Cordarone tablete (200mg) – Uputa o lijeku

Pročitajte pažljivo cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi

 1. Što su Cordarone tablete i za što se koriste
 2. Prije nego počnete uzimati Cordarone tablete
 3. Kako uzimati Cordarone tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Cordarone tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što su Cordarone tablete i za što se koriste

Cordarone pripada u farmakoterapijsku skupinu antiaritmika skupine III.

Ovaj lijek namijenjen je za prevenciju i liječenje nekih tipova poremećaja srčanog ritma.

2. Prije nego počnete uzimati Cordarone tablete

Nemojte uzimati Cordarone 200 mg tablete:

 • u slučaju poznate alergije na jod ili amiodaron, ili na bilo koju pomoćnu tvar u lijeku, u slučaju hipertireoze
 • u slučaju nekih tipova poremećaja srčanog ritma i/ili poremećaja provodljivosti, u slučaju pretjerano sporog srčanog ritma
 • od drugog tromjesečja trudnoće, tijekom dojenja
 • u kombinaciji s lijekovima koji mogu prouzročiti torsades de pointes (ozbiljne poremećaje srčanog ritma) kao što suantiaritmici skupine Ia (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid), antiaritmici skupine III (sotalol, dofetilid, ibutilid)
 • ostali lijekovi, kao što su arsenici, bepridil, cisaprid, difemanil, dolasetron i.v., eritromicin i.v., mizolastin, vinkamin i.v., moksifloksacin, spiramicin i.v. i toremifen (vidjeti dio ‘Uzimanje drugih lijekova s Cordaroneom’).

Budite posebno oprezni s Cordarone 200 mg tabletama

Posebna upozorenja

Obavijestite svog liječnika u slučaju pojave neuobičajene zadihanosti, otežanog disanja ili suhog kašlja kao jedinih simptoma ili kao simptoma povezanih s poremećajem općeg stanja, produljenim ili neobjašnjivim vrućicama ili umorom, proljevom, gubitkom tjelesne težine, bolovima u mišićima, smetnjama vida ili u slučaju ponovne pojave jako ubrzanog srčanog ritma.

Ovaj lijek se ne preporučuje bolesnicima s poremećajem nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili sindromom malapsorpcije glukoze i galaktoze (rijetke nasljedne bolesti).

Amiodaron se ne preporučuje uzimati u kombinaciji:

 • ciklosporinom
 • diltiazemom (u obliku injekcije)
 • verapamilom (u obliku injekcije)
 • određenim antiparaziticima (halofantrin, lumefantrin i pentamidin)
 • odrđenim neurolepticima (amisulprid, klorpromazin, cijamemazin, droperidol, flufenazin, haloperidol, levomepromazin, pimozid, pipamperon, pipotiazin, sertindol, sulpirid, sultoprid, tiaprid, zuklopentiksol) te metadonom (vidjeti dio ‘Uzimanje drugih lijekova s Cordaroneom’).

Mjere opreza pri uporabi

Tijekom liječenja zaštitite se od sunca kako biste izbjegli nastanak reakcije tipa sunčevih opeklina.

Tijekom liječenja možda ćete trebati obaviti krvne pretrage kako bi se provjerila funkcija vaše štitnjače ili jetre.

Ako imate ugrađen srčani elektrostimulator (pacemaker) ili implantirani srčani defibrilator, vaš liječnik treba provjeriti da ispravno rade prije i nekoliko puta nakon početka terapije amiodaronom te kod svake promjene doze.

Prije kirurškoga zahvata obavijestite anesteziologa da se liječite amiodaronom.

Učinkovitost i sigurnost primjene amiodarona u djece nije poznata.

Uzimanje drugih lijekova s Cordaroneom

Ovaj lijek se ne smije uzimati u kombinaciji s lijekovima koji mogu izazvati torsades de pointes (ozbiljni poremećaji srčanog ritma) kao što su:

 • određeni antiaritmici (kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, dofetilid, ibutilid, sotalol)
 • te s određenim drugim lijekovima (arsenici, bepridil, cisaprid, difemanil, dolasetron i.v., eritromicin i.v., mizolastin, vinkamin i.v., moksifloksacin, spiramicin i.v., toremifen).

Treba izbjegavati uzimanje ovog lijeka u kombinaciji s:

 • ciklosporinom, diltiazemom u obliku injekcije, verapamilom u obliku injekcije, određenim antiparaziticima (halofantrin, lumefantrin, pentamidin), određenim neurolepticima (amisulprid, klorpromazin, cijamemazin, droperidol, flufenazin, haloperidol, levomepromazin, pimozid, pipamperon, pipotiazin, sertindol, sulpirid, sultoprid, tiaprid, zuklopentiksol) te metadonom (vidjeti dio ‘Posebna upozorenja’).

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Zbog joda u sastavu, ovaj lijek je kontraindiciran nakon prva tri mjeseca trudnoće.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Dojenje

Ako uzimate ovaj lijek, dojenje je kontraindicirano.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije primjenjivo.

Važne informacije o nekim pomoćnim tvarima u Cordaroneu

Lijek sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, kontaktirajte Vašeg liječnika prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Cordarone tablete

Doziranje

Uobičajena doza razlikuje se od osobe do osobe, ali je uobičajeno uzimati:

 • u početku liječenja 3 tablete na dan tijekom 8 do 10 dana, kao dozu održavanja ½ tablete do 2 tablete na dan.

Uvijek se morate pažljivo pridržavati doze koju Vam je propisao liječnik i nikad ne smijete mijenjati doziranje bez prethodnog savjeta liječnika. Također, ne smijete prekinuti liječenje bez savjetovanja s liječnikom.

Način primjene lijeka

Ovaj lijek se uzima kroz usta.

Tablete se mogu uzeti prije, za vrijeme ili nakon obroka. Drobljenje tableta ne utječe na svojstva lijeka.

Trajanje liječenja

Treba se strogo pridržavati upute liječnika.

Ako uzmete više Cordarone tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli preveliku dozu, odmah kontaktirajte svog liječnika ili hitnu medicinsku pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Cordarone tablete

Ako slučajno zaboravite uzeti tabletu, niste izloženi bilo kakvom posebnom riziku. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Cordarone tablete mogu izazvati nuspojave, iako se one neće javiti kod svih.

O sljedećim nuspojavama morate obavijestiti svog liječnika, koji će Vam reći trebate li nastaviti ili prekinuti liječenje.

Vrlo često:

 • poremećaji vida (zamagljen vid ili obojene aureole oko objekata)
 • kožna reakcija na sunce
 • promjene razine hormona štitnjače bez kliničkih znakova bolesti štitnjače
 • povišene razine nekih jetrenih enzima u krvi (transaminaza)
 • benigni gastrointestinalni poremećaji (mučnina, povraćanje, poremećaji okusa)

Često:

 • sivo obojena koža
 • bolesti štitnjače (povećanje tjelesne težine, osjetljivost na hladnoću i umor ili obrnuto, prekomjerni gubitak težine i proljev),
 • problemi s disanjem (otežano disanje, zadihanost, vrućica, suhi kašalj), koji mogu biti teški
 • drhtavica (tremor)
 • poremećaji spavanja uključujući i noćne more
 • otežani hod (oštećenje živaca u udovima),
 • akutna bolest jetre i/ili žutica, koji mogu biti vrlo teški
 • usporenje srčanog ritma

Manje često:

 • poremećaji provodljivosti srca
 • oštećenje mišića udova.

Vrlo rijetko:

 • poremećaj vida ili čak oslabljeni vid
 • kožne reakcije, s crvenilom i svrbežom
 • gubitak kose
 • problemi s disanjem u slučaju astme i/ili neposredno nakon kirurških zahvata, koji mogu biti vrlo ozbiljni
 • kronična bolest jetre
 • značajno usporenje srčanog ritma
 • smanjenje broja trombocita u krvi
 • oštećenje bubrega
 • glavobolja (ako osjetite glavobolju, kontaktirajte liječnika) s
 • manjenje koncentracije natrija u krvi

Nepoznata učestalost:

 • krvarenje pluća, često povezano s problemima s disanjem alergijske reakcije, s oticanjem lica i vrata

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Cordarone tablete

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Cordarone se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti označenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30 C.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika

kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Cordarone tablete sadrže

Jedna tableta sadrži 200 mg amiodaronklorida.

Pomoćne tvari:

 • laktoza hidrat; kukuruzni škrob; povidon; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat.

Kako Cordarone tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Farmaceutski oblik lijeka: tableta.

60 (6×10) tableta u blisteru (PVC/Al).

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzelova 70 10000 Zagreb

Ime i adresa proizvođača lijeka

Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la Vierge, Ambares et Lagrave, 33565 Carbon Blanc Cedex, Francuska

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

4 / 5   6

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: cordarone, cordarone tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Cordarone tablete (200mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.