Coryol tablete – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Coryol i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Coryol
 3. Kako uzimati Coryol
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Coryol
 6. Dodatne informacije

1. Što je Coryol i za što se koristi

Djelatna tvar u Coryolu je karvedilol. On pripada skupini lijekova nazvanih ‘beta blokatori’.

Coryol se koristi za liječenje:

 • kroničnog zatajenja srca
 • visokog krvnog tlaka (hipertenzije)
 • angine (boli ili nelagode u prsištu do koje dolazi kad srce ne dobiva dovoljno kisika).

Coryol djeluje tako što opušta i proširuje Vaše krvne žile. Ovo pomaže snižavanju Vašega krvnog tlaka.

Ukoliko imate kronično zatajenje srca, ovo olakšava Vašem srcu da pumpa krv kroz Vaše tijelo. Ukoliko imate anginu, ovo će pomoći da se zaustavi bol u prsištu.

Vaš Vam liječnik može dati druge lijekove uz Coryol za liječenje Vaše bolesti.

2. Prije nego počnete uzimati Coryol

Nemojte uzimati Coryol:

 • ako ste preosjetljivi na karvedilol ili na bilo koji drugi sastojak lijeka Coryol (popis sastojaka je u odjeljku 6: Dodatne informacije)
 • ako se zatajenje Vašeg srca nedavno pogoršalo (imate jaki zastoj tekućine ili ste zadihani, čak i pri sjedenju), a intravenski primate lijekove koji pomažu u radu Vašeg srca
 • ako ste ikada imali hropce zbog astme ili drugih plućnih bolesti
 • ako imate problema s jetrom
 • ako imate problema sa srcem (na primjer ‘srčani blok’ ili spori srčani ritam). Coryol nije primjeren za liječenje nekih ljudi s određenim oblicima srčanih problema
 • ako imate jako nizak krvni tlak
 • ako imate problema s razinom kiselina u Vašoj krvi (‘metabolička acidoza’)
 • ako imate tvorbu na jednoj od Vaših nadbubrežnih žlijezda (‘feokromocitom’)
 • ako Vam je rečeno da imate stanje nazvano “Prinzmetalova angina” (bol u prsištu koja jeuzrokovana bolešću srca i koja se pojavljuje pri mirovanju)
 • ako ste imali jaku bolest perifernih arterija (arterije su oštećene ili začepljene te ne mogu osigurati Vašem tijelu potrebnu krv)
 • ako primate infuziju verapamila ili diltiazema.

Ako niste sigurni, prije uzimanja Coryola posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Budite oprezni s Coryolom

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Coryola ukoliko:

 • imate problema s bubrezima
 • imate dijabetes (visoku razinu šećera u krvi)
 • nosite kontaktne leće
 • imate problema s krvnim žilama (periferna vaskularna bolest)
 • ste ikada imali problema sa štitnjačom
 • ste imali ozbiljnu alergijsku reakciju (na primjer, naglo oticanje koje Vam je otežalo disanje ili gutanje, oticanje šaka, stopala i gležnjeva ili jaki osip)
 • imate alergiju i primate terapiju za desenzibilizaciju
 • imate problema s cirkulacijom prstiju na rukama i nogama (‘Raynaudov fenomen’)
 • ste imali kožni poremećaj zvan ‘psorijaza’, nakon uzimanja beta blokatora
 • imate poseban oblik angine nazvan ‘Prinzmetalova nestabilna angina
 • ako Vam je rečeno da loše metabolizirate debrisokin (lijek koji djeluje na živce kako bi se smanjio krvni tlak). Tijekom početka liječenja trebate biti pod pažljivim prać

Ukoliko se na Vas odnosi bilo što od gore navedenog ili ukoliko niste sigurni, prije uzimanja Coryola posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Uzimanje drugih lijekova s Coryolom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta ili ako je to biljni pripravak.

Razlozi za to su što Coryol može utjecati na učinak nekih lijekova. Također, neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Coryola.

Posebno obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • druge lijekove za liječenje srca ili visokog krvnog tlaka, uključujući tablete za mokrenje (diuretike), ‘blokatore kalcijevih kanala’ (na primjer diltiazem ili verapamil) i digoksin;
 • lijekove koji snižavaju razinu kateholamina (na primjer rezerpin ili inhibitore monoaminooksidaza (MAOI), kao što su izokarboksid i fenelzin (koji se koriste za liječenje depresije))
 • lijekove za liječenje šećerne bolesti, poput inzulina ili metformina
 • klonidin (koristi se za liječenje visokog krvnog tlaka, migrene i naglih navala vrućine i crvenila u menopauzi)
 • rifampicin (koristi se za liječenje infekcija)
 • cimetidin (koristi se za liječenje loše probave, žgaravice i čira na želucu)
 • ciklosporin (koristi se nakon transplantacije organa).

Operacije

Ako idete na operaciju, obavijestite lije čnika da uzimate Coryol. Ovo je zbog toga što neki anestetici mogu sniziti Vaš krvni tlak, pa on može postati prenizak.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Ukoliko ste trudni, pokušavate ostati trudni ili dojite nemojte uzimati Coryol, osim ako Vaš liječnik odluči da ga uzimate.

Upravljanje vozilima i strojevima

Dok uzimate Coryol možete osjećati omaglicu. Vjerojatnost za to je veća pri započinjanju ili promjeni liječenja i kad pijete alkohol. Ako Vam se ovo dogodi, nemojte upravljati vozilom, niti koristiti alate ili upravljati strojevima.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako tijekom uzimanja Coryola primijetite bilo koji drugi problem koji bi mogao utjecati na Vaše upravljanje vozilom, korištenje alata ili upravljanje strojevima.

Važni podaci o nekim sastojcima Coryola

Coryol sadržava laktozu i saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Coryol

Uvijek uzimajte Coryol točno kako Vam je Vaš liječnik propisao. Ukoliko niste sigurni provjerite sa svojim liječnikom. Coryol nije primjeren za djecu mlađu od 18 godina.

Svaku tabletu progutajte s tekućinom.

Kronično zatajenje srca:

Kada se koristi za liječenje zatajenja srca, terapiju Coryolom treba uvesti liječnik specijalist.

Tablete trebate uzimati uz hranu.Uobičajena početna doza je tableta od 3,125 mg dva puta na dan kroz dva tjedna.

Vaš će liječnik nakon toga povisivati dozu polagano, kroz nekoliko tjedana, sve do 25 mg dva puta dnevno.

Ukoliko Vaša tjelesna masa iznosi više od 85 kg, doza se može povisiti do 50 mg dva puta na dan.

Ukoliko ste prestali uzimati Coryol kroz razdoblje duže od dva tjedna, trebali biste se posavjetovati s Vašim liječ On će tražiti da se ponovno vratite na početnu dozu (pogledajte odjeljak ‘Ako prestanete uzimati Coryol’).

Visoki krvni tlak :

Uobičajena početna doza je 12,5 mg jednom dnevno kroz dva dana.Nakon dva dana doza je obično 25 mg, jednom na dan.

Ako Vaš krvni tlak nije pod kontrolom, Vaš Vam liječnik može polagano postepeno povisivati dozu kroz nekoliko tjedana, sve do 50 mg na dan.

Ako ste starije dobi, možda Vam za kontrolu Vašeg krvnog tlaka neće trebati više od 12,5 mg na dan.

Angina:

Odrasli

Uobičajena početna doza je 12,5 mg dva puta dnevno kroz dva dana.

Nakon dva dana, doza je obično 25 mg, dva puta dnevno.

Starije osobe

Vaš će liječnik odlučiti koja će biti Vaša početna doza te koju ćete dozu uzimati kroz duže razdoblje.

Uobičajena maksimalna doza je 50 mg dnevno, uzeta u manjim dijelovima (podijeljenim dozama).

Ako uzmete više Coryola nego što ste trebali

Ukoliko uzmete više Coryola nego što biste trebali ili netko drugi uzme Vaš Coryol, odmah posjetite liječnika ili se javite u bolnicu. Sa sobom ponesite pakiranje lijeka.

Ukoliko ste uzeli više tableta nego što biste trebali, može doći do sljedećih učinaka: usporenja ritma srca, osjećaja omaglice ili nesvjestice, otežanog disanja, bronhospazma ili ekstremnog umora.

Ako ste zaboravili uzeti Coryol

Ukoliko ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je približno vrijeme za sljedeću dozu propuštenu dozu preskočite.

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako prestanete uzimati Coryol

Nemojte prestati uzimati ovaj lijek bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom. On bi mogao tražiti da liječenje prekidate postepeno, kroz 1 do 2 tjedna.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Coryola obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Coryol može uzrokovati nuspojave, iako ih neće svatko razviti.

Nuspojave se mogu javiti određenom učestalošću, što je definirano u nastavku:

 • Vrlo česte pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika
 • Česte pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika
 • Manje česte pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika
 • Rijetke pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika
 • Vrlo rijetke pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika
 • Nije poznato učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Vrlo česte:

 • omaglica
 • glavobolja
 • osjećaj slabosti i umora
 • problemi sa srcem. Simptomi mogu biti bol u prsištu, umor, otežano disanje te oticanje ruku i nogu
 • nizak krvni tlak. Simptomi uključuju osjećaj omaglice ili vrtoglavice.

Česte:

 • infekcije dišnih puteva (bronhitis), pluća (pneumonija), nosa i grla (gornjeg dišnog sustava). Simptomi uključuju hroptanje, plitko disanje, stezanje u prsima i bol u grlu
 • infekcije mokraćnog sustava koje mogu uzrokovati probleme pri mokrenju
 • niska razina crvenih krvnih stanica (anemija). Simptomi uključuju osjećaj umora, blijedu kožu, osjećaj treperenja srca (palpitacije) i plitko disanje
 • porast tjelesne mase
 • porast koncentracije kolesterola (vidljiv iz krvne pretrage)
 • gubitak kontrole nad šećerom u krvi u osoba sa šećernom bolesti
 • depresija
 • problemi s vidom, bolne ili suhe oči zbog smanjenog stvaranja suza
 • usporeni rad srca
 • osjećaj omaglice ili vrtoglavice nakon ustajanja
 • zadržavanje tekućine. Simptomi uključuju:opće oticanje tijela, oticanje dijelova tijela naprimjer šaka, stopala, gležnjeva i nogu te povećanje količine krvi u tijelu
 • problemi s cirkulacijom u rukama i nogama. Simptomi uključuju hladne šake i stopala, bljedilo, trnce i bol u prstima te bol u nozi koja se pogoršava hodanjem
 • problemi s disanjem
 • osjećaj slabosti ili mučnine
 • proljev
 • uznemiren želudac / loša probava
 • bol, moguće u šakama i stopalima
 • problemi s bubrezima, uključujući promjene u učestalosti mokrenja

Manje česte:

 • smetnje spavanja
 • nesvjestica
 • trnci ili utrnulost šaka i stopala
 • problemi s kožom, uključujući osipe koji mogu zahvatiti veliki dio tijela, koprivnjača, osjećaj svrbeža i područja suhe kože
 • pojačano znojenje
 • ispadanje kose
 • nemogućnost postizanja erekcije (erektilna disfunkcija)

Rijetke:

 • niska razina trombocita. Simptomi uključuju lako nastajanje modrica i krvarenje iz nosa
 • začepljen nos
 • suha usta.

Vrlo rijetke:

 • niska razina svih tipova bijelih krvnih stanica. Simptomi uključuju infekcije usne šupljine, desni, grla i pluća
 • alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti). Simptomi mogu uključivati otežano disanje ili gutanje uzrokovano naglim oticanjem grla ili lica, ili oticanje šaka, stopala i gležnjeva
 • problemi s bubrezima koji se vide na krvnim pretragama
 • neke žene mogu imati problema s kontrolom mokraćnog mjehura pri mokrenju (inkontinencija urina), što prestaje nakon prekida uzimanja lijeka.

Coryol također može dovesti do razvoja znakova šećerne bolesti kod ljudi koji imaju vrlo blagi oblik šećerne bolesti nazvan ‘latentni dijabetes’.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Coroyol

Coryol morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati u originalnom pakovanju.

Coryol se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Coryol sadrži

Djelatna tvar je karvedilol.

3,125 mg: svaka tableta sadržava 3,125 mg karvedilola.

6,25 mg: svaka tableta sadržava 6,25 mg karvedilola.

12,5 mg: svaka tableta sadržava 12,5 mg karvedilola.

25 mg: svaka tableta sadržava 25 mg karvedilola.

Pomoćne tvari su: saharoza, laktoza hidrat, povidon K25, bezvodni koloidni silicijev dioksid, krospovidon i magnezijev stearat (E572).

Kako Coryol izgleda i sadržaj pakiranja

Coryol 3,125 mg tablete: okrugle, lagano izbočene bijele s kosim rubom.

Coryol 6,25 mg tablete: ovalne, lagano izbočene, bijele, s razdjelnom crtom na jednoj strani i oznakom “S2” na drugoj strani.

Coryol 12,5 mg tablete: ovalne, lagano izbočene, bijele, s razdjelnom crtom na jednoj strani i oznakom “S3” na drugoj strani.

Coryol 25 mg tablete: okrugle, lagano izbočene, bijele, s kosim rubom i razdjelnom crtom na jednoj strani.

Coryol 3,125 mg, 6,25 mg i 12,5 mg tablete dostupne su u blisterima s po 7 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 28 tableta.

Coryol 25 mg tablete dostupne su u blisterima s po 14 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 28 tableta.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: coryol, coriol, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Coryol tablete – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.