Detrusitol (2mg) – Uputa o lijeku

 1. Što je Detrusitol SR i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Detrusitol SR
 3. Kako uzimati Detrusitol SR
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Detrusitol SR
 6. Dodatne informacije

1. Što je Detrusitol  i za što se koristi

Djelatnja tvar u Detrusitol- u SR je tolterodin. Tolterodin pripada skupini tzv. antimuskarinskih lijekova.

Detrusitol SR se primjenjuje za liječenje sindroma pretjerano aktivnog mokraćnog mjehura. Ako bolujete od sindroma pretjerano aktivnog mokraćnog mjehura, možete imati sljedeće simptome:

 • nemogućnost kontrole mokrenja
 • morate žurno isprazniti mjehur bez prethodnih znakova upozorenja i/ ili morate često mokriti.

2. Prije nego počnete uzimati Detrusitol

Nemojte uzimati DETRUSITOL SR

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na tolterodin ili bilo koji sastojak Detrusitol SR kapsula
 • ako niste u mogućnosti izmokriti mokraću iz mjehura (retencija mokraće)
 • ako bolujete od nekontroliranog glaukoma uskog kuta (povišeni očni tlak uz gubitak vida koji se ne liječi na odgovarajući način)
 • ako bolujete od mijastenije gravis (izrazita slabost mišića)
 • ako bolujete od teškog ulceroznog kolitisa (ulceracija i upala debelog crijeva)
 • ako bolujete od toksičnog megakolona (akutno proširenje debelog crijeva)

Budite oprezni s DETRUSITOL-om SR

 • ako imate poteškoća pri mokrenju i/ili slab mlaz mokraće
 • ako imate bolest probavnog sustava koja ima utjecaj na prolazak i/ili probavu hrane
 • ako bolujete od neke bolesti bubrega (bubrežna insuficijencija)
 • ako imate neku bolest jetre
 • ako bolujete od neke bolesti živaca koja ima učinak na krvni tlak, funkciju crijeva ili seksualnu funkciju (bilo koja neuropatija autonomnog živčanog sustava)
 • ako imate hijatalnu herniju (hernijaciju trbušnih organa)
 • ako ste ikada imali usporenu probavu ili ste patili od teškog zatvora (smanjena pokretnost probavnog sustava)
 • ako bolujete od srčane bolesti kao što je:
 • abnormalan nalaz EKG-a
 • usporen rad srca (bradikardija)
 • od ranije postojeća značajna srčana bolest kao što je:
 • kardiomiopatija (oslabljen srčani mišić)
 • ishemija miokarda (smanjen dotok krvi u srce)
 • aritmija (nepravilan rad srca)
 • zatajivanje srca.
 • Ako imate abnormalno nisku razinu kalija (hipokalemija), kalcija (hipokalcemija) ili magnezija (hipomagnezemija) u Vašoj krvi.

Ako mislite da bi se bilo što od navedenog moglo odnositi na Vas, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije započinjanja liječenja Detrusitol-om SR.

Uzimanje drugih lijekova s DETRUSITOL-om SR

Tolterodin, djelatna tvar Detrusitol-a SR, može stupati u interakcije s drugim lijekovima.

Ne preporučuje se primjena tolterodina u kombinaciji sa:

 • nekim antibioticima (koji sadrže npr. eritromicin, klaritromicin)
 • lijekovima koji se primjenjuju za liječenje gljivičnih infekcija (koji sadrže npr. ketokonazol, itrakonazol)
 • lijekovima koji se koriste za liječenje HIV-a.

Detrusitol SR mora se primjenjivati s oprezom ako se primjenjue istodobno sa:

 • lijekovima koji imaju utjecaj na prolazak hrane kroz probavni sustav (koji sadrže npr. metoklopramid i cisaprid)
 • lijekovima koji se koriste za liječenje nepravilnog rada srca (koji sadrže npr. amiodaron, sotalol, kinidin, prokainamid)
 • drugim lijekovima koji djeluju na sličan način kao Detrusitol SR (antimuskarinska svojstva), odnosno s lijekovima čiji je način djelovanja suprotan Detrusitol-u SR (kolinergička svojstva). Upitajte svog liječnika ako niste sigurni.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta.

Uzimanje hrane i pića s DETRUSITOL-om SR

Detrusitol SR se može uzimati prije, za vrijeme i nakon obroka.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne smijete primjenjivati Detrusitol SR ako ste trudni. Odmah obavijestite svog liječnika ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate zatrudnjeti.

Dojenje

Nije poznato izluč uje li se tolterodin, djelatna tvar Detrusitol-a SR u majčino mlijeko. Tijekom primjene Detrusitol-a SR dojenje se ne preporučuje.

Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije primjene bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Detrusitol SR može izazvati omaglicu, umor ili može imati utjecaj na Vaš vid; Vaša sposobnost vožnje odnosno upravljanja strojevima može biti smanjena.

Važne obavijesti o nekim sastojcima Detrusitol SR kapsula

Ovaj lijek sadrži saharozu (vrsta šećera). Ako Vam je Vaš liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, prije primjene lijeka posavjetujte se s liječnikom. Ovaj lijek ne smiju uzimati osobe s rijetkim nasljednim problemom nepodnošenja fruktoze, malapsorpcijom glukoze-galaktoze ili insuficijencijom saharoze-izomaltaze.

3. Kako uzimati Detrusitol SR

Doziranje

Uvijek uzimajte Detrusitol SR toč no onako kako Vam je liječnik rekao. Ako niste sigurni, provjerite to sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Uobičajena doza je jedna kapsula s produljenim oslobađanjem od 4 mg na dan, osim u bolesnika koji imaju problema s bubrezima ili jetrom, odnosno u onih u kojih se jave zabrinjavajuće nuspojave. U tom slučaju Vaš Vam liječnik može smanjiti dozu na jednu kapsulu s produljenim oslobađanjem od 2 mg na dan.

Detrusitol SR se ne preporučuje za primjenu kod djece.

Kapsule s produljenim oslobađanjem su namijenjene za primjenu kroz usta te se moraju progutati čitave. Nemojte žvakati kapsule.

Trajanje liječenja

Vaš će Vam liječnik odrediti trajanje liječenja Detrusitol-om SR. Nemojte prekinuti liječ enje Detrusitol-om SR ranije zbog toga što trenutni učinak nije vidljiv. Vaš mokra ćni mjehur treba neko vrijeme za prilagodbu. Završite kuru liječenja kapsulama s produljenim oslobađanjem koju Vam je propisao Vaš liječnik. Ako do tada ne opazite nikakav učinak, razgovarajte sa svojim liječnikom.

Dobrobit liječenja potrebno je procijeniti nakon 2-3 mjeseca.

Uvijek se prije posavjetujte sa svojim liječnikom ako razmišljate o prekidu liječenja.

Ako uzmete više Detrusitol-a SR nego što ste trebali

Ako ste Vi ili netko drugi uzeli preveliku količinu kapsula s produljenim oslobađanjem, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Detrusitol SR

Ako ste zaboravili uzeti kapsulu u uobič ajeno vrijeme, uzmite je odmah čim se sjetite, osim ako ubrzo nije vrijeme za Vašu sljedeću dozu. U tom slučaju izostavite zaboravljenu kapsulu i sljedite svoj uobičajeni režim doziranja.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Detrusitol SR kapsula s produljenim oslobađanjem obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Detrusitol SR može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti u svake osobe.

Morate se odmah obratiti svom liječniku ili hitnoj službi ako se u Vas pojave simptomi angioedema kao što su:

 • oticanje lica, jezika ili ždrijela
 • poteškoće pri gutanju
 • koprivnjača i otežano disanje

Morate također potražiti medicinsku pomoć ako dođe do reakcije preosjetljivosti (npr. svrbež, osip, koprivnjača, otežano disanje). To se ne javlja često (pojavljuje se u manje od 1 na 100 bolesnika).

Odmah se obratite svom liječniku ili hitnoj službi ako se u Vas pojavi nešto od sljedećeg:

 • bol u prsima, otežano disanje ili brzo umaranje (čak i u mirovanju), otežano disanje tijekom noći, oticanje nogu.

To mogu biti simptomi zatajivanja srca. To se ne javlja često (pojavljuje se u manje od 1 na 100 bolesnika).

Sljedeće nuspojave zabilježene su tijekom liječenja Detrusitol-om SR uz sljedeću učestalost.

Vrlo česte nuspojave (pojavljuju se u više od 1 na 10 bolesnika) su:

 • suha usta

Česte nuspojave (pojavljuju se u manje od 1 na 10 bolesnika) su:

 • sinuitis
 • omaglica, pospanost, glavobolja
 • suhoća očiju, zamagljen vid
 • poteškoće s probavom (dispepsija), zatvor, bol u trbuhu, velika količina zraka i plinova u želucu ili crijevima
 • bolno i otežano mokrenje
 • umor
 • nakupljanje tekućine u tijelu što uzrokuje oticanje (npr. oko gležnjeva)
 • proljev

Manje česte nuspojave (pojavljuju se u manje od 1 na 100 bolesnika) su:

 • alergijska reakcija
 • nervoza
 • osjećaj bockanja u prstima ruku i nogu
 • vrtoglavica
 • palpitacije, zatajivanje srca, nepravilan rad srca
 • nemogućnost pražnjenja mjehura
 • bol u prsima
 • poremećaj pamćenja

Ostale prijavljene nuspojave uključuju teške alergijske reakcije, smetenost, halucinacije, ubrzani rad srca, crvenilo kože (od vrućine), žgaravicu, povraćanje, angioedem, suhu kožu i dezorjentiranost. Postoje također i prijave pogoršanja simptoma demencije u bolesnika koji se liječe od demencije.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika!

5. Kako čuvati Detrusitol

Detrusitol SR morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Čuvati pri sobnoj temperaturi, do 30°C. Kapsule su osjetljive na svjetlost. Čuvati u originalnom pakovanju.

Detrusitol SR se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Lijek ne smije biti bačen u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte ljekarnika kako zbrinuti ostatak lijeka.

6. Dodatne informacije

Što Detrusitol SR sadrži

Svaka Detrusitol SR 2 mg kapsula s produljenim oslobađanjem sadrži 2 mg tolterodin tartarata (aktivne tvari) što odgovara 1,37 mg tolterodina.

Svaka Detrusitol SR 4 mg kapsula s produljenim oslobađanjem sadrži 4 mg tolterodin tartarata (aktivne tvari) što odgovara 2,74 mg tolterodina.

Pomoćne tvari su: šećerne kuglice (sadržavaju saharozu i kukuruzni škrob), hipromeloza,sureleaza

E-7-9010 (etilceluloza, trigliceridi srednje duljine lanca, oleatna kiselina).

Tijelo kapsule: želatina i boja za označavanje

Boja za označavanje: šelak glazura, titanijev dioksid, E 171, propilenglikol, simetikon

Sredstva za bojenje plavo-zelenih kapsula s produljenim oslobađanjem, od 2 mg:

Indigo karmin, E132 Željezov oksid žuti, E172 Titanijev dioksid, E 171

Sredstva za bojenje plavih kapsula s produljenim oslobađanjem, od 4 mg:

Indigo karmin, E132

Titanijev dioksid, E 171

Kako izgleda Detrusitol SR i sadržaj pakovanja

Detrusitol SR 2 mg kapsule s produljenim oslobađanjem su plavo-zelene boje s bijelim natpisom (simbol i 2)

28 (2X14) kapsula u blister pakovanju ili 84 (6X14) kapsula u blister pakovanju.

Detrusitol SR 4mg kapsule s produljenim oslobađanjem su plave boje s bijelim natpisom (simbol i 4)

28 (2X14) kapsula u blister pakovanju ili 84 (6X14) kapsula u blister pakovanju.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu