snažnih otkucaja srca., zatajenja cirkulacije, problema sa disanjem, paralize pa i kome.

Ako ste zaboravili uzeti Driptane

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite je čim to bude moguće i dalje nastavite prema uobičajenom rasporedu.

Međutim, ukoliko je uskoro vrijeme za drugu tabletu, preskočite propuštenu. Nemojte uzimati duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Driptane

Lijek morate uzimati sve dok Vam tako odredi liječnik. Ne smijete sami prestati uzimati lijek, čak i ako se osjećate bolje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Driptane može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Driptane i odmah se javite liječniku ili otiđite u bolnicu ako:

 • imate alergijsku reakciju. Znakovi mogu uključivati: osip, tegobe s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika
 • se osjećate pregrijano, ako se javi vrućica ili se smanjeno znojite. To mogu biti simptomi toplinskog udara.

Moguće su sljedeće nuspojave:

 • zamućen vid, povišeni očni tlak (glaukom), proširene zjenice, suhe oči
 • proljev ili zatvor
 • mučnina, povraćanje ili bol u trbuhu
 • loša probava ili žgaravica (refluks)
 • suha usta
 • gubitak apetita (anoreksija)
 • uznemirenost
 • glavobolja
 • omaglica, omamljenost ili smetenost
 • halucinacije
 • noćne more
 • napadaji (konvulzije)
 • povećani, brzi ili nepravilni otkucaji srca (palpitacije)
 • poremećaji mokrenja ( zadržavanje urina)
 • crvenilo lica s osjećajem vrućine, posebice kod djece
 • suha koža ili koža koja je osjetljivija na sunce
 • kognitivni poremećaji uključujući dezorijentiranost, tjeskobu ili paranoju

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

5. Kako čuvati Driptane

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Driptane sadrži

Jedna tableta sadrži 5 mg oksibutininklorida (djelatna tvar).

Pomoćne tvari su: mikrokristalična celuloza, kalcijev stearat i bezvodna laktoza.

Kako Driptane izgleda i sadržaj pakiranja

60 (2×30) tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Napomene:

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Abbott Laboratories d.o.o. Koranska 2 10000 Zagreb Republika Hrvatska

Proizvođač

Recipharm Fontaine Rue des Prés Potets 21121 Fontaine les Dijon Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: ditropan tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Driptane tablete (5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.